• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Lamaizm

Nawigacja

LamaizmLamaizm
Buddyzm tybetański potocznie lamaizm jest formą buddyzmu mahajanistyczno-tantrycznego ( mahajana) powszechną w Tybecie i Mongolii. Jest religią powstałą na bazie indyjskiego buddyzmu tradycyjnego, ktry to pojawił się w Tybecie, według tradycji tybetańskiej, dzięki krlowi Srong-btsan-sgam-po w połowie VII w. n.e. W IX wieku sprowadzono do Tybetu wielu buddyjskich misjonarzy w tym najsłynniejszego z nich - czczonego powszechnie po dziś dzień Padmasambhavę - pzniejszego założyciela najstarszego buddyjskiego klasztoru w Tybecie - Samye. Niezwykła forma buddyzmu wyznawanego w tym klasztorze oparta była głwnie na pierwotnej religii Tybetu - bon. W XI wieku objawił się podział tybetańskiego buddyzmu na szkoły: Sakyapa - założona przez Atiśję odrzucająca magię a skupiająca się na mistyce, Ningmapa - tradycja Padmasambhavy oraz Kagyupa - założona przez ascetę Marpę i jego sławnego wychowanka Milarepę szkoła medytacyjna. Na przełomie XIV i XV wieku Tsongkhapa - tybetański uczony i teolog postanowił zreformować buddyzm tybetański powołując do życia szkołę Gelukpa (szkoła "Żłtych Czapek"). Z czasem linia ta zaczęła odgrywać wiodącą rolę zarwno w religii jak i państwowości Tybetu. Tsonghkhapa oficjalnie wprowadził surową dyscyplinę, celibat, zakaz spożywania alkoholu, zreformował i usystematyzował rytuał. Niektrzy badacze z tego właśnie okresu wywodzą ideę wcielania się duszy zmarłego lamy w nowo narodzonego chłopca. Nawiasem mwiąc ostatnio zaczyna się mwić rwnież o dziewczynkach jako możliwych inkarnacjach lamw. Nowe wcielenie lamy czyli tulku odnajduje się na podstawie wielu skomplikownych testw. Dziecko odnalezione jako wcielenie lamy, co wydaje się być wielkim honorem dla rodzicw, jest wychowywane i starannie kształcone w klasztorze.

Sens buddyzmu tradycyjnego opiera się na uświadomieniu sobie, że nasza ziemska egzystencja jest nierozerwalnie związana z cierpieniem oraz że istnieje droga wiodąca do uwolnienia się z tego cierpienia i osiągnięcie nirwany - stanu absolutnego wyzwolenia. Wszyscy podlegamy uniwersalnemu prawu karmy i ponownym narodzinom. Każdy nasz uczynek, szczeglnie zaś te powodowane naszą wolą, wywołują ściśle określony skutek. Jak mwił Budda "każdy jest swoim mistrzem". Pierwszym etapem na drodze do nirwany jest uświadomienie sobie cyklicznej natury karmy i wzbudzenie w sobie niezadowolenia z cyklicznej egzystencji wraz z jej coraz to nowymi problemami i uwarunkowaniami. Następny stopień to rozwinięcie w sobie moralnie pozytywnych cech - buddyzm kładzie ogromny nacisk na etykę. Człowiek moralny jest dalej w stanie oddać się spokojnej medytacji, ktra pozwala na prawdziwy wgląd w naturę rzeczy. Wgląd ten jest kluczem otwierającym drogę do oświecenia gdyż cierpienie wynika właśnie z niewiedzy, z opacznego postrzegania rzeczywistości oraz pożądania i niechęci. Praktyczne wskazania na drodze do nirwany podsuwa tzw. "szlachetna ośmioraka ścieżka" opisując metody zmiany sposobu postrzegania świata, trening etycznej postawy i postępowania oraz sposoby rozwijania skupieniaWięc czym w zarysie rżni się lamaizm od buddyzmu, upraszczając, tradycyjnego? Niewątpliwie bardzo rozbudowanym rytuałem, ogromną liczbą bstw, duchw, świętych i demonw. Demony, zazwyczaj przedstawiane w wyjątkowo groznej postaci, są jednak obrońcami religii. Wyraznie zauważa się wpływy pierwotnego tybetańskiego szamanizmu i religii bon. Powszechny jest kult duchw gr czy jezior. Siłą rzeczy w Tybecie nie mgł praktycznie obowiązywać zakaz jedzenia mięsa.

Podstawą doktrynalną lamaizmu jest mantrajana - jeden z kierunkw buddyzmu - mahajany, ktry rozwinął kult siakti, towarzyszek buddw i bodhisattww. Charakterystyczną jego cechą jest podkreślanie roli kultu i magicznego działania. Magia polegała na używaniu określonych szczegłowo pod względem formy zaklęć mantr (jest to werset modlitewny, formuła czarodziejska lub święta zgłoska o treści mistycznej (np. zgłoska "om"), odgrywająca rolę magiczną -

inaczej dharani). Z czasem kierunek otrzymał rwnież nazwę wadżrajany (Wozu Diamentowego). Umocnił się szczeglnie na terenach opanowanych przez lamaizm, częściowo w Chinach i Japonii jako tzw. szkoły ezoteryczne. Mantrajana została natomiast wprowadzona do Tybetu przez misjonarzy indyjskich w poł. VII w.W doktrynie lamaizmu ciało ludzkie składa się z pięciu elementw: wody, ognia, żelaza, drzewa i ziemi. Nie należy ich przeciwstawiać sobie, a harmonia między nimi zapewnia zdrowie. Ideał kobiecej urody: Ciało jej będzie z kryształu, zęby śnieżnobiałe, głowa jak u ptaka Garudy, włosy niby gwoździe złotożłte, obsypane na końcach kwiatami lilii wodnej. Lamaizm, jakkolwiek nie ceni celibatu, ujawnia postawę ascezy seksualnej, niechęci wobec namiętności i seksu.

Najważniejszymi postaciami w hierarchii lamajskiej są dalaj - lama (według tradycji wcielenie Boddhisattwy Avalokiteśvary) oraz panchen - lama (inkarnacja Buddy Amitabhy). Ważną postacią był także bogdo-gegen zwierzchnik kościoła lamajskiego w Mongolii. W XVII wieku wzniesiono najpiękniejszą buddyjską budowlę klasztorną - pałac w Lhasie, ktry od razu stał się siedzibą dalaj-lamw. Obecny - czternasty już - dalaj-lama zmuszony do emigracji w wyniku chińskiej okupacji Tybetu mieszka obecnie w Dharamsali w płnocno-zachodnich Indiach i jest uważany za jeden z najwyższych autorytetw moralnych na świecie. Kilkakrotnie odwiedził Polskę

Bardzo istotną składową tybetańskiego buddyzmu jest tantra (obecna rwnież w hinduizmie) - zespł ezoterycznych tekstw i technicznych sposobw przyspieszenia drogi do oświecenia poprzez wykorzystanie bezpośredniego kontaktu z energią kosmiczną. Tantra uważana jest za drogę tylko dla wtajemniczonych. Adept tantry musi przejść odpowienią inicjację i być prowadzony przez mistrza - guru. Na czym opierają się wspomniane "techniczne sposoby przyspieszenia drogi do oświecenia"? Na wizualizacjach praktykującego jako samego bstwa, recytacji mantr (np. OM MANI PADME HUM), medytacji mandal.Poza Tybetem lamaizm od XVII w. szerzył się w niektrych prowincjach Chin. Przyjmując kierunek tantryczno-mantrajanistyczny i praktyki magiczne objął swoim zasięgiem Nepal, Mongolię, Bhutan, Sikkim. W zachodnich Chinach - Sinciang, Kansu, Syczuan, Junnan, w Indiach - Kaszmir. Rozpowszechnił się też nad dolną Wołgą wśrd Kałmukw i na Syberii wśrd Buriatw.Przyczyną takiej popularności lamaizmu stało się przerzucenie odpowiedzialności za należyte rozumienie i przestrzeganie rytuału oraz dogmatw na jednostki specjalnie do tego przygotowane - na lamw i tym samym uwolnienie szerokich kręgw wyznawcw od potrzeby wnikania w istotę obrzędw i przykazań. A ponieważ każda istota ludzka posiada swojego lamę, bez ktrego nie byłoby pojęcia Buddy, stąd lamaizm stał się religią szeroko akceptowaną.Drugą przyczyną stało się to, że lamaizm nie rezygnując z panteonu bstw znanych z mahajany akceptuje także liczne bstwa z kultw lokalnych zbliżonych do szamanizmu. Panteon lamajski obejmuje ogromną liczbę bstw, duchw i świętych, tym bardziej że każde z nich może występować w rżnych postaciach: dobrotliwej, gniewnej, groźnej, bohaterskiej.

Lamaizm uznaje elementy magii i mechaniczne odprawianie modłw (młynki modlitewne), posiada też drobiazgowe ryty (obrządki) religijne, nad ktrych przestrzeganiem czuwają dGe-bskos-lamowie i ich pomocnicy. Do podstawowych obowiązkw kultowych należą modlitwy, ktrych treść jest zależna od świąt. Są śpiewane i recytowane, przerywane dźwiękami instrumentw muzycznych. Wsplne modły mnichw i wiernych odbywają się ok. godziny dziewiątej, dwunastej, piętnastej i dziewiętnastej.


Przykadowe prace

"Jestem Papkin, lew Płnocy..." - charakterystyka bohatera

"Jestem Papkin, lew Płnocy..." - charakterystyka bohatera Papkin spełnia w "Zemście" rolę szczeglną. Czytelnik od razu dostrzega, że jest postacią najmniej serio, najbardziej przerysowaną. Choć od jego osoby nigdy nie zaczynają się żadne działania, to jest kluczo...

Wichtigste feste Verb - Nomen Verbindungen

Wichtigste feste Verb - Nomen Verbindungen T/N Feste Verb – Nomen Verbindung tłumaczenie Przykład A Abschied nehmen von +D Żegnać się Anerkennung finden Uznanie/ popularność Viele polnische Schauspieler finden Anerkennung im Westen. Anklage erheben Wnieść oskarż...

Scharakteryzuj dowolne państwo wyznaniowe

Scharakteryzuj dowolne państwo wyznaniowe Scharakteryzuj dowolne państwo wyznaniowe Państwo wyznaniowe to takie, ktre zasady religii przekłada na struktury państwowe. Dochodzi wwczas do fuzji struktur państwa ze strukturami Kościoła. O państwach wyznaniowych mwim...

Emocje i postawy, jakie doświadczają rodzice dzieci z zaburzeniami rozwoju

Emocje i postawy, jakie doświadczają rodzice dzieci z zaburzeniami rozwoju Emocje należą do stanw reaktywnych i pojawiają się w odpowiedzi na bodźce płynące z otoczenia, a także z własnego ustroju. Urodzenie dziecka bywa zazwyczaj najważniejszym wydarzeniem ...

Język i styl molierowski.

Język i styl molierowski. Molierowi zarzuca się przede wszystkim to, że nie używał języka ludzi ogładzonych. Molier, ktry urodził się w środowisku tak bliskim ludu zachował obrazowy i dosadny sposb wyrażania się, otwarcie wyłamując się spod tyranii...

Edukacja i integracja społeczno-zawodowa osb dorosłych niepełnosprawnych

Edukacja i integracja społeczno-zawodowa osb dorosłych niepełnosprawnych Spis treści Wstęp Rozdział 1 Wyrwnywanie szans życiowych osb niepełnosprawnych. Rozdział 2 Edukacja zawodowa i zatrudnienie. Rozdział 3 Tendencje rozwojowe edukacji ...

Sciaga --- dochd narodowy

Sciaga --- dochd narodowy DOCHD NARODOWY – TWORZENIE I PODZIAŁ.Krzywa możliwości produkcyjnych- jest to linia pokazującą maksymalna kombinację ilości dbr jakie mogą być wyprodukowane przy zatrudnieniu danego zasobu czynnikw produkcyjnych i danej technologii.Produkcja globa...

Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie

Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie Ideologia liberalna bez wątpliwości utrzymuje, że rżnice między biednymi i bogatymi są źrdłem rozwoju społecznego, gdyż mobilizują biednych, aby staw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry