• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kultura ...

Nawigacja

Kultura i natura.Kultura i natura.
Kultura jest to myśl i działalność,na ktre składają się materialne i niematerialne wartości oraz uznawane sposoby postępowania.Kultura jest nietolerancyjna dla wszystkich mieszkańcw danego terytorium.Człowiek jeśli kieruje się tylko kulturą jest obojętny na innych ludzi,poprostu jest nieludzki.Kulturę możemy podzielić na kulturę bycia i kulturę posiadania.W Polsce przewagę ma kultura posiadania,nie liczy się kto kim jest,a co kto posiada.Człowiek to natura i kultura.Z łac.logos oznacza rozum.Wszystko to co nas oznacza jest kulturą bądź naturą.

Natura w szerokim znaczeniu to świat,wszechświat.Termin ten obejmuj zjawiaska świata fizycznego,zarwno nieożywionego,jak i życia,bez szczglnego uwzględnienia,jedyne z wyłączeniem produktw działalności ludzkiej.O naturze człowieka wskazują uczucia i emocje.Bios z łac.oznacza biologia,natura,instynkt.

Gatunek ludzki jako jedyny ze wszystkich gatunkw na Ziemi zdołał wytworzyć kulturę.W tym sensie kultura nie jest przeciwieństwem natury,lecz stanowi jej konieczny rezultat.Bardzo często można się spotkać z nazwą człowieka jako "zwierzę tworzące kulturę".


Przykadowe prace

Rodzaje umw o pracę

Rodzaje umw o pracę Rodzaje umw o pracę Umowa o pracę jest czynnością prawną, obejmującą zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca - ...

Prawo finansowe

Prawo finansowe 1. Definicja podatku Według ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, wojewdztwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatek jest kategorią ekonom...

Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII i XIX wieku. Skutki rewolucji przemysłowej.

Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII i XIX wieku. Skutki rewolucji przemysłowej. Wieki XVIII i XIX niewątpliwie odcisnęły znaczące piętno na dalszej historii Świata, a w głwnej mierze na Europy. Jak żadne inne w przeszłości, zmieniły zależności gospod...

Opis obrazu Gustava Moreau (ESEJ)

Opis obrazu Gustava Moreau (ESEJ) Gdy patrzę na obraz Gustava Moreau ogarnia mnie niepokj. Nachodzą smutne wspomnienia, robi się nostalgicznie. Zdaje się nawet, że wiatr zaczyna silniej dąć, a krople deszczu mocniej uderzają w szybę. Może to tylko moje złudzenia, al...

Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin W naszych ogrodach, sadach na polach uprawnych żeruje mnstwo rżnorakich szkodnikw, ktre niszcząc uprawiane rośliny powodują niekiedy nawet bardzo duże obniżenie plonw i zbiorw. Nawet na działkach typowo rekreacyjnych niszczące działanie s...

Leasing. Rodzaje leasingu.

Leasing. Rodzaje leasingu. Leasing to forma najmu lub dzierżawy ruchomych środkw trwałych albo nieruchomości, stwarzająca korzystającemu z nich przedsiębiorstwu, możliwość użytkowania bez konieczności nabycia danych dbr. Forma tej działalności ukształto...

Socjologia - pytania i odpowiedzi

Socjologia - pytania i odpowiedzi 1.Podaj definicję socjologii jako nauki. Socjologia – pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego słowa logos – nauka, co oznacza iż socjologia jest nauką o społeczeństwie. Bada ona stru...

Mała sciąga na rachunkowość

Mała sciąga na rachunkowość Ściage wystarczy zmieszyc i w sam raz na rachunkowość Polecam :) a) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - środki trwałe w budowie Należności długo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry