• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kto mo&#3...

Nawigacja

Kto może zostać lobbystą?Kto może zostać lobbystą?


KTO MOŻE ZOSTAĆ LOBBYSTĄ?

*Lobbysta to osoba, która w imieniu własnym bądź klienta wywiera wpływ na władze państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami politycznymi.

Biorąc pod uwagę faktyczny zakres działalności lobbystów we współczesnym świecie można przyjąć, że lobbystą jest każdy, kto nawiąże kontakt z politykami lub instytucjami publicznymi w celu obrony interesu jakiejś strony (klienta, który to zlecił, bądź organizacji z którą się utożsamia) lub w celu uzyskania dla tej strony informacji.

Rolą lobbysty jest edukacja, ukazywanie możliwości i szans, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w państwie. Wartością usługi jaką oferuje lobbysta jest wykształcenie, praktyka i doświadczenie.
Pomocne w tym wypadku może być wykształcenie prawnicze, menadżerskie czy socjologiczne. Ale ważne są też predyspozycje takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, szybkie dostosowywanie się, wytrwałość, kojarzenie sytuacji i odkrywanie intencji. Ważne jest też wychowanie, ogłada towarzyska no i praktyka. Dlatego też sporo studentów juz w trakcie nauki zgłasza się na staż do firmy lobbingowej, aby sprawdzić czy się do tego nadają.

W początkowym okresie rozwoju lobbingu wiodącą rolę odgrywali prawnicy z uwagi na obycie ze środowiskami politycznymi co daje im przewagę skuteczności w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów. Uważa się, że zawodowy lobbysta powinien mieć dyplom ukończenia studiów (oprócz prawa najczęściej z zakresu ekonomii, nauk politycznych, historii czy socjologii), ale przede wszystkim musi mieć żyłkę polityczną a także charakteryzować się umiejętnością analizowania zjawisk ekonomicznych i procesów społecznych. Dlatego też profesjonalni lobbyści najczęściej wywodzą się ze środowisk politycznych. Są to byli parlamentarzyści i ministrowie, ale również dziennikarze wyspecjalizowani w zakresie problematyki politycznej (np. sprawozdawcy parlamentarni). Nie oznacza to oczywiście, że lobbingiem nie mogą trudnić się osoby z innym wykształceniem. Jednakże w tej branży osoba spoza środowiska potrzebuje więcej czasu i wielu sprzyjających okoliczności. Ci, którzy chcą działać w tej dziedzinie powinni znać tryb działania instytucji politycznych, a także język właściwy dla aparatu legislacyjnego i administracyjnego-stąd właśnie wysoki udział prawników wśród lobbystów. Niezbędna dla skutecznego działania są także ostrożność, takt i dyplomacja, które powinny być uzupełnione o umiejętność wyłowienia "co w trawie piszczy". Ważne jest również dysponowanie wiedzą i cechami specjalisty od przekazu informacji, dlatego rośnie w tej dziedzinie rola metod i technik Public Relations.Przykładowe prace

Bohater "Sonetów krymskich".

Bohater "Sonetów krymskich". Sonety krymskie stanowią cykl osiemnastu utworów,które są wyrazem zainteresowań Mickiewicza Wschodem.Poeta przymusowo przybywający w Rosji,wybrał się w 1825 roku na wycieczkę na Półwysep Krymski.Plonem tejże podróży są "Sonety Krym...

Podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym

Podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym NADZÓR, KONTROLA, KOORDYNACJA, KIEROWNICTWO. NADZÓR ?są to sytuacje w których organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie nadzorowanych. Może być stosowany tylko w przypadkach przewidzianyc...

Zakładam własne przedsiębiorstwo ( biznes plan).

Zakładam własne przedsiębiorstwo ( biznes plan). 1.Streszczenie planu. Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu, w którym będą remontowane samochody ciężarowe i osobowe. W dzisiejszych czasach warunki drogowe ( zarówno stan nawi...

Opis obrazu "Ostatnia Wieczerza" da Vinciego

Opis obrazu "Ostatnia Wieczerza" da Vinciego Obraz Leonardo Da Vinci pod tytułem Ostatnia Wieczerza jest malowidłem ściennym znajdującym się w kościele Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Dzieło powstało w latach 1495-1498 na zamówienie księcia Mediolanu Ludovico Sforzy. Obraz ...

Kakao.

Kakao. Czym jest kakao? W handlu przez nazwę kakao rozumiemy produkt otrzymywany z nasion drzewa kakaowego, a dokładniej Kakaowca Właściwego. Jest on niewielkim drzewem z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym i rozłożystą koroną. Kakaowiec ma podłużne jajowate i skórzas...

Immanuel Kant epistenologia

Immanuel Kant epistenologia KANT-EPISTENOLOGIA-Epistemologia-teoria wiedzy, teoria poznania (episteme - wiedza pewna) * skąd wiemy to, co wiemy * kryteria prawdziwości nauka o poznaniu Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jes...

Welt der Gefhle

Welt der Gefhle a) Glck Was ist Glck? Glck bedeutet Geborgenheit, Euphorie, Aufregung und Extase. Glck bedeutet auch Optimismus, Freude und Zufriedenheit. Ein glcklicher Mensch ist mit Freude erfllt und hat innere Befriedigung. Er ist auch sehr lustig und will zum Himmel springen. Erklren Sie den Begriff Glcklich sein...

Heutzutage haben viele Menschen Angst von den unterschiedlichsten Gefahren. Welche Ursachen knnen diese Gefahren haben?

Heutzutage haben viele Menschen Angst von den unterschiedlichsten Gefahren. Welche Ursachen knnen diese Gefahren haben? Heutzutage gibt es in der Welt viele verschiedene Gefhrdungen die sehr gefhrlich fr die Leute sind und sie kmmern sich um das. In diesen Aufsatz mchte ich ber diesen Gefahren schreiben. Der erste Problem, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry