• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mapa jak...

Nawigacja

Mapa jako żrdło informacji geograficznejMapa jako żrdło informacji geograficznej
Mapa to obraz Ziemii lub jej wycinka, przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i siatce kartograficznej przy pomocy znakw i barw.

Plan rżni się tym od mapy że nieuwzględnia zniekształcenia obrazu wynikającego z kulistosci Ziemii, nie ma siatki kartograficznej.

Siatka kartograficzna - układ południkw i rwnoleżnikw na mapie

Siatki
* wiernoodległosciowe - zniekształcone kąty i powierzchnie
* wiernopowierzchniowe - zniekształcone odległosci i katy
* wiernokatne - znieksztalcone powierzchnie i odległosci
* zniekształcone - zdeformowane katy, powierzchnie i odległosci
^ azymutalne - 1 punkt stycznosci
^ stożkowe
^ walcowe (wiernokatna)

SKALA - informuje nas ile razy dany obszar został pomniejszony
# wielkoskalowe (topograficzne) do 1:200000 np. 1:50000
# średnioskalowe (przeglądowo-topograficzne) 1:200000 - 1:1000000
# małoskalowe od 1: 1000000
/ liczbowa 1:10000
/ mianowana 1cm-10 km
/ podziałka liniowa

Generalizacja - uoglnienie, pominięcie mało ważnych elementw ( z wielkoskalowej na maloskalową)

Podział map ze względu na treść
- oglnogeograficzna (np. mapa polityczna)
- tematyczna (np. roczne opady w Europie)

Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk
* ilościowe - informuja o natężeniu zjawiska np. gęstość zaludnienia
- kropkowa
- izorytmiczna (izolinie łaczą te same wartosci)

- kartodiagram
- kartogram
* jakosciowe - fakt istnienienia zjawiska
- sygnatury (punktowe i liniowe)
- powierzchniowe
- zasięgu


Przykadowe prace

"Prawdziwych przyjacił poznajemy w biedzie"

"Prawdziwych przyjacił poznajemy w biedzie" "Prawdziwych przyjacił poznajemy w biedzie" -mwi stare przysłowie. Ale czy to prawda? Czy naprawdę potrzebujemy przyjacił? Jak wyglądałoby nasze życie gdyby nie przyjaźń? "Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o ...

Odwołując się do teorii Maslowa, opisz sposoby motywacji pracownikw przedstawione w tekście.

Odwołując się do teorii Maslowa, opisz sposoby motywacji pracownikw przedstawione w tekście. Osobowość ludzka, reguluje działania prowadzące do osiągnięcia pożądanych celw. Cele działalności wynikają relacji człowieka z otoczeniem. Rż...

Biografia - Życie Jzefa Piłsudskiego

Biografia - Życie Jzefa Piłsudskiego Jzef Piłsudski urodził się 5-ego grudnia w roku 1867, w Zuławie pod Wilnem. Bracia w domu Piłsudskich mieli zapewnione patriotyczne wychowanie. Razem z bratem założył kłko samokształceniowe o nazwie Spjnia. Zajmowało s...

Dzieje pancernika Bismarck

Dzieje pancernika Bismarck Niemiecki pancernik, zamwiony w 1935 r., w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t. W rzeczywistości wyporność okrętu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były: ? duża prędkość i zasięg, ? pot&...

Analiza ikonograficzna obrazu Botticellego pt. "Narodziny Wenus"

Analiza ikonograficzna obrazu Botticellego pt. "Narodziny Wenus" Narodziny Wenus jest to obraz włoskiego malarza renesansowego Sandro Botticelliego. Data powstania dzieła jest niepewna. Istnieją koncepcje, iż powstał w 1478 lub też w latach 1484 ? 1486. Znajdował się i był zlecony ja...

Porwnaj sposb ujęcia tańca w III części Dziadw i w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Wyjaśnij jego metaforyczny sens.

Porwnaj sposb ujęcia tańca w III części Dziadw i w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Wyjaśnij jego metaforyczny sens. Jeden z najwybitniejszych polskich poetow dobry romantyzmu – Adam Mickiewicz jest autorem wielu niekwestionowanych dzieł. Do jego dobytku literackiego zaliczamy m.in. Dziady...

Podstawy informacji z pierwszych dni liceum.

Podstawy informacji z pierwszych dni liceum. pierwiastek to zbir atomw tego samego rodzaju maja taka sama ilosc elektronow protonow takisam ladunek jadra atomowego moga miec rozna ilosc neutronow atomy tego samego pierwiastka rozniace sie iloscia neutronow to izotopy zwiazek chemiczny jest substancja zlozona z ...

Brom

Brom [ gr.], Br, bromum (cuchnący), pierwiastek chemiczny o charakterystycznym ostrym zapachu liczbie atomowej 35, masie atomowej 79,904; należy do grupy fluorowcw; czerwonobrunatna, lotna ciecz; miesza się z wodą i rozpuszczalnikami organicznymi.; temp. topn. –7,2C, temp. wrz. 58,78C; gęsto...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry