• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Litowce-...

Nawigacja

Litowce- występowanie i właściwości fizyczneLitowce- występowanie i właściwości fizyczne
Występowanie i właściwości fizyczne.Żaden z litowcw nie występuje w stanie wolnym ze względu na dużą reaktywność. Najczęściej występujące pierwiastki to sd i potas. Sd występuje w postaci halitu (soli kamiennej) NaCl i saletry chilijskiej, a ponadto w wielu minerałach o złożonym składzie. Potas zaś występuje w postaci sylwinu KCl i saletry indyjskiej KNO3***. Reszta litowcw występuje w znikomych ilościach i dużym rozproszeniu.Litowce są srebrzystobiałe i dość miękkie. Twardość maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej. Można je przekroić nożem, a po przekrojeniu widzimy błyszczącą powierzchnie, ktra matowieje pod działaniem powietrza. Litowce mają małą gęstość. Lit to najlżejszy metal. Litowce wrzą w niskich temperaturach, ponieważ mają duże pronmienie atomowe i każdy atom dostarcza jedynie jednego elektronu do wiązania metalicznego.Właściwości chemiczneLitowce mają największą reaktywność wśrd metali, więc trzeba je przechowywać w cieczy, przeważnie w nafcie (chroni metal przed kontaktem z powietrzem jednocześnie nie reagując z nim. Reaktywność litowcw jest zależna od reaktywności (im większa liczba atomowa tym litowiec bardziej reaktywny).Litowce ulegają wielu reakcjom:1) Z tlenem. W reakcji z tlenem atmosferycznym tylko lit tworzy tlenek, a reszta metali nadtlenki lub ich mieszaniny oraz mieszaniny ponadtlenkw. Związki te reagują z wodą i dają odpowiednie wodorotlenki:Li2 + H2O ---> 2LiOH

2Na2O2 + 2H2O ---> 4 NaOH + O2 ***strzałka***Wodorotlenki litowcw dobrze rozpuszczają się w wodzie i tworzą mocne zasady.2) Z wodą:2M + 2H2O ---> 2MOH + H2 ***strzałka***Reakcja przebiega tym gwałtowniej im większa jest liczba atomowa metalu. Lit reaguje spokojnie, sd energicznie, potas i rubid się zapala, cez wybucha.3) Z kwasami (litowce reagują z rozcieńczonymi kwasami, wypierając z nich wodr):2Na + 2HCl ---> 2NaCl + H2 ***strzałka***4) Z niemetalami. Litowce reagują bezpośrednio z wodorem, dając wodorki MH. Z siarką tworzą sierczki M2S, wodosiarczki MHS i wielosiarczki MHS i wielosiarczki MSn (n od 2 do 6), a z azotem azotki M3N. Znanych jest wiele innych związkw z niemetalami.Najważniejsze związki:Najważniejsze związki metali lekkich, czyli takich ktre mają zastosowanie, są ich rzne wodorotlenki i sole.:NaCl- chlorek sodu (biała substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie. Stosujemy ją w gospodarstwie domowym i przemyśle spożywczym jako przyprawę i środek konserwujący, w zimie posypujemy nią ulice by obniżyć temperaturę krzepnięcia wody, chlorek sodu jest surowcem do otrzymywania wodorotlenku sodu i chloru)NaOH- wodorotlenek sodu (substancja krystaliczna, bardzo żrąca, dobrze rozpuszczalna w wodzie, jest higroskopijna i jest przechowywana w szczelnych opakowaniach, wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu np. do produkcji mydła)Na2CO3- węglan sodu (ciało stałe, białe, krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, reaguje z kwasami, dając m.in. dwutlenek węgla, jest używany do produkcji szkła i proszkw do prania, gdyż soda zmiękcza wodę).NaHCO3- wodorowęglan sodu (biała substancja krystaliczna, rozpuszcza się w wodzie, podczas ogrzewania wydziela dwutlenek węgla, jest składnikiem proszkw do pieczenia ciasta, oraz jest używany do napojw gazowanych, jej roztwr ma odczyn zasadowy na skutek reakcji hydrolizy)NaNO3- azotan sodu (ciało stałe, bezbarwne, drobnokrystaliczne, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, stosuje się jako składnik nawozw sztucznych)BerylowceWystępowanieBerylowce nie występują w stanie wolnym, ponieważ mają znaczną reaktywność. Najczęściej występującym pierwiastkiem w tej grupie jest wapń. Do najważniejszych minerałw wapnia i magnezu należą: magnezyt, węglan wapnia, anhydryt, gips. Sront i bar występują w postaci węglanw i siarczanw, a rad towarzyszy złożom uranu i w nich został odkryty przez Marię Skłodowską-Curie.Właściwości fizyczneBerylowce to srebrzystobiałe metale. Beryl jest kruchy i dość twardy, lecz magnez i kolejne metale możemy kroić nożem (twardośc maleje wraz ze wzrostem liczby atomowej). Temperatury topnienia jak i gęstości berylowcw są wyższe niż litowcw, ale niższe niż metali ciężkich.Właściwości chemiczneBerylowce są znacznie reaktywne, ale mniejsze niż litowcw i wzrasta wraz z liczbą atomową. Wzrost reaktywności wynika z powększającego się promienia atomowego i zmniejszającej się energii jonizacji. Berylowce we wszystkich związkach występują na stopniu utlenienia +II.Charakterystyczne reakcje berylowcw to:1) Utlenianie (berylowce utleniają się w powietrzu tworząc tlenki MO, wyjątkiem jest bar, ktry przechodzi w nadtlenek BaO2).

Tlenek berylu nie rozpuszcza się w wodzie, jest tlenkiem amfoterycznym, reaguje z kwasami i przechodzi w kation berylu:

BeO + 2H+ ---> Be2+ + H2O

i z zasadami tworząc w roztworze wodnym anion i w niewielkich ilościach BeO2-2***strzałka***:BeO + 2OH- + H2O ---> [Be(OH)4]2-

BeO + 2OH- ---> BeO2-2 + H2O

w reakcji ze stałym NaOH, w podwyższonej temperaturze berylan sodu:BeO + 2NaOH ---> Na2BeO + H2O***strzałka***Pozostałe tlenki berylowcw są zasadowe i reagują z wodą np.:

MgO + H20 ---> Mg(OH)2Wodorotlenek berylu jest amfoteryczny, wodorotlenek magnezu to słaba zasada, a pozostałe wodorotlenki metali są mocnymi zasadami.2) Reakcje z wodą (berylowce reagują z wodą mniej gnergicznie od litowcw, produktem reakcji jest wodorotlenek i wodr):

M+ 2H2O ---> M(OH)2 + H2***strzałka***3) Roztwarzanie w wodorotlenkach (wśrd berylowcw tworzą tylko beryl, z uwagi na zdolności tworzenia anionw, roztwarza się w stężonych zasadach:

Be + 2NaOH + 2H2O ---> Na2[Be(OH)4] + H2***strzałka***

Na2[Be(OH)4] ---> Na2BeO2 + 2H2O***strzałka***4)Reakcje z kwasami (berylowce reagują z większością kwasw i wypierają z nich wodr):

M + 2H+ ---> M2+ + H2***strzałka***Najważniejsze związki:CaCO3- węglan wapnia (bezbarwna substancja krystaliczna, trudno rozpuszcza się w wodzie, służy do wyrobu kredy oraz pasty do zębw, służy do otrzymywania wapna palonego i dwutlenku węgla, jest trudno rozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w wodzie zawierającej dwutlenek węgla)CaO- tlenek wapnia (biały, krystaliczny proszek, higroskopijny, pochłania dwutlenek węgla z powietrza, w dużych ilościach stosuje się go w budownictwie do produkcji zapraw wiążących)Ca(OH)2- wodorotlenek wapnia (biały krystaliczny proszek słabo rozpuszczalny w wodzie, jest mocną zasadą i wywołuje groźne oparzenia skry, ma podobne zastosowania w budownictwie jak tlenek wapnia)CaSO4*2H2O- dwuhydrat siarczanu wapnia czyli gips (biała krystaliczna substancja, słabo rozpuszczalna w wodzie, ma zastosowanie w medycynie tworząc rżnego rodzaju hydraty przez siarczan wapnia) Gips jako minerał jest dwuhydratem, poddaje się go prażeniu podczas ktrego traci część wody krystalizacyjnej i przechodzi w płhydrat czyli gips palony. Po zmieszaniu gipsu palonego z wodą otrzymuje się zaprawę gipsową dość szybko twardniejącą na skutek tworzenia się kryształw dwuhygratu.

Źrdła:

- Chemia dla licealistw, Chemia Nieorganiczna, Krzysztof M. Pazdro, Wydanie II

- Internet (Encyklopedia WIEM www.wiem.onet.pl, Encyklopedia Internetowa Portalu Interia.pl www.encyklopedia.interia.pl)


Przykadowe prace

Rekcja czasownikw

Rekcja czasownikw DATIV ( III PRZYPADEK) AKUSATIV (IV PRZYPADEK) anfagen mit- zaczynać od arbeiten mit- pracować z kimś arbeiten an – pracować nad czymś beginnen mit- zaczynać coś beschftigen sich mit- zajmować się bestehen aus- składa...

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się...

Dzieła sztuki nigdy nie rozumiemy samego przez się... "Dzieła sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałego samo przez się; widzimy je zawsze na tle jego prekursorw i poprzednikw." Przywołując 2-3 utwory literackie uzasadnij tezę sformułowaną przez Brotskiego lub podejmij pol...

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki publiczno-prawne to wszelkie należności i zobowiązania od i wobec instytucji publiczno-prawnych takich jak: urzędy skarbowe, izby skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), urzędy celne. Rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi dotyczą...

Czy "Oda do młodości" jest utworem klasycznym, czy romantycznym?

Czy "Oda do młodości" jest utworem klasycznym, czy romantycznym? 1. Cechy klasyczne utworu: a) sam gatunek - oda - źrdła ma już w starożytności b) Mickiewicz nawiązuje do mitologii greckiej - młodość przybiera tu postać Hebe, na wzr młodych stawia mitologic...

Recenzja filmu "Życie jest piękne"

Recenzja filmu "Życie jest piękne" Życie jest piękne to tytuł bardzo interesującego filmu w reżyserii Roberto Pzegiuniego. Reżyser zagrał też głwną rolę w filmie. Odtworzył postać żyda pracującego w ekskluzywnej restauracji jako kelne...

Was finden Sie im Beruf am wichtigsten?

Was finden Sie im Beruf am wichtigsten? Magdalena Izydorczyk Kl. II c nr 7 Was finden Sie im Beruf am wichtigsten? Die Berufswahl ist die erste groe Entscheidung im Leben junger Menschen. Es gibt viele verschiedene Berufsmglichkeiten, die die Menschen whlen knnen. Sie mssen wissen, was fr Sie am wichtigste...

Pierwsza wojna światowa

Pierwsza wojna światowa SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W PRZEDEDNIU WOJNY Polacy chcieli doprowadzić do międzynarodowego konfliktu, ktry doprowadziłby do poprawy położenia politycznego Polski. W programie Endecji z 1908r Dmowski uznawał, że o ile dla Rosji ziemie polskie s...

Wielcy malarze na przełomie XIX i XX wieku – Młoda Polska

Wielcy malarze na przełomie XIX i XX wieku – Młoda Polska W okresie Młodej Polski nastąpił intensywny i wszechstronny rozwj sztuk plastycznych, chociaż w dziedzinie tej nie sformułowano jednolitego programu artystycznego. Szczeglnie bujny był rozkwit malarstwa, zarwno kontynuu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry