• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Młod...

Nawigacja

Młodopolskie koncepcje artysty i sztuki.Młodopolskie koncepcje artysty i sztuki.
W tym okresie głoszone jest hasło: "Sztuka dla sztuki". Wyznaczało ono nadrzędną wartość sztuki, cel istnienia dla siebie samej, bez żadnych przyziemnych, utylitarnych celw. Jak widać jest to zerwanie z tym co było głoszone w pozytywiźmie (utylitaryzm sztuki).Artysta zaś jest to jednostkowy, wyobcowany, nie zrozumiany przez tłum twrca. Uważa, że ma misję do spełnienia, że jest ważniejszy od innych.Artyści w tym okresie tworzyli cyganerię: przesiadywali w kawiarniach, knajpach, kabaretach, burdelach, szpitalach, lub na ulicy. Byli alkoholikami, obieżyświatami, włczęgami. Niszczyli w sobie wszystko, co społeczeństwo mieszczańskie uważało za słuszne, pożyteczne, wsplne wszystkim i sprzyjające życiu unormowanemu, ktre dla nich było czymś banalnym i odrażającym. (A. Hutnikiewicz)Artyści Ci byli też bardzo zafascynowani wsią i wszystkim z nią związanym (ale to była raczej moda).Dodatkowo artyści odnosili się z nieufnością, a nawet z pogardą do osiągnięć ojcw (przeciwko standardom). Buntowali się przeciwko pieniądzom (jako wartości nadrzędnej) i dorobkiewiczostwu.Wpłynęła na artystw też wizja końca wieku, ktra wywołała wizje katastroficzne, mistyczne przepowiednie (niewiele mające wsplnego z nauką), lęk, bezradność, pesymizm, ....


Przykadowe prace

mitologia

mitologia POSTAĆ, MOTYW INTERPRETACJA ŹRDŁA STAROŻYTNE NAWIĄZANIA ARTYSTYCZNE (KULTURALNE) REINTERPRETACJA Powstanie świata ( mit kosmogeniczny) Protista chaos geneto) chaos- pustka, nicość pełna siły twrczej chasko-ziewać chasma-rozpadlina, przepaś...

Rynek finansowy

Rynek finansowy Rynek finansowy jest miejscem , na ktrym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży rżnych form kapitału krtkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym...

Kiedy człowiek o ktrym mwimy że jest dojrzały może załorzyć rodzinę ?

Kiedy człowiek o ktrym mwimy że jest dojrzały może załorzyć rodzinę ? Wyrżniamy trzy rodzaje dojrzałości * społeczną * psychoczną * biologiczną Dojrzałość społeczna wyraża się w dostrzeganiu potrzeb i warto"...

Psychologiczna charakterystyka jednostki w okresie dojrzewania

Psychologiczna charakterystyka jednostki w okresie dojrzewania Spośrd wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi - szczeglną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychologicznej właśnie w tym okresie dokonują się między innymi zmiany w obrazie siebie i spo...

Znaczenie owadw w przyrodzie i w życiu człowieka

Znaczenie owadw w przyrodzie i w życiu człowieka Znaczenie owadw w przyrodzie i w życiu człowieka Ogromne znaczenie owadw wynika z tego, iż występują one w przyrodzie w bardzo dużej ilości, mają wiele siedlisk, reprezentują bardzo rżne typy odżywiania tw...

Myśl soborowa. Rola Jana XXIII i Pawla VI

Myśl soborowa. Rola Jana XXIII i Pawla VI Pontyfikat Jana XXIII (1958-1963) stanowi dla dziejw Kościoła katolickiego niezwykle ważną cezurę, z uwagi na doniosłość zwołanego przezeń Soboru powszechnego, Vaticanum Secundum. Zmiany jakie zaszły za jego sprawą w k...

Wpływ promieniowania na organizmy

Wpływ promieniowania na organizmy Wpływ promieniowania na organizmy Odkrycie promieniotwrczości sięga przełomu XIX i XX w. Z jednej strony dało ono człowiekowi możliwości pozytywnego wykorzystania tegoż zjawiska ale z drugiej strony obarczyło ludzkość odpowied...

Style kierowania i umiejętności menedżerskie.

Style kierowania i umiejętności menedżerskie. Style kierowania to sposoby i metody, jakimi posługują się przełożeni w stosunku do podwładnych, chcąc ich nakłonić do pożądanych zachowań. Styl kierowania przejawia się w rżnych instrumentach kie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry