• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kwestion...

Nawigacja

Kwestionariusz Odczucia konsumentw w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnejKwestionariusz Odczucia konsumentw w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnej
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Aby wypełnić kwestionariusz bardzo proszę napisać w komentarzach odpowiedzi. Z gry bardzo dziękuję.

Celem bania jest wyodrębnienie roli kobiety, jaką odgrywa w reklamie telewizyjnej i jak odbierana jest ona przez konsumentw w stosunku do ich wieku i statusu społecznego. Wyniki tych analiz pragnę wykorzystać w pracy licencjackiej poświęconej temacie TYPOLOGII WIZERUNKU KOBIET W POLSKIEJ REKLAMIE TELEWIZYJNEJKwestionariusz jest całkowicie anonimowy a dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do sklasyfikowania wieku i statusu społecznego.Bardzo proszę o poważne potraktowanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Najlepiej tych, ktre od razu państwu przychodzą do głowy po przeczytaniu pytania.

Bardzo dziękuję za udział w badaniu.

1. Jaką rolę najczęściej według ciebie odgrywa kobieta w reklamach telewizyjnych?

(zaznacz jedną )

o gospodyni domowa

o żona

o matka

o wyzwolona

o wamp

o kokietka

o młoda lolitka

o humorystycznie ośmieszona

o inna rola – podaj jaka ………………………………..2. W jakiej roli lubisz oglądać kobietę w reklamach telewizyjnych?

(zaznacz jedną)

o gospodyni domowa

o żona

o matka

o wyzwolona

o wamp

o kokietka

o młoda lolitka

o humorystycznie ośmieszona

o inna rola – podaj jaka ……………………………….3. W jakiej roli nie lubisz oglądać kobiety w reklamach telewizyjnych? (zaznacz jedną)

o gospodyni domowa

o żona

o matka

o wyzwolona

o wamp

o kokietka

o młoda lolitka

o humorystycznie ośmieszona

o inna rola – podaj jaka ………………………………..4. Podaj twoją ulubioną reklamę telewizyjną z udziałem kobiety w roli gospodyni domowej i wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/aś tę.5. Podaj twoją ulubioną reklamę telewizyjną z udziałem kobiety w roli wampa i wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/aś tę.6. Podaj twoją ulubioną reklamę telewizyjną z udziałem kobiety humorystycznie ośmieszonej i wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/aś tę.7. Jaki stosunek masz do prezentowania seksu w reklamach telewizyjnych?

o pozytywny

o negatywny

o obojętnyMetryczka:Płeć

o Kobieta

o MężczyznaWiek

o 20-30

o 30-40

o 40-50

o 50 i więcejWykształcenie:

o podstawowe

o zawodowe

o średnie

o wyższe

o inne – podaj jakie ………………….Stanowisko pracownicze:

o bezrobotny

o student

o pracownik fizyczny

o pracownik umysłowy

o właściciel firmy

o stanowisko kierownicze

o inne – podaj jakie ……………………..


Przykadowe prace

Estry - zastosowanie

Estry - zastosowanie Estry kwasw karboksylowych są związkami szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie. Liczne estry nadają charakterystyczne zapachy olejkom roślinnym i owocom, w związku z czym używa się ich do wyrobu syntetycznych esencji zapachowych. Na zapach jaśminu składa...

Makroekonomia-ściąga

Makroekonomia-ściąga Mam nadzieję, że ta ściąga będzie pomocna. Zawarta jest w niej tylko i wyłącznie teoria. Ekonomia- nauka poddająca analizie sposb podejmowania decyzji gospod. społ. do realizacji celw konsumpcyjnych i produkcyjnych, oraz badająca następstwa t...

Architektura islamu

Architektura islamu ARCHITEKTURA ISLAMUIslam — objawiona religia monoteistyczna. Słowo islam tłumaczone jest w języku arabskim na poddanie się Bogu. Była to początkowo religia ludw arabskich, jednak szybko rozprzestrzeniła się na rżne kontynenty. Szacuje się, że obecnie...

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 - twelve -...

Krwotoki

Krwotoki KRWOTOKI Krwotok to przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego i towarzyszące temu wydostanie się krwi poza jego zasięg. Jeśli upływ krwi następuje powoli, z małych naczyń, to nazywamy to krwawieniem. Przyczyną krwotokw (lub krwawień) są ...

Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana)

Doktryna powstrzymywania (Doktyna Trumana) Doktryna powstrzymywania (ang. containment) miała na celu powstrzymywanie ZSRR, a tym samym niedopuszczenie do ekspansji komunizmu. Teoretyczne zasady polityki powstrzymywania stworzył George Kennan (wczesny ambasador Stanw Zjednoczonych w Moskwie) w anonimowym artyku...

Odzyskanie niepodległości przez Polske

Odzyskanie niepodległości przez Polske Odzyskanie niepodległości? Wybuch I wojny światowej dał Polakom szansę na odzyskanie niepodległości. Zarwno państwa centralne jak i Państwa Ententy starały się pozyskać do swego obozu wybitne osobistości polskie,...

Założenia organizacyjne CBA

Założenia organizacyjne CBA Korupcja nie jest odkryciem rodzimym i nowym, lecz skala i rozmiar, jakie to zjawisko przybrało w III Rzeczypospolitej, wywołuje od dłuższego czasu kategoryczny sprzeciw społeczeń-stwa. Korupcję, powszechnie postrzeganą jako wykorzystywanie funk...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry