• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Kszta&#...

Nawigacja

"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego
Gdańsk 2005.09.29

Redemptorysta , Ojciec Marian Pirożyński urodził się w Lublinie w 1899r. Jako młody i pełny temperamentu młodzieniec, związał się z Redemptorystami, gidze razem z nimi podjął się głoszenia misji ludowych w Warszawie.W podziękowaniu za poświecenie się Ojczyźnie i stolicy, utytułowano go swoim patronem. Ojciec Marian Pirożyński oddawał się nie tylko sprawom kościelnym, ale także sprawom pisania szczeglnie dla młodzieży. W latach trzydziestych ukazała się jego pierwsza książka Poradnik dla czytających ksiązki – Co czytać? , a także literackie broszurki, w ktrych pragnie nakłonić młodzież do kształcenia się. Podczas wojny pomaga Żydom, a po jej zakończeniu, organizuje pomoc socjalną dla ubogich studentw, gdzie wielu z nich stało się osobami wybitnymi. W latach pięćdziesiątych, po procesie wytoczonym przez tych, ktrzy uważali, że tworzywem charakteru jest ateizm, zostaje skazany na kilkuletni wyrok. W roku 1964, niedługo po wyjściu z więzienia, schorowany i bez siły do aktywności teologicznej umiera w Warszawie.

Jego głwnym dziełem literackim jest Kształcenie Charakteru . Książka napisana dokładnie i dedykowana wychowankom, ktrych tak kochał. Autor prbuje zachęcić czytelnika do własnej pracy nad samy sobą, nad pożądaniem, wolą, umysłem i wolnością. Historia ksiązki przewlekła się przez trzy wydania.

Pierwsze wydanie ukazało się za pomocą księgarni Postęp we Wrocławiu w 1946r, gdzie autor użył pseudonimu Aleksander Korewa.

Wydanie drugie ukazało się u O. Redemptorystw też we Wrocławiu w roku 1948r, a uzupełnione o prawdziwe nazwisko O. Marcina.

Wydanie trzecie i ostatnie opublikowano na emigracji, nakładem Parafii Polskiej w Brighton w Anglii około roku 1955. Postanowieniem dodrukowania trzeciej wersji, oprcz faktem wyprzedania poprzednich egzemplarz, był rwnież pomysł jak i bardzo pozytywne stwierdzenie młodych wychowankw O. Mariana, że ksiązka ta jest potrzebna wszystkim, zarwno im jak i starszym i trzeba wydać ja po raz kolejny, właśnie z takim oświadczeniem

Wydanie ostatnie, dzieli się na XX rozdziałw a każdy z nich otwiera przed czytelnikiem kolejny krok do wzorcowego sposobu bycia. Poczynając od zdefiniowania charakteru, poprzez jego cechy, dowiedzieć się możemy, iż kształcenie charakeru jest możliwe, chociaż, na ten przykład jest wiele stanowisk, zarwno pozytywnych jak i negatywnych. Jednak by mc ulepiać z gliny kształt, trzeba mieć cel. Cel, ktry można osiągnąć za życia. Ojciec, Marian Pirożyński jest na tyle świadomy swego dzieła i oddziaływania go na młodych adeptw, iż zwraca uwagę, że jeżeli nie ma się jeszcze obranego celu, trzeba książkę zamknąć i odłożyć. Nie czytać, bo nie znajdzie sensu w jego rozmyślaniach.

Za cel w życiu O. Marina uważa dążenie do Boga, ponieważ inne cele nie są godne by do nich dążyć. Jednak to nie wszystko. Wskazuje, że pośrednikiem, jest wybr ideału , ponieważ realizować plany boskie można tylko za pomocą ideałw, rżnych dla każdego z nas. Zdaniem pisarza najważniejszym jest miłość i dzielnie się nią. Ale to nie wszystko. Żeby spełnić te dwa warunki(cel i ideał), trzeba mieć program pracy . Program pracy wiąże się nieubłagalnie z odpowiedzialnością. Jak czytamy w książce Z faktu, że celem ostatecznym wszystkich naszych poczynań i całego życia powinien być Bg, wypływa podstawowy wniosek dla kształcenia charakteru: poczucie odpowiedzialności . Aby znaleźć w sobie tą prawdziwą odpowiedzialność i wytrwałość w dążeniu do celu, musimy uznać Boga za autorytet i za pierwszy krok w programie kształcenia, jak pisze sam Ojciec Pirożyński . Drugim jest nie krzywdzenie bliźniego, a trzecim miłowanie innego. Tylko wtedy można w pełni kształtować charakter.

Aby jednak kształtować, trzeba mieć, co. Władze poznawcze i pożądawcze. Władzą pożądawczą jest wola. Cechą woli jest wolność, ale w poszanowaniu praw logicznych. I tak właśnie powinna kształtować się wola pod wpływem logicznego myślenia. Władzami natomiast poznawczymi są: wzrok, słuch, dotyk, smak. To dzięki nim możemy obserwować i czuć. Do tych dwch rodzajw, autor dodaje jeszcze instynkt, ktry jest po to by zachował gatunek ludzki. Gdy wszystkie władze są ze sobą w harmonii istota ludzka powinna rozwijać się sprawnie i powodują, że wychowanie nie jest tresurą.

Kolejną odsłoną w książce O. Mariana jest Temperament. Wyszczeglnia on cztery najpopularniejsze typy: sangwiniczny, flegmatyczny, choleryczny i melancholiczny. Każdy dysponuje innymi właściwościami psychofizycznymi. A Podane charakterystyki, odpowiednich temperamentw mają dostraczenie wiedzy na temat kształtowania ich i obycia. Aby jednak w sposb profesjonalny dowiedzieć się jak rzeźbić nasz charakter musimy wziąść także czynniki zewnętrzne, mianowicie Nasze zalety narodowe , oraz Nasze wady narodowe . Ten socjologiczny punkt patrzenia w przodku pierwszym daje nam obraz na Polakw jako osobnikw gościnnych, miłych, kochających radość, sięgając nawet do anarchii, natomiast drugi przedstawia nas w świetle osb zaborczych, niesprawiedliwych, lekkomyślnych gdzie jak się dowiadujemy są to pozostałości po zaborach, jakie leżą u podstawy naszej historii. Pirożyński podaje konsekwencje owych doświadczeń, a mianowicie wady rozumu, woli uczucia oraz wyobraźni, gdzie wszystko łączy się w kompleks niższości i zniechęcenia do siebie samego. Aby tego było mało do naszej dyspozycji otrzymujemy rozdział Wrg charakteru nr.1 , Wrg charakteru nr.2 . Dowiemy się tutaj, że na przeszkodzie w wyrabianiu nas stoi egoizm. Dowiemy się także, że można podzielić go na kilka etapw, gdzie min. znajdujemy ambicję Idąc dalej dochodzimy do filozofii rozkoszy a tam, dowiadujemy się jak powinniśmy korzystać z przeżyć erotycznych i czy wgle powinniśmy sobie nimi głowę zaprzątać. Bardzo ciekawym stwierdzeniem pisarza jest to, że im niższy stopień rozwoju umysłowego, tym więcej rozmw i myśli erotycznych , ktrymi zajmują się idioci i matołki , ktrych znajdziemy dalej w rozdziale Duch i Materia Niezbędnym elementem w dalszym rozważaniu nad charakterem są uporządkowane myśli , czyli jak myśleć, by wytrwać w odpowiedzialności i dobrym nastawieniu. Mamy też tutaj modlitwę, ktra na celu pomc adeptom w wytrwałości. Postanowienia to kolejny rozdział, w ktrym znajdziemy przepisy na to jak wytrzymać tak rygorystyczny plan kształcenia charakteru. Od postanowień delikatnych po średnie i moce, zatrzymując się na treningu , a to po to by ćwiczyć duszę i ciało i doprowadzać ich, do maximum sprawności. Higiena , bo tak zatytułownay jest ostatni przedział ksiązki, w ktrym dowiemy się, o tym jak trzeba się odżywiać, ile spać ile wykonywać ruchu, po prostu jak dbać o zdrowie, bo jak mwi stare przysłowie, Mens sana in corpore Sano , (w zdrowym ciele, zdrowy duch)

Ksiązka nie jest łatwą lekturą do przeczytania, trzeba raczej zatrzymywać się, co kilka wierszy i głęboko rozmyślać nad sensem i zrozumieniem tego, niż pędzić do przodu po mniej wnikliwym zanalizowaniu treści. Książkę polecam na długie jesienne popołudnia. Potrzeba długiego okres czasu ta to by ją przeczytać i mc korzystać z umieszczonych w niej rad, przecież tak mądrego i silnego wychowawcy. Ksiązka napisana jest niezwykle zwięźle, co może być dla niektrych czytelnikw kłopotem. Zawiera w sobie mnstwo przenośni i cytatw, zarwno znanych socjologw, teologw, filozofw, jak i historykw, jednym słowem sam owoc humanistycznego życia naukowego.Myślę, że książka powinna znaleźć się na pułkach bibliotecznych, w ośrodkach pożytku publicznego, w szkolnych zbiorach nauczycielskich, pedagogicznych, oraz rodzinnych. Pozycję tą, można jak najbardziej zaproponować studentom nauk humanistycznych, oraz samym wykładowcom.Pole oddziaływania książki na społeczeństwo jest ogromne i niech takie pozostanie. Niech rwnież pozostanie z nami optymizm w kształceniu charakteru oraz pytanie, czy wytrwamy do końca?

Autor: Radosław Hałuniewicz
Przykadowe prace

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje. Ta część prowadzonego w przedsiębiorstwie procesu gospodarczego, ktra dominuje w jego działalności i ...

Portret Wojciecha Biesiadeckiego

Portret Wojciecha Biesiadeckiego Jzef Pankiewicz- polski impresjonista, grafik, pedagog. Ur. 29 listopada 1866 w Lublinie, zm. 4 lipca 1940 w La Ciotat (Francja),. Wystawa w Muzeum Narodowym z okazji 140 urodzin malarza. Portret przedstawia siedzącego mężczyznę koło 35 roku życia. Po jego p...

Nasze Niebo

Nasze Niebo Wspłczesny człowiek, a zwłaszcza mieszkaniec miasta rzadko spogląda w niebo. Niektrzy nawet zapomnieli, że ono istnieje, a przecież nasza Ziemia jest jedynie mikroskopijnym pyłkiem wirującym w ogromnych kosmicznych przestworzach. W naszym układzie słonecznym wok&#...

Napisz list do przyjaciela o tym jakim człowiekiem jest Ogoin,bohater z powieści Urszuli K. Le Guin pt."Uczeń wielkiego maga"

Napisz list do przyjaciela o tym jakim człowiekiem jest Ogoin,bohater z powieści Urszuli K. Le Guin pt."Uczeń wielkiego maga" Droga Aniu! Na początku mojego listu chciałabym Cię zawiadomić, że jestem już w domu. U cioci podczas wakacji byłam dwa tygodnie. A ty, jak sp...

Analiza i interpretacja wiersza Tetmajera pt. "Hymn do Nirwany".

Analiza i interpretacja wiersza Tetmajera pt. "Hymn do Nirwany". Kazimierz Przerwa - Tetmajer to jeden z głwnych przedstawicieli dekadentyzmu okresu Młodej Polski. Dekadentyzm -pojęcie to wywodzi się od tytułu francuskiego pisma literackiego Decadent założonego w 1886r przez Anatola ...

Przemwienie Antygony do ludu Teb

Przemwienie Antygony do ludu Teb Mieszkańcy Teb! Zanim zostanie wykonany wyrok, pragnę z całego serca serca wyjaśnić wam, dlaczego nie zastosowałam się do krlewskiego prawa. Przyznaję, że złamałam zakaz władcy, grzebiąc mojego brata, jednak nie żałuj&#...

ONZ, NATO,Organizacje europejskie

ONZ, NATO,Organizacje europejskie Procesy integracyjne: intergracja to formalny, swiadomy proces, majacy na celu pogłebienie wzajemnych powiazan i wymiany miedzy grupa krajw. Formy: -integracja ekonomiczna- polegajaca na usuwaniu ograniczen w handlu miedzy panstwami i zapewnianiu swobody przepływu towarow, us...

Polityka zagraniczna Katarzyny II

Polityka zagraniczna Katarzyny II Katarzyna pochodziła z niemieckiej dynastii Anhalt-Zerbst i władczynią Rosji stała się dzięki małżeństwu z carewiczem Piotrem (1745) pźniejszym Piotrem III. Gdy wkrtce po objęciu tronu został on zamordowany (prawdopodobnie na jej r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry