• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mał...

Nawigacja

Mała Konstytucja.Mała Konstytucja.
Mała konstytucja - potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20.II.1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921 (Konstytucja marcowa).I. Sejm przyjmuje oświadczenie Jzefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczelnika Państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudw sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny.II. Aż do ustawowego uchwalenia tej treści konstytucji, ktra określi zasadniczo przepisy o organizacji naczelnych władz w państwie polskim, Sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa Jzefowi Piłsudskiemu na następujących zasadach:III. Władzą suwerenną i ustawodawczą w państwie polskim jest Sejm Ustawodawczy; ustawy ogłasza marszałek z kontrasygnacją prezydenta ministrw i odnośnego ministra fachowego.IV. Naczelnik Państwa jest przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwal Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych.V. Naczelnik Państwa powołuje rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem.VI. Naczelnik Państwa oraz rząd są odpowiedzialni przed Sejmem za sprawowanie swego urzędu.VII. Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymaga podpisu odnośnego ministra.VIII. Marszałek Sejmu W. TrąmpczyńskiIX. Prezydent ministrw Ignacy Paderewski


Przykadowe prace

Władza i polityka jako zjawiska społeczne

Władza i polityka jako zjawiska społeczne Władza – oznaczanie urzędu państwowego, miejsca decydenckiego w strukturze społecznej. 2 koncepcje władzy. A) zasada jedności (koncentracja) Rządzi 1 organ najwyższy, ktremu podporządkowane są inne urzędy (n...

Rośliny okrytozalążkowe - nasiona.

Rośliny okrytozalążkowe - nasiona. Owoce: soczyste: owocnia u nich pozostaje przez cały rok mięsista: jagody: wiele nasion, np. ogrek, pestkowce: owocnia z 2 cz.: zewnętrznej mięsistej i wew. O kom. Mocno zdrewniałych, tworzy pestkę, np. wiśnia czereśnia morela. Szu...

Formy opodatkowania

Formy opodatkowania Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Należy wiedzieć, że tylko przy niektrych rod...

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie społeczne Trzy stadia niedostosowania społecznego 1 Stadium obserwujemy takie zjawiska jak : uczucie odtrącenia , można zauważyć u osb frustrację potrzeb, tzn nie są zaspokajane potrzeby emocjonalne . Jednostka wykazuje reakcje negatywne – zachowanie ...

Tristan i Izolda - streszczenie

Tristan i Izolda - streszczenie Utwr Dzieje Tristana i Izoldy jest to wywodząca się najprawdopodobniej ze staroceltyckiego mitu historia średniowiecznej miłości. Należy do tzw. cyklu bretońskiego, a zachowane fragmenty rozbudowywanej przez stulecia opowieści na przełomie XIX i XX ...

Nowa Sł – rys historyczny miasta

Nowa Sł – rys historyczny miasta Nazwa miasta nie jest przypadkowa, wywodzi się rzeczywiście od soli, tyle że nie wydobywanej na miejscu, lecz przywożonej z daleka i tutaj uzdatnianej. Zanieczyszczony surowiec z wody morskiej transportowany był z wybrzeży Francji drogą morską, ...

Kwasy beztlenowe

Kwasy beztlenowe Kwasy beztlenowe to oglna nazwa kwasw, ktre w swojej reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu. Najprostsze z kwasw beztlenowych składają się z atomw wodoru i atomu niemetalu, choć niektre z nich mają bardziej złożoną strukturę. Do pierwszej klasy kwas...

Komunikacja i zarządzanie

Komunikacja i zarządzanie ĆWICZENIE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA ISO CONSULTING ISO Consulting jest małą firmą konsultingową z siedzibą w Warszawie i małym oddziałem na Śląsku. Firma zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek systemw zarzą...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry