• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kubizm

Nawigacja

KubizmKubizm
Sztuka od czasw renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości. Miała naśladować naturę–swj niedościgniony wzr, być jej iluzją.

W wieku XX nastąpiły radykalne zmiany. Sztuka przeszła od odtwarzania do tworzenia. Dzieło sztuki stało się tworem autonomicznym, nie zastępowało rzeczywistości, lecz tworzyło nową. Przestało być nośnikiem treści historycznych, religijnych czy literackich.

Powstały we Francji kubizm najbardziej drastycznie zrywał z dotychczasowymi poglądami na malarstwo oraz zapoczątkował krystalizowanie się nowego języka plastycznego XX wieku. Nie bez racji termin awangarda (oznaczający tych ktrzy idą na przodzie) użyto po raz pierwszy w odniesieniu do kubistw. Ich wpływ na sztukę był ogromny że mwi się nawet o kubistycznej rewolucjiGeneza

Genezy powstania kubizmu upatruje się w kilku zjawiskach. Od połowy XIX wieku artyści bardzo intensywnie i nieskrępowanie poszukiwali nowych środkw wyrazu, ktre pełniej niż dotąd mogłyby oddać ich emocje i ująć otaczających świat. Każda następna generacja opierając się na doświadczeniach poprzednikw, chciała wnieść coś nowego, odkrywczego. W wystąpieniach artystw było rwnież wiele spontanicznego buntu przeciw ustalonym zasadom, nieco przekory i chęci prowokacji opinii publicznej. Konflikt wyzwolonego, nie skrępowanego żadnymi regułami artysty z mieszczańskiego społeczeństwa osiągnął wwczas punkt szczytowy. Inspiracją dla kubizmu stało się pźne malarstwo Paula Cezanne’a, ktrego wielka pośmiertna wystawa odbyła się w Paryżu w 1907 roku. Cezanne stawiał sobie za cel analizę budowy obrazu i konstrukcji przedstawionych motyww. Wydobywał z przedmiotw ich istotę-barwą i bryłę. Doszedł do wniosku, że wszystkie kształty w naturze można sprowadzić do trzech podstawowych brył geometrycznych –walca, kuli, stożka. Duży wpływ na formy używane w kubizmie wywarło także zainteresowanie sztuką prymitywną, wczesnośredniowieczną sztuką płwyspu Iberyjskiego, a zwłaszcza rzeźbą afrykańską. Ojcami kubizmu, nowego kierunku w malarstwie byli Hiszpan Pablo Picasso oraz Francuz Geroges Braque, ktrzy ściśle ze sobą wspłpracowali od 1909 roku aż do wybuchu I wojny światowej. Proces kształtowania się kubizmu wyznaczony etapami rozwoju twrczości Picassa i Branqu’a można podzielić na trzy fazy: prekubistyczną, analityczną oraz fazę kubizmu syntetycznego.Faza prekubistczna(1906-1909)

Kubizm właściwy poprzedziła faza prekubistyczna zwana także cezannowską. Historia kubizmu rozpoczyna się od obrazu Picassa z 1907 roku panny z Awinionu, ktrego pewne cechy zaczęły się ujawniać w roku poprzednim. Picasso zerwał z cała dotychczasową tradycją, zaprzeczając podstawowym założeniom estetycznym w sztuce. Przestały istnieć głębie przestrzeni, a forma ciała ludzkiego utraciła naturalną budowę. Picasso nie przedstawiał pięknych aktw kobiecych. Umyślnie łamał i deformował ciała kobiet. Podzielił je na geometryczne figury z ostro zaznaczonymi konturami a twarze namalował skrtowo na wzr murzyńskich masek. Malarz świadomie zniszczył humanistyczne piękno natury budując nową, czysto malarską rzeczywistość. Początkowo obraz ten nawet w gronie najbliższych przyjacił Picassa spotkał się z aprobatą. Jednakże szybko zmieniono zdanie. W ślady Picassa poszedł jeszcze niedawno krytyczny Branque. Obaj artyści zaczęli tworzyć obrazy o podobnych cechach. Ich głwnym motywem były pejzaże, pojedyncze postacie i martwe natury, a źrdłem inspiracji malarstwo Cezann’a. Geometryzowali oni formy przedmiotw sprowadzali je jak sugerował Cezanne, do najprostszych brył przestrzennych, poddając surowej syntetyzacji. Domy przypominające klocki pozbawili drzwi i okien a drzewa liści. Zlikwidowali przestrzeń między przedmiotami znajdującymi się na poszczeglnych planach. Przedmioty, zbliżając się do siebie ściśle przylegały i spiętrzały nad sobą przestrzegania zasad logiki Układy form były coraz bardziej odrealniane, podporządkowane z gry założonym kompozycyjnym, nie liczącym się z prawdą rzeczy, lecz tylko z doskonałością własnego świata. Skrcili perspektywę, powodując spłaszczenie przestrzeni. Aby podkreślić wyrazistość brył ograniczyli paletę do szarości, brązw, beżw, zieleni. Obrazy stawały się coraz bardziej monochromatyczne. Głownym osiągnięciem tego okresu było przezwyciężenie iluzjonistycznych tendencji malarstwa, charakteryzujących sztukę europejską od czasw renesansu. Zanegowane zostały zasady, według ktrych od ponad 400 lat wyznaczano na obraz trjwymiarową głębię przestrzenną Przez kilka pierwszych lat krytyka nie była łaskawa dla kubistw. Branque bezskutecznie prbował wystawić w1908 roku Salonie Jesiennym swe nowo powstałe pejzaże z Estaque. Jury odrzuciło je wydając nie pochlebną opinie. Kiedy Branque wystawił obrazy w prywatnej galerii Kahnweileraa, wpływowy krytyk Louis Vauxcelles napisał o wystawie:

Pan Branque jest młodym człowiekiem, bardzo zuchwałym. Ośmielił go sprowadzający na manowce przykład Picassa(. . .)Być może zaciążył na nim ponad miarę styl Cezanne’a i przypomnienie statycznej sztuki Egipcjan. Posługuje się straszliwymi uproszczeniami, konstruuje metalicznych, zdeformowanych nieborakw. Gardzi formą, sprowadza wszystko: krajobraz postaci, domy do schematw geometrycznych do kubkw.

Rok pźniej nazwał prześmiewczo Picassa i Branque’a kubistami, szydząc, że dla nich sztuka zatrzymała się na epoce kamienia Tymczasem Andre Salmon twierdzi że kubizm to bzdurny wynalazek głupcw. Pisząc te ironiczne słowa nie przeczuwali, że już niedługo cała europopejska awangarda i nowoczesna sztuka pjdą ścieżkami wyznaczonymi przez ten kierunek.Picasso i Branque znaleźli jednak człowieka ktry uwierzył w odkrywczy sens ich sztuki. Paryski marszand Daniel Henry Kahnweiler kupując ich płtna zapewnił im minimalną niezależność materialną i możliwości skoncentrowania się na pracy. W porozumieniu z artystami galeria Khnweilera stała się jedynym miejscem, gdzie można było oglądać ich kubistyczne obrazy. Wspierała ich także grupka intelektualistw, w tym swoim pirem poeta Guillaume Apollinaire.W cytowanych wyżej wypowiedziach poraz pierwszy pojawiły się terminy kubizm i kubiści. Użyte złośliwie dla wykpienia Branque’a i Picassa, szybko przyjęły się tracąc swe pierwotne negatywne znaczenie. Pochodzą one od francuskiego słowa cube czyli sześcian, kostka, ktre nasunęły się Matisse’owi patrzącemu na pierwsze kubistyczne pejzaże. Określenie to podchwycił Vauxcelles, tworząc nazwę całego kierunku. Należy więc pamiętać, że nazwa tylko częściowo jest adekwatna od istoty tej sztuki. Picasso i baranque odcinali się od niej przez długi lata, natomiast zaakceptowali ją łatwo artyści korzystający z ich doświadczenia. Nazwę usankcjonowało ukazanie się w 1912 roku teoretycznej rozprawy Alberta Gleizesa i Jeana Metzingera O kubizmie oraz publikacja artykułw Apolinair’a z 1913, broniących nowego stylu.

Kubizm analityczny (1909-1913)Od 1909 roku malowano były już obrazy ściśle kubistyczne. Picasso i Braque po obaleniu tradycyjnej perspektywy skonstruowali nową przestrzeń, ktra pozwoliła im ukazać na płtnie rwnocześnie wiele aspektw przedmiotu. W nowej kubistycznej przestrzeni granica między przedmiotem a otaczającym go tłem zanikła. Poszczeglne zaś plany przestrzenne sprowadzone zostały do płaszczyzny obrazu. Zanikła całkowicie jej iluzyjna głęłbia. Kubiści nie uwzględniając skrtw perspektywicznych ukazywali przedmioty oglądane rwnocześnie z wielu stron pod rżnym kątami Obiekty uproszczone do brył przestrzennych rozłożone zostały na części elementarne, a następnie jakby rozwinięte rzutowane na płaską powierzchnię powierzchnię obrazu. Wjednym obrazie łączyli kilka rżnych ponktw widzenia obiktu- na wprost, z lewej, z prawej strony, z lotu ptakai żabiej perpektywy. Braque wyjaśnił to w ten sposb: Tradycyjna perspektywa nigdy nie zadowala mine. W swym zmechanizowaniu perspektywa nigdy nie daje pełnego posiadania rzeczy. Ma ona jeden punkt widzenia, poza ktry nie może wyjść. Ten punkt jest czymś tak bardzo małym. To tak jakby ktoś całe życie rysował profile, każąc wierzyć, że człowiek ma tylko jedno oko. Według kubistw prawda przekazu wymagała uwzględnienia nie tego co widzimy niedoskonałym okiem, lecz tego co wiemy o przedmiocie. W tradycyjnym ujęciu kwadratowy blat stolika widziany z kilku metrw sprawia wrażenie prostokąta. Ale czy w tym czasie stolik przesawał być kwdaratowy ?Dlatego Picasso mwił: Wiem już teraz, ze sztuka jest kłamstwem, ktre nam pozwala zbliżyć się do prawdy (. . .). Picasso i Branque odeszli w tym okresi e od pejzaży, malując kompozycje jednofigurowe i martwe natury, złożone z prostych przedmiotw, butelek, kieliszkw, a szczeglnie z instrumentw muzycznych. Zgeometryzowane, drobne pryzmatycznie cięte kształty przenikały się wzajemnie, zatracające się w rytmach lini i płaszczyzn. Ich fragmenty z dużymtrudem dawały się wyszukać, rozpozanć i ponownie złożyć w prawie abstrakcyjną kompozycjach.


Przykadowe prace

Opis przyjaciłki

Opis przyjaciłki Meine Freundin heit Marta. Sie ist Schlerin und besucht das Sportlyzeum. Marta ist mittelgro, sehr schlank und hat langes blondes Haar, blaue Augen und eine hbsche Nase. Alle finden sie nett. Die Jungen aus ihrer Klasse finden Marta schn und haben sie gem. Sie ist sympathisch, ruhig und sehr bescheiden. W...

Sarmatyzm opracowanie.

Sarmatyzm opracowanie. Czym był sarmatyzm? Scharakteryzuj jego źrdła. Jakie elementy składały się na mit sarmacki? Omw wpływy sarmatyzmu na kulturę szlachecką i kształt życia, a także na literaturę i sztukę epoki. W wieku XVII sarmatyzm stał si&#...

Projekt wspłpracy rodziny – szkoły lokalnego środowiska zgodnie z modelem J. L. Epstei.

Projekt wspłpracy rodziny – szkoły lokalnego środowiska zgodnie z modelem J. L. Epstei. Środowiska społeczne, ktre wywierają znaczący wpływ na edukację dziecka. Rodzina, szkoła i lokalna społeczność krzyżują swoje oddziaływania w obszarze, ...

Człowieka renesansu recepta na godziwe i szczęśliwe życie. Czy rwnież ty możesz z niej korzystać?

Człowieka renesansu recepta na godziwe i szczęśliwe życie. Czy rwnież ty możesz z niej korzystać? XV wiek był okresem wielkich zmian. Turcy zablokowali Europie szlaki handlowe ze Wschodem, gdy zdobyli Konstantynopol, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, Jan Gutenberg wynalazł d...

Kochać czy cierpieć ? oto jest pytanie !

Kochać czy cierpieć ? oto jest pytanie ! Czy kocha się by cierpieć? Miłość bywa przedziwna ,niezrozumiała, dziwaczna.. Już widzę uśmiechy tych, ktrzy czytają mj felieton, bo przecież za każdym razem, kiedy prbujemy o miłości mwić i pi...

Foliogramy wraz z opisem schematw kinematycznych obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie).

Foliogramy wraz z opisem schematw kinematycznych obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie). Tokarka uchwytowa TZC 32N ze sterowaniem numerycznym kształtowym jest to tokarka krajowej produkcji, ktrej łoże wraz z suportem krzyżowym jest nachylone do poziomu pod kątem 45 ?. Sześciopozycyjna głowi...

Głwne pojęcia romantyzmu

Głwne pojęcia romantyzmu Mesjanizm - nurt w filozofii polskiej powszechny pogląd, że Polacy jako nard posiadają wybitne cechy osobowości, ktre w sposb szczeglny wyrżniają ich pośrd narodw świata. Najważniejsze rysy filozofii mesjanistycznej, wsplne dla większ...

życiorys Jana Pawła II

życiorys Jana Pawła II Karol Wojtyła (Jan Paweł II)urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach ochrzczono go 20 czerwca 1920r....W czasie chrztu nadano mu imiona Karol oraz Jzef. Karol Wojtyła ukończył szkolę podstawową w 1929.Jesienią 1942 roku ojciec święty...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry