• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kto mo&#3...

Nawigacja

Kto może zostać lobbystą?Kto może zostać lobbystą?


KTO MOŻE ZOSTAĆ LOBBYSTĄ?

*Lobbysta to osoba, która w imieniu własnym bądź klienta wywiera wpływ na władze państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami politycznymi.

Biorąc pod uwagę faktyczny zakres działalności lobbystów we współczesnym świecie można przyjąć, że lobbystą jest każdy, kto nawiąże kontakt z politykami lub instytucjami publicznymi w celu obrony interesu jakiejś strony (klienta, który to zlecił, bądź organizacji z którą się utożsamia) lub w celu uzyskania dla tej strony informacji.

Rolą lobbysty jest edukacja, ukazywanie możliwości i szans, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w państwie. Wartością usługi jaką oferuje lobbysta jest wykształcenie, praktyka i doświadczenie.
Pomocne w tym wypadku może być wykształcenie prawnicze, menadżerskie czy socjologiczne. Ale ważne są też predyspozycje takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, szybkie dostosowywanie się, wytrwałość, kojarzenie sytuacji i odkrywanie intencji. Ważne jest też wychowanie, ogłada towarzyska no i praktyka. Dlatego też sporo studentów juz w trakcie nauki zgłasza się na staż do firmy lobbingowej, aby sprawdzić czy się do tego nadają.

W początkowym okresie rozwoju lobbingu wiodącą rolę odgrywali prawnicy z uwagi na obycie ze środowiskami politycznymi co daje im przewagę skuteczności w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów. Uważa się, że zawodowy lobbysta powinien mieć dyplom ukończenia studiów (oprócz prawa najczęściej z zakresu ekonomii, nauk politycznych, historii czy socjologii), ale przede wszystkim musi mieć żyłkę polityczną a także charakteryzować się umiejętnością analizowania zjawisk ekonomicznych i procesów społecznych. Dlatego też profesjonalni lobbyści najczęściej wywodzą się ze środowisk politycznych. Są to byli parlamentarzyści i ministrowie, ale również dziennikarze wyspecjalizowani w zakresie problematyki politycznej (np. sprawozdawcy parlamentarni). Nie oznacza to oczywiście, że lobbingiem nie mogą trudnić się osoby z innym wykształceniem. Jednakże w tej branży osoba spoza środowiska potrzebuje więcej czasu i wielu sprzyjających okoliczności. Ci, którzy chcą działać w tej dziedzinie powinni znać tryb działania instytucji politycznych, a także język właściwy dla aparatu legislacyjnego i administracyjnego-stąd właśnie wysoki udział prawników wśród lobbystów. Niezbędna dla skutecznego działania są także ostrożność, takt i dyplomacja, które powinny być uzupełnione o umiejętność wyłowienia "co w trawie piszczy". Ważne jest również dysponowanie wiedzą i cechami specjalisty od przekazu informacji, dlatego rośnie w tej dziedzinie rola metod i technik Public Relations.Przykładowe prace

Pojęcie absolutyzmu

Pojęcie absolutyzmu Pojęcie absolutyzmu oświeconego pojawia się w historii w XIX w. Jego cechą jest zeswiecczenie państwa oraz ucywilizowanie stosunków prawnych. W okresie absolutyzmu monarcha uważal, że rzadzi z mandatu bożego, natomiast absolutyzm oświecony przyjmowa...

Systemy partyjne Słowacji, Słowenii i Węgier

Systemy partyjne Słowacji, Słowenii i Węgier System partyjny- układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zachodzące między nimi relacje, zasady i normy regulujące stosunki międzypartyjne oparte na mechanizmie współdziałania bądź rywalizac...

Pytania z socjologii

Pytania z socjologii 1.Definicja socjologii Zajmuje się badaniem zachowań ludzkich, interakcji(wzajemne wpływy oddziaływania)oraz organizacji społeczeństwa 2.Początki powstania socjologii Powstała w czasach przemian wywoływanych: - upadkiem feudalizmu i rozwojem ha...

Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza.

Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza. Utwory polskich romantyków są nacechowane dużym patriotyzmem ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Polska po roku 1918. Z pośród utworów Mickiewicza należy wymienić: "Grażynę", "Konrada Wa...

Brom

Brom [ gr.], Br, bromum (cuchnący), pierwiastek chemiczny o charakterystycznym ostrym zapachu liczbie atomowej 35, masie atomowej 79,904; należy do grupy ® fluorowców; czerwonobrunatna, lotna ciecz; miesza się z wodą i rozpuszczalnikami organicznymi.; temp. topn. –7,2C, temp. wrz. 58,78C; gęsto...

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego Książka Andrzeja Moczarskiego pt. Początek ukazuje Polaków wobec problemy holokaustu, który istniał podczas II wojny światowej. Głównym bohaterem powieści jest Paweł Kryński, którego poglądy stanowią odczucia...

Recenzja "Księgi Krwi vol.I" Clive'a Barkera

Recenzja "Księgi Krwi vol.I" Clive'a Barkera Książka Clive'a Barkera o tytule "Księga Krwi" jest zbiorem kilku opowiadań o nastroju horrorystycznym zgrabnie połączonych ze sobą za pomocą dwójki głównych bohaterów. Księga Krwi napisana przez umarłych na ci...

Niedziesiątkowe systemy i liczenia i działania w tych systemach.

Niedziesiątkowe systemy i liczenia i działania w tych systemach. Niektórzy twierdza, że odkąd wynaleziono pieniądze i koło, ludzie zaczęli kręcić interesy. Każdy biznesmen tamtych czasów musiał umieć liczyć Np. upolowane mamuty, tygrysy szablozębne itp. mniej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry