• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makbet &...

Nawigacja

Makbet – zbrodniarz czy ofiara?Makbet – zbrodniarz czy ofiara?
Tytułową postacią dramatu Wiliama Szekspira jest Makbet, wdz wojsk szkockich, wasal, a jednocześnie krewny krla Szkocji – Dunkana. Autor przedstawia bohatera jako zacnego, walecznego męża i dzielnego człowieka. Jednakże czytelnik może go tak ocenić jedynie na początku historii. Z biegiem czasu postać ta przemienia się w zbrodniarza, osobę, ktra nie zważając na konsekwencje i cierpienia innych ludzi, dąży do celu jakim jest władza. Ta przemiana zajdzie pod wpływem najokrutniejszego czynu, jaki może zostać dokonany przez człowieka – zabjstwa. Jednakże czytelnik może się zastanawiać, czy Makbet jest zepsutym do szpiku kości zbrodniarzem, czy też ofiarą Fortuny, Hekate, ktra za pomocą przepowiedni skazuje naszego bohatera na potępienie ze strony wszystkich ludzi. W tej pracy postaram się znaleźć odpowiedź na to nurtujące pytanie.Po zwycięskiej bitwie pod Forres, Makbet wraz ze swym przyjacielem Bankiem wracają do domu. Nagle obu mężczyznom ukazują się trzy Czarownice. Przepowiadają one Bankowi, że będzie ojcem dynastii krlewskiej, a Makbetowi, że będzie krlem Szkocji. Przepowiadają mu rwnież, że stanie się tanem Kawdoru. Ta wrżba wypełniła się już wcześniej, gdyż po wygranej bitwie krl Szkocji - Dunkan, mianował Makbeta tanem zdobytych na wojnie ziem – były to właśnie ziemie Kawdoru. Ta spełniona przepowiednia sprawiła, że bohater uwierzył w drugą zapowiedź Czarownic. W jego psychice zaszła zmiana. Zaczął myśleć o władzy, wrżba pobudziła jego ambicję. Makbet stał się ofiarą przepowiedni, ktra zwyciężyła nad rozumem i wraz z ambicją popchnęła go do zbrodni.Bohater szybko powiadamia swą żonę, Lady Makbet, o zapowiedzi przedstawionej mu przez Czarownice. Małżonka zna naturę swego męża i wie, że bez jej pomocy nie osiągnie szybko tego, co jest jego przeznaczeniem i czego pragnie jego pobudzona przez przepowiednię ambicja:Boję się tylko, czy twoja natura,

Zaprawna mlekiem dobroci, obierze

Najkrtszą drogę ku temu. Znam ciebie,

Rad byś być wielkim, nie wolnyś od dumy,

Ale uczciwie chciałbyś cel jej posiąść;

Wyniosłość chciałbyś zgodzić ze świętością;

Nieprawo gra byś nie chciał....Po powrocie męża, Lady Makbet przedstawia mu swą wizję przyszłości. Sugeruje bohaterowi zabicie krla. W ten sposb Makbet zostanie wybrany na następcę władcy. Kobieta twierdzi, że jego czyn nie zostanie wykryty, a Makbet, jako gospodarz i krewny krla, nie będzie posądzany o zbrodnię. Bohater jest ofiarą rwnież swej żony, ktra namawia go do zbrodni. Przedstawia ona misterny plan, ktry umożliwi mężowi przejęcie władzy. Makbet miał jedynie wykonać to, co zaplanowała jego pozbawiona skrupułw i moralności, żądna władzy i krwi żona.[...] A nie chybimy. Skoro Dunkan zaśnie

(Co naturalnie po trudach dnia prędko

Pewnie nastąpi), przyrządzonym winem

Dwch pokojowcw jego tak uraczę,

Że się ich pamięć, ten strż mzgu, w parę,

A władz siedlisko zamieni w alembik.

Gdy snem zwierzęcym ujęci, jak trupy

Spoczywać będą, czegoż nie zdołamy

Dokazać wtedy za śpiącym Dunkanem?

Czego nie złożyć na jego pijaną

Służbę, na ktrą spadnie cała wina

Naszego mordu?Chcąc świat oszukać, stosuj się do świata,

Ubierz w uprzejmość oko, dłoń i usta,

Wyglądaj jako kwiat niewinny, ale

Niechaj pod tym kwiatem wąż się ukrywa.

Dołżmy wszelkich starań, żeby tego,

Co tu ma przybyć, przyjąć jak najlepiej,

Myśl o tym tylko, memu zaś myśleniu

Pozostaw wielkie zadanie tej nocy,

Ktre, jeśli się działać nie ustraszym,

Nada blask przyszłym dniom i nocom naszym.Makbet zgodził się na morderstwo pod wpływem nacisku Lady Makbet. Jednakże żona, mwiąc o zabjstwie krla wspomniała jedynie o pozytywnych stronach tego czynu – zdobyciu władzy i bogactwa. Nie wspomniała o cierpieniu, jakie może przynieść poczucie winy i wyrzuty sumienia po zbrodni. Nakłaniając męża do morderstwa nie pozwoliła mu myśleć o konsekwencjach zbrodni.

Po zabjstwie Dunkana Makbet czuje się winny. W końcu zamordował głowę państwa, swego wasala, a co ważniejsze, członka rodziny i gościa swego domu. Bohater przeżywa popełnienie tego czynu, co w rezultacie odbija się na jego psychice i prowadzi do kolejnych zbrodni. Makbet jest ofiarą intrygi uknutej przez Lady Makbet, ktra nie uprzedziła go o następstwach zbrodni, ktre wyniszczą mu psychikę i całkowicie zmienią jego charakter.

Mgłżeby cały ocean

Te krwawe ślady spłukać z mojej ręki?

Nie, nigdy! raczej by ta moja ręka

Zdołała wszystkich mrz wody zrumienić

I ich zieloność w purpurę zamienić. .Jednakże Makbet był człowiekiem dorosłym, osobą o ukształtowanej psychice i systemie wartości. Bohater dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że każdy musi ponieść karę za swe złe uczynki, jeśli nie na ziemi, to na pewno przed Bogiem. Makbet zabija z premedytacją swego władcę, krewnego i gościa. Tak nie postępuje osoba, ktra jest ofiarą intryg, lecz wyrafinowany zabjca, dla ktrego morderstwo jest najprostszym sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu. Bohater planował zbrodnię, dbał o ostateczne szczegły morderstwa, nie starał się przeciwstawić żonie, ktra jedynie zasugerowała to rozwiązanie.Skoro tych śpiących ludzi krwią pomażem

I użyjemy ich własnych sztyletw,

Ktż nie pomyśli, że ta zbrodnia była

Ich dziełem?Makbet nie został zmuszony do morderstwa Dunkana. Sam postanowił zabić krla. Bohater był tym, ktry sprawił, że panujący władca przedwcześnie zakończył swj żywot. Jako osoba, ktra nie została zmuszona i ktra ma wolną wolę zatopiła sztylet w śpiącym Dunkanie.

Makbet był świadom konsekwencji swego czynu. Wiedział, że jeżeli zostanie przyłapany na gorącym uczynku albo spisek zostanie wykryty, odpowie za to majątkiem, a może nawet swoją głową.Gdybyśmy chybili?Ostatecznym czynnikiem, ktry go zmusza do zabjstwa nie jest namowa żony, lecz ślepa żądza władzy, ktra przeważa nad rozumem i rozsądkiem. Chora ambicja głwnego bohatera zaślepia go, a w rezultacie doprowadza go do ostateczności – zabija.Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec

Podżega we mnie pokusę, to jest

Ambicja, ktra przeskakując siebie,

Spada po drugiej stronie.W świetle przedstawionych argumentw nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie postawione w temacie. Przypadek Makbeta jest złożony, argumenty opowiadające się za uznaniem głwnego bohatera za zbrodniarza są przekonujące, jednak prawdy mwiące o jego niewinności rwnież dowodzą słuszności ocenienia Makbeta jako ofiary. Obie strony rwnoważą się, a problem oceny bohatera wciąż pozostaje trudny do rozpatrzenia. Moim zdaniem można go jednocześnie ocenić jako wyrafinowanego mordercę wywołującego swymi czynami oburzenie i nienawiść, a jednocześnie jest rwnież ofiarą otoczenia i swej ambicji, niewolnikiem swych zbrodni wzbudzającym wspłczucie i litość ze strony czytelnika


Przykadowe prace

Themen Neu - Lektion 8

Themen Neu - Lektion 8 abfahren -odjechać anhalten -zatrzymać abholen -odebrać kogoś abstellen -wyłączyć anschliessen -podłączyć ansehen -obejrzeć anstellen -włączyć ausmachen -wyłączyć aussteigen -wysiąść...

Gwiazdozbiory

Gwiazdozbiory Gwiazdozbiory, konstelacje, konwencjonalnie wyodrębnione fragmenty nieba (pierwotnie tylko najjaśniejsze gwiazdy danego fragmentu nieba). Zgodnie z tradycją sfera niebieska jest dzielona na wyodrębnione obszary tworzące gwiazdozbiory. Podstawę gwiazdozbiorw tworzą układy ge...

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce Przeprowadając porwnanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centr...

Środki poetyckie

Środki poetyckie #Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale rżne semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Wspłcześnie rozrżniane wyłącznie na podstawie kontekstu zdania w jakim zostały użyte. ...

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej wykorzystując twrczość J.A Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego.

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej wykorzystując twrczość J.A Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego. Barok był epoką trwającą od końca XVI w. do połowy wieku XVIII. Był to ciężki okres dla Polski. W Rzeczypospolitej zauważyć można ...

Inwentaryzacja majątku jednostki gospodarczej

Inwentaryzacja majątku jednostki gospodarczej Inwentaryzacja stanowi najistotniejszy element weryfikacji majątku podmiotu gospodarczego. W prowadzeniu działalności gospodarczej często zdarza się, że obraz stanu posiadania majątku i źrdeł jego finansowania ujawniony w księga...

Stereotypy a spostrzeganie osb

Stereotypy a spostrzeganie osb Pojęcia dotyczące tematu Termin stereotyp wywodzi się z języka greckiego, (stereos – twardy, stężały, typos – wzorzec, odcisk). W psychologii pierwotnie został zdefiniowany w 1992 roku przez Lippmana, jako >>obraz umysłowy>rwn...

Ferdydurke - opracowanie.

Ferdydurke - opracowanie. Ferdydurke + Geneza i tytuł - Powieść wydana w Warszawie w 37 roku. Maiła być krtką odpowiedzią na nieprzychyle opinie krytykw, ale rozrosła się do wielkiego dzieła atakującego kulturę zamkniętą w systemy schematw. - Tytu&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry