• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Liberalizm

Nawigacja

LiberalizmLiberalizm
LIBERALIZM – początek to XVII w., jest wciąż obecny, liczy sobie ponad 350 lat, narodził się w Anglii i Irlandii; Liberalizm (z łaciny liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny),-powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polityczna, u podstaw ktrej leżą: indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz ze ścisłym wyodrębnieniem jej kompetencji, tj. stosowanie praw, rządzenie i wykonywanie sprawiedliwości.Termin liberalizm prawdopodobnie użył po raz pierwszy Napoleon Bonaparte w swojej odezwie wydanej po zamachu 18 Brumaire’a w 1799. Narodziny liberalizmu związane są z walką mieszczaństwa z absolutyzmem, kształtowaniem się kapitalizmu, umacnianiem idei suwerenności państwa, rozwojem oświeceniowego racjonalizmu. Za prekursorski, w dziedzinie formowania koncepcji liberalizm, uważa się dorobek intelektualny H. Grotiusa, T. Hobbesa oraz B. Spinozy.Szczeglne znaczenie dla rozwoju społeczno-polityczno myśli liberalnej przypisuje się angielskiemu filozofowi J. Locke`owi , a także dwm Francuzom Monteskiuszowi i J.J. Rousseau . Za twrcę teorii ekonom. liberalizmu uznawany jest A. Smith Okres rozkwitu liberalizmu przypadł na XIX w. (tzw. liberalizm triumfujący). Jego zasady wprowadzone zostały w USA i w większości państw europejskich. Najwybitniejszymi przedstawicielami liberalizmu byli m.in.: w Anglii J.S. Mill, we Francji A. de Tocqueville – zasłużeni zwłaszcza dla rozwoju idei liberalizmu demokrat. Na przełomie XIX i XX w. narodził się tzw. liberalizm socjalny, jako rezultat krytyki założeń klasycz. Lib. politycznego i ekonomi.Głwnym przedmiotem krytyki był leseferyzm, niedocenianie przez państwo problemw socjalnych i politycznych oraz przywiązywanie zbyt dużej wagi do wolności ekonomicznej jednostki. Idee leseferyzmu socjalnego stały się podstawą polityki interwencjonizmu państwowego i teorii państwa opiekuńczego. Na ich podstawie przeprowadzono w krajach Europy Zachodniej i w USA reformy społeczno-ekonomiczne obejmujące głwnie ustawodawstwo ubezpieczeniowe (wypadki przy pracy, chorobę, inwalidztwo itp.). Rwnież polityka Nowego Ładu realizowana od 1933 w USA przez prezydenta F.D. Roosevelta była praktycznym wyrazem tych reform, określanych jako koncepcja państwa dobrobytu.Po II wojnie światowej liberalizm podzielił się na dwa nurty: liberalno-demokratyczny, głoszący m.in. idee wolności i rwnouprawnienia wszystkich jednostek, demokratyzacji systemu politycznego, konkurencyjności partii politycznych, upowszechnienia bezpłatnej, laickiej oświaty, rozdziału Kościoła od państwa (rzecznikami byli K. Popper i H. Kelsen) oraz liberalizm konserwatywny lub neoliberalizm.


Przykadowe prace

Ewolucja państwa

Ewolucja państwa Ewolucja państwa jest dość skomplikowana. U Grekw nosiło nazwę "polis" miasto-państwo. Natomiast rzymska terminologia polityczna znalazła z kolei termin Civitas rozumiany jako: gmina pełnoprawnych obywateli , państwo obywateli rzymskich. W terminologii rzymsk...

Ptaki

Ptaki Wstęp Ptaki ze względu na zdumiewającą rżnorodność, niezwykłe zwyczaje oraz liczne występowanie, zarwno w naszym otoczeniu jak i niemal w każdym środowisku - cieszą się ogromnym zainteresowaniem ludzi. Ornitologia amatorska, czyli obserwowanie ptakw w ...

Recenzja Władcy Pierścieni (krtka)

Recenzja Władcy Pierścieni (krtka) Film pod tytułem Władca Pierścieni Dwie Wieże zasługuje na chwilkę uwagi. Jest on dopieszczony w każdym szczegle. Ma wartką akcję, wspaniałą muzykę i zapierające dech w piersi sceny z tysiącami stat...

Choroby układu nerwowego

Choroby układu nerwowego Choroba Alzheimera. Choroba ta należy do schorzeń otępiennych ? 50% wszystkich przypadkw otępienia charakteryzująca się organicznymi zaburzeniami czynności poznawczych, zwłaszcza postępującym zanikiem pamięci, wytracaniem zdolności...

Wartości, jakimi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniającej się Europy.

Wartości, jakimi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniającej się Europy. Jesteśmy Polakami. Tu żyjemy, tu pracujemy, tu uczymy się. Wpis w dowodzie, miejsce urodzenia, obywatelstwo. Poczucie przynależności narodowej. Tak, bez wątpienia jesteśmy Polakami. Le...

Czołgi (Niemieckie)

Czołgi (Niemieckie) Na stronie tej pragniemy opisać broń pancerną użytą w II Wojnie Światowej, ktrej egzemplarze mogły się znajdować na terenie polski. Powyższe zestawienie ma pomc wam w poszukiwaniu i identyfikacji broni pancernej. Często w op...

Korzeń, łodyga, liść - budowa i czynności życiowe

Korzeń, łodyga, liść - budowa i czynności życiowe Praca semestralna z biologii: Budowa i czynności życiowe organw wegetatywnych roślin (korzeń, łodyga, liść). 1. Budowa i rola korzenia. Korzeń najczęściej jest podzie...

Giełda i jej podział

Giełda i jej podział Giełda i jej podział Rodowd giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źrdłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry