• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Młod...

Nawigacja

Młodopolskie koncepcje artysty i sztuki.Młodopolskie koncepcje artysty i sztuki.
W tym okresie głoszone jest hasło: "Sztuka dla sztuki". Wyznaczało ono nadrzędną wartość sztuki, cel istnienia dla siebie samej, bez żadnych przyziemnych, utylitarnych celw. Jak widać jest to zerwanie z tym co było głoszone w pozytywiźmie (utylitaryzm sztuki).Artysta zaś jest to jednostkowy, wyobcowany, nie zrozumiany przez tłum twrca. Uważa, że ma misję do spełnienia, że jest ważniejszy od innych.Artyści w tym okresie tworzyli cyganerię: przesiadywali w kawiarniach, knajpach, kabaretach, burdelach, szpitalach, lub na ulicy. Byli alkoholikami, obieżyświatami, włczęgami. Niszczyli w sobie wszystko, co społeczeństwo mieszczańskie uważało za słuszne, pożyteczne, wsplne wszystkim i sprzyjające życiu unormowanemu, ktre dla nich było czymś banalnym i odrażającym. (A. Hutnikiewicz)Artyści Ci byli też bardzo zafascynowani wsią i wszystkim z nią związanym (ale to była raczej moda).Dodatkowo artyści odnosili się z nieufnością, a nawet z pogardą do osiągnięć ojcw (przeciwko standardom). Buntowali się przeciwko pieniądzom (jako wartości nadrzędnej) i dorobkiewiczostwu.Wpłynęła na artystw też wizja końca wieku, ktra wywołała wizje katastroficzne, mistyczne przepowiednie (niewiele mające wsplnego z nauką), lęk, bezradność, pesymizm, ....


Przykadowe prace

Mont Saint Michel, Wzgrze Świętego Michała (praca po francusku +foto)

Mont Saint Michel, Wzgrze Świętego Michała (praca po francusku +foto) Bienvenue a l’abbaye du Mont-Saint-Michel, un monument de lgendes... Surgissant d’un espace indfini de sable et de flots, le Mont-Saint-Michel apparat comme un dfi de l’homme sur les lments et sur le temps. Un rocher p...

Prawo finansowe

Prawo finansowe OPRACOWANIA Z PRAWA FINANSOWEGO: 1. Akty prawne Unii Europejskiej jako źrdła prawa podatkowego. Źrdłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo...

WOS - ściąga

WOS - ściąga 1.Podaj dzień, miesiąc i rok uchwalenia konst. (02.04.1997r.) 2.Sejm i Senat łączą się w oddziale zgromadzenia. (Zgromadzenie Nar., Parlament) 3.Kto powołuje KRRiT? (Sejm, Senat, Prezydent) 4.Prezydium Sejmu stanowi. (Marszałek i W...

Eleaci-ksenofanes i Parmenides- streszczenie

Eleaci-ksenofanes i Parmenides- streszczenie Pochodząc z Jonii, znał filozofię Jończykw; był pono osobistym uczniem Anaksymandra. Wytworzył nawet własną teorię, analogiczną do teorii Jończykw: uważał mianowicie ziemię za zasadę przyrody. Jednakże...

Recenzja z filmu "Shrek 2"

Recenzja z filmu "Shrek 2" Chyba nie ma takiej osoby w Polsce, ktra nie słyszałaby o shreku , filmie, ktry w 2001 roku zawojował cały świat. Po wielkim sukcesie nie mogło się skończyć na jednej części, stworzono kolejna. Zarwno pierwsza jak i druga wyreżyse...

Fragment z Dziejw Apostolskich – Nawrcenie Szawła oraz jego pierwsze kroki w wierze - ( 9,1 – 9.31 ). Moje przemyślenia na ten temat.

Fragment z Dziejw Apostolskich – Nawrcenie Szawła oraz jego pierwsze kroki w wierze - ( 9,1 – 9.31 ). Moje przemyślenia na ten temat. Szaweł był człowiekiem złym i okrutnym. Wiele osb, w tym pierwsi chrześcijanie, zaznało z jego strony krzywd i prześladowań. Gdy pe...

Krytyka obłudy religijnej w Świętoszku Moliera.

Krytyka obłudy religijnej w Świętoszku Moliera. "Świętoszek" Moliera to komedia, ktra powstała w baroku. Jest to najbardziej znane dzieło tego autora, rozgłos zyskało nie tylko swą barwnością, ale także dzięki skandalowi wywołanemu we Francji p...

Sztuka apollińska i dionizyjska - omwienie dwch wybranych przykładw

Sztuka apollińska i dionizyjska - omwienie dwch wybranych przykładw Fryderyk Nietzsche w książce pt. Narodziny Tragedii wprowadził podział na kulturę apollińską i dionizyjską. Pierwsza – skupiona wokł boga słońca, światła, muzyki i sztuki kojarz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry