• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Martyrol...

Nawigacja

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w ktrej się znalazł.Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w ktrej się znalazł.
Martyrologia III części Dziadw polega na beznadziejności sytuacji w jakiej znalazł się nard polski. Z jednej strony terror i okrucieństwo carskiego aparatu władzy, z drugiej zaś całkowity brak sprzeciwu tej sytuacji ze strony elit politycznych i literackich. Młodzież polska cierpi prześladowania, ale do końca jest nieugięta. Zdaje sobie jednak sprawę z beznadziejności swojej sprawy, rozumie, że na nic zdadzą się wszelkie zabiegi ku niepodległej Polsce, jeśli nie będzie pomocy ze strony arystokracji. Nie potrafi jednak spokojnie przyglądać się ich układom z wrogiem.Społeczeństwo polskie w Dziadach zostało podzielone na dwa obozy: młodych więźniw skazanych za bezwarunkową miłość do ojczyzny i arystokrację, ktra ponad dobro narodu przedkłada własne zadowolenie.

W Dziadach należy zwrcić uwagę głwnie na sceny realistyczne, ktre będę opisywał i, ktre ukazują martyrologię narodu wyniszczonego przez rosyjskiego zaborcę, a także charakteryzujące rżne warstwy społeczne.Scena I rozgrywa się w celi gorącego patrioty Konrada. Następuje tam spotkanie więźniw kochających swj kraj, część z nich została zamknięta bez przedstawienia dowodu winy. Jeden z więźniw- Jan Sobolewski miał okazję obserwować wywożenie młodych skazańcw na Sybir. Ludzie ci ostatnimi siłami manifestowali swoją walkę o niepodległość Polski, jak np. więziony Janczewski. Pomimo zmęczenia fizycznego tego człowieka, duchowo był bardzo silny i wyśpiewywał: Jeszcze Polska nie zginęła.

W scenie tej jest ukazany rwnież Wasilewski, ktry został tak pobity podczas śledztwa, że nie mgł iść o własnych siłach.Następną sceną ukazującą martyrologię narodu polskiego jest kontrast postaci w Salonie Warszawskim- scenie VII.

Przedstawia ona rżne warstwy społeczeństwa polskiego oraz ich problemy. Jest tu więc ukazana elita arystokratyczna, zgromadzona w literackim salonie Wincentego hrabiego Krasińskiego. Zaliczają się do niej wysocy urzędnicy, generałowie, damy, oficerowie i oficjalni literaci. Wiodącym tematem ich rozmw jest urządzanie kolejnych zabaw i narzekanie na nudę. Jeden z nich stwierdza: nasz nard scen okropnych, gwałtownych nie lubi, co jest całkowitym absurdem, gdyż arystokracja polska sprzedała się zaborcom i wolała udawać, że nie widzi cierpień prawdziwych Polakw- patriotw.Druga część gości to młodzież rozmawiająca po polsku, w przeciwieństwie do arystokracji, ktra mwiła w języku francuskim. Rozmowy młodych ludzi pełne są przygnębienia, ale i woli walki o niepodległość i uwolnienie się z rąk zaborcy. Jeden z młodych mwi nawet: Teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cienicach, jej dzieje na sybirze, w twierdzach i więzieniach.

Scena ta jest przypomnieniem dramatu młodzieży filomackiej, jak rwnież oskarżeniem caratu, jego zniewalającej władzy oraz postawy społeczeństwa uległego wobec zaborcy, usiłującej za wszelką cenę zaskarbić sobie jej przychylność. Najdobitniejszą krytykę wyraził Piotr Wysocki na zakończenie sceny VII: Nasz nard, jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnątrz ognia sto lat nie wyziębi!Ostatnia z omawianych przeze mnie scen to Pan Senator. Przedstawia ona nard polski i dręczące go problemy pod jarzmem niewoli. Autor ukazuje tu zausznikw Nowosilcowa- dr Wacława Pelikana- jest to postać autentyczna, oraz Augusta Becu (ojczym Słowackiego)- doktor.Te dwie postacie są ukazane w momencie, gdy razem z Nowosilicowem obmyslają plan pozbycia się więźnia, zamiast zająć się prba jego uwolnienia. Mowa tutaj o Rollinsonie-o jego męczeństwie chodziły po Wilnie wspaniałe legendy, ktre wzbudzały złość władz carskich.

Mickiewicz przedstawił rwnież karę, jaką wymierzyła sprawiedliwość doktorowi Augustowi Becu za zdradzenie narodu polskiego- został zabity przez piorun podczas burzy.W niepodległej i demokratycznej Polskie utwory martyrologiczne odgrywają rolę pomnikw upamiętniających cierpienia poprzednich pokoleń. Trzecia część Dziadw Adama Mickiewicza jest najlepszym pomnikiem upamiętniającym cierpienia ludzi za ich patriotyzm i walkę o niepodległą Polskę.


Przykadowe prace

Problematyka bezrobocia i inflacji, ich skutki i konsekwencje oraz wzajemne zależności i powiązania na stan gospodarki.

Problematyka bezrobocia i inflacji, ich skutki i konsekwencje oraz wzajemne zależności i powiązania na stan gospodarki. 1. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji. Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemw wspłczesnych gospodarek. Pomimo że dotyczy względnie mał...

Zamach stanu w Chile 11-go września 1973 roku. Obalenie prezydenta Salvadora Allende Gossens przez juntę wojskową generała Augusto Pinocheta Ugarte

Zamach stanu w Chile 11-go września 1973 roku. Obalenie prezydenta Salvadora Allende Gossens przez juntę wojskową generała Augusto Pinocheta Ugarte Zamach stanu w Chile - 11 września 1973 roku. Obalenie marksistowskiego, ale wybranego w demokratycznych wyborach, rządu SALVADORA ALLENDE GO...

Oligarchia magnacka w XVII w.

Oligarchia magnacka w XVII w. Popularnie, rządy magnaterii w Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku, określa się mianem oligarchii magnackiej. Zastanwmy się więc w tym miejscu nad znaczeniem terminu oligarchia. Otż, zgodnie z brzmieniem definicji, oligarchia to ustrj polityczny (lub forma rządw...

Kazimierz III Wielki

Kazimierz III Wielki Moją ulubioną postacią historyczną jest krl Kazimierz III Wielki.Wybrałem tego krla ponieważ,miał on nielada zadanie do dokończenia,po swoim ojcu Władysławowi I Łokietktowi, ktry po niemal dwustu latach zjednoczył Krlestwo Polskie, ktre ...

Pass compos

Pass compos des participes passs apprendre – appris s'asseoir – assis attendre – attendu avoir – eu battre – battu boire – bu comprendre – compris conduire – conduit connaitre – connu construire – construit convaincre – convai...

Sollten Frauen nach dem 40. Lebensjahr Kinder zur Welt bringen?

Sollten Frauen nach dem 40. Lebensjahr Kinder zur Welt bringen? In unserer modernen Gesellschaft ist zu beobachten, dass die Frauen immer hufiger nach dem 40. Lebensjahr Kinder zur Welt bringen. Dies verursachte entweder die Kariere oder der sptere Wunsch nach den Kindern. Ob es aber richtig ist, sollte in den folgenden Aspekte...

Wszystko o mikroekonomii

Wszystko o mikroekonomii Ekonomia-nauka, ktra gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, ktra bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobw do rżnych celw produkcyjnych i konsumpcyjnych oraz po...

Istota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościach

Istota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościach Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego działanie, zapewni...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry