• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ludowo&#3...

Nawigacja

Ludowość jako element romantycznego światopoglądu. Omów problem na podst. fragmentów "Świtezianki" A. Mickiewicza oraz innych utworów poetyLudowość jako element romantycznego światopoglądu. Omów problem na podst. fragmentów "Świtezianki" A. Mickiewicza oraz innych utworów poety
Ludowość to program głoszący konieczność nawiązania do kultury ludowej. Po raz pierwszy pojawiła się w oświeceniu - w sztuce Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego. Tematykę ludową dość często wprowadzano w tej epoce, jak również w sentymentaliźmie, jednak to właśnie romantycy nadali jej nowy sens - ludowość stała się elementem ich światopoglądu i to właśnie ona pojawia się w większości utworów Adama Mickiewicza. W mojej pracy postaram się omówić problem ludowości na podstawie wybranych dzieł poety : ballad - Świtezianka, Romantyczność, Lilie, oraz drugiej części dramatu Dziady.

Świtezianka opowiada historię dwojga zakochanych, którzy codzień widują się o tej samej porze nad brzegiem jeziora Świteź. Chłopiec przysięga dziewczynie miłość i wierność. Ta ostrzega, że złamie ową przysięgę, to spotka go surowa kara. Chcąc sprawdzić kochanka, wystawia go na próbę. W tym celu zamenia się w nimfę wodną i kusi, wabi go, namawia, żeby do niej podszedł. Daje się on zwieść i wchodzi do jeziora. Wówczas okazuje się, że to "dziewczyna spod lasku". Chłopiec złamał przysięgę, za co został ukarany - jego duszę zaklęto w modrzew stojący nad brzegiem Świtezi. Bohaterami Świtezianki są prości ludzie - piękny i młody kochanek jest "strzelcem w tutejszym borze", zaś o dziewczynie nie wiemy wiele. Sam narrator mówi, że nie wie kim ona jest. Możemy się domyślić, że rzecz dzieje się na wsi - mamy jezioro, las, ona zbiera maliny, a on kwiatki. Sceneria jest bardzo malownicza. Przyroda stanowi tło wydarzeń, ale ma elementy fantastyczne: droga jest "dzika", ziemia się zapada, blask księżyca jest "święty", tonie pękają, a woda "burzy się, wzdyma". Elementy te odwołują się do nastroju ballady, który jest tajemniczy, pełen grozy, fantastyki, niezwykłości. W Świteziance występuje ludowe przekonanie, że nie ma winy bez kary. Chłopiec złamał przysięgę, więc musiał być za to ukarany. Ciekawym jest fakt, iż był ostrzegany przed tym : "bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada! I biada jego złej duszy!" Lecz, mimo przestróg, nie dochował słowa... Innym światopoglądem ludowym jest wiara w istnienie świata nadprzyrodzonego i możliwość kontaktu ze zmarłymi (zob. dalej). Również w Świteziance występuje nimfa wodna (wierzono, że nimfy pokazują się nad brzegami jezior) - więc postać metafizyczna.

Elementy ludowości odnajdujemy także w balladzie Romantyczność. Utwór ten składa się z dwóch części. W pierwszej - opisane są losy Karusi - nieszczęśliwej dziewczyny, która twierdzi, że widzi swego, zmarłego przed dwoma laty, ukochanego i rozmawia z nim na ulicy w środku dnia. Druga część to konflikt romantyków i klasyków dotyczący interpretacji rzeczywistości. Przedstawicielem klasyków jest starzec, który nie uznaje metafizyki, a kieruje się racjonalizmem i empiryzmem.


Przykładowe prace

BPR - Business Process Reenginereering

BPR - Business Process Reenginereering Na tle syntetycznej charakterystyki metody BPR dość przejrzyście rysuje się jej rodowód. W latach 60. w skali światowej podobnie jak dzisiaj BPR- była modna VA (Value Analysis). Z analizy wartości procesów czerpie właśnie reengineering orientacje na...

Wojny Rzymu z Kartaginą - wojny punickie 264-146 p.n.e.

Wojny Rzymu z Kartaginą - wojny punickie 264-146 p.n.e. Wojny Rzymu z Kartaginą - wojny punickie 264-146 p.n.e. 1. Pierwsze konflikty i przebieg wojen. Początkowo stosunki z Kartaginą układały się bardzo dobrze. Jednak spory o wpływy polityczne i gospodarcze stały się przyczy...

Teori bytu Św. Tomasza z akwinu

Teori bytu Św. Tomasza z akwinu 1. Życiorys Tomasz urodził się pod koniec 1225 lub na początku 1226 roku na zamku Roccasecca, pod Aquino, w Królestwie Neapolitańskim. Był synem hrabiego Landulfa i Teodory. Gdy miał pięć lat został oddany do klasztoru Benedyktynów na...

Kazimierz Antoni Jeżewski

Kazimierz Antoni Jeżewski KAZIMIERZ ANTONI JEZWESKI Kazimierz Antoni Jeżewski uważany jest za twórcę Gniazd Sierocych na terenie Polski. Życie jego składało się z kilku historycznych etapów i było tak nasycone poświęceniem, niepewnością i wiarą w swoje za...

Kwaśne Deszcze

Kwaśne Deszcze Kwaśne deszcze Zjawisko kwaśnych deszczy powoduje proces zakwaszenia, czyli acydotrofizacji wód powierzchniowych. Powiększa się ilość kationów wodoru i glinu. Zakwaszeniu ulegają osady denne. Powoduje to zmniejszenie się ilości gatunków glonów. Obecnoś...

Biografia - Jan Kalwin

Biografia - Jan Kalwin Reformator religijny, twórca kalwinizmu. Urodził się w 1509 w północnej Francji (w Pikardii), a jego rodzice byli ludźmi bardzo religijnymi i od początku przeznaczyli syna do stanu duchownego. Kalwin studiował w Paryżu, a następnie w Orleanie (teologi...

"Sklepy cynamonowe" Bruno Schulz - opracowanie.

"Sklepy cynamonowe" Bruno Schulz - opracowanie. Bruno Schulz - "Sklepy cynamonowe". Biografia Urodził się w Drochobyczu. Ojciec żydoski kupiec. W Drochobyczu chodził do gimnazjum. Następnie do politechniki lwowskiej. Początek I wojny światowej spędzili w Wiedniu. Tam Bruno uczył...

Wydarzenie kulturalne, które mnie zainteresowało

Wydarzenie kulturalne, które mnie zainteresowało Wydarzeniem kulturalnym, które wzbudziło moje zainteresowanie jest film pt. ?Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej?. Na początku chciałbym powiedzieć, dlaczego ten film uważam za elemen...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry