• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Kultura o...

Nawigacja

Kultura organizacjiKultura organizacji
1. KULTURA ORGANIZACJI

W ciągu ostatnich piętnastu lat teoretycy organizacji wprowadzili pojęcie kultury organizacji, aby wyjaśnić znaczną część tego, co się dzieje w organizacjach. Dlaczego menadżerowie IBM noszą białe koszule? Dlaczego pracownicy Procter & Gamble piszą jedynie jednostronicowe notatki? Czy to tajemnicze rytuały plemienne? Z pewnością nie da się tych spraw w pełni wyjaśnić w kategoriach tradycyjnych szkł zarządzania. Do początkw lat osiemdziesiątych, przed pojawieniem się tego, co określamy jako dynamiczne zaangażowanie, wielu sądziło, że aby zrozumieć działalność organizacji, wystarczy poznać jej strategie i strukturę. Jednakże wielu teoretykw zaczęło dostrzegać, że w organizacjach dzieje się o wiele więcej niż tylko opracowywanie nowych wyrobw i usług oraz przestrzeganie ustaleń dotyczących hierarchii i sprawowania władzy. Pod wpływem dążenia do poznania, nieamerykańskich firm, działających na podstawie nieco innych założeń, badacze zaczęli posługiwać się przy wyjaśnianiu niektrych rżnic pojęciem,, kultura,,, zapożyczonym z antropologii. Na przykład w wielu dużych japońskich korporacjach przyjmowano, że pracownicy mają dożywotnią umowę o pracę i że nie powinno się ich zwalniać nawet w okresie zmniejszonych obrotw. Dzisiaj takie założenia są mniej rozpowszechnione. Jednakże na początku lat osiemdziesiątych tego rodzaju poglądy skłoniły badaczy do rozważania, dlaczego coś, co wyglądało na zupełnie inny sposb organizowania firmy było skuteczne, skoro całkowicie odbiegało od ich dotychczasowej wiedzy o organizacjach. Zdaniem niektrych, odpowiedzi na to pytanie należało szukać w koncepcji kultury. Często przyczynę powodzenia korporacji, jak GE, Johnson & Johnson i Procter & Gamble, wymienia się silną, powszechnie uznawaną kulturę organizacji. I na odwrt, silna, niezmienna kultura jest rwnie często wymieniana jako przyczyna niedawnych kłopotw General Motors i IBM.
Joline Godfrey nakreśla nowy zbir wartości, rżniących się od tradycyjnych wartości organizacji, zwiastujący pojawienie się nowej kultury przedsiębiorstwa:
a) Pracuj, żyj, kochaj, ucz się ? zamiast: pracuj, pracuj, pracuj;
b) Dąż do sensu istnienia i pieniędzy ? zamiast jedynie do pieniędzy;
c) Stwarzaj sieci wzajemnych stosunkw ? zamiast hierarchii władzy;
d) ,, nie czyń drugiemu szkody `` - zamiast,, niech się strzeże nabywca ``;
e) Dbaj o utrzymanie zasobw ? zamiast,, wykorzystaj albo pozbądź się ``;
f) Rośnij w naturalny sposb ? zamiast rośnij szybko;
g) Dbaj o pracę i rodzinę ? zamiast,, albo praca, albo rodzina``.

Niektre wielkie organizacje, jak na przykład Levi Strauss albo Johnson & Johnson, przyjmują część z tych nowych wartości. Na ogł jednak łatwiej jest rozwijać taką kulturę od postaw w małych nowych firmach niż zmieniać kulturę w wielkich okrzepłych korporacjach.


Przykadowe prace

Źrdła prawa administracyjnego

Źrdła prawa administracyjnego Źrdła prawa administracyjnego Pojęcie źrdeł prawa nie zostało zdefiniowane wprost i przypisywano mu rżne znaczenia. Mianem tym określano między innymi akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania pr...

Leonardo da Vinci - życiorys

Leonardo da Vinci - życiorys Leonardo da Vinci urodził się dokładnie w sobotę, 15 kwietnia 1452 roku, o godzinie 22.30 w miejscowości Vinci, ktra znajdowała się niedaleko Florencji. Był on dzieckiem z nieprawego łoża Ser Piera i Cateriny. Przeszkadzało to Leonardowi, g...

Problem dziecka w literaturze pozytywistycznej.

Problem dziecka w literaturze pozytywistycznej. Na przestrzeni wiekw problem dziecka pojawiał się sporadycznie. Dopiero w pozytywizmie w motyw został dostrzeżony przez pisarzy epoki. Najwięcej utworw powstało z tak wyraźnie głoszonego przez Johna Stuarta Milla utylitaryzmu, zgodnie z za...

Ewolucja układu krążenia kręgowcw

Ewolucja układu krążenia kręgowcw Ewolucja układu krążenia kręgowcw. W skład układu krążenia kręgowcw wchodzi ukł krw – ukł limfatyczny. Ukł krąż u wszystkich kregowcw jest układem zamkniętym z wyodrębnionym sercem ...

Charakterystyka Gabrysi Borejko "Kwiat Kalafiora"

Charakterystyka Gabrysi Borejko "Kwiat Kalafiora" Gabrysia jest bohaterką książki Małgorzaty Musierowicz pt. "Kwiat kalafiora". Mieszka w Poznaniu. Jest crką Mili i Ignacego. Ma 3 siostry: Idę, Natalię i Patrycję. Ma szerokie i stanowcze brwi, jakby stworzone do tego, by nim...

ONZ - powstanie

ONZ - powstanie Organizacja Narodw Zjednoczonych Wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spord 78 istniejcych w tym czasie państw tylko 6 nie przystpiło do wojny. Wydatki wojenne pochłonęły 935 mld dolarw, straty materialne w samej Europie szacowanona 260 mld dolarw. mierć ponios...

Rżnice między planami strategicznymi a planami operacyjnymi.

Rżnice między planami strategicznymi a planami operacyjnymi. Plany strategiczne i plany operacyjne rżnią się pod trzema głwnymi względami. HORYZONT CZASU. Plany strategiczne dotyczą wielu lat, a nawet dziesięcioleci. Plany operacyjne często obejmują jeden rok. Plan...

Charakterystyka Benedykta Korcynskiego

Charakterystyka Benedykta Korcynskiego Benedykt jest właścicielem dworu w Korczynie. Odziedziczył go wraz z ziemią po przodkach, ktrzy po raz pierwszy pojawili się nad Niemnem przed stu pięćdziesięciu laty. Jego dziad był napoleońskim legionistą, a dzięki ojcu - Stani...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry