• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Legenda o...

Nawigacja

Legenda o Świętym Aleksym, wzorce parenetyczne.Legenda o Świętym Aleksym, wzorce parenetyczne.
Każda epoka wnosi do niej coś nowego do historii istnienia człowieka, lub rozwija już to, co kiedyś osiągnął. Każda następna epoka wnosi coś niepowtarzalnego, co odrżnia ją od innych. Nie inaczej jest rwnież ze średniowieczem, choć przez niektrych uważana jest za okres ciemnoty i zachowania.Jedną z takich cech, ktre wyrżniało średniowiecze jest pojawienie się wzorcw parenetycznych, czyli ideałw osobowych, według ktrych określone grupy społeczne starały się żyć. Zawierały one opisy podstawowych cnt i zalet, jakimi powinni odznaczać się ludzie dążący do tego ideału. W okresie średniowiecza najbardziej lansowane były wzorce idealnego ascety rycerza i władcy.Najbardziej, jak się wydaje, bliskim charakterowi epoki średniowiecznym wzorcem osobowym był asceta, a wiec człowiek żyjący bardzo skromnie i w surowej dyscyplinie. Zgodnie z średniowiecznym duchem teocentryzmu wielu ludzi odmawiało sobie przyjemności i wygd życiowych, praktykując umartwianie ciała i doskonaląc się w rozmaitych cnotach. Zawierzali się ponadto całkowicie BoguNajlepszym przykładem obrazującym wczesnego ascetę jest legenda o świętym Aleksym. Utwr ten napisany przez anonimowego autora w XV w., Był polską wersją średniowiecznej legendy opowiadanej w Syrii już w V wieku. Ukazany w niej został Aleksy, wywodzący się z zamożnego, książęcego rodu rzymskiego. Był on od dziecka wychowywany w duchu chrześcijańskim, i od dziecka kierował się oglnie przyjętymi zasadami tej religii. Zgodnie wolą rodzicw poślubił krlewnę. Postanowił jednak iść za głosem serca, i już następnego dnia po ślubie opuścił małżonkę. Wszystkie bogactwa, jakie wziął w podrżpostanowił rozdać ubogim, samemu rozpocząć życie żebracze, siedząc pod kościołem całymi dniami i nocami.Rozpoczął ascetyczny tryb życia, w imię Boga wyrzekając się wszelkich dbr doczesnych.. Na ziemiach, po ktrych wędrował, sława jego świętości rozniosła się szeroko. Aby uniknąć rozgłosu i ludzkich pochwał, Aleksy, ktry na chwałę Boga pragnął żyć w ukryciu, powrcił do Rzymu i na nowo zamieszkał w domu swojego ojca. Nie dał się jednak nikomu poznać i przez szesnaście lat, jako żebrak żywiący się resztkami z pańskiego stołu, znosił w duchu umartwienia wszelkie upokorzenia, cierpienia i niewygody. Dopiero przed śmiercią napisał do rodziny list, w ktrym przedstawił im całe swoje życie.Święty Aleksy jest ideałem ascety, ponieważ jako syn z książęcego rodu wyrzeka się wszelkich dbr doczesnych dla służby Bożej. Święty uczy swoim przykładem, jak znosić prby, na jakie wystawiane jest życie ascety. Jest człowiekiem wiernym przyjętym zasadom, z ktrych najważniejsza jest miłość do Boga i patrzenie na miłość do ludzi przez pryzmat szczęścia wiecznego.


Przykadowe prace

Dzieje Abrahama

Dzieje Abrahama Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana (...) I wziął Terach syna swego Abrama (...), żonę syna swego Syraj i wyszedł z nimi z U chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kaanan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył...

"Niewiele myślą wiecznie roztańczeni".

"Niewiele myślą wiecznie roztańczeni". W natłoku codziennych spraw i obowiązkw często zapominamy o innych ludziach, ktrzy mogą potrzebować naszej pomocy. Bawiąc się i wydając bezmyślnie pieniądze na zbytki nie dostrzegamy głodu i biedy innych osb....

Systemy gospodarcze

Systemy gospodarcze W zależności od tego jak zorganizowana jest gospodarka w danym kraju, czyli jaka własność dominuje, jaki jest wpływ państwa na gospodark, wyrżnia się 3 podstawowe formy organizacji gospodarki czyli SYSTEMY GOSPODARCZE: 1. GOSPODARKA TRADYCYJNA- mało rozwini&#...

Landy niemieckie

Landy niemieckie Baden-Wrttemberg • stolica: Stuttgart • liczba mieszkańcw: 10,7 miliona (2003) • powierzchnia: 35 742 km2 • gęstość zaludnienia: 299 os./km2 • ważniejsze miasta: Mannheim, Karlsruhe, Fryburg Bryzgowijski, Heidelberg, Heilbronn, Ulm, ...

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku 1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemcw. Niemcy walczyli z kościołem katolickim, a w szkołach wprowadzili język niemiecki zamiast języka polsk...

Rekcja czasownika-ściąga

Rekcja czasownika-ściąga Schreiben uber+A-pisać o Sich interessieren fur+A-interesować się Helfe bei+D-pomagać przy Warten auf+A-czekać na Beginnen mit+D-zaczynać od Sorgen fur+A-troszczyć się o Verzchiten auf+A-zrezygnować z Erzahlen uber+A-opowiada...

Opis epoki pozytywizmu.

Opis epoki pozytywizmu. Upadek powstania styczniowego kończy epokę romantyzmu a zaczyna epokę pozytywizmu. Był on dla wczesnego społeczeństwa polskiego ogromnym wstrząsem. Na krlestwo kongresowe spadły dotkliwe represje: władze carskie masowo konfiskowały szlacheckie mająt...

Pytania do egzaminu

Pytania do egzaminu 1.definicja ekonomi makroekonomi i mikroekonomi Eknomia jest to nauka o alokacji czyli rozdziale ograniczonych zasobw w celu zaspokojenia potrzeb dzielimy ją na dwie grupy: mikroekonomię- bada zachowanie konsumentw i podmiotw gospodarczych makroekonomię- bada procesy zachodzą...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry