• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Maria Sk...

Nawigacja

Maria Skłodowska-Curie -życie i sukcesy wybitnej uczonejMaria Skłodowska-Curie -życie i sukcesy wybitnej uczonej
Maria Skłodowska-Curie(urodzona 7 listopada 1867 - zmarła 4 lipca 1934) wybitna uczona urodzona w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii.Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwrczości, opracowanie technik rozdzielania izotopw promieniotwrczych oraz odkrycie dwch nowych pierwiastkw: radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwrczości. Dwukrotnie wyrżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Piotrem Curie za badania nad odkrytym przez Antoine Henri Becquerela zjawiskiem promieniotwrczości, a drugi raz w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu.Dzieciństwo i młodość w Polsce .Urodziła się w Warszawie, w Polsce, 7 listopada 1867 roku, jako piąte, najmłodsze dziecko w rodzinie gimnazjalnego nauczyciela. W roku 1870 ojciec Marii objął stanowisko dyrektora jednego z warszawskich gimnazjw męskich i przeprowadził się wraz z rodziną do okazałej kamienicy na ul. Nowolipki 9 (obecnie ul. Freta 16). W budynku tym znajduje się dzisiaj jej muzeum i siedziba Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Maria ukończyła w Warszawie rosyjskie gimnazjum dla dziewcząt a następnie podjęła dość dobrze płatną pracę guwernantki w Krakowie. Jej dochody umożliwiły wysłanie jej starszej siostry Bronisławy na studia medyczne w Paryżu. Maria przeżyła w tym czasie nieszczęśliwą miłość (zakochała się w synu jej pracodawcy) co dało jej silny impuls do podążenia śladami starszej siostry, ktra bardzo namawiała ją do tego kroku.

Studia na Sorbonie .W Paryżu, w 1891 Maria zdała jako pierwsza kobieta w historii egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii Sorbony. W dzień studiowała a wieczorami pracowała jako korepetytorka z trudem zarabiając na utrzymanie. W 1893 roku uzyskała licencjat z fizyki i zaczęła pracować jako laborantka w przemysłowym laboratorium zakładw Lippmana. W tym czasie dalej studiowała na Sorbonie uzyskując drugi licencjat z matematyki w 1894.Rad i polon .Rwnież w 1894 roku poznała swojego męża Pierra Curie, ktry był w tym czasie doktorantem w laboratorium Becquerela. Po zrobieniu doktoratu przez Pierra, Maria poślubiła go w 1895. W związku z bezwyznanowością Pierra i obojętnością religijną Marii był to ślub cywilny, za ktry Marię "wyklęła" na jakiś czas jej polska rodzina. Pierre zarekomendował Marię Becquerelowi, ktry zaproponował jej podjęcie studiw doktoranckich pod jego opieką. Becquerel zaproponował jej pozornie mało atrakcyjny i pracochłonny temat zabadania dlaczego radioaktywność niektrych rodzajw rudy uranowej jest znacznie wyższa niż wynika to z udziału w niej czystego uranu. Maria, początkowo z pomocą młodego chemika robiącego licencjat - A.Debierne rozpoczęła pracochłonną pracę rozdzielania rudy uranowej na pojedyncze związki chemiczne i poszukiwanie związku powodującego jej wysoką radioaktywność. A.Debierne szybko się zniechęcił do tej pracy i zastąpił go w tym sam Pierre Curie. Badania te, po czterech latach żmudnej pracy doprowadziły do odkrycia najpierw polonu a następnie dużo bardziej radioaktywnego radu a także do wyjaśnienia prawdopodobnych przyczyn zjawiska radioaktywności jako efektu rozpadu jąder atomw. W 1903 roku Maria jako pierwsza kobieta w historii otrzymała tytuł doktora fizyki i w tym samym roku przyznano jej też nagrodę Nobla.Laboratorium w Sorbonie .Po otrzymaniu nagrody Nobla Maria i Pierre stali się nagle bardzo sławni. Pierrowi władze Sorbony przyznały stanowisko profesora i zezwoliły na założenie własnego laboratorium, w ktrym Maria została kierownikiem badań. W tym też czasie urodziła swoje dwie crki Ewę i Irenę. 19 kwietnia 1906 roku Pierre zginął przejechany przez konny wz ciężarowy. Maria straciła towarzysza życia i pracy. 13 maja tego samego roku Rada Wydziałowa postanowiła utrzymać katedrę, stworzoną dla Piera Curie, i powierzyła ją Marii wraz pełną władzę nad laboratorium. Umożliwiło to wyjście Marii z cienia. Stała się w ten sposb pierwszą kobietą - profesorem Sorbony.

Instytut Radowy .W 1911 dostała swoją drugą nagrodę Nobla, dzięki ktrej przekonała rząd Francji do przeznaczenia środkw na budowę niezależnego Instytutu Radowego, ktry został zbudowany w 1914 i w ktrym prowadzono badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Instytut ten stał się "kuźnią" noblistw - wyszło z niego jeszcze czterech laureatw Nobla w tym crka Marii - Irene Joliot-Curie i jej zięć Fryderyk Joliot.I wojna światowa .W czasie I wojny światowej Maria została szefem wojskowej komrki medycznej, ktra zajmowała się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych - ktre w sumie obsłużyły ponad 3 miliony przypadkw urazw wśrd francuskich żołnierzy

Czasy powojenne .Po wojnie uczona nadal szefowała Instytowi Radowemu w Paryżu i jednocześnie jeździła po świecie, gdzie pomagała poprzez swoją fundację zakładać medyczne instytuty leczenia raka. W 1932 z pomocą prezydenta Mościckiego jeden z takich instytw został założony w Warszawie. Jego pierwszym szefem została siostra Marii - Bronisława - ta sama, ktra kiedyś ściągnęła Marię do Paryża. Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 w klinice Sallanches pod Paryżem na białaczkę spowodowaną najprawdopodobniej silnym napromieniowaniem. W roku 1995 Maria została pierwszą kobietą pochowaną pod kopułą paryskiego Panteonu w uznaniu jej zasług.Cytaty wybitnej uczonej:"Nauka leży u podstaw każdego postępu,

ktry ułatwia życie ludzkie i zmniejsza jego cierpienia"

"Jestem z tych, ktrzy wierzą iż nauka jest czymś bardzo pięknym."


Przykadowe prace

Ekologia E-N

Ekologia E-N Efekt cieplarniany – naturalne, wynikające z istnienia atmosfery, zjawisko zahamowania odpływu ciepła docierającego do Ziemi i będące przyczyną wyższej temp. Ziemi od tej, jaka panowałaby, gdyby nie byłoby atmosfery, umożliwia istnienie życia na Ziemi...

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny SAMORZĄD TERYTORIALNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. Możemy wyrżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organw terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organw o kompetencjach generalnych, ...

Streszczenie - Wierna rzeka Stefana eromskiego

Streszczenie - Wierna rzeka Stefana eromskiego Powie pod tytuem "Wierna rzeka" opowiada o losach powstaca Jzefa Odrowa i Salomei Brynickiej. Akcja powieci rozgrywa si w roku 1863 podczas powstania styczniowego. eromski nazywa opowie "klechd domow" podkrelajc zwizek o "Wiernej rzeki" z rodzinnymi dowiadcz...

List do Ebenezera Scrooge`a

List do Ebenezera Scrooge`a Krakw, dn. 9.05.2003r Szanowny Panie Ebenezerze! Jestem uczniem Gimnazjum nr 5 w Krakowie. Nazywam się Tomasz Kosmalski. Uczęszczam do klasy pierwszej "b". Mam trzynaście lat. Poznałem Pana, czytając książkę pt."Opowieść wigilijna" autorstwa...

Charakterystyka obozu rewolucjonistw w "Nie-Boskiej komedii" Kraśińskiego

Charakterystyka obozu rewolucjonistw w "Nie-Boskiej komedii" Kraśińskiego Zygmunt Krasiński w swoim dramacie pt. ?Nie-Boska komedia? umieścił rewolucję, jaką wywołały niższe stany, buntując się przeciw możnym świata. Niezadowoleni z dotychczasowego życia...

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego

Polacy wobec holokaustu na podstawie powieści A. Moczarskiego Książka Andrzeja Moczarskiego pt. Początek ukazuje Polakw wobec problemy holokaustu, ktry istniał podczas II wojny światowej. Głwnym bohaterem powieści jest Paweł Kryński, ktrego poglądy stanowią odczucia...

Rynek finansowy

Rynek finansowy Rynek finansowy. 1. Istota i podział rynku finansowego. RYNEK FINANSOWY- biorąc pod uwagę przedmiot transakcji dokonywanych na rynku finansowym, rynek finansowy to rynek na ktrym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. Rynek finansowy to rwnież ogł ...

Moja interpretacja "Przypowieści o talentach"

Moja interpretacja "Przypowieści o talentach" Aby mc zinterpretować Przypowieść o talentach najpierw musimy wytłumaczyć, co oznacza słowo talent – głwna puenta w Ewangelii. W starożytności mianem tym nazywano miarę wagi, ok. 34 kg. Natomiast w dzisiejszych czasach, g...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry