• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kultura ...

Nawigacja

Kultura świecenia w Polsce za czasw Stanisława Augusta PoniatowskiegoKultura świecenia w Polsce za czasw Stanisława Augusta Poniatowskiego
KULTURA OSWIECENIA W POLSCE ZA CZASW STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO

1. Stanisław August Poniatowski - ostatni krl Polski, jest oceniany bardzo rżnie: od bohatera narodowego do rosyjskiej marionetki. Jednak niewątpliwie przyczynił się do rozwoju polskiej kultury i sztuki.2. Obiady czwartkowe – były spotkaniami organizowanymi od 1770 r. przez krla Stanisława Augusta Poniatowskiego na wzr paryskich salonw literackich. Były one organizowane regularnie co tydzień i trwały 3-4 godziny. Spotkania odbywały się na zamku krlewskim w Warszawie, a podczas lata w Pałacu Łazienkowskim.

Na obiadach czwartkowych spotykali się artyści: malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci i dyskutowali na tematy związane z nauką, sztuką oraz dziełami literackimi.

Oficjalnym organem prasowym tych spotkań były Zabawy Przyjemne i Pożyteczne wydane w latach 1770 – 1777 r. Chwaliły one krla jako mecenasa sztuki oraz upowszechniały ideę oświecenia.

Poza obiadami czwartkowymi odbywały się też obiady środowe, czyli spotkania dla pedagogw, politykw i dworskich dostojnikw.3. Monitor – pierwsze regularne wydawane czasopismo w latach 1765 – 1785 r. Zostało założone w marcu 1765 r. przez Franciszka Bohomolca oraz Ignacego Krasickiego, przy wsparciu i z inicjatywy krla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były drukowane w drukami krlewskiej. Redagowanie na wzr angielskiego The Spectator w duchu racjonalizmu i tolerancji religijnej.

Monitor poruszył wiele aktualnych i rżnorodnych tematw poprzez nowe formy – eseje, reportaże, listy do redakcji, artykuły, felietony. Jego redaktorzy krytykowali wzr szlachcica sarmaty, nawoływali do zmian postępowania w duchu oświecenia, co miało poprawić obyczaje, moralność, fanatyzm religijny oraz szlachecki szał pojedynkowania się. Umieszczono w nim rwnież dzieła wybitniejszych polskich poetw XVIII w. oraz tłumaczenia dzieł zagranicznych.4. Szkoła Rycerska – inaczej Akademia Szlachecka Korpusu Kadetw – szkoła państwowa założona 15 marca 1765 r. w Warszawie przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej siedziba mieściła się w Pałacu Kazimierowskim, zamknięto ją w grudniu 1794 r. Jako hymn wybrano wiersz Ignacego Krasickiego, ktry miał wpajać, że ojczyzna to coś więcej niż kawałek oddziedziczonej po ojcu ziemi.

Szkoła była przeznaczona dla uboższej młodzieży szlacheckiej i miała przygotować ją do rżnego rodzaju zadań wojskowych i cywilnych.

Na jej założenie krl przeznaczył 1,5 mln złotych, a rocznie przeznaczał na nią 200 000 zł ze szkatuły krlewskiej i 400 000 zł z budżetu państwa, co pozwalało na wychowanie co rok 200 kadetw.

Ciekawostką jest, że Stanisław August Poniatowski przyznał się w roku 1784, że Szkołę Rycerską założył po to, aby dostarczać kadry oficerskie Rosjanom, przez co uczelnia miała poparcie carycy Katarzyny II.Bez wątpienia Stanisław August Poniatowski mimo wszystko pomgł Polsce w przejściu w nową epokę.


Przykadowe prace

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Płksiężyc

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Płksiężyc Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Płksiężyc Czerwony Krzyż (Red Cross) Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy...

Etylen - warto wiedzieć

Etylen - warto wiedzieć Etylen jest jedynym gazowym hormonem roślin. Jego wpływ na rośliny zauważono już w XIX wieku, na długo przed oficjalnym uznaniem go za hormon.. Dawniej- przed odkryciem elektryczności do oświetlania ulic i mieszkań stosowano mieszaninę rżnych g...

Układ okresowy pierwiastkw.

Układ okresowy pierwiastkw. Początkowo wiedza chemiczna stanowiła zbir pewnych informacji na temat rżnych poznanych substancji.. Nagromadzenie znacznego materiału, sprawiło, że chemicy XVIII/XIX wieku odczuli potrzebę uporządkowania tego zbioru i dokonania pewnych klasyfikacji. ...

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (opracowano wg. stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2003 roku Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178ze zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spł...

Wir war die Familie von frhrer und wie ist sie heute

Wir war die Familie von frhrer und wie ist sie heute Lieber Florian, ich wei, dass ich an dich lngst nicht geschrieben habe und beschlo, das nachzuholen. Ich beschreibe dir "Wir war die Familie von frhrer und wie ist sie heute". Die Familie von frhrer war kinderreich. Die Kinder mussten arbeiten und sie verlieen frher das...

List miłosny (humorystyczny)

List miłosny (humorystyczny) Warszawa, 17X2002r. O prawie najdroższa... Mam wrażenie, że wciąż nie dotarło do Twego umysłu jak ważna jesteś dla mnie. Nawet sobie nie wyobrażasz jak cierpiałem przez ten rok naszej rozłąki. Gdy Ty zniknę&...

Biografia - Witold Gombrowicz.

Biografia - Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku we wsi Małoszyce koło Opatowa, na Ziemi Sandomierskiej, jako najmłodszy z czworga dzieci Jana i Antoniny z Kotkowskich Gombrowiczw. Obie gałęzie rodu Witolda miały swą dawną, udokumentowaną ...

Podatki ekologiczne

Podatki ekologiczne PODATKI EKOLOGICZNE Przez podatki ekologiczne rozumie się obciążenia finansowe doliczane do cen produktw, ktre wykorzystywane w sposb masowy i rozproszony, stanowią bardzo dużą uciążliwość dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub poprodukcyjneg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry