• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Kultura o...

Nawigacja

Kultura organizacjiKultura organizacji
1. KULTURA ORGANIZACJI

W ciągu ostatnich piętnastu lat teoretycy organizacji wprowadzili pojęcie kultury organizacji, aby wyjaśnić znaczną część tego, co się dzieje w organizacjach. Dlaczego menadżerowie IBM noszą białe koszule? Dlaczego pracownicy Procter & Gamble piszą jedynie jednostronicowe notatki? Czy to tajemnicze rytuały plemienne? Z pewnością nie da się tych spraw w pełni wyjaśnić w kategoriach tradycyjnych szkł zarządzania. Do początkw lat osiemdziesiątych, przed pojawieniem się tego, co określamy jako dynamiczne zaangażowanie, wielu sądziło, że aby zrozumieć działalność organizacji, wystarczy poznać jej strategie i strukturę. Jednakże wielu teoretykw zaczęło dostrzegać, że w organizacjach dzieje się o wiele więcej niż tylko opracowywanie nowych wyrobw i usług oraz przestrzeganie ustaleń dotyczących hierarchii i sprawowania władzy. Pod wpływem dążenia do poznania, nieamerykańskich firm, działających na podstawie nieco innych założeń, badacze zaczęli posługiwać się przy wyjaśnianiu niektrych rżnic pojęciem,, kultura,,, zapożyczonym z antropologii. Na przykład w wielu dużych japońskich korporacjach przyjmowano, że pracownicy mają dożywotnią umowę o pracę i że nie powinno się ich zwalniać nawet w okresie zmniejszonych obrotw. Dzisiaj takie założenia są mniej rozpowszechnione. Jednakże na początku lat osiemdziesiątych tego rodzaju poglądy skłoniły badaczy do rozważania, dlaczego coś, co wyglądało na zupełnie inny sposb organizowania firmy było skuteczne, skoro całkowicie odbiegało od ich dotychczasowej wiedzy o organizacjach. Zdaniem niektrych, odpowiedzi na to pytanie należało szukać w koncepcji kultury. Często przyczynę powodzenia korporacji, jak GE, Johnson & Johnson i Procter & Gamble, wymienia się silną, powszechnie uznawaną kulturę organizacji. I na odwrt, silna, niezmienna kultura jest rwnie często wymieniana jako przyczyna niedawnych kłopotw General Motors i IBM.
Joline Godfrey nakreśla nowy zbir wartości, rżniących się od tradycyjnych wartości organizacji, zwiastujący pojawienie się nowej kultury przedsiębiorstwa:
a) Pracuj, żyj, kochaj, ucz się ? zamiast: pracuj, pracuj, pracuj;
b) Dąż do sensu istnienia i pieniędzy ? zamiast jedynie do pieniędzy;
c) Stwarzaj sieci wzajemnych stosunkw ? zamiast hierarchii władzy;
d) ,, nie czyń drugiemu szkody `` - zamiast,, niech się strzeże nabywca ``;
e) Dbaj o utrzymanie zasobw ? zamiast,, wykorzystaj albo pozbądź się ``;
f) Rośnij w naturalny sposb ? zamiast rośnij szybko;
g) Dbaj o pracę i rodzinę ? zamiast,, albo praca, albo rodzina``.

Niektre wielkie organizacje, jak na przykład Levi Strauss albo Johnson & Johnson, przyjmują część z tych nowych wartości. Na ogł jednak łatwiej jest rozwijać taką kulturę od postaw w małych nowych firmach niż zmieniać kulturę w wielkich okrzepłych korporacjach.


Przykadowe prace

Ewolucja powstania pieniądza

Ewolucja powstania pieniądza Pieniądz nie został przez nikogo wynaleziony: tak naprawdę wyłonił się sam, w miarę wzrostu skali produkcji i wymiany towarw. Przeszedł przy tym poważną ewolucję: od pieniądza towarowego, poprzez pieniądz bity, aż po stos...

"Grb Agamemnona".

"Grb Agamemnona". Utwr ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, ktra jest według Słowackiego utworem traktującym o przemijaniu wielkości w histori...

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Naczelny kierownik organizacji znajduje się w samym &#...

Przykładowa prezentacja oceniona na 20 pkt

Przykładowa prezentacja oceniona na 20 pkt Rżne obrazy kobiecości w literaturze polskiej – analiza wybranych dzieł 1. Literatura podmiotu • Bolesław Prus, Lalka • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej • Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka 2...

Przygotowanie oferty usług dodatkowych i towarzyszących.

Przygotowanie oferty usług dodatkowych i towarzyszących. Na samym wstępie mojej pracy zacznę od wyjaśnienia pojęcia usługi dodatkowej i towarzyszącej. Usługa hotelarska – to zespł działań osb zatrudnionych w zakładzie hotelarskim przy wykorzystaniu specj...

Bezrobocie i inflacja

Bezrobocie i inflacja I. Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro m...

Układ wydalniczy u człowieka - budowa.

Układ wydalniczy u człowieka - budowa. Układ wydalniczy to inaczej układ moczowy, ktry usuwa z organizmu produkty przemiany materii. Zbudowany jest z dwch nerek odchodzących od nich moczowodw (po jednym od każdej nerki), ktre odprowadzają mocz to pęcherza moczowego zakończonego ce...

Wały Szczecina

Wały Szczecina Chociaż od tygodni groźne wieści wstrząsały Pomorskim Księstwem, choć na płnocy widać było łuny palonych osiedli podle Kamienia, Lubina, wyspy Uznam, w Szczecinie życie toczyło się zwykłym rytmem. Prżno zbiegowie, ktrym uda&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry