• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makbet-o...

Nawigacja

Makbet-obraz psychologicznyMakbet-obraz psychologiczny
William Szekspir świadomie odchodzi od antycznego wzorca dramatu. Burzy jedność miejsca, czasu i akcji, rezygnuje z chru, na scenie umieszcza dowolną ilość bohaterw w jednym momencie, za nic mając tradycyjne ograniczenie ich liczby do trzech. Nadto, co najważniejsze, zarzuca klasyczną koncepcję tragizmu, jaka zdominowała dramat antyczny. U starożytnych źrdłem ludzkiego tragizmu było zrządzenie losu, wola bogw, przed ktrą nie było ucieczki. Tragedia bohaterw dramatw antycznych była nieunikniona, wszystko, co się działo na scenie, do owej tragedii zmierzało. Takie ujęcie tragizmu jako bożego dopustu miało rodzić u widza uczucia litości i trwogi i zapewniać mu moralne oczyszczenie – katharsis

Tymczasem tragizm bohaterw Szekspira wywodzi się z zupełnie innego, nie znanego dotąd w scenicznym dramacie, źrdła. Porażka bohaterw "Makbeta" tkwi w nich samych. Tylko oni odpowiedzialni są za swe postępowanie i dowolnie nim kierują. Stają się ofiarami własnych żądz i słabostek, ktrym ulegają z wielką łatwością. Ta właśnie łatwość ulegania swoim słabościom staje się źrdłem tragizmu bohaterw "Makbeta". Jest ona bardziej poruszająca dla widza niż nieuchronne fatum, ktre prześladowało bohaterw antycznych. Bowiem przed przeznaczeniem uciec nie sposb, a własnej słabości można się w zasadzie oprzeć

Makbet jest wodzem wojsk szkockich, a zarazem jest mężny ,odważny, umie podejmować szybkie i trafne decyzje, co jest powodem jego wojennych zwycięstw ,cieszy się opinią honorowego rycerza. Druga strona natury Makbeta ujawnia się po przepowiedniach trzech czarownic ,ktre kolejno przywitały się z nim słowami: Cześć ci ,tanie Glamis!(…)Cześć ci ,tanie Cawdor!. Cześć Makbetowi, ktry będzie krlem!. Czarownice przepowiadają mu nowe godności, a wreszcie i koronę krla Szkocji. Fakt, iż wkrtce otrzymuje godności tana Glamis i Cawdoru, ktre to wywrżyły mu wiedźmy, staje się dla niego usprawiedliwieniem następnych, nikczemnych własnych postępkw. Makbet uważał że, skoro los był tak dla niego łaskawy i w przyszłości ma być jeszcze hojniejszy czemu ma mu nie pomc i nie sprowokować wcześniejszych wydarzeń, ktre i tak nastąpić mają. W tym toku myślenia kryje się pułapka, w jaką dał się pochwycić Makbet. Uległ on własnej słabości - skłonności do sławy i zaszczytw. Był on gotw osiągnąć je bez względu na sposb, ktrego miałby użyć dla ich zdobycia. Wydawało mu się, że skoro raz przepowiednia okazała się słuszna, to i po raz drugi także nie zawiedzie.

Okazuje się ,że Makbet bardzo pragnie zostać krlem, co wykorzystuje Lady Makbet nakłaniając go do zbrodni. Zabjstwo Dukana jest tym straszniejsze, że dotyka krla ,człowieka najważniejszego w państwie, osobę szlachetną i pełną godności. Mimo to Makbet nie jest w stanie pohamować żądzy władzy. Makbet waha się i obawia wypełnienia swych nie godnych planw. Przed oczyma ma dobroć władcy i jego życzliwość. Zdaje sobie sprawę, że jako krewny i gospodarz powinien krla chronić przed niebezpieczeństwem, a nie czyhać na jego życie. Gdy pragnie się wycofać Lady Makbet słowami: Ważąc się na to, okazałeś męstwo, A chcąc czymś więcej być, niż byłeś dotąd, Tym więcej męstwa okazałeś. Wwczas Ni czas, ni miejsce nie sprzyjały, jednak Pragnąłeś stworzyć oba, a to one Same stworzyły się, lecz ich sprzyjanie Sił pozbawiło cię. Dawałam piersi I wiem, jak tkliwa jest miłość do dziecka Ktre mym własnym mlekiem karmię. Jednak Choćby z uśmiechem patrzyło mi w oczy, Sutkę wyrwałabym z dziąseł bezzębnych I roztrzaskałabym mu głowę, gdybym Złożyła rwnie potężną przysięgę, Że tak uczynię, jaką ty złożyłeś Tutaj, zarzuca mu tchrzostwo, niekonsekwencję, brak ambicji, co skłania go do popełnienia zabjstwa. Mordując krla, Makbet zabił w sobie sumienie i ludzką wrażliwość. Od tej pory nie wahał się posunąć do żadnej zbrodni, ktra służyłaby jego celom. Mimo że spełniła się wrżba czarownic i Makbet został krlem Szkocji. Stał się tyranem. Wszyscy się go obawiali, widząc jego bezwzględność, ale i on przepełniony był strachem i obawą. Bał się, iż ktoś może go pozbawić pozycji, ktrą zajął w wyniku przestępstwa.

Następnie zabija swego przyjaciela Banka ,ponieważ słyszał przepowiednię czarownic ,a poza tym ma się stać ojcem krlw. Zbrodnia jednak nie pozostaje bez wpływu na psychikę sprawcy. Dobrze o tym mwi cytat: Precz! Zejdź mi z oczu ! Niechaj się pochłonie Ziemia! Krew zimną masz, kości bez szpiku. Nie ma już myśli żadnej w twoich oczach, Ktre wlepiłeś we mnie (…)Wszystko uczynię, co śmie czynić człowiek: Zbliż się jak niedźwiedź rosyjski ,kudłaty; Jak nosorożec okryty pancerzem Lub jak hyrkański tygrys; przyjmij postać , Jaką chcesz, prcz tej .Me niezłomne nerwy Nigdy nie zadrżą ; lub powrć do życia I na pustyni natrzyj na mnie mieczem; Jeśli drżąc skryję się w moim domostwie, Nazwij mnie małą dziewczynką. Precz, wstrętny Cieniu! Szyderstwo nieprawdziwe, precz stąd!. Makbet popada w obłęd ,ma halucynacje ,widzi ducha Banka. Stopniowo zwiększa się świadomość bohatera dotycząca jego własnej natury i nieodwracalnych czynw, ktre popełnił .Makbet przez cały czas dysponuje własną wolą i od niego powinno zależeć jaką podejmie decyzję. Jednak jest człowiekiem szybko ulegającym ludziom ,wielki wpływ na niego mają Lady Makbet i czarownice, a on nie potrafi się przeciwstawić ich woli, ktrą wypełnia we własnej niewiedzy , co prowadzi go do ostatecznej własnej klęski. Z normalnego człowieka staję się tyranem znienawidzonym prze własny lud.

Uważam ,że autor wyraża w swoim utworze przekonanie ,że każde zło wyrządzone innym ludziom powraca po pewnym czasie i karze tego kto je zapoczątkował. William Szekspir stworzył także w osobie Makbeta dobry przykład człowieka opętanego żądzą władzy i bezustannie borykającego się z wyrzutami sumienia i także o ciekawej charakterystyce psychologicznej. "Makbet" niesie też przygnębiające przesłanie, z ktrego wynika, iż w pewnych sytuacjach człowiek jest bezsilny wobec siebie samego. Dzieje się tak w przypadkach, kiedy na ścieżkę zła wchodzimy niepostrzeżenie, a pierwsze owoce grzechu mają słodki smak. Złe czyny człowieka będą kłaść się cieniem na całe jego życie. Przed własnymi grzechami nie ma ucieczki. Nikt przecież nie jest doskonały, każdy ma coś niegodziwego na swoim sumieniu. Dramat pokazuje, że zbłądzić jest bardzo łatwo, natomiast skutki takiego zbłądzenia bywają często nie do naprawienia.


Przykadowe prace

Ewolucja polskiego systemu partyjnego

Ewolucja polskiego systemu partyjnego EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGO Cezurą oddzielającą czasy zniewolenia komunistycznego od czasw demokracji liberalnej są w Polsce wybory z 4 czerwca 1989 roku. Wwczas to po raz pierwszy od pł wieku miały miejsce wybory, ktre zawie...

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg. Dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Po wysłaniu dokumentw aplikacyjnych rozpoczyna się okres trwogi i nadziei oraz codzienne, nerwowe przeszukiwanie poczty i oczekiwanie na reakcje danego przedsiębiorstwa. W końcu pojawia się w ...

Konstytucja 3 maja - postanowienia i znaczenie

Konstytucja 3 maja - postanowienia i znaczenie Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem krlewskim, będąca wynikiem dążeń do naprawy stosunkw wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze (R...

Opłaty miejscowe i podatki lokalne

Opłaty miejscowe i podatki lokalne Podatek rolny. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Podatek obciąża osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ktre są właścicielami, samoistnymi posia...

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w.

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w. Polityka bezpieczeństwa narodowego wolnej i demokratycznej Polski cechuje się niezmiennością celw i zasad. Zapewniła wyjątkowy w naszej historii poziom bezpieczeństwa, oparty m. in. na gwarancjach Sojuszu Płnocnoatlantyckiego....

Charakterystyka spłki akcyjnej.

Charakterystyka spłki akcyjnej. Spłka akcyjna jest spłką kapitałową, jej działalność uregulowana jest w kodeksie spłek handlowych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. (tytuł III, dział II, art. 301 – 490 ). Spłki akcyjne stanowią formę...

Walory turystyczne wybranych krajw: Austria, włochy, meksyk, francja i hiszpania

Walory turystyczne wybranych krajw: Austria, włochy, meksyk, francja i hiszpania Dariusz Sypułek, I rok, grupa B Walory turystyczne pięciu z dziesięciu najczęściej odwiedzanych krajw. Kraje jakie wybrałem to : -Austria -Włochy -Francja -Meksyk -Hiszpanii ...

Dzieje ogrodu na wawelu

Dzieje ogrodu na wawelu Dzieje ogrodw krlewskich na Wawelu w świetle źrdeł historycznych Integralną częścią renesansowej rezydencji Jagiellonw stały się ogrody urządzone przed jej wschodnią fasadą. Umożliwiały one bezpośredni kontakt z naturą,...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry