• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Latarnik...

Nawigacja

Latarnik - StreszczenieLatarnik - Streszczenie


W małym miasteczku Aspinwall, niedaleko Panamy w dziwnych okolicznościach ginie latarnik. Na jego miejsce nie ma wielu chętnych, gdyż praca ta jest trudna i odpowiedzialna. Po jakimś czasie zgłasza się jednak starszy człowiek nazwiskiem Skawiński. Był on Polakiem, ktry przebywał już 40 lat na emigracji. Jego rodzice zmarli, kiedy on był jeszcze bardzo mały. Już jako młody chłopak walczył w powstaniu listopadowym. Następnie wyjechał i tułał się po całym świecie. Kopał złoto w Australi, poszukiwał diamentw w Afryce, pełnił funkcję strzelca rządowego w Indiach Wschodnich, miał farmę w Kaliforni (zrujnowała ją susza), handlował z brazylijskimi dzikimi plemionami (jego tratwa rozbiła się na Amazonce), prowadził warsztat kowalski w Helenie w Arkonas (stracił go podczas pożaru miasta), był marynarzem, pracował jako harpunnik na statku wielorybniczym, posiadał fabrykę cygar w Hawanie (został okradziony przez wsplnika, gdy zachorował na febrę). W wieku 70 lat postanowił osiąść na stałe i spędzić swoje ostatnie dni jako latarnik. Teraz jego życie jako latarnika upływa spokojnie i monotonnie. Codziennie zapala on swoją latarnię rozświetlając drogę statkom. Pewnego dnia na łodzi przywożącej mu wodę i żywność Skawiński zauważa paczkę. Znajdują się w niej polskie książki. Wczytując się w ich treść przypomina sobie ojczyznę. Przed oczyma ukazują mu się piękne krajobrazy - jego ukochana Polska. W wielkim wzruszeniu pada na ziemię. Zauważa go wtedy Johns-strażnik portowy. Zaniepokojony jego zachowaniem, budzi go, uświadamia, że zapomniał zapalić latarnię i jeden ze statkw rozbił się. W ten sposb Skawiński traci posadę latarnika i rozpoczyna się jego dalsza tułaczka.Przykadowe prace

Oglny opis siebie

Oglny opis siebie My name is Marta. I am from Warsaw in Poland. I am twenty-four years old, and I am a student. I have got brown hair and blue eyes. I am not very tall. I am not married, but I have got a daughter. Her name is Patrycja. She is six years old. She has got brown hair and dark eyes. She is a very beaut...

Więzi społeczne

Więzi społeczne 1. Więż społeczna to wszelkiego rodzaju relacji i zależności ktre wiążą jednostkę z grupą społeczną, instytucjami społecznymi oraz z inną jednostką. 2. Wyrżnia się następujące rodzaje więzi społ...

Spłki osobowe

Spłki osobowe Spłki osobowe charakteryzują się tym, że podstawę ich istnienia i działalności stanowią wsplnicy. Skład osobowy takich spłek ma zatem cechę trwałości, zaś istotnego znaczenia nabierają osobiste cechy wsplnikw. Wsplnicy bezpo...

Międzynarodowy Fundusz Walutowy-cele i ich realizacja

Międzynarodowy Fundusz Walutowy-cele i ich realizacja Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Globalizacja MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY: CELE I ICH REALIZACJA Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (International Monetary Fund) Został powołany w grudniu w 1945 r. na mocy...

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wniosk

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei. Autor w epilogu wyraża swoje uczucia, jakie w nim dominują. Powraca w swo...

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trjki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie (+bibliografia)

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trjki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie (+bibliografia) Pierwszoplanowym celem dyplomacji polskiej po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrcenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano prze...

Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa

Dobre państwo (politeja) według Arystotelesa I. Wstęp Arystoteles to jeden z dwch, obok Platona (ktrego zresztą był uczniem), największych filozofw greckich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i rwnie spjny system filozoficzny, ktry bardzo silnie działał na filozofię i ...

Rola opisu przyrody w utworach romantycznych

Rola opisu przyrody w utworach romantycznych Tematem wybranym przeze mnie jest: ROLA OPISU PRZYRODY W UTWORACH ROMANTYCZNYCH. Zanim przejdę do właściwej części tematu chciałbym Wam po krtce przedstawić jaką rolę miały opisy przyrody w utworach pisarzy i poetw epok poprzedzaj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry