• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Kultura o...

Nawigacja

Kultura organizacjiKultura organizacji
1. KULTURA ORGANIZACJI

W ciągu ostatnich piętnastu lat teoretycy organizacji wprowadzili pojęcie kultury organizacji, aby wyjaśnić znaczną część tego, co się dzieje w organizacjach. Dlaczego menadżerowie IBM noszą białe koszule? Dlaczego pracownicy Procter & Gamble piszą jedynie jednostronicowe notatki? Czy to tajemnicze rytuały plemienne? Z pewnością nie da się tych spraw w pełni wyjaśnić w kategoriach tradycyjnych szkł zarządzania. Do początkw lat osiemdziesiątych, przed pojawieniem się tego, co określamy jako dynamiczne zaangażowanie, wielu sądziło, że aby zrozumieć działalność organizacji, wystarczy poznać jej strategie i strukturę. Jednakże wielu teoretykw zaczęło dostrzegać, że w organizacjach dzieje się o wiele więcej niż tylko opracowywanie nowych wyrobw i usług oraz przestrzeganie ustaleń dotyczących hierarchii i sprawowania władzy. Pod wpływem dążenia do poznania, nieamerykańskich firm, działających na podstawie nieco innych założeń, badacze zaczęli posługiwać się przy wyjaśnianiu niektrych rżnic pojęciem,, kultura,,, zapożyczonym z antropologii. Na przykład w wielu dużych japońskich korporacjach przyjmowano, że pracownicy mają dożywotnią umowę o pracę i że nie powinno się ich zwalniać nawet w okresie zmniejszonych obrotw. Dzisiaj takie założenia są mniej rozpowszechnione. Jednakże na początku lat osiemdziesiątych tego rodzaju poglądy skłoniły badaczy do rozważania, dlaczego coś, co wyglądało na zupełnie inny sposb organizowania firmy było skuteczne, skoro całkowicie odbiegało od ich dotychczasowej wiedzy o organizacjach. Zdaniem niektrych, odpowiedzi na to pytanie należało szukać w koncepcji kultury. Często przyczynę powodzenia korporacji, jak GE, Johnson & Johnson i Procter & Gamble, wymienia się silną, powszechnie uznawaną kulturę organizacji. I na odwrt, silna, niezmienna kultura jest rwnie często wymieniana jako przyczyna niedawnych kłopotw General Motors i IBM.
Joline Godfrey nakreśla nowy zbir wartości, rżniących się od tradycyjnych wartości organizacji, zwiastujący pojawienie się nowej kultury przedsiębiorstwa:
a) Pracuj, żyj, kochaj, ucz się ? zamiast: pracuj, pracuj, pracuj;
b) Dąż do sensu istnienia i pieniędzy ? zamiast jedynie do pieniędzy;
c) Stwarzaj sieci wzajemnych stosunkw ? zamiast hierarchii władzy;
d) ,, nie czyń drugiemu szkody `` - zamiast,, niech się strzeże nabywca ``;
e) Dbaj o utrzymanie zasobw ? zamiast,, wykorzystaj albo pozbądź się ``;
f) Rośnij w naturalny sposb ? zamiast rośnij szybko;
g) Dbaj o pracę i rodzinę ? zamiast,, albo praca, albo rodzina``.

Niektre wielkie organizacje, jak na przykład Levi Strauss albo Johnson & Johnson, przyjmują część z tych nowych wartości. Na ogł jednak łatwiej jest rozwijać taką kulturę od postaw w małych nowych firmach niż zmieniać kulturę w wielkich okrzepłych korporacjach.


Przykadowe prace

Ochrona środowiska w Polsce i na Świecie

Ochrona środowiska w Polsce i na Świecie Spis treści: 1) Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska naturalnego 2) Ograniczenie zanieczyszczenia 3) Zalesienie lasu 4) Rezerwaty 5) Bogactwo biologiczne 6) Ochrona bagien i mokradeł 7) Alarm dla pustynnienia...

Podział Europy na państwa biedne i bogate.

Podział Europy na państwa biedne i bogate. Nie używać w VII L.O. w Katowicach Podział Europy na państwa bogate i biedne. Przypatrując się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, lecz mało kto z nas zauważa kolosalne wręcz r...

Indianie Ameryki Pn.

Indianie Ameryki Pn. Natura i ludzie zostali stworzeni przez Trickstera Żartownisia. Chodzi on po świecie po postacią krlika, kruka bądź kojota. Jego ciało jest obkrecone jelitami. Ma wielkiego członka. Popełnia błędw tyle samo ,co dobrych uczynkw. Naprzykład stwarza gr...

Zanieczyszczanie wd

Zanieczyszczanie wd ZANIECZYSZCZENIA WD Spis treści: Czym są zanieczyszczenia wd? Źrdła zanieczyszczeń wd Skutki zanieczyszczania wd Oczyszczanie wd Zmiany w Morzu Bałtyckim spowodowane procesem eutrofizacji Intoksykacja i degradacja Działania na rzecz ratowania B...

"Przypowieść o talentach"

"Przypowieść o talentach" Najbardziej zainteresowała mnie znana wszystkim przypowieść o talentach, ktra dotyczy nie tylko jej bohaterw, ale i nas, ludzi wspłczesnych. Jesteśmy z nią bardzo związani. Utwr ten jest fragmentem Biblii. Opowiada on o pewnym, wyżej postawionym rang...

Sarmatyzm

Sarmatyzm Wiersz Wacława Potockiego pt. ? Pospolite ruszenie? opowiada o stosunkach panujących w szeregach szlachty Polskiej. Opowiada także o mentalności rycerzy oraz podejścia do obowiązkw obrony ojczyzny. Szlachta opisana w wierszu niezbyt przejmuje się losem kraju. Uważa się, za ...

Persuasive Essay on Space Exploration

Persuasive Essay on Space Exploration Persuasive essay on Space Exploration Con I think we should not continue Space Exploration because it is not a needed resource. We are spending trillions of dollars of our taxes on search for “aliens , but even if we find them we cannot go or contact them in any way because...

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja 1.WSTĘP W ramach wspłczesnej gospodarki możemy zaobserwować następujące procesy dyfuzji gospodarek (podmiotw gospodarczych ją tworzących): 1.Internacjonalizacja 2.Multinacjonalizacja 3.Globalizacja INTERNACJONALIZACJA - odnosi się do całości, przep...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry