• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Młod...

Nawigacja

Młoda PolskaMłoda Polska
Młoda Polska (w Europie nazywana raczej modernizmem, dekadentyzmem czy symbolizmem) nie jest tylko kolejną epoką literacką w dziejach polskiej kultury. To powiew nowych

prądw, idei zmieniających dotychczasowe myślenie, to w końcu okres najznakomitszych, najbardziej oryginalnych

osobowości rodzimej sztuki, prozy, poezji i narodzin XIX-wiecznych - izmw, będących początkiem nowych prądw i kierunkw w XX-wiecznej literaturze i sztuce.... czytaj dalej

- klp.pl bez reklam

, 30 dni tylko 1,22 zł˝. Zamw teraz!Rozdźwięk między twrczością pozytywistyczną i modernistyczną jest znaczny. Epoka przypadająca w Polsce na lata 1890-1918, czyli przełom wiekw, jest często nazywana czasem negowania wszystkiego, rozpusty, popadania w uzależniania. Gdy osiemnastowieczni twrcy starali się nieść kaganek oświaty wśrd najuboższych warstw, dążyli do emancypacji kobiet, prbowali znaleźć drogę do odzyskania niepodległości, tak ci z końca wieku mwili tylko Nie wierzę w nic i odurzali się kolejną dawką opium.Aby bliżej poznać

realia ponad dwudziestu lat trwania epoki dekadentw, dandysw, miłośnikw Tatr, kosmosu i sztuki, przeanalizować motywy, jakie sprawiły, że zaczęto w tak otwarty sposb pisać o seksie czy używkach, mc

samodzielnie zdefiniować takie pojęcia, jak dekadentyzm, filister czy ludomania, aby w końcu wyrobić sobie własne zdanie na temat epoki, należy podejść do niej jak do nowatorskiego tworu, zrodzonego na gruncie poczucia kryzysu wartości, niechęci do sfery mieszczańskiej i braku wiary w cokolwiek.Jaki wpływ na Młodą Polskę miały poglądy Artura Schopenhauera, Artura Bergsona i Fryderyka Nietzschego? Dlaczego okres ten nosi rwnież nazwę neoromantyzmu czy fin de siecle’u? Ktry z wielu czynnikw wpłynęły na fakt, iż to właśnie w Młodej Polsce nastąpił tak znaczny rozkwit malarstwa, zwłaszcza witrażu, grafiki użytkowej? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w niniejszym opracowaniu.

Mapa serwisu:* Modernizm – nazwa, ramy czasowe, znaczenie

o Narodziny modernizmu (Młoda Europa)

o Nazwy epoki

o Ramy czasowe Młodej Polski

o Kalendarium Młodej Polski

o Znaczenie Młodej Polski

* Młodopolskie nurty

o Modernizm

o Symbolizm

o Dekadentyzm

o Neoromantyzm

o Impresjonizm

o Ekspresjonizm

o Secesja

o Fin de siecle

* Założenia Młodej Polski

o Światopogląd Młodej Polski

o Programy literackie Młodej Polski

o Polemiki młodopolskie

o Prasa literacka Młodej Polski

o Życie literackie epoki

o Tendencje artystyczne i światopoglądowe w literaturze europejskiego i polskiego modernizmu

* Literatura i gatunki literackie w modernizmie

o Liryka

o Dramat

o Epika

o Teksty


Przykadowe prace

Bibliografia i plan wypowiedzi.

Bibliografia i plan wypowiedzi. Temat: Pisarze odrodzenia i oświecenia o Polsce i Polakach. Omw na wybranych utworach literackich tych epok. Literatura / 72 Bibliografia: Literatura podmiotu: 1. Jan Kochanowski, Pieśń V: Pieśń o spustoszeniu Podola, [w:] Sobie śpiewam a muzom, Warszaw...

Biedni i bogaci w starożytnym Egipcie

Biedni i bogaci w starożytnym Egipcie Większość starożytnych Egipcjan była uboga. Budowali oni swoje domy z mułu nilowego, bez okien i z płaskimi dachami. W domach było niewiele sprzętw. Najczęściej były to stołki łżka i małe stoliki (krzes...

Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze.

Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze. 1 WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej literatury" (Adam Michnik) . ...

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego. Analiza wyniku finansowego: Podstawowym źrdłem analizy wyniku finansowego jest księgowa ewidencja kosztw i wynikw oraz sporządzony na jej podstawie rachunek zyskw i strat. W analizie wyniku finansowego rozrżni...

Interpretacja Pieśni o spustoszeniu Podola Kochanowskiego

Interpretacja Pieśni o spustoszeniu Podola Kochanowskiego ?Pieśń o spustoszeniu Podola? mwi o szczeglnie dotkliwym dla Polakw najeździe tatarskim, ktry miał miejsce w 1575r. Podmiot liryczny ukazuje się nam w trzech rżnych odsłonach, mwiąc w III os.,I os.l.mn. i na końcu w...

Erziehung zur Demokratie

Erziehung zur Demokratie Die erziehung zur Demokratie beginnt in der Familie und in der Schule. Wie kann mann zur Demokratischem verhalten erziehen? Was ist eigentlich Demokratie? Das ist eine form von einem Statts System indem die mehrheit der Brger das Wort haben, zb. bei Wahlen wird durch die mehrheit der Stimmen e...

Najważniejsze instytucje UE

Najważniejsze instytucje UE Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządw 15 UE). Pełni następujące funkcje: ? ustala głwne kierunki integracji europejskiej, ? określa oglną politykę Unii, ? rozstrzyga kwestie sporne ...

Ludzie - Mensch

Ludzie - Mensch AUSEHEN-WYGLĄD das Auge,-n - oko, oczy (Augen) das Ausehen - wygląd der Bart - broda das Bein,-e - noga der Blick,e - spojrzenie die Brille,-n - okulary der Duft - zapach der Eindruck - wrażenie die Falte - fałda, zmarszczka die Farbe - kolor Augenfarbe - kolo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry