• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kwa&#347...

Nawigacja

Kwaśne deszczeKwaśne deszcze
WSTĘPKwaśne deszcze to popularny sposb nazywania całego zakresu efektw - kwaśnych opadw. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, ktre mogą się znajdować nie tylko w deszczu, ale mogą występować jako kwaśna mgła, czy tez śnieg.CO TO SĄ KWAŚNE DESZCZE?Mieszkańcy Ziemi nie mogą zrezygnować z dobrodziejstw cywilizacji ,

a ich produkcja wymaga wkładu energii, uzyskiwanej głwnie ze spalania

paliw kopalnych . Proces ten uwalnia do atmosfery siarkę w postaci

dwutlenku siarki SO2 . Siarka dostaje się do atmosfery także

drogą naturalną - wskutek wybuchw wulkanicznych , z oceanw oraz wskutek

niektrych procesw zachodzących w glebie. Rwnież tlenki azotu zanieczyszczają

powietrze , ale w odrżnieniu od siarki pochodzą one przede wszystkim

z powietrza , gdzie powstają wskutek reakcji azotu i tlenu . Innym źrdłem

zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu jest rozpowszechnienie niektrych

typw nawozw sztucznych . Z pl uprawnych , nawożonych chemicznie i gnojowicą ,

unosi się w powietrze duża ilość amoniaku . Wprawdzie jego obecność

prowadzi do obniżenia kwasowości opadw atmosferycznych , ale efekt ten

zanika z chwilą , gdy tworzące się jony amonowe po do dotarciu do gleby

zostają wykorzystane przez mikroorganizmy lub absorbowane są przez drzewa .

Jednakże największym źrdłem tlenkw azotu w atmosferze są spaliny samochodowe . Chociaż tlenki siarki i azotu powstają w konkretnych miejscach , nie

oznacza to wcale , że tam pozostają - wędrują one bowiem wraz z masami powietrza na znaczne odległości . Wiatry nie zatrzymują się na granicach i zanieczyszczenia nie znają

ich - np . Polska jest "eksporterem" SO2 do

krajw byłego ZSRR , a "importuje" z Czech i Niemiec niewiele mniej w tzw.

"czarnym trjkącie". Dwutlenki siarki i tlenki azotu tworzą , w kontakcie z wodą , silne kwasy - siarkowy i azotowy . Dzieje się tak np . , gdy tlenki te rozpuszczają się

w kropelkach wody w atmosferze . Kiedy następnie pada deszcz lub śnieg ,

zanieczyszczenia spadają na ziemię i na roślinność w postaci opadu , zwanego

"depozycją mokrą" . Wymienione tlenki mogą osiadać na cząsteczkach pyłu ,

zawieszonego w powietrzu , a te z czasem opadają . Mwi się wtedy o "depozycji

suchej" . Ten typ opadw prowadzi rwnież do tworzenia się kwasw w momencie ,

gdy zanieczyszczenia wejdą w kontakt z wodą . Całe zjawisko łączenia się w/w

tlenkw z wodą i dostawanie się w ten sposb kwasw do wd , gleb i organizmw

żywych określa się oglnie nazwą "kwaśnego deszczu" . Jednakże określenie to nie

dotyczy jedynie deszczu , ale także wszystkich zakwaszonych opadw atmosferycznych :

gradu , śniegu , deszczu , mżawki , mgły , a także opadw suchych SO2 i NxOy .

Dlatego bardziej precyzyjnie można nazywać je "kwaśnymi opadami" . Cechą charakterystyczną kwasw jest to , że uwalniane są z nich jony wodorowe

( H+ ) . Stężenie jonw wodorowych w cieczy jest dlatego miarą kwasowości , co się

zazwyczaj określa przez podanie tzw . wartości pH . Niska wartość pH oznacza , że

stężenie jonw wodorowych jest wysokie ; woda jest wtedy kwaśna . Woda "neutralna" ,

ktra nie jest ani kwaśna , ani zasadowa , ma wartość pH rwną 7 . Stężenie jonw

wodorowych ma duże znaczenie dla wielu procesw chemicznych i biologicznych , zarwno

w glebie , jak i w wodzie .JAK POWSTAJĄ KWAŚNE DESZCZE ?Źrdłem kwaśnych deszczw, zagrażających zarwno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorw, dwutlenku siarki, tlenkw azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływająca ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasw:

a) z dwutlenku siarki (SO2) powstaje ostatecznie kwas siarkowy (H2SO4)

b) z tlenkw azotu powstaje kwas azotowy (HNO3).Kwaśne deszcze powstają w wyniku reakcji zachodzących w chmurach .

W zależności z jakiego gazu powstają rżnie przebiegają te reakcje .

Oto one :1.Kwas siarkowy .

Tak powstaje kwas siarkowy(IV) :

SO2 + H2O --> H2SO3

Często reakcje przebiegają jednak inaczej i powstaje kwas siarkowy(VI) :

2 SO2 + O2 --> 2 SO3SO3 + H2O --> H2SO42.Kwas azotowy .

2 NO2 + 2 H2O --> 2 HNO3 + H2KWAŚNE DESZCZE

1. Źrdłem kwaśnych deszczw, zagrażających zarwno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorw, dwutlenku siarki, tlenkw azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływająca ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasw:

a) z dwutlenku siarki (SO2) powstaje ostatecznie kwas siarkowy (H2SO4),

b) z tlenkw azotu powstaje kwas azotowy (HNO3).

Szkodliwe substancje wędrują z wiatrem w postaci zawiesiny i opadając z cząsteczkami wody na ziemię, uszkadzają wiele ekosystemw.

Gleby - zwłaszcza pozbawione wapnia z przyczyn naturalnych, jak w Kanadzie czy Skandynawii, gdzie warstwa ziem spoczywa na granitowym trzonie - stają się niezdatne do uprawy. W wyjałowionych jeziorach giną ryby. A przede wszystkim - ginie las.2. Mechanizm wpływu kwaśnych opadw na niszczenie lasw strefy umiarkowanej jest jeszcze mało znany. Prawdopodobnie opłukiwanie drzew kwaśnymi deszczami pozbawia je wapnia i magnezu, co w niektrych przypadkach powoduje żłknienie liści, w innych - opadanie igieł. Ponadto woda w kwaśnym odczynie rozpuszcza zawarte w glebie sole glinu, tworzące skały osadowe w rodzaju gliny a uwolniony w tych procesach glin zatruwa korzenie. świadomość skali zniszczeń pojawiła się w latach siedemdziesiątych, gdy dotknęły one wiele krajw od Europy po Amerykę Płnocną. W Niemczech, gdy pierwsze oznaki wystąpiły w Czarnym Lesie i w Bawarskim Parku Narodowym, syndrom nazwany został Waldsterber (czytaj, Waltsterber) czyli śmierć lasu a Zieloni zareagowali szeroką ofensywą przeciw przemysłowcom - trucicielom. We Francji dysponującej największą w Europie powierzchnią zalesienia, szkody są relatywnie mniejsze. Lasy francuski są głwnie liściaste (dęby i buki) i rosną powyżej 700 m n.p.m. Natomiast kwaśne deszcze atakują głwnie drzewa iglaste na wysokości od 700 do 1100 m n.p.m.3. Kwaśne deszcze nie są przypuszczalnie jedyną przyczyną ginięcia drzew, ale zapobieganie im wymaga rozwiązań w skali międzynarodowej, ponieważ są często skutkiem zanieczyszczeń pochodzących z krajw sąsiednich. Lepiej, jak Francja, być ustawionym na wiatry wiejące w przeważającej mierze znad Atlantyku niż na pochodzące z Polski czy WNP, ktrych ciężki przemysł emituje znaczne ilości dwutlenku siarki. W Szwecji narażonej na działanie z Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec (zwłaszcza z dawnej NRD o przestarzałym przemyśle) uszkodzonych i zniszczonych jest prawie 61% powierzchni leśnych. Nie lepiej usytuowana jest Norwegia.4. Na międzynarodową solidarność w tej dziedzinie nie ma co liczyć. Ani Wielka Brytania ani Stany Zjednoczone nie podpisały protokołu Konferencji helsińskiej z 1984r. ktrego celem było ograniczenie emisji dwutlenku siarki. Wielka Brytania, ktrej przemysł często przestarzały - jest drugim co do wielkości producentem toksycznych gazw, znajduje się w paśmie dominujących wiatrw zachodnich. Uwalniają ją one od 2/3 zanieczyszczeń (jedynie 36% powierzchni leśnych jest zagrożonych) podobnie uprzywilejowane są Stany Zjednoczone ze względy na wiatry "eksportujące" ich kwaśne deszcze ku Kanadyjskim rwninom, Atlantykowi i słabo zaludnionym Grom Skalistym.5. Perspektywy poprawy pozostają więc niepewne. źrdłem niepokoju staje się wreszcie produkcja szkodliwych gazw w krajach ubogich. O ile ilość dwutlenku siarki maleje ze zmniejszeniem zużycia węgla i produktw ropopochodnych przez przemysł, o tyle zanieczyszczenie tlenkami azotu stale rośnie ze względu na nasilający się ruch samochodowy.6. Kwasy: rżnorodne formy ataku.

Podczas Międzynarodowej Konferencji w Sprawie środowiska Człowieka, zorganizowanej przez ONZ w 1972r. w Sztokholmie, szkody wywołane przez kwaśne deszcze oceniono jako niepokojące. Zjawiska te, mogące przybierać formę kwaśnego śniegu lub mgły, zagrażają szczeglnie płnocno wschodnim regionom Stanw Zjednoczonych, południowo wschodniej Kanadzie i Skandynawii gdzie uszkodzonych jest 56% powierzchni lasw, i Niemcom. Kwasowość opadw bywa porwnywalna z kwasowością cytryny. Japończycy stwierdziwszy liczne przypadki podrażnień, wywołanych zanieczyszczeniami atmosferycznymi, obawiają się, że mogą one stać się przyczyną wzrostu zachorowań. W każdym razie - atak kwasw nie oszczędza ani przyrody, ani zabytkw co w tym ostatnim przypadku zagraża światowemu dziedzictwu kulturowemu.7. Z powodu kwaśnych deszczw na niebezpieczeństwo narażone są już najdziksze zakątki kuli ziemskiej. Zanieczyszczone są nawet gry, ktre powinna chronić ich wysokość. W Alpach gdzie żyje 3.5 tyś gatunkw dzikich zwierząt i w ktrych 1/3 flory ma charakter endemiczny.8. SO2: lista zagrożonych miast.

Dwutlenek siarki jest uważany za jedną z głwnych przyczyn kwaśnych deszczw. Jego źrdłami są paleniska przemysłowe i domowe oraz silniki benzynowe i Diesla. Dzięki wysiłkom w zakresie redukcji stopnia zanieczyszczenia kraje bogate potrafiły zmniejszyć emisję tego gazu, rośnie ona natomiast w krajach biednych. Stężenie SO2 jest rwnież uzależnione od położenia miasta. W tej chwili miasta położone na płkuli płnocnej są na czele listy zagrożonych tym typem zanieczyszczeń.11. Miast o największym stężeniu SO2.

Stężenie w mg/m3

Nowy Jork 55

Londyn 55

Bruksela 59

Zagrzeb 60

Glasgow 62

Frankfurt 67

Madryt 71

Paryż 83

Rio 114

Seul 150

Mediolan 1909. Kwaśne deszcze zasilając jeziora i rzeki, przenoszą truciznę dalej, zabijając po drodze wszelkie mikroorganizmy. Naukowcy oceniają, że w samych tylko USA i Kanadzie 50.000 jezior będzie biologicznie martwe do roku 2000. Te wszystkie zakłcenia naturalnej rwnowagi atmosfery mogą prowadzić do zagłady naszego świata.10. Emisja dwutlenku siarki SO2 z terenu Polski w roku 1987 do 1989 utrzymywała się na poziomie około 4 milionw ton rocznie co stanowiło około 10% emisji tego gazu w Europie. Jedynie były Związek Radziecki i była NRD miały emisję wyższą a łączna emisja dwutlenku siarki z tych trzech państw stanowi aż 45% emisji Europejskiej. Nieco mniejszy jest udział Polski w zanieczyszczeniu atmosfery tlenkami azotu. W latach 1987 do 1989. Emisja ta wyniosła około 1.5 miliona ton rocznie co stanowiło około 7% emisji w Europie. W tym przypadku łączny udział wszystkich państw bloku wschodniego nie przekraczał 40% emisji Europejskiej. Tak więc w ostatnich latach dokłada się wszelkich starań, aby kwaśnych deszczw było jak najmniej, poprzez ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenkw azotu.ŹRDŁA ZANIECZYSZCZEŃ:

Na świecie około 50% całej ilości SO 2 i NO x pochodzi ze źrdeł naturalnych (m.in. wulkanw, pyłw, rozkładu materii organicznej). Ta naturalna emisja jest rozprzestrzeniona po całym obszarze, natomiast w uprzemysłowionych rejonach świata działalność antropogeniczna jest źrdłem 90% znajdujących się tam zanieczyszczeń.

Około 70% emisji dwutlenku siarki pochodzi ze spalania zasiarczonych paliw stałych, stosowanych do ogrzewania i wytwarzania energii. Reszta wynika z procesw przemysłowych, takich jak: przetwarzanie ropy naftowej hutnictwo, produkcja pulpy drzewnej itp.Tlenki azotu są produktem ubocznym spalania węgla i ropy naftowej, powstają wskutek utleniania w wysokich temperaturach diazotu (N 2 ) zawartego w pow ietrzu i azotu występującego w paliwie. Znaczne ich ilości tworzą się rwnież w procesach wysokotemperaturowych wykorzystujących tlen (np. w procesach wytwarzania stali) i w trakcie produkcji związkw chemicznych zawierających azot (np. nawozw azotowych) .CO MOŻNA ZROBIĆ ?Problem zanieczyszczenia powietrza i zakwaszenia nie jest tylko problemem Polski .

Oczywistym rozwiązaniem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw . Są dwie głwne drogi prowadzące do tego celu : oszczędne gospodarowanie energią i innymi zasobami , a także użycie możliwie najlepszej techniki spalania i oczyszczania . Ale jakość powietrza w jednym kraju jest ściśle uzależniona od zanieczyszczeń w innych krajach , dlatego też niezbędna jest wspłpraca międzynarodowa . Konieczne jest sprecyzowanie : jakie są granice stężenia zanieczyszczeń , ktrych nie wolno przekroczyć , jeśli chcemy zachować zdrowe środowisko w Europie . Zatem powinniśmy dbać o powietrze , ponieważ jest ono naszym wsplnym dobrem .
Przykadowe prace

Wydarzenie kulturalne, ktre mnie zainteresowało

Wydarzenie kulturalne, ktre mnie zainteresowało Wydarzeniem kulturalnym, ktre wzbudziło moje zainteresowanie jest film pt. ?Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rsł w siłę, a ludzie żyli dostatniej?. Na początku chciałbym powiedzieć, dlaczego ten film uważam za elemen...

Obraz Polakw w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza

Obraz Polakw w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza Jaki obraz Polakw ukazał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu? Pisząc wypracowanie, dokonaj analizy poniższego fragmentu oraz odwołaj się do znajomości całego eposu.

Oleńka Billewiczwna jako ideał kobiety Polki

Oleńka Billewiczwna jako ideał kobiety Polki Postać kobiety obecna jest w literaturze polskiej od zawsze. Często ma ona duże znaczenie i odgrywa ważną rolę w utworze, tuż obok głwnego bohatera. Takich przykładw w polskich dziełach możemy znaleźć bardzo...

Makroekonomia

Makroekonomia 1 Wolność gospodarcza. Jest to część wolności człowieka czy społeczeństwa i jako taka niesie wartość samą w sobie. Wpływa na możliwość działalności gospodarczej oraz na jej rezultaty; wpływa pozytywnie na wyniki gospodaro...

Ściągi-Renesans

Ściągi-Renesans Renesans - Odrodzenie ideałw antyku. Harmonia i umiar, antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowań), humanizm, reformacja (rozbicie uniwersalizmu jednej religii w Europie). Odkrycia geograficzne - zwrot ku wartościom doczesnym. Rozwj sztuk według ideałw klasycznych...

Atrractinne touristiut la Norwege

Atrractinne touristiut la Norwege Localisation: au nord de l’Europe Capitale: Oslo Population: 4 410 000 Surface: 324 000 km2 Langue officielle: norvgien Langue parl: norvgien Les plus grandes villes: Bergen, Trondheim, Stavanger, Les plus grandes rivires: Glomma, Tana et Anarjokk, Numedalslage...

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Przyczyny wybuchu I wojny światowej Blok militarny jest to układ wojskowy dwch lub więcej państw, ktre deklarują wspłpracę militarną między sobą. Zapewniają obronę swoich granic oraz stref wpływw. np. NATO. Na przełomie XIX w. i XX w. Powstał...

Budowa atomu a położenie pierwiastka w ukł. okresowym.

Budowa atomu a położenie pierwiastka w ukł. okresowym. Budowa atomu Atom – to najmniejsza część materii Zachowująca jej własności składa się z kilku mniejszych części zwanych elementarnymi cząstkami materii. Takimi jak protony, neutrony , elektro...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry