• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kto mo&#3...

Nawigacja

Kto może zostać lobbystą?Kto może zostać lobbystą?


KTO MOŻE ZOSTAĆ LOBBYSTĄ?

*Lobbysta to osoba, która w imieniu własnym bądź klienta wywiera wpływ na władze państwowe, poprzez nawiązanie kontaktu z politykami lub instytucjami politycznymi.

Biorąc pod uwagę faktyczny zakres działalności lobbystów we współczesnym świecie można przyjąć, że lobbystą jest każdy, kto nawiąże kontakt z politykami lub instytucjami publicznymi w celu obrony interesu jakiejś strony (klienta, który to zlecił, bądź organizacji z którą się utożsamia) lub w celu uzyskania dla tej strony informacji.

Rolą lobbysty jest edukacja, ukazywanie możliwości i szans, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w państwie. Wartością usługi jaką oferuje lobbysta jest wykształcenie, praktyka i doświadczenie.
Pomocne w tym wypadku może być wykształcenie prawnicze, menadżerskie czy socjologiczne. Ale ważne są też predyspozycje takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, szybkie dostosowywanie się, wytrwałość, kojarzenie sytuacji i odkrywanie intencji. Ważne jest też wychowanie, ogłada towarzyska no i praktyka. Dlatego też sporo studentów juz w trakcie nauki zgłasza się na staż do firmy lobbingowej, aby sprawdzić czy się do tego nadają.

W początkowym okresie rozwoju lobbingu wiodącą rolę odgrywali prawnicy z uwagi na obycie ze środowiskami politycznymi co daje im przewagę skuteczności w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów. Uważa się, że zawodowy lobbysta powinien mieć dyplom ukończenia studiów (oprócz prawa najczęściej z zakresu ekonomii, nauk politycznych, historii czy socjologii), ale przede wszystkim musi mieć żyłkę polityczną a także charakteryzować się umiejętnością analizowania zjawisk ekonomicznych i procesów społecznych. Dlatego też profesjonalni lobbyści najczęściej wywodzą się ze środowisk politycznych. Są to byli parlamentarzyści i ministrowie, ale również dziennikarze wyspecjalizowani w zakresie problematyki politycznej (np. sprawozdawcy parlamentarni). Nie oznacza to oczywiście, że lobbingiem nie mogą trudnić się osoby z innym wykształceniem. Jednakże w tej branży osoba spoza środowiska potrzebuje więcej czasu i wielu sprzyjających okoliczności. Ci, którzy chcą działać w tej dziedzinie powinni znać tryb działania instytucji politycznych, a także język właściwy dla aparatu legislacyjnego i administracyjnego-stąd właśnie wysoki udział prawników wśród lobbystów. Niezbędna dla skutecznego działania są także ostrożność, takt i dyplomacja, które powinny być uzupełnione o umiejętność wyłowienia "co w trawie piszczy". Ważne jest również dysponowanie wiedzą i cechami specjalisty od przekazu informacji, dlatego rośnie w tej dziedzinie rola metod i technik Public Relations.Przykładowe prace

Interpretacja Firanki Władysława Broniewskiego

Interpretacja Firanki Władysława Broniewskiego Tematem zbioru wierszy, pt: Anka jest tragiczna śmierć córki autora – Władysława Broniewskiego. Jest to utwór różniący się od innych dzieł tego twórcy, gdyż zwykle pisał on wiersze o tematyce tyrtejskiej, najcz&#...

Was meinen Sie, wie sind die Deutschen und die Polen?

Was meinen Sie, wie sind die Deutschen und die Polen? Als ich in Deutschland war, habe ich grosse Unterschiede zwischen Deutschen und Polen gesehen.Deutsche trinken nicht viel Alkohol.Sie koennen sich eine internationale Reise erlauben.Sie sind sehr organisiert.Die Jugendlichen mit 16-17 Jahren wohnen schon meist allein.Ihre El...

Jasność gwiazd

Jasność gwiazd Jasność w astronomii to wielkość opisująca natężenie oświetlenia promieniowaniem gwiazd lub innych obiektów astronomicznych. Jest to ilość energii promieniowania świetlnego (światła) docierającej od danego obiektu astronomicznego, pad...

Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego.

Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego. Wyobraźnia twórcza ma charakter wizualno- przestrzenny i metaforyczny. Na ten temat powstało wiele publikacji i stanowisk. Termin "metafora" pochodzi od greckiego słowa metaphori tzn. przeniesienie. Wprowadzony został przez Arystotelesa w ...

Recenzja i ocena programu "Kuba Wojewódzki"

Recenzja i ocena programu "Kuba Wojewódzki" Jednym z moich ulubionych programów telewizyjnych jest program pod tytułem Kuba Wojewódzki . Jak sama nazwa wskazuje prowadzącym jest znany choćby z Idola , dosyć ekscentryczny Kuba Wojewódzki. W swoim programie jest on główną osobą...

Dżuma - jako parabola.

Dżuma - jako parabola. Akcja powieści Camusa toczy się w Oranie w 194.roku. Jest to wymowna data, wskazuje na lata czterdzieste, lecz nie ukonkretnia czasu końca, nadaje powieści wydżwięk uniwersalny, na miasto spada zaraza- pierwszym symbolem zagrożenia są wypełzające, chor...

Tomasz z Akwinu, czyli pakt z Arystotelesem

Tomasz z Akwinu, czyli pakt z Arystotelesem Aby wyjaśnić ci filozofię św. Tomasza musimy cofnąć się do czasów średniowiecza, kiedy to największym heretykiem kościoła katolickiego był nie, kto inny jak nieżyjący już od prawie 1500 lat Arystoteles, ale ni...

Hume

Hume Cała wiedza pochodzi od doświadczenia, idee to wyobrażenia rzeczy a nie arystotelesowskie pojęcia.Krytykuje podstawowe założenia metafizyczne: PRZYCZYNOWOŚĆ i SUBSTANCJE. Ogranicza wiedze do stwierdzania faktów mówi ze nie można stwierdzić iż związek między dw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry