• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Legenda o...

Nawigacja

Legenda o Świętym Aleksym, wzorce parenetyczne.Legenda o Świętym Aleksym, wzorce parenetyczne.
Każda epoka wnosi do niej coś nowego do historii istnienia człowieka, lub rozwija już to, co kiedyś osiągnął. Każda następna epoka wnosi coś niepowtarzalnego, co odrżnia ją od innych. Nie inaczej jest rwnież ze średniowieczem, choć przez niektrych uważana jest za okres ciemnoty i zachowania.Jedną z takich cech, ktre wyrżniało średniowiecze jest pojawienie się wzorcw parenetycznych, czyli ideałw osobowych, według ktrych określone grupy społeczne starały się żyć. Zawierały one opisy podstawowych cnt i zalet, jakimi powinni odznaczać się ludzie dążący do tego ideału. W okresie średniowiecza najbardziej lansowane były wzorce idealnego ascety rycerza i władcy.Najbardziej, jak się wydaje, bliskim charakterowi epoki średniowiecznym wzorcem osobowym był asceta, a wiec człowiek żyjący bardzo skromnie i w surowej dyscyplinie. Zgodnie z średniowiecznym duchem teocentryzmu wielu ludzi odmawiało sobie przyjemności i wygd życiowych, praktykując umartwianie ciała i doskonaląc się w rozmaitych cnotach. Zawierzali się ponadto całkowicie BoguNajlepszym przykładem obrazującym wczesnego ascetę jest legenda o świętym Aleksym. Utwr ten napisany przez anonimowego autora w XV w., Był polską wersją średniowiecznej legendy opowiadanej w Syrii już w V wieku. Ukazany w niej został Aleksy, wywodzący się z zamożnego, książęcego rodu rzymskiego. Był on od dziecka wychowywany w duchu chrześcijańskim, i od dziecka kierował się oglnie przyjętymi zasadami tej religii. Zgodnie wolą rodzicw poślubił krlewnę. Postanowił jednak iść za głosem serca, i już następnego dnia po ślubie opuścił małżonkę. Wszystkie bogactwa, jakie wziął w podrżpostanowił rozdać ubogim, samemu rozpocząć życie żebracze, siedząc pod kościołem całymi dniami i nocami.Rozpoczął ascetyczny tryb życia, w imię Boga wyrzekając się wszelkich dbr doczesnych.. Na ziemiach, po ktrych wędrował, sława jego świętości rozniosła się szeroko. Aby uniknąć rozgłosu i ludzkich pochwał, Aleksy, ktry na chwałę Boga pragnął żyć w ukryciu, powrcił do Rzymu i na nowo zamieszkał w domu swojego ojca. Nie dał się jednak nikomu poznać i przez szesnaście lat, jako żebrak żywiący się resztkami z pańskiego stołu, znosił w duchu umartwienia wszelkie upokorzenia, cierpienia i niewygody. Dopiero przed śmiercią napisał do rodziny list, w ktrym przedstawił im całe swoje życie.Święty Aleksy jest ideałem ascety, ponieważ jako syn z książęcego rodu wyrzeka się wszelkich dbr doczesnych dla służby Bożej. Święty uczy swoim przykładem, jak znosić prby, na jakie wystawiane jest życie ascety. Jest człowiekiem wiernym przyjętym zasadom, z ktrych najważniejsza jest miłość do Boga i patrzenie na miłość do ludzi przez pryzmat szczęścia wiecznego.


Przykadowe prace

Charakterystyka Dmuchawca - "Kawiat Kalafiora"

Charakterystyka Dmuchawca - "Kawiat Kalafiora" Dmuchawiec jest bohaterem książki pt. "Kwiat kalafiora". Nauczyciel jest siwym staruszkiem o wesołym uśmieszku i spokojnym spojrzeniu. Ma jasne oczy, ukryte za grubymi szkłami okularw. Profesor słynie z niezwykle pomysłowych wyk ...

Sokrates

Sokrates Sokrates Krytykował sofistyczny sposb myślenia. Uważał że sofiści prowadzą do zagrożenia chaosem moralnym i niebezpieczeństwa totalnej wolności. Jego celem było poszukiwanie definicji i prawdy. Jego najważniejszym odkryciem było zdanie wiem &#...

Podstawy chemi kwantowej

Podstawy chemi kwantowej 1Postulaty Bora Elektron w atomie może przebywać w ściśle ustawionych stanach zwanych stacjonarnymi o określonej skwantowanej energii.Elektron w stanie stacjonarnym nie promiweniuje czyli nie traci energii i dlatego nie wpada na jądro , ale znajduje się w stałe...

Prawo zamwień publicznych

Prawo zamwień publicznych Prawo zamwień publicznych. Cel jaki to prawo realizuje. Prawo zamwienia publicznych to jedno z podstawowych dziedzin prawa i prawa międzynarodowego oraz istotny element gospodarki państwowej. Przy zamwieniach publicznych wykorzystuje się najczęściej "...

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza) "Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbir ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na około 1200 j...

"Dziady" cz. III - krtkie opracowanie.

"Dziady" cz. III - krtkie opracowanie. Wieść o wybuchu powstania listopadowego zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830, ale dopiero w kwietniu następnego roku wyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety, nie udało mu się...

Batalistyka pociskw

Batalistyka pociskw B a l i s t y k a BALISTYKA —dziedzina nauk technicznych zajmująca się badaniem zjawiska strzału, a zwłaszcza napędem (miotaniem), lotem na torze (w powietrzu) i działaniem na cel pociskw rżnego rodzaju. Poszczeglnymi fazami ruchu pociskw zajmują si&#...

Charakterystyka porwnawcza Hanki i Jagny – bohaterek powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. Chłopi.

Charakterystyka porwnawcza Hanki i Jagny – bohaterek powieści Władysława Stanisława Reymonta pt. Chłopi. Władysław Reymont tworzył w epoce Młodej Polski, kiedy to bardzo wielu twrcw skupiało swą uwagę na społecznościach wiejskich, panowała tzw. c...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry