• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Liberalizm

Nawigacja

LiberalizmLiberalizm
LIBERALIZM – początek to XVII w., jest wciąż obecny, liczy sobie ponad 350 lat, narodził się w Anglii i Irlandii; Liberalizm (z łaciny liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny),-powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polityczna, u podstaw ktrej leżą: indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz ze ścisłym wyodrębnieniem jej kompetencji, tj. stosowanie praw, rządzenie i wykonywanie sprawiedliwości.Termin liberalizm prawdopodobnie użył po raz pierwszy Napoleon Bonaparte w swojej odezwie wydanej po zamachu 18 Brumaire’a w 1799. Narodziny liberalizmu związane są z walką mieszczaństwa z absolutyzmem, kształtowaniem się kapitalizmu, umacnianiem idei suwerenności państwa, rozwojem oświeceniowego racjonalizmu. Za prekursorski, w dziedzinie formowania koncepcji liberalizm, uważa się dorobek intelektualny H. Grotiusa, T. Hobbesa oraz B. Spinozy.Szczeglne znaczenie dla rozwoju społeczno-polityczno myśli liberalnej przypisuje się angielskiemu filozofowi J. Locke`owi , a także dwm Francuzom Monteskiuszowi i J.J. Rousseau . Za twrcę teorii ekonom. liberalizmu uznawany jest A. Smith Okres rozkwitu liberalizmu przypadł na XIX w. (tzw. liberalizm triumfujący). Jego zasady wprowadzone zostały w USA i w większości państw europejskich. Najwybitniejszymi przedstawicielami liberalizmu byli m.in.: w Anglii J.S. Mill, we Francji A. de Tocqueville – zasłużeni zwłaszcza dla rozwoju idei liberalizmu demokrat. Na przełomie XIX i XX w. narodził się tzw. liberalizm socjalny, jako rezultat krytyki założeń klasycz. Lib. politycznego i ekonomi.Głwnym przedmiotem krytyki był leseferyzm, niedocenianie przez państwo problemw socjalnych i politycznych oraz przywiązywanie zbyt dużej wagi do wolności ekonomicznej jednostki. Idee leseferyzmu socjalnego stały się podstawą polityki interwencjonizmu państwowego i teorii państwa opiekuńczego. Na ich podstawie przeprowadzono w krajach Europy Zachodniej i w USA reformy społeczno-ekonomiczne obejmujące głwnie ustawodawstwo ubezpieczeniowe (wypadki przy pracy, chorobę, inwalidztwo itp.). Rwnież polityka Nowego Ładu realizowana od 1933 w USA przez prezydenta F.D. Roosevelta była praktycznym wyrazem tych reform, określanych jako koncepcja państwa dobrobytu.Po II wojnie światowej liberalizm podzielił się na dwa nurty: liberalno-demokratyczny, głoszący m.in. idee wolności i rwnouprawnienia wszystkich jednostek, demokratyzacji systemu politycznego, konkurencyjności partii politycznych, upowszechnienia bezpłatnej, laickiej oświaty, rozdziału Kościoła od państwa (rzecznikami byli K. Popper i H. Kelsen) oraz liberalizm konserwatywny lub neoliberalizm.


Przykadowe prace

Człowiek – obawa, nadzieja, odpowiedzialność.

Człowiek – obawa, nadzieja, odpowiedzialność. Wstęp Żyjemy w społeczeństwie, gdzie nawet prawda, że 2 x 2 = 4 nie jest dla wszystkich oczywista. Dziś niejednokrotnie dekadencja posunęła się już tak daleko, że ludzie (a nawet społecznośc...

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję for.

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję for. Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PR...

Rodzaje i skutki promieniowania

Rodzaje i skutki promieniowania Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało. Rodzaje promieniowania: promieniowanie elektromagnetyczne czyli fala elektromagnetyczna, Zmieniające się pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne, a zmieniajace się pole magnetyc...

Początki sztuki nowoczesnej – impresjonizm.

Początki sztuki nowoczesnej – impresjonizm. Do lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku malarstwo na ogł nie odznaczało się żywą kolorystyką. Poza Francją, gdzie zawsze ceniono barwy, malarze XIX wieku ograniczali swą paletę tłumili światło, ja...

Droga Polski do Uni Europejskiej

Droga Polski do Uni Europejskiej Wspłczesny świat jest urządzony tak, że decyzje o jego losach zapadają zaledwie w kilku miejscach. Te miejsca to Waszyngton i Bruksela, w mniejszym wymiarze Moskwa, Pekin i Tokio.Gra toczy się, zatem o to, czy mamy kontynuować tradycje Kongresu Wiedeńskieg...

Recenzja książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", z oceną. Można przerobić na sprawozdanie.

Recenzja książki "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", z oceną. Można przerobić na sprawozdanie. Harry Potter i Kamień Filozoficzny (tytuł oryginału "Harry Potter and the Philospher`s Stone) mało kto tej książki nie zna. W wersji anglojęzycznej ukazała...

Odwołując się do Stasimonu IV tragedii Sofoklesa "Krl Edyp" i Sofoklosowskiego ujęcia losu Edypa, omw antyczną koncepcje ludzkiego losu.

Odwołując się do Stasimonu IV tragedii Sofoklesa "Krl Edyp" i Sofoklosowskiego ujęcia losu Edypa, omw antyczną koncepcje ludzkiego losu. Sofokles żył w latach 496- 406 p.n.e. Był to grecki poeta, dramatopisarz. Napisał około 120 tragedii i dramatw satyrowych, z ktrych ocala&#...

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa? Każde państwo i każdy ustrj polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, ktre rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najczę"...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry