• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kszta&#3...

Nawigacja

Kształtowanie się życia na Ziemi na przestrzeni wiekw.Kształtowanie się życia na Ziemi na przestrzeni wiekw.
Ziemia istnieje już 4,6 miliarda lat. Najstarsze odkryte ślady życia pochodzą sprzed około 3,5 miliarda lat. Naszą przeszłość podzielono na pięć er. Pierwszą z nich był archaik, drugą proterozoik. Obie często nazywane są prekambrem i razem trwały około 4 miliardw lat. Po proterozoiku nastała era paleozoiczna. Specjaliści wyrżnili w niej sześć mniejszych okresw: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon, perm. Kambr rozpoczął się mniej więcej 600 milionw lat temu, zamykając zaś erę paleozoiczną perm zakończył się około 220 milionw lat temu. W sumie era paleozoiczna trwała więc około 380 mln lat. Następną erą była era mezozoiczna, ktra zakończyła się mniej więcej 70 mln lat temu. Dzielimy ją na trzy okresy: trias, jurę i kredę. Ostatnia era nazwana kenozoiczną, miała już tylko dwa okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd, ktry trwa do dziś. Trzeciorzęd dzielimy na dwa podokresy: paleogen i neogen. Czwartorzęd zaś na dwie epoki: plejstocen i holocen.

Z naszego punktu widzenia najważniejszym momentem w całej historii Ziemi była chwila, gdy narodziło się życie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy to się stało. Wiadomo, że około 3,5 miliarda lat temu w praoceanie żyły już prymitywne glony zwane sinicami. Ślady tych jednokomrkowych organizmw odnaleziono w Australii. Z biegiem czasu początkowo niemalże niewidoczne życie zaczyna być coraz bogatsze. Pod koniec prekambru pojawiają się już organizmy wielokomrkowe. Na razie życie rozwija się w wodzie. Lądy są nie zamieszkane, choć powoli przygotowują się na przyjęcie nowych gatunkw. Jeszcze przed 2 miliardami lat udział tlenu w atmosferze ziemskiej wynosił zaledwie 0,1 % . Oczywiście, w takich warunkach nie przeżyłby żaden owad, płaz czy ssak. Gdy pojawia się życie, a wraz z nim zjawisko fotosyntezy, zawartość tlenu zaczyna systematycznie wzrastać. Prawdopodobnie na początku ery paleozoicznej tlen stanowił już 1/5 ziemskiej atmosfery.Przyroda pozostaje w ciągłym ruchu. Od chwili pojawienia się życia na Ziemi powstała niezliczona ilość gatunkw fauny i flory. Część z nich wymarła, część przetrwała do naszych czasw. Niektre rośliny (np. skrzypy) liczą już sobie wiele dziesiątkw milionw lat. Inne są znacznie młodsze. Kwiaty powstały dopiero w trzeciorzędzie.Od początkw kambru następuje bujny rozwj przyrody prehistorycznej. W tym okresie płytkie morza zasiedlane są przez glony i niższe grzyby. Pojawiają się opancerzone trylobity. Niektre z nich mogą osiągać nawet pł metra długości i są największymi zwierzętami kambru. W morzach żyją pierwsze archeocjaty, z ktrych pźniej powstają rafy. W kambrze rozwija się pięć głwnych gromad mięczakw: jednotarczowce, ślimaki, małże, głowonogi i łdkonogi. Bardzo ważnym wydarzeniem jest pojawienie się pierwszych strunowcw (niektre źrdła podają iż stało się to w ordowiku). Te niewielkie organizmy, zaliczane do bezszczękowcw, przypominały wyglądem dzisiejsze węgorze. Były długie i nie miały parzystych płetw. Oprcz tych już dość skomplikowanych istot faunę wzbogacają też jednokomrkowe otwornice i gąbki.Ordowik nie przynosi wielkich zmian w świecie roślin. Nadal niepodzielnie panują tam glony. Pojawiają się jednak pierwsze rośliny naczyniowe. Znacznie więcej dzieje się w świecie zwierząt. Rozwijają się strunowce. Coraz doskonalsze stają się też trylobity. Niektre wykształcają na swoich pancerzach wypustki i kolce, a głowonogi – całkowicie zwinięte muszle. W tym czasie pojawiają się też rżne formy szkarłupni, między innymi spotykane także dzisiaj rozgwiazdy i jeżowce. W ordowiku nie tylko rozwijają się nowe organizmy, niektre z nich znikają bezpowrotnie. Wymierają na przykład pewne gatunki trylobitw i głowonogw.

W sylurze życie wychodzi na ląd. Pierwsze dokonują tego psylofity – rośliny będące przodkami całej flory lądowej. Psylofity nie mają blaszek liściowych i są słabo przytwierdzone do podłoża. Jednak, choć niedoskonałe, dały początek kolonizacji lądw. Z życia w wodzie zaczynają rezygnować też pierwsze zwierzęta, ktre na razie zasiedlają wilgotnie tereny nad brzegami mrz, rzek i jezior (niektre źrdła podają że zwierzęta opanowały lądy dopiero w dewonie). W morzach pojawiają się najstarsze ryby. Mają silnie skostniałe fragmenty skry i dlatego nazwano je rybami pancernymi. Oprcz ryb zaczynają też żyć w wodzie pierwsze pajęczaki. Są nimi skorpiony morskie.Dewon to czas coraz intensywniejszego zasiedlania lądw. Powstają najstarsze widłaki, skrzypy i paprocie. Niektre osiągają już znaczne rozmiary, mają grube pnie i rozbudowany system korzeniowy. Pod koniec dewonu pośrd paprotnikw wyodrębniają się rośliny nagozalążkowe. Pojawiają się pierwsze płazy i owady. Ogniwem łączącym płazy i ryby jest stworzenie nazwane Ichthyostegą. Żyje głwnie w wodzie, ale zapewne potrafi także poruszać się na lądzie. Ma rybi ogon i pięciopalczaste kończyny. Prymitywne owady są na razie bezskrzydłe. Zasiedliły wilgotne tereny i żywią się resztkami obumarłej roślinności.Szczeglnie intrygująca była przyroda karbonu. Lądy pokrywały w tamtym czasie tropikalne bagna, na ktrych rosły olbrzymie widłaki, paprocie drzewiaste i skrzypy mające do 30 metrw wysokości. Pośrd nich latały największe z żyjących kiedykolwiek na Ziemi owadw. Rozpiętość skrzydeł niektrych karbońskich ważek dochodziła do 75 centymetrw. W grach, gdzie klimat jest suchszy, rosły miłorzęby, sagowce i pierwsze rośliny szpikowe. Z tych ostatnich powstaną kiedyś dzisiejsze sosny, świerki czy jodły. W świecie zwierząt z płazw rozwinęły się pierwsze gady. Były one całkowicie przystosowane do życia poza środowiskiem wodnym. Budowa jaj gadw chroniła zarodek przed wyschnięciem. Nie były to już zwierzęta ziemno-wodne, tyko lądowe.W permie palmę pierwszeństwa stopniowo tracą paprotniki. Coraz bujniej rozwijają się za to drzewa szpilkowe, miłorzęby i sagowce. Rośliny iglaste potrafią przetrwać nawet w nie sprzyjających warunkach. Nie zagraża im więc postępująca zmiana klimatu na bardziej suchy. Dla paprotnikw nie jest to środowisko przyjazne. Aby przetrwać, muszą skupiać się w pobliżu wody. Pośrd zwierząt zaczynają dominować gady. Niektre z nich osiągnęły już dość pokaźne rozmiary. Scutosaurus ma 2 metry długości i masywne ciało. Przypomina trochę słonia z grubym ogonem i małą gadzią głową. W permie pojawiają się pierwsze gady, ktre opanowały umiejętność lotu ślizgowego.Otwierający erę mezozoiczną trias jest początkiem egzystencji ssakw na naszej planecie. Wykształcają się one z gadw nazywanych ssakokształtnymi. Pierwsze ssaki są niepozornymi zwierzątkami uzbrojonymi w pazurki i przypominającymi wspłczesne ryjwki. Na Ziemi zaczynają niepodzielnie panować gady. Pojawiają się pierwsze dinozaury, żłwie i krokodyle. W morzach postrach sieje sześciometrowy drapieżny gad morski, Nothosaurus. Pośrd roślin dominują nagonasienne, przede wszystkim iglaste.Jura to oczywiście czas dinozaurw. Gady krlowały też w wodzie i powietrzu. Latającym gadem był np. Dimorphodon. Rozpiętość jego skrzydeł dochodziła nawet do 160 centymetrw. Najsławniejszym gadzim lotnikiem był jednak Pterodactylus, ktry szybował nad morzem i polował na ryby. W jurze oprcz gadw zaczęły latać też pierwsze ptaki. Praprzodek dzisiejszych kur, skowronkw i orłw żył około 150 milionw lat temu, miał długi ogon i mierzył zaledwie 40 centymetrw. W łaśnie w jurze pojawiły się muchy, komary i żaby. Świat roślin wzbogaca się w tym okresie o rośliny okrytonasienne.

Panowanie dinozaurw zostaje brutalnie przerwane w kredzie. Do tej pory nikt nie jest w stanie przekonująco odpowiedzieć na pytanie, czemu te monstrualne gady wyginęły. Ich śmierć utorowała jednak drogę ssakom, pośrd ktrych pojawiają się już pierwsze torbacze i ssaki łożyskowe. Coraz lepiej dają też sobie radę ptaki. Nie tylko latają, ale też pływają i nurkują. Zmienia się świat roślinny. Lądy zaczynają porastać lasy liściaste, a na brzegach rzek, jezior i bagien wyrasta pierwsza w historii życia na Ziemi trawa.Flora trzeciorzędu jest bardzo podobna do roślinności wspłczesnej. Wtedy zaczynają rozkwitać pierwsze kwiaty. Wśrd zwierząt nie ma już dinozaurw, gadw latających i dużych gadw morskich. Rozpoczyna się era ssakw. Pojawiają się między innymi zwierzęta kopytne, ssaki latające, czyli nietoperze, koty i małpy człekokształtne. Jedną z nich jest ogromny Gigantopithecus, ktry mierzył 3 metry wysokości i ważył 300 kilogramw. Pod koniec trzeciorzędu przychodzi na świat pierwszy australopitek – najstarsza istota człowiekowata.Czwartorzęd jest ostatnim okresem kenozoiku i trwa aż do dzisiaj. W tym czasie dokonała się ewolucja człowiek. Pojawił się Homo erectus, neandertalczyk, wreszcie Homo sapiens. Zmieniała się też przyroda. Wyginęły mamuty i niedźwiedzie jaskiniowe, powstały wspłczesne gatunki zwierząt. Choć tego nie zauważamy, ewolucja trwa nadal, pod tym względem czwartorzęd niczym nie rżni się od pozostałych okresw historii życia na Ziemi.

Materiały do pracy zaczerpnięte z rżnych źrdeł


Przykadowe prace

Zjawisko polaryzacji światła

Zjawisko polaryzacji światła Światło to fala elektromagnetyczna, ktra polega na rozchodzeniu się zmian pola elektrycznego i magnetycznego. Wektory tych pl są prostopadłe do siebie i do kierunku rozchodzenia się. Jest to więc fala poprzeczna. Do określania fali elektromagnetycz...

Spłki, jawna, cywilna,. cywilnoprawna i z.oo

Spłki, jawna, cywilna,. cywilnoprawna i z.oo Spłki Działalność gospodarczą Można prowadzić w rżnych formach organizacyjno-prawnych. Wybr formy zależy od rozmiarw działalności, liczby osb w nią zaangażowanych, celw tej działalności, itp., Kiedy z...

Prawo międzynarodowe publiczne- wykłady

Prawo międzynarodowe publiczne- wykłady Prawo Międzynarodowe Publiczne- studia- Legnica Literatura: W. Gralczyk Prawo międzynarodowe publiczne Symonides Prawo międzynarodowe publiczne W 11.10.2004-Cechy charakterystyczne PMP 1.Brak prawodawcy Tryb tworzen...

Romantyczna biografia Kordiana

Romantyczna biografia Kordiana Kordian urodził się w pierwszym dziesięcioleciu XIX w. w rodzinie hrabiowskiej. W pierwszej scenie dramatu ma piętnaście lat, w scenie końcowej około dwudziestu, lub niewiele więcej. Poznajemy go w momencie młodzieńczej obserwacji i kontemplacji ...

Kręgowce

Kręgowce Kręgowce to bardzo zrżnicowany morfologicznie podtyp zwierząt zaliczanych do strunowcw. Jest to najwyżej zorganizowana grupa zwierząt. Przodkami kręgowcw były prymitywne prastrunowce, ktre swą budową przypominały dzisiejszego bezczaszkowca. Dzisiejsze kręg...

Żyjemy nie dla siebie, lecz dla innych

Żyjemy nie dla siebie, lecz dla innych Żyjemy nie dla siebie, lecz dla innych . To właśnie stwierdzenie postaram się udowodnić w tej rozprawce, gdyż jestem tego samego zdania. Wielką radością dla człowieka jest dawanie. Mi większą przyjemność...

Rżne oblicza romantycznej młodości. Dlaczego romantycy umierali młodo?

Rżne oblicza romantycznej młodości. Dlaczego romantycy umierali młodo? W romantyzmie niemal synonimem młodości był bunt. Młodzi buntowali się przeciwko temu, co już poznane, przeciw utartym schematom i autorytetom. Nie akceptowali starszych i ich poglądw, uważali, i&#...

Mikroekonomia - ściąga

Mikroekonomia - ściąga EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposb ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania rżnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds. Zajmuje si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry