• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Media lo...

Nawigacja

Media lokalne- WrocławMedia lokalne- Wrocław
Tu ( na prowincji) ludzie stykają się ze sobą bezpośrednio, wiedza i pragną wiedzieć o sobie więcej, biorą życie konkretniej, prościej i bardziej z uczciwej strony, kierują się bardziej zdrowym rozsądkiem, niż abstrakcyjnymi rozważeniami, przywiązani są do miejsca i do lokalnych osobliwości, przedkładając sprawy lokalne, własne, ponad sprawy oglnopaństwowe czy światowe,(…) 1Media Lokalne/ przykłady Wrocław

Media lokalne są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji z danego regionu. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo lokalne. Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się w naszym mieście lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy. Gdy mwimy o zasięgu mediw lokalnych myślimy głwnie o dwu zasadniczych jego wymiarach: 1) geograficzno-terytorialnym- jest nim konkretny obszar, jaki obejmuje przekaz mediw; 2) społecznym- jest nim liczba odbiorcw oraz ich charakterystyczne cechy społeczno-demograficzne. Czynniki te mają zasadniczy wpływ na przedmiot i sposb doboru oraz przygotowania materiałw, ktre są następnie kierowane do odbiorcw społeczności lokalnej, o charakterystycznych cechach i zamieszkałych na określonym, niewielkim obszarze o własnej tożsamości oraz specyfice społecznej i przyrodniczej. Istotą społeczności lokalnej jest szczeglnego rodzaju więź łącząca ludzi, ktra buduje się korzystając z tradycji, historii regionu, folkloru, obyczaju i zwyczajw lokalnych oraz relacji ze wspłczesnych wydarzeń, rozgrywający się w tym środowisku. Te zaś docierają do człowieka w wyniku udziału w złożonych zjawiskach komunikowania społecznego. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają rżnorodne sposoby, formy i środki komunikowania, zarwno w wymiarze interpersonalnym, jak i publicznym. Media lokalne jawią się w tej perspektywie jako istotny czynnik budowania więzi i tożsamości wsplnot lokalnych, gdyż przenosi do odbiorcw opinie, poglądy, uczucia wspłmieszkańcw, wyzwalając w nich większe zainteresowanie otoczeniem społeczno-kulturowym. Sytuacja ta sprzyja lepszemu, a więc rwnież głębszemu zrozumieniu miejscowych wydarzeń, zjawisk i procesw.

W Polsce w chwili obecnej termin media lokalne - biorąc zasięg rozpowszechniania- określa: 1) media regionalne- nadawane na obszarze kilku wojewdztw lub obejmujące zasięgiem pogranicza wojewdztw; 2) media wojewdzkie- rozpowszechniane w jednym wojewdztwie lub na jego większej części; 3) media powiatowe- zwane mikroregionalne, ukazujące się w jednym lub kilku czy nawet kilkunastu powiatach; 4) media sublokalne- wydawane w gminie, mieście, osiedlu, parafii.

Należy podkreślić fakt bliskości mediw lokalnych ze społeczeństwem. Media lokalne są bliżej zwykłych ludzi , towarzysząc im na co dzień w ich kłopotach i radościach. Budowane w ten sposb przez media więzi społeczne, są trwalsze i znacznie silniejsze od tych kształtowanych doraźnie. Słowa powiedziane w małej miejscowości i podchwycone przez prasę mają znacznie większą siłę rażenia niż w bezimiennych aglomeracjach miejskich. Media lokalne musza spełniać przede wszystkim swoje funkcje, ktre w sposb bezpośredni kształtują ich charakter. Do najważniejszych można zaliczyć: f. informacyjną- wszechstronna, bieżąca informacja lokalna; f. edukacyjną- wspieranie lokalnej kultury; f. rozrywkową; przekazywanie i interpretowanie zdarzeń, ułatwianie ich zrozumienia; kontrola władz lokalnych; promowanie inicjatyw lokalnych; integracja środowiska lokalnego, f, opiniotwrcza. Wyżej wymienione funkcje wynikają z potrzeb i oczekiwań podmiotw lokalnych, tj. społeczności lokalnych, czytelnikw lub słuchaczy – odbiorcw, właścicieli mediw – nadawcw i wydawcw, nadrzędnych środkw decyzyjnych, zespołu redakcyjnego,

Do opisu mediw lokalnych chciałabym zaliczyć poniższe przykłady:

* Telewizja lokalna: TeDe telewizja dolnośląska oraz TV Odra;

* Gazeta lokalna: Gazeta Wrocławska Wrocław Miasto, Gazeta Wyborcza

* Radio lokalne : radio Rodzina 92 FM, radio Aplauz 95,1 FM

Telewizja lokalna: TEDE- Od kilku lat program emitowany jest w ramach oglnopolskiej TV4. Obecnie TEDE produkuje własne dzienniki lokalne: Informacje Telewizji Dolnośląskiej oraz Informacje – Flesz. W ramach ramwki emituje rwnież szereg innych programw: Przegląd Wydarzeń Tygodnia, Czas dla Dolnego Śląska, Czas dla Wrocławia, Politycy dla Regionu, Auto Zwiad oraz codzienny wywiad: Temat Dnia. TEDE stara się systematycznie rozszerzać swoją ramwkę. Na antenie TEDE Telewizji Dolnośląskiej programy lokalne nadawane są codziennie w czterech pasmach emisyjnych: porannym, popołudniowym, wieczornym, nocnym. 2 Program uniwersalny, filmy, programy muzyczne, informacja i publicystyka lokalna.

Telewizja lokalna: TV Odra- Dwie godziny programw lokalnych dziennie nadawać będzie Telewizja Odra, ktra dostała koncesję na naziemne nadawanie programu telewizyjnego we Wrocławiu, w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Grze, Lubinie i Jeleniej Grze. Dzięki temu własne programy lokalne będą mogli oglądać mieszkańcy całej zachodniej części kraju. Pozostałą część czasu antenowego zapełni TV 4. Wg "Gazety Wyborczej" KRRiT stawia warunek przywrcenia programw lokalnych. - Nie będziemy tam odtwarzać własnych struktur. Nawiążemy wspłpracę z korespondentami lokalnymi, ktrzy będą dla nas robić zdjęcia i materiały, ale programy z nich przygotowane będziemy produkować sami na miejscu we Wrocławiu - mwi Violetta Jakrzewska-Szafrańska reprezentująca TV Odra. Życie pokazało, że słuszna idea istnienia telewizji lokalnych o znaczeniu dla małych społeczności nie jest możliwa do realizacji - mwi Juliusz Braun, członek KRRiT. - Dlatego tak przyznane koncesje mają zapewnić ekonomiczne istnienie firm nadających programy lokalne. Po uruchomieniu TV Odra widzowie z Wrocławia i okolic oraz mieszkańcy Zagłębia Miedziowego nie odczują dużej rżnicy, gdyż nową telewizję tworzą ci sami ludzie, ktrzy dziś robią lokalną Telewizję Dolnośląską. Prawdopodobnie zmienione zostanie tylko logo widoczne w rogu ekranu.3

Radio lokalne: Radio Aplauz- Zasięgiem stacja obejmuje aglomerację wrocławską, dobrej jakości sygnał można odbierać w promieniu 30 km od nadajnika. Radio Aplauz nadaje na częstotliwości 95,1 MHz, 24 godziny na dobę program o charakterze muzyczno - informacyjnym. Radio pojawia się także tam, gdzie pojawia się większość Wrocławian, na wrocławskim rynku, przy imprezach, ktre podkreślają związek z lokalnością i potrafią doprowadzić do identyfikacji radia z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska. Radio tworzy zespł, ktry łączy wsplne plany w działaniach informacyjnych, promocyjnych, dziennikarskich, handlowych. Program informacyjny o naszym mieście, jego miejscach znanych i nieznanych.

Radio lokalne: Radio Rodzina- radio katolickie, radio terenowych struktur kościelnych, jest elementem krzewienia wiary, program kierowany do rodzin, ludzi dorosłych, młodzieży i dzieci. Wiele audycji dla młodej inteligencji naukowej, dla ludzi poszukujących prawdy, sensu życia, Boga. Audycje pomagające rodzicom w wychowaniu dzieci. Nadawanie codziennych transmisji Mszy Św. z katedry wrocławskiej. Podczas transmisji Radio Rodzina otwiera się na problemy lokalnych wsplnot parafialnych i samorządowych. Ludzie mwią o sprawach, ktre zwykle są poza zasięgiem zainteresowania stacji komercyjnych. Radio nadaje na częstotliwości 92 MHz.

Gazeta lokalna: Gazeta Wrocławska Wrocław Miasto- Gazeta codzienna, informacyjna, z dominującą tematyką regionalną adresowana do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Wyrżniki: druk w kolorze, duża liczba dodatkw tematycznych, rwnomierne rozchodzenie się na terenie Dolnego Śląska. Porusza podstawowe płaszczyzny funkcjonowania układw lokalnych: polityczne, gospodarcze, społeczne oraz kulturowe. Poprzez codzienne dodatki do swych wydań, takich jak: Praca, Dom; Klient (Wrocław) czy Region dociera do klientw docelowych. Jest jedna z gazet lokalnych wybieranych przez wrocławian najczęściej.

Gazeta lokalna: Gazeta Wyborcza- treści oglne instytucje regionalne i lokalne – samorządy, gospodarka lokalna, informator miejski, liczne dodatki do wydań, Co jest Grane? , reportaże, zdjęcia, materiały prasowe o charakterze literackim, związane z folklorem regionalnym, artykuły o tematyce lokalnej poruszające bezpośrednie problemy czy też zagadnienia dotyczące Wrocławia i jego mieszkańcw, GW cieszy się zaufaniem i popularnością wśrd jej czytelnikw, jest skierowana do ludzi w rżnym wieku.

Media lokalne - nic nie ujdzie ich uwadze, a w swoich regionach mają wielką siłę oddziaływania. Ich sytuacja, mimo problemw finansowych, jest dobra. W swoich środowiskach pełnią ważną rolę opiniotwrczą, bo są najbliżej swoich czytelnikw, słuchaczy i widzw. Lokalne pisma są bardzo często czytane przez mieszkańcw, większość bowiem jest rozdawana, a nie sprzedawana, bo głwnie utrzymuje się z reklam. Lokalne gazety znikają z kioskw jak świeże bułeczki. Po pierwsze - są tańsze, po drugie - mwią o sprawach, ktre na co dzień dotykają czytelnikw. Podobnie stacje telewizji kablowej - nie nastawione na emisję latynoamerykańskich seriali. Lokalne radia mają często nawet po kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy. Odbiorcy dowiedzą się z nich o tym, co słychać w ich mieście. Wydawcy pism lokalnych podkreślają, że w tej pracy dziennikarz nie mogąc być anonimowy musi być wiarygodny, bo działa w swoim własnym otoczeniu i także w swoim interesie jako mieszkańca. W Polsce wydawanych jest około 4 tysięcy lokalnych gazet, głwnie dziennikw i tygodnikw. Niektre mają nakład nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy.

PRZYPISY:

1 Cyt. za S. Orsini-Rosenberg, Typ czytelnikw prasy w społeczeństwach kapitalistycznych, Przegląd Socjologiczny 1948, t.10, s. 288-289

2 Źrdło: www.tede.pl

3 Źrdło Gazeta Wyborcza , Kongres Mediw lokalnych i regionalnych 29/09/2002 Marcin Wypychowicz s. 31BIBLIOGRAFIA

1 T. Goban Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN Warszawa-Krakw 1999

2 J. B. Thompson, Media i nowoczesność, społeczna teoria mediw, Wyd. Astrum Wrocław 2001

3 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2003

4 Internet

*www.tede.pl

*gazeta.pl

*media.onet.pl

*tvp.pl


Przykadowe prace

Rządy demokracji parlamentarnej; Przewrt majowy – początki rządw sanacji

Rządy demokracji parlamentarnej; Przewrt majowy – początki rządw sanacji Rządy demokracji parlamentarnej. 1. Reforma rolna. - uchwała o reformie rolnej została przegłosowana w sejmie w lipcu 1920 roku. Maksimum posiadanej ziemi wynosiło 180 hektarw i 400 hektarw na ziemiach...

Bajki Ignacy Krasicki

Bajki Ignacy Krasicki Pojęcia i zagadnienia Bajka - gatunek literatury dydaktycznej. Jej zadaniem jest wskazywanie uniwersalnych prawd moralnych, stąd historyjka opowiedziana w utworze jest tylko ilustracją prawdy - najczęściej zawartej w końcowym morale. Bohaterami tekstu są zwierzęta,...

Analiza SWOT- Gmina Zblewo

Analiza SWOT- Gmina Zblewo Analiza SWOT Gminy Zblewo Silne strony: dogodne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, dobra sieć telekomunikacyjna, walory krajobrazowo - przyrodnicze, aktywność społeczeństwa, dążenie do sukcesu. dobre położenie gminy...

Idea "wiecznego pokoju" wg Immanuela Kanta

Idea "wiecznego pokoju" wg Immanuela Kanta Słowo pokj zostało już zdefiniowane jako: stan zgody między państwami, brak wojny lub układ przerywający stan zbrojnych starć między narodami określający warunki zakończenia konfliktu . Mimo wszystko ten termin pozost...

Charakterystyka i ocena społeczeństwa polskiego w świetle słw ,,Nasz nard jak lawa… z III części ,,Dziadw Adama Mickiewicza.

Charakterystyka i ocena społeczeństwa polskiego w świetle słw ,,Nasz nard jak lawa… z III części ,,Dziadw Adama Mickiewicza. Trzecia część ,,Dziadw Adama Mickiewicza została napisana w Dreźnie. Stolica Saksonii po upadku powstania listopadowego stała si...

Homoseksualizm -wybr czy uwarunkowanie genetyczne?Podstawowe fakty o orientacji seksulanej.

Homoseksualizm -wybr czy uwarunkowanie genetyczne?Podstawowe fakty o orientacji seksulanej. ,, Im bardziej centralną pozycję zajmuje homoseksualizm w kulturze,tym bardziej dla większości ludzi staje się niejasne,czym właściwie jest-rodzajem wrażliwości,nienormalnym zachowaniem,upodob...

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w poszczeglnych wydziałach.

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w poszczeglnych wydziałach. W Urzędzie Gminy w poszczeglnych wydziałach można załatwić następujące sprawy: USC-Urząd Stanu Cywilnego Do zadań Urzedu Stanu Cywilnego należy: Sporzadzenie aktu urodzenia Odtworzen...

Ergonomia w pracowni komputerowej

Ergonomia w pracowni komputerowej Jest dużo przepisw na temat ergonomii pracy przy komputerze lecz gdybym miał wszystkie wypisać to by mi troszkę czasu to zajęło. Ale wybrałem kilka z nich i myślę, że chyba same najistotniejsze moim zdaniem: 1. Pierwszą istotną ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry