• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Liberalizm

Nawigacja

LiberalizmLiberalizm
LIBERALIZM – początek to XVII w., jest wciąż obecny, liczy sobie ponad 350 lat, narodził się w Anglii i Irlandii; Liberalizm (z łaciny liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny),-powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polityczna, u podstaw ktrej leżą: indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz ze ścisłym wyodrębnieniem jej kompetencji, tj. stosowanie praw, rządzenie i wykonywanie sprawiedliwości.Termin liberalizm prawdopodobnie użył po raz pierwszy Napoleon Bonaparte w swojej odezwie wydanej po zamachu 18 Brumaire’a w 1799. Narodziny liberalizmu związane są z walką mieszczaństwa z absolutyzmem, kształtowaniem się kapitalizmu, umacnianiem idei suwerenności państwa, rozwojem oświeceniowego racjonalizmu. Za prekursorski, w dziedzinie formowania koncepcji liberalizm, uważa się dorobek intelektualny H. Grotiusa, T. Hobbesa oraz B. Spinozy.Szczeglne znaczenie dla rozwoju społeczno-polityczno myśli liberalnej przypisuje się angielskiemu filozofowi J. Locke`owi , a także dwm Francuzom Monteskiuszowi i J.J. Rousseau . Za twrcę teorii ekonom. liberalizmu uznawany jest A. Smith Okres rozkwitu liberalizmu przypadł na XIX w. (tzw. liberalizm triumfujący). Jego zasady wprowadzone zostały w USA i w większości państw europejskich. Najwybitniejszymi przedstawicielami liberalizmu byli m.in.: w Anglii J.S. Mill, we Francji A. de Tocqueville – zasłużeni zwłaszcza dla rozwoju idei liberalizmu demokrat. Na przełomie XIX i XX w. narodził się tzw. liberalizm socjalny, jako rezultat krytyki założeń klasycz. Lib. politycznego i ekonomi.Głwnym przedmiotem krytyki był leseferyzm, niedocenianie przez państwo problemw socjalnych i politycznych oraz przywiązywanie zbyt dużej wagi do wolności ekonomicznej jednostki. Idee leseferyzmu socjalnego stały się podstawą polityki interwencjonizmu państwowego i teorii państwa opiekuńczego. Na ich podstawie przeprowadzono w krajach Europy Zachodniej i w USA reformy społeczno-ekonomiczne obejmujące głwnie ustawodawstwo ubezpieczeniowe (wypadki przy pracy, chorobę, inwalidztwo itp.). Rwnież polityka Nowego Ładu realizowana od 1933 w USA przez prezydenta F.D. Roosevelta była praktycznym wyrazem tych reform, określanych jako koncepcja państwa dobrobytu.Po II wojnie światowej liberalizm podzielił się na dwa nurty: liberalno-demokratyczny, głoszący m.in. idee wolności i rwnouprawnienia wszystkich jednostek, demokratyzacji systemu politycznego, konkurencyjności partii politycznych, upowszechnienia bezpłatnej, laickiej oświaty, rozdziału Kościoła od państwa (rzecznikami byli K. Popper i H. Kelsen) oraz liberalizm konserwatywny lub neoliberalizm.


Przykadowe prace

„Wymień gatunki literackie uprawiane w wybranej przez ciebie epoce. Jakiemu prądowi literackiemu one służyły?”

„Wymień gatunki literackie uprawiane w wybranej przez ciebie epoce. Jakiemu prądowi literackiemu one służyły?” „Wymień gatunki literackie uprawiane w wybranej przez ciebie epoce. Jakiemu prądowi literackiemu one służyły?” Granice nowej epoki ...

Motyw szatana

Motyw szatana Szatan i demon w literaturze i sztuce. Szatan przez wieki uznawany był za tego, ktry kusi człowieka, czyni zło i jest ojcem grzesznikw. Według Biblii zbuntowany przeciw Bogu anioł, nakłaniający człowieka do grzechu. W literaturze pojawia się jako zło wc...

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z...

Charakterystyka porwnawcza Balladyny i Aliny

Charakterystyka porwnawcza Balladyny i Aliny Balladyna i Alina to siostry, bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego pt. Balladyna. Mieszkają na wsi w ubogiej chacie matki - wdowy. Starsza siostra – Balladyna jest osobą bardzo pewną siebie i zawziętą. Gdy Alina mwi, że odda j...

Uzasadnij, że Wesele S. Wyspiańskiego można nazwać dramatem społecznym. (matura ustna)

Uzasadnij, że Wesele S. Wyspiańskiego można nazwać dramatem społecznym. (matura ustna) Ślub Lucjana Rydla – młodopolskiego poety z chłopką – Jadwigą Mikołajczykwną odbył się w 1900r. w Bronowicach pod Krakowem. Małżeństwa intelig...

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe POWSTANIE LISTOPADOWE Rok 1830 źle zapowiadał się dla gospodarki Krlestwa Polskiego. Słabe zbiory spowodowały wzrost cen, spadł eksport zagraniczny sukna jak rwnież produkcja grniczo - hutnicza. Wzrost cen i bezrobocia spowodowało bunty warszawskiej...

III część "Dziadw" Adama Mickiewicza jako "narodowa biblia".

III część "Dziadw" Adama Mickiewicza jako "narodowa biblia". "Dziady" uznawane są za najważniejszy dramat w całej polskiej literaturze. Szczeglna rola III części Dziadw napisana w 1832r. w Dreźnie wpłynęła na kształtowanie narodowej...

Rzeźba wspłczesna

Rzeźba wspłczesna Od czasw włoskiego renesansu aż do początkw XX wieku rzeźbienie rozumiano jako tworzenie mniej lub bardziej dokładnych ( chociaż czasem sentymentalnych, bądź wyidealizowanych) wyobrażeń świata rzeczywistego. Rzadko zdarzyło się, a...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry