• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Makroeko...

Nawigacja

Makroekonomia, zagadnienia (pobieżnie)



Makroekonomia, zagadnienia (pobieżnie)




Oglnie o ekonomii:

Ekonomia pozytywna – tworzy narzędzia w celu bezstronnego uoglniania procesw gospodarczych. Zajmuje się analizą.

Ekonomia normatywna – tworzy określoną ideologię wokł gospodarki, poglądy wartościujące. Interpretacja gospodarki.

Polityka gospodarcza: fiskalna, dochodowa, pieniężna



Teoria popytu i podaży:

Rynek – forma więzi między sprzedającym a kupującym

Popyt – zapotrzebowanie na dane dobro

Prawo popytu – zależność między popytem a ceną

Efekt Giffena – dobra podstawowe

Efekt Weblena – efekt snoba

Podaż – oferowane na rynku dobra

Prawo podaży – zależność między podażą a ceną

Ingerencja państwowa w gospodarkę: cena maksymalna i minimalna



Elastyczności:

popytu – informuje nas o reakcjach klientw na zmianę ceny : ^p / p / ^c / c

mieszana popytu – informuje nas o wpływie zmiany ceny dobra x na popyt na dobro y

% zmiana popytu na dobro y / zmiana ceny dobra x

mogą być – substytucyjne (dodatni) lub komplementarne (ujemny)

cenowa elastyczność podaży – ^p / p / ^s / s

elastyczność dochodowa - ^p / p / ^d / d

Prawo Engla – w miarę wzrostu dochodw wzrasta nie tylko popyt ale i struktura wydatkw

Płace: nominalne i realne

Wskażnik płacy realnej: (płace + podwyżka%) / (koszty utrz. + podwyżka)

Ej 0 ekskluzywne



Rynek kapitałowy

źrdła zasilania: środki własne, publiczne, rynek finansowy



podział:

pieniężny (transakcje kupna i sprzedazy, kredyty krotkoterminowe, )

kapitałowy (kredyty długoterminowe, obligacje, akcje)

lub

publiczny (pozagiełdowy, giełdowy)

niepubliczny

funkcje: mobilizacja oszczędności, wycena przedsiebiorstwa, alokacja kapitału

papiery wartościowe: akcje i obligacje



Wskaźniki rynku akcji

C/Z

C/WK

EPS

stopa dywidendy - (dywidenda/cena rynkowa) * 100

w. p. d – EPS / dywidenda

rynkowa kapitalizacja



Wskaźniki rynku obligacji

nominał

stopa nominalna

stopa bieżąca – (stopa nominalna * cena nominalna) / cena rynkowa

kurs - (cena rynkowa/cena nominalna) * 100%

wartosc obligacji – 100 * kurs + 100 * oprocentowanie

Sytuacje na rynku obligacji: premii i dyskonta



Fundusze inwestycyjne:

Rodzaje: akcji i prywatyzacji, zrwnoważone, bezpieczne



Funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Koszty:

Kc

Ks

Kz

Kpc

Kpz

Kk



Wydatki: osobowe i finansowe

Utarg: cena * produkcja (p*q)

Zyski: nadzwyczajny, normalny, księgowy



Optimum:

Techniczne – Kk = Kpc, minimalne koszty wytwarzania, zw. z minimalizacją kosztw

Ekonomiczne – optymalne rozmiary produkcji, minimalizacja strat



Sytuacje w przedsiębiorstwie

Zysku – przeciwieństwem jest strata

Rwnowagi – nie ma zyskw nadzwyczajnych, ale jest zysk normalny

Minimalizacji strat – gdy cena jest poniżej Kpc ale spłacają się Kz i część Ks

Bankructwa – gdy C = Kz = Kk



Spr o teorię rwnowagi między Keynesem i neoklasykami

Rwnowaga oglna K + I + G + (Ex






Przykadowe prace

Curriculum Vitae Ignacego Krasickiego

Curriculum Vitae Ignacego Krasickiego DANE PERSONALNE: IMIĘ I NAZWISKO: IGNACY KRASICKI DATA URODZENIA: 3 LUTY 1735 MIEJSCE URODZENIA: DUBIECK NAD SANEM NARODOWOŚC: POLSKA STAN CYWILNY: KAWALER CEL CV: UJAWNIENIE SWOJEGO TALENTU PRZYSZŁYM POKOLENIOM WYKSZTAŁCENIE: 1759-176...

Wirusy -referat ze słowniczkiem, pytania i odpowiedzi

Wirusy -referat ze słowniczkiem, pytania i odpowiedzi Wirusy Wirusy są tworami znajdującymi się na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej. Istnieje kilka hipotez tłumaczących pochodzenie wirusw. 1. Są prymitywną, niekomrkową formą życia. 2. Sta...

Twoja postawa wobec samobjczych planw Wertera - list

Twoja postawa wobec samobjczych planw Wertera - list Werterze, przyjacielu drogi! Zastanw się dobrze nim podejmiesz pochopnie jakąś decyzję. Obawiam się, przyjacielu, czy nadwrażliwa Twa natura nie doprowadzi Cię nad przepaść i skoczyć nie rozkaże. Piszesz, że...

Biografia - Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

Biografia - Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński zył w latach 1903-1978. Był oddanym pedagogiem, instruktorem harcerskim, harcmistrzem, jeden z żołnierzy Armii Krajowej oraz przywdca Szarych Szeregw. Nosił pseudonim "kamyk". W latach 1943-44 napisał ksią&...

Wpływ kultury włoskiego renesansu na kultury innych państw europejskich

Wpływ kultury włoskiego renesansu na kultury innych państw europejskich Renesans to stadium rozwoju kultury europejskiej, trwający we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w. W krajach Europy zachodniej, płnocnej i środkowej — od XV w. do końca XVI w. Termin wprowadzon...

Cechy literatury i sztuki epoki Baroku.

Cechy literatury i sztuki epoki Baroku. Filozofowie XVIIw. zwrcili uwagę, że świat nie zawsze jest taki jak go postrzegamy zmysłami. Koncepcje Kartezjusza, Spinozy, Pascala były wspierane przez odkrycia naukowe tj. mikroskop, teleskop. Człowiek oglądając świat przez te urządzeni...

Pieniądz

Pieniądz ISTOTA I FUNKCJE PIENIĄDZA Funkcje: a) jest miernikiem wartości towarw – określa wartość produktw i usług i innych towarw. Mierzy wartość nietowarowej działalności b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarw –przejawia się w rozdzie...

Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu!

Hydrosfera - bardzo dokładne opracowanie tematu! Transpiracja- odparowywanie wody za pośrednictwem ciała organizmw, jej parowanie z powierzchni liści roślin, skry i płuc zwierząt. Obieg wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny): Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry