• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kultura ...

Nawigacja

Kultura organizacyjnaKultura organizacyjna
Sprawność działania organizacji w znacznym stopniu zależy od wzajemnych relacji trzech elementw: struktury przedsiębiorstwa, kwalifikacji pracownikw oraz kultury organizacji [5, 271], Kultura bowiem jest trwałym wyrżnikiem organizacji. Kształtują ją ludzie, wykonując codzienne zadania niejako bezwiednie, podświadomie. Jednak coraz częściej można zaobserwować firmy mające ambicje posiadania rozwiniętej kultury, ktra byłaby podstawą jej tożsamości w środowisku, częścią wizerunku i determinantą sukcesu. Według L. Ztegień-Maciąg zarządzanie oparte na kulturze jest jedną z najnowszych i być może najbardziej kontrowersyjnych teorii zarządzania [15, 10-11]. ... kultura organizacyjna jest to zbir dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury, rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty - zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury". Program kulturowy zapewnia uczestnikom grupy wzorce zachowań w wielu sytuacjach życia prywatnego i zawodowego. Są one przekazywane w postaci rżnego rodzaju sztucznych tworw kultury, tzw. artefaktw. – wytwory będące rezultatem pracy czy działalności ludzkiej, a nie działania sił przyrody. Artefakty są najbardziej widocznymi tworami kultury. Zazwyczaj dzieli się je na:1.fizyczne to namacalne (wory danej kultury, takie jak: sztuka, architektura, ale rwnież mity nastrj wnętrz pomieszczeń biurowych, kwiaty. Wszystko to. co bywa określane mianem ,.kultury materialnej".2. językowe to specyficzny język poszczeglnych profesji, grup społecznych i całych organizacji, zawierający charakterystyczne przenośne słowa i zwroty, ktrych często nie zauważają nawet długoletni uczestnicy tych organizacji. Ale są nimi rwnież świadomie wypracowane przez kierownictwo zwroty i słowa kluczowe typu nasza wsplna sprawa", wspłodpowiedzialność", wspłpracownicy". Zadaniem ich jest stworzenie rodzinnej atmosfer) w firmie. Do artefaktw językowych zalicza się także miry i legendy danej kultury.3.behawioralne odnoszą się z kolei do schematw zachowań (cenie rypały, zwyczaje) ujętych w mniej lub bardziej szczegłowych kodeksach (zazwyczaj niepisanych). Przykładem artefaktu behawioralnego jest ceremonia powitania gościa przez sekretarkę lub portiera firmy, całowanie w rękę przyjęte w polskiej kulturze, a rzadko spotykane w innych społecznościach, święta narodowe obchodzone we wszystkich krajach. Typologia kultur organizacyjnych Inna typologia kultur organizacyjnych została opracowana przez R. Harrisona ,a następnie zmodyfikowana przez Ch. Handy'ego. Obejmuje ona poniższe rodzaje kultur:1.kultura władzy - sposb kierowania;2.kultura zadań - nastawienie na zadania;3.kultura rl - orientacja na pełnione funkcje;4.kultura osobista - własny sposb bycia.

Zalety i wady kultur organizacyjnych

Zalety Wady

Kultura władzy

-Zjednoczenie wysiłku -Szybkość działania -Silny lider -Pewność –Lojalność -Ograniczenie przez lidera –Nadmiar polityki -Izolacja od złych nowin -Przepracowanie liderw -Informacja źrdłem władzy -Krtkookresowe myślenie

Kultura rl

-Dobrze zaprojektowany system -Przejrzysty rozkład władzy -Struktura -Ograniczona władza jednostek -Powolne zmiany -Niski poziom zaufania -Działanie zgodne z regułami -Ludzie jako funkcje

-Szybkość w przyuczaniu do pracy Ograniczenia

Kultura zadań

-Wysoka motywacja -Maksymalne wykorzystywanie talentw -Szybkość uczenia się -Jedność wysiłkw -Zredukowana kontrola -Wsplne cele -Wypalanie się

-Nietolerancja -Arogancja --Orientacja wewnętrzna

Kultura zorientowana na osobe

-Dobra komunikacja -Zaangażowanie -Duże zaufanie -Samorealizacja -Troska -Zaniedbywanie zadań -Jednostka ważniejsza od organizacji -Powolne podejmowanie decyzji -Powolność w zakresie zmian –

Utrata kierunku

-Frustowanie ambicji


Przykadowe prace

Recenzja filmu "Pan Tadeusz"

Recenzja filmu "Pan Tadeusz" Film pt.: Pan Tadeusz to film w reżyserii Andrzeja Wajdy oparty na epopei Adama Mickiewicza pod tym samym tytułem. Moim zdaniem jest to najlepszy film w historii polskiej kinematografii..:) Takich aktorw jak: Michał Żebrowski (pan Tadeusz), Alicja Bachleda-Cruś...

Mein Lieblingsfilm

Mein Lieblingsfilm Letztens habe ich einen Film unter dem Titel "Schule der Gefhle" gesehen. Ein Regisseur dieses Films ist Adam Shankman. Hauptdarsteller dieses Film sind: Mandy Moore und Shane West. Zweitrangige Schauspieler: Daryl Hannah und Peter Coyote. Alles hat in Beaufort in der Nrdlichen Karoline geschieht. Hauptfi...

Jan Paweł II – Głos tych, ktrzy nie mają głosu

Jan Paweł II – Głos tych, ktrzy nie mają głosu ?Jan Paweł II ? Głos tych, ktrzy nie mają głosu? Jan Paweł II znany jest ze swoich wypowiedzi, ktre tak często cytowane są przez tak wielu ludzi, a ktre często były bardzo nie na rękę ludziom, d...

Rżne spojrzenie na ten sam świat czy dwa rżne światy? - na podstawie fragmentu

Rżne spojrzenie na ten sam świat czy dwa rżne światy? - na podstawie fragmentu Dwaj poeci Homer i W. H. Auden przedstawiają świat ukazany na tarczy Achillesa. Ale wyobrażenia świata Homera i Audena bardzo rżnią się. Homer w,, Iliadzie\"( fragmencie pieśni 18 ...

Scenariusz zajęć - stres

Scenariusz zajęć - stres 2. Praca na forum klasy. "Burza mzgw". Uczniowie zastanawiają się indywidualnie, jakie sytuacje powodują w nich stan wewnętrznego napięcia - są źrdłem stresu. Następnie podają swoje przykłady, a nauczyciel zapisuje je na tablicy. ...

Scharakteryzuj stosunek Polakw do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Scharakteryzuj stosunek Polakw do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Scharakteryzuj stosunek Polakw do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, ktre na niego wpłynęły. Uwzględnij czynniki polityczne prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kultur...

Za co podziwiam Alka Rudego i Zośkę?

Za co podziwiam Alka Rudego i Zośkę? Pierwszego wrzesnia 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa. Zrujnowała ona życie wielu młodym ludziom,zniszczyła ich przyszłość , szczęście i marzenia, pociągnęła za sobą wiele śmirtelnych ...

Gotyk. Bg a człowiek w Średniowieczu.

Gotyk. Bg a człowiek w Średniowieczu. Wojciech Żurawski 2002 rok Gotyk Bg a człowiek w Średniowieczu. Przemierzając ulice wielu Europejskich miast nie sposb nie zwrcić uwagi na wspaniałe pomniki przeszłości, a z tychże szczeglnie przykuwa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry