• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mał...

Nawigacja

Małżeństwo i rodzinaMałżeństwo i rodzina


Rodzina jest podstawowa komrka społeczną. Dla człowieka jest tez podstawową grupą społeczną, w ktrej następuje cały proces socjalizacji pierwotnej. To w niej nawiązuje pierwsze kontakty społeczne i uczy się form i zasad wspłżycia społecznego obowiązujących w danej społeczności.
Od zarania dziejw ludzkości mamy do czynienia z formą struktury społecznej zwaną rodziną, ktra to jednak miała rżnorodne kształty w zależności od czasu i kręgw kulturowych jej istnienia. Na podstawie wieloletnich badań wielu odmiennych kulturowo społeczeństw, badacze wyodrębnili grupy rżnic występujących w formach organizacji rodziny.
Pierwsze zrżnicowanie rodzin wynika z formy małżeństwa zawieranego w danej kulturze, wyznaczanego liczba małżonkw. Głwne typy małżeństw to: małżeństwa monogamiczne i poligamiczne. Małżeństwa monogamiczne są charakterystyczne dla społeczeństw kultury zachodniej. Nie są one jednak formą przeważającą. Według badań G. Murdocka, zdecydowanie częściej występują związki poligamiczne. W obrębie tych związkw ogromną większość stanowią te, w ktrych mężczyzna może posiadać więcej niż jedną żonę (poliginia). Występowanie odwrotnego układu, zwanego poliandrią, antropologowie potwierdzili naukowo zaledwie w czterech społeczeństwach ? Tybetańczykw w Himalajach, Nayar w południowych Indiach, Markuesan na wyspach Wschodniej Polinezji oraz Toda w południowych Indiach. Wspłcześnie obserwować można jeszcze jedną formę małżeństwa zwaną przez M. Mead?a seryjną monogamią, polegającą na zawieraniu legalnych małżeństw, ktre są krtkotrwałe.
Drugie zrżnicowanie wynika z zakresu możliwości doboru małżonka. Małżeństwa endogamiczne zawierane są w ramach własnej zbiorowości. Te zaś, ktre zawierane są z partnerami wywodzącymi się z innej zbiorowości etnicznej, religijnej, czy terytorialnej nazywane są egzogamicznymi. W niektrych społeczeństwach, religiach zasada endogamiczności małżeństw była i często nadal jest bardzo surowo przestrzegana, a złamanie jej może skutkować poważnymi konsekwencjami społecznymi z wykluczeniem ze zbiorowości włącznie.
Trzecie zrżnicowanie rodzin wynika z budowy struktury gospodarstwa domowego. Z punktu widzenia badań antropologicznych, najczęściej występująca była rodzina poszerzona, duża, czyli wielopokoleniowa, na ktrej czele stał ?ojciec rodziny?. Ten typ struktury gospodarstwa domowego był charakterystyczny w okresie preindustrialnym, zwłaszcza w środowiskach wiejskich i rzemieślniczych. Wynikało to głwnie z systemu dziedziczenia ziemi oraz zawodu. We wspłczesnych społeczeństwach bardziej powszechnie występuje tzw.Przykadowe prace

Motyw cierpienia

Motyw cierpienia Cierpienie towarzyszy człowiekowi od początku. Jego przyczyną może być choroba, bl, strach, czyjaś śmierć, niespełniona miłość, tęsknota. Najstraszliwsze i najbardziej poruszające jest cierpienie osb bezbronnych i słabych, a zwłas...

Biografia św. Katarzyny

Biografia św. Katarzyny Urodziła się w Sienie w 1347 roku, jako przedostatnie z dwadzieściorga pięciorga dzieci Lapy i Jakuba Benincasa, farbiarza. Już w dzieciństwie miała wizje Pana Jezusa, ktremu obiecała, że będzie należeć tylko do Niego. W sidmym roku &...

Meine Weihnachtsferien ? moje ferie zimowe

Meine Weihnachtsferien ? moje ferie zimowe Meine Weihnachtsferien Vor Weihnachten habe ich mit meiner Familie zu Hause aufgerumt und Ordnung gemacht. Weihnachten haben meine Schwester und ich den Tannenbaum geschmckt. Am ersten Weihnachtstag haben wir gemeinsam am Tisch gesessen, als der erste Stern am Himmel leuchtet...

Pirogenizacja węgla kamiennego

Pirogenizacja węgla kamiennego Piroliza węgla kamiennego (pirogenizacja, odgazowanie węgla kamiennego, sucha destylacja węgla)- jest to proces, ktry polega na ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza w temperaturze ok. 1000. Podczas tego procesu , kiedy węgiel kamienny ulega wielu przemianom ch...

Medaliony - Zofi Naukowskiej - wystepujący w nich Holokaust

Medaliony - Zofi Naukowskiej - wystepujący w nich Holokaust Medaliony Zofii Nałkowskiej są zapisem czasu Apokalipsy i jako relacja świadka ukazują przeraźliwą prawdę o wojnie. Jest to zbr 8 opowiadań, w ktre ukazują czas, kiedy to jedni ludzie zabijali innych, oraz bezduszno...

Chrześcijaństwo, a Islam

Chrześcijaństwo, a Islam Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Boga o imieni...

Omw warunki urzycia broni i innych środkw przymusu bezpośredniego

Omw warunki urzycia broni i innych środkw przymusu bezpośredniego Podstawę prawną stosowania środkw przymusu bezpośredniego stanowi ustawa "O ochronie osb i mnienia" z dnia 22 sierpnia 1997r, oraz Rozporządzenia Rady Ministrw z dnia 30 czerwca 1998r. "w sprawie szczegłowych w...

Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych

Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych Do podstawowych form rozliczeń pieniężnych zaliczamy: - rozliczenia gotwkowe, - rozliczenia bezgotwkowe. 1.Rozliczenia gotwkowe: Rozliczenia gotwkowe to podstawowy sposb rozliczania się, polegają na dokonaniu wpłaty (bąd%...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry