• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Media ma...

Nawigacja

Media masowe a problemy socjalizacjiMedia masowe a problemy socjalizacji
Media masowe a problemy socjalizacji.Socjalizacja jest bardzo ważnym procesem społecznym w życiu każdego człowieka. Jest to szeroko pojęte nabywanie przez jednostkę systemu wartości, wiedzy, norm, biegłości językowej, umiejętności społecznych, społecznej wrażliwości a także zachowań obowiązujących w danym społeczeństwie.

To właśnie dzięki niej i stałym kontaktom ze społeczeństwem człowiek staje się zdolny do życia i skutecznego funkcjonowania pośrd innych ludzi.

Socjalizacja przystosowuje człowieka do życia w społeczeństwie i pozwala na przekazywanie treści, wzorcw, elementw kultury szeroko pojętej a także innych elementw, ktre w życiu człowieka będą wielce istotne. Dopiero socjalizacja stawia człowieka między drugim człowiekiem. Sprawia, że człowiek zaczyna poznawać swoją tożsamość i wie jakimi ścieżkami życia będzie podrżować.Dzieci pozbawione kontaktw z człowiekiem, wychowywane przez zwierzęta bardzo wyraźnie wykazywały niższy poziom intelektualny. Wolniej się uczyły, nie potrafiły się wysławiać, ich kontakty z innymi ludźmi były słabo rozwinięte a przede wszystkim nie mogły się odnaleźć w społeczeństwie a tym samym nie potrafiły w nim funkcjonować. Przez brak kontaktu z człowiekiem straciły bezpowrotnie możliwość stania się elementem społeczeństwa. Są przykładem braku procesu socjalizacji.Wyrżniamy socjalizację pierwotną i wtrną. Ta pierwsza obejmuje nabywanie wzorcw, norm, treści, zachowań najczęściej w obszarze grupy pierwotnej, czyli rodziny. Socjalizacja pierwotna towarzyszy jednostce w pierwszych okresach życia. W tym czasie bardzo znaczący wpływ na dzieci mają rodzice. Reguły działania jednostka przyswaja na zasadzie naśladownictwa oraz w mniejszym stopniu poprzez werbalny przekaz symboliczny.

Gdy jednostka zaczyna dostrzegać reguły i normy, wkracza w drugi etap procesu – czyli w socjalizacje wtrną. Wtedy to właśnie jednostka wchodzi do rżnych grup społecznych (instytucje religijne, zakłady pracy, partie polityczne, wyższe uczelnie itd.). Na tym etapie tego procesu jednostka dysponuje wszystkimi zdobyczami z okresu socjalizacji pierwotnej. Dodatkowo swoje przekonania, poglądy poszerza o nowe a także analizuje wcześniej nabyte wzorce i w miarę zmieniania się własnego światopoglądu.W dzisiejszych czasach na procesy socjalizacji wielkie znaczenie wywierają media. Media – inaczej mass media czy też publikatory są środkami społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu. Na środki publicznego przekazu składa się prasa, radio, telewizja i niezwykle szybko rozwijający się , mający ogromne, przyszłościowe możliwości Internet.Media są nazywane czwartą władzą. Jest to określenie dla niektrych ludzi kontrowersyjne, bo przecież w demokratycznych państwach mamy trjpodział władzy, w skład ktrego nie wchodzą media. Jednak środki masowego przekazu maja istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa a w nim wszelkich grup społecznych. Jest to możliwe przez liczny dostęp do tego rodzaju dobra. Dzięki temu środki masowego przekazu są organem , ktry potrafi sterować człowiekiem.

Skoro mass media mają wpływ na człowieka, to maja także wpływ na socjalizację. Kiedyś, gdy dostęp do mediw był ograniczony, przekazywanie wzorcw, norm, wartości i zachowań było mało zależne od publikatorw.

Jednak wiek XXI przynisł rozwj mediw i socjalizacja zaczęła być coraz bardziej zależna od środkw masowego przekazu. Dziś media i procesy socjalizacji są niemal nierozłączne.

Czy to dobrze czy to źle i jakie konsekwencje, problemy wynikają z tej przyjaźni - temu zagadnieniu poświęciłem moją pracę.

Największy wpływ na procesy socjalizacji ma z pewnością telewizja. Jako jeden ze środkw masowej komunikacji, odgrywa rolę pośrednią, ale bardzo ważną w procesie socjalizacji obok innych źrdeł socjalizacji: rodziny, rodzeństwa, rwieśnikw, kościoła i szkoły .

Jej socjalizacyjny wpływ może być zgodny z wpływami innych źrdeł socjalizacji, a może też może pozostawać z nimi w konflikcie. Telewizja dobrze wykorzystana może więc wpływać pozytywnie na procesy socjalizacji, lecz w drugim przypadku może działać zupełnie odwrotnie – wtedy jej wpływ będzie negatywny.Media mają wiele istotnych zadań. Pierwszym z nich jest informowaniej, czyli dostarczanie informacji w formie dostępnej i użytecznej dla olbrzymich mas ludzkich. Jest to fundamentalna funkcja mediw, dzięki ktrej stały się one nośnikiem informacji.

Druga ważną, istotną funkcją jest wspomniana w mojej pracy socjalizacja a także integracja. Media maja wielkie możliwości odnoszące się do kształtowania świadomości społecznej ludzi, warunkują ich uczestnictwo w społeczności zbiorowej.

Publikatory służą także zachowaniu spuścizny przeszłości, historii, dorobku kultury wielu cywilizacji. Pokazują, co powstaje nowego, ale jednocześnie ukazują dzieje przeszłości. Ten aspekt udziału mediw pozwala ludziom na przekazywanie wzorcw kulturalnych, ktre mają istotnie wpływają na poznanie przez nas własnej kultury, lecz także pozwalają na zapoznanie się z kulturą innych cywilizacji, społeczeństw, co jest niezwykle ważne w procesach socjalizacji.

Mass media mają także wpływ na oświatę i wychowanie. Upowszechniają wiedzę, kształtują systemy wartości, ukazują aspiracje innych ludzi i społeczeństw. Dzięki temu pełnią rolę swoistego narzędzia w kierowaniu i zarządzaniu życiem zbiorowym.Zajmijmy się wpływem mediw na procesy socjalizacji. Jak wcześniej wspominałem, kluczową rolę w życiu człowieka maja procesy socjalizacji pierwotnej.

Wspłcześni młodzi ludzie są w coraz większym stopniu poddawani oddziaływaniu multimedialnemu. Publikatory na dzieci oddziaływają już w pierwszych miesiącach ich życia i stopniowo wraz ze wzrostem psychicznym i fizycznym dziecka stają się ważniejsze.

Podczas oglądania filmw, seriali, kreskwek czy też innych gatunkw telewizyjnych bez przerwy mamy do czynienia z obecnością rżnych rl. Role przyjmują rozmaite postawy, ktre są rżne.

Mamy do czynienia z rolami dobrymi i złymi. Młodzi ludzie bardzo spontanicznie reagują na treści prezentowane w telewizji. Cieszą się, smucą, czasem boją a niekiedy wciągnięte przez programy tracą chwilowo kontakt z otoczeniem. W trakcie oglądania telewizji mamy do czynienia z wszelakimi emocjami i uczuciami. Od miłości zaczynając, a na agresji kończąc.

Młody człowiek, ktre podlega dopiero procesom socjalizacji ni wie do końca, ktre z nich są pozytywne, a ktre negatywne. Trudno mu odrżnić fikcję od rzeczywistości. Oglądając programy bardzo często prbują potem się identyfikować z bohaterami w nich występującymi.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w roku 2003 sporządziła analizę treści prezentowanych w poszczeglnych największych polskich stacjach telewizyjnych..

Według tego raportu stacja telewizyjna TVN ukazuje obraz świata chaotyczny, wrogi i zagrażający procesom socjalizacji. TVN ma rwnież w porwnaniu z innymi kanałami

najwyższy wskaźnik pesymizmu oraz okrucieństwa. Odnosi się wrażenie, że większość audycji jest w dużym stopniu skierowana do dzieci i młodzieży i może być dla nich interesująca.

W ramwce przeważają seriale. Za mało jest przekazw, ktre prezentują pozytywne wartości. Często audycje prezentują obraz świata wywołujący negatywne nastawienie do innych osb i otoczenia. Wywołuje to oczywiście u młodych ludzi idące za tym zachowania.Stacja Polsat prezentuje audycje oparte na konwencji walki dobra ze złem gdzie są to programy łatwo dostępne dla dzieci. W ramwce Polsatu znajdziemy także audycje propagujące konsumpcyjny styl życia, gdzie łamane są wzorce, wartości, cele życiowych i zachowania wynikające z życia zbiorowego.

Ta stacja serwuje także audycje, w ktrych znajdziemy pozytywne i negatywne przekazy. Polsat skupia uwagę na filmach familijnych, w ktrych zawarte są wzorcowe, pozytywne cechy dające przykład do naśladownictwa.Według analizy treści programw prezentowanych w polskich stacjach telewizyjnych, najlepiej wypada Telewizja Polska.

Obraz świata, jednostki, style życia oraz wartości są prezentowane najbardziej pozytywnie właśnie przez TVP. Programy dla najmłodszych prezentują wysoki poziom poznawczy. Pracownicy Telewizji Polskiej tworzą programy, ktre uczą rozpoznawać zagrożenia we wspłczesnym świecie. TVP promuje takie wartości jak przyjaźń, lojalność, optymizm, sprawiedliwość, posłuszeństwo itd. – ukazuje postawy, ktre rzeczywiście mogą być wzorcami do naśladownictwa. Socjalizacja jest wspierana przez tą stację.W związku rżnymi typami audycji telewizyjnych dzieci przyswajają treści zarwno pomocne przy wychowywaniu jak i bardzo niepożądane.

Jak tego uniknąć? Teoretycznie bardzo prosto – wystarczy odpowiednia kontrola ze strony rodzicw bądź osb odpowiadających za opiekę nad istotą. Praktycznie – w dobie dzisiejszego świata ciężko wykonalne ze względu na obowiązki rodzicw.Czego młodzi ludzie powinni unikać oglądając telewizję? Przede wszystkim treści prezentujących agresywne postawy. Amerykańscy naukowcy obliczyli, że aby doznać na żywo tyle aktw przemocy, ile dziecko ogląda między sidmym a smym rokiem życia, trzeba spędzić w środowisku przestępczym 580 lat. Nie mile widziane są tez materiały ukazujące okrucieństwo i przemoc. Telewidz bardzo często dzięki programom tego typu dowiaduje się treści niepożądanych typu jaki cios zadać aby skutecznie zabić człowieka czy też w jaki sposb żyć aby odnieść sukces nieuczciwie . Spis tego typu rozważań jest ogromny.

Wymieniłem negatywne treści, prezentowane przez telewizje. Jakby nie patrzeć, to właśnie one są najbardziej atrakcyjne dla ludzi. Gdyby telewizja prezentowała tylko treści pozytywne to bardzo szybko przestała by przyciągać telewidzw przed ekrany.Prcz treści negatywnych telewizja prezentuje oczywiście treści pozytywne. Programy edukacyjne, historyczne, rozrywkowe – są one bardzo ciekawe i przyczyniają się do poszerzania wiedzy. Stwarza to przede wszystkim szanse na zaznajomienie się ze światem.

Żyjemy w XXI wieku, gdzie zaczynamy się czuć jak w globalnej wiosce. Jeszcze 50 lat temu niemożliwa była transmisja na żywo z drugiego krańca świata. Dziś nie jest to żadnym problemem. W parę chwil za pośrednictwem stacji informacyjnych typu CNN, BBC, TVN 24 możemy odbierać informacje z całego świata.Ma to swoje pozytywne i negatywne stron. Pierwsze z nich to przede wszystkim możliwość poznania świata i zachodzących w nim procesw społecznych, kulturowych, politycznych itd. Poszerza to bardzo nasz światopogląd a tym samym naszą widzę. Dodatkowo za pośrednictwem telewizji możemy najprościej przyswajać informacje. Nasz wysiłek ogranicza się do wyostrzenia zmysłw wzroku i słuchu. Nie musimy czytać – to akurat jest negatywna strona telewizji.Mam jednak uczucie, że przed telewizorem człowiek zaczyna często wegetować . Jego myślenie zostaje ograniczone. Dostajemy gotowe informacje, programy, serwisy rżnego typu, ktre zostały przygotowane przez ludzi często nie mających pojęcia o przekazywanych przez nich treściach.Dochodzi do wielu pomwień, ktrych niestety nie jesteśmy w stanie zauważyć a podane w mediach informacje, przyjmujemy bardzo często za constans. Jest to negatywna strona telewizji. Wiele zależy od dziennikarzy. To przecież oni tworzą znaczącą cześć mediw.Jak wiadomo człowiek nie potrafi opanować całej wiedzy na wszelkie tematy. Prawdziwość informacji zostaje często zachwiana, gdy mamy do czynienia z szybkimi transmisjami, relacjami. Nie ma wtedy czasu na sprawdzenie rzetelności danego materiału.Według mnie ideałem polskiego dziennikarstwa jest Ryszard Kapuściński. Jeździł on wielokrotnie w rejony świata, zupełnie dla nas obce. Jak sam mwił – zanim pojechał do danego kraju najpierw czytał książkę o jego historii a dopiero potem pisał relacje, książki czy opanowane przez niego do perfekcji reportaże.

Kapuściński powiedział: Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba być dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich trudności, ich tragedie. Jego słowa zasługują na uznanie. Martwi mnie fakt, że tak dobry warsztat dziennikarski zaczyna być w naszym odczuciu ideałem – a powinien być powszechną normą.

Pomwienia i niedopowiedzenia z pewnością stanowią problem w procesie socjalizacji.Poza telewizją coraz powszechniejszym medium staje się Internet. Jest to doskonały środek docierania do wielu informacji. Dodatkowym plusem jest możliwość ich gromadzenia za jego pośrednictwem. W Internecie możemy spotkać wiele ciekawych informacji, poglądw i opinii. Za pomocą rozwijającej się technologii możemy prowadzić np. prywatne wideo rozmowy z przyjacielem będącym na drugim krańcu świata.

To właśnie w Internecie powstają fora dyskusyjne, ktre zajmują się milionami rżnorodnych tematw. Jest to ogromny plus, bo bardzo często na forum dyskusyjnym możemy spotkać się z ekspertami i tym samym poszerzyć nasza wiedze o gruntowne, sprawdzone i prawdziwe fakty. Jest to wielki plus, bowiem przyczynia się do pozytywnej socjalizacji zarwno dzieci, młodzieży jak i osb dorosłych.Internet posiada jednak ogromny minus. Jest nim bardzo niewielka kontrola rozprzestrzenianych w nim treści. Treści te mogą bardzo negatywnie wpłynąć na procesy socjalizacji, mogą także przysporzyć wielu problemw z nią związanych.

Kontroli w Internecie prawie nie ma. Każdy jego użytkownik posiadający dostęp do łącza internetowego ma styczność z niezliczoną ilością zagrożeń.

A jest ich bardzie wiele. Treści rasistowskie, pornograficzne, przestępcze itd. są w nim wszechobecne. Często Internet staje się siedziba sekt, grup dealerw narkotykw czy pedofilii. Zagrożenie polega na tym, że obcując z taką tematyką przyzwyczajamy się do niej i nie robi ona na nas po pewnym czasie szczeglnego wrażenia. A wyskakujące, niepożądane okienka na stronach WWW nie są niczym nowym. Nie mamy kontroli nad nimi a przede wszystkim nad ich treścią. Jest to bardzo negatywne. Treści mogą zmieniać psychikę.Zagrożeniem płynącym z Internetu jest też z pewnością coraz powszechniejsze ograniczenie kontaktw międzyludzkich, mających najważniejszy wpływ na socjalizacje. Kiedyś, aby z kimś się spotkać musieliśmy osobiście odwiedzić daną osobę. Dziś wystarczy dostęp do łącza i możemy bezpłatnie kontaktować się – sprowadza się to w dużej mierze do zmniejszenia częstotliwości kontaktw międzyludzkich.

To samo zagrożenie występuje ze strony telewizji czy tez radia. Bardzo często spędzamy długie godziny oglądając telewizje czy słuchając radia. Ten czas można spożytkować bardziej kompetentnie.

Podsumowując media i socjalizacja w dzisiejszych czasach idą w jednej parze. Relacje pomiędzy nimi są pozytywne i negatywne – zależy od okoliczności.

Bezkrytyczne i pozbawione kontroli korzystanie z mass mediw może się okazać szkodliwe szczeglnie dla młodego odbiorcy poddanemu procesom socjalizacji.

Korzystanie z mediw nie ma skutkw wyłącznie negatywnych w stosunku do socjalizacji. Selektywne dobieranie treści może ją bardzo przyspieszyć, udoskonalić i urozmaicić. Tu spoczywa wielka odpowiedzialność na rodzicach i opiekunach – musza być adiustatorami nadawanych treści. To właśnie oni mają wpływ na przyswajane przez młodych ludzi wartości, treści, ideologie oraz inne czynniki odpowiedzialne za proces socjalizacji.

Bibliografia:

Piotr Sztompka, Socjologia. Znak 2006

Elliot Aronson, Człowiek istota społeczna. PWN 2002

Internetowy zbir cytatw Wikipedia: http://pl.wikiquote.org

Lucyna Kirwil, Raport wykonany za zamwienie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Wspieranie socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję . Warszawa 2003


Przykadowe prace

Biografia - Witold Gombrowicz.

Biografia - Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku we wsi Małoszyce koło Opatowa, na Ziemi Sandomierskiej, jako najmłodszy z czworga dzieci Jana i Antoniny z Kotkowskich Gombrowiczw. Obie gałęzie rodu Witolda miały swą dawną, udokumentowaną ...

I co dalej ? - w fizyce

I co dalej ? - w fizyce I co dalej ? Być może więc znaleziono rozwiązanie słonecznej układanki. Brakujące nie rejestrowane neutrina ze słonecznego strumienia mogą być na przykład neutrinami taonowymi, ktre powstawałyby przez oscylację, a ktre jak wiadomo ...

Bohater tragiczny

Bohater tragiczny Bohater tragiczny w lit. antycznej, romantycznej i wspłczesnej. Bohaterowie tragiczni są to postacie postawione w trudnej sytuacji, ktrej nie można rozwiązać i dlatego najczęściej spotyka ich katastrofa. Najważniejszy jest w nierozwiązywalny konflikt. Dzi...

Motyw wsi literaturze i malarstwie polskim

Motyw wsi literaturze i malarstwie polskim Rżnorodne ujecie wsi w Pieśni świętojańskiej o sobtce , Nad Niemnem , Chłopach i Weselu W kręgu literatury polskiej możemy odnaleźć wiele pozycji książkowych, ktre mwią i opisują wieś, a wł...

Egzystencjalizm-koncepcja człowieka

Egzystencjalizm-koncepcja człowieka Na początku XIX wieku duński myśliciel Soren Kierkegaard zapoczątkował w filozofii nowy prąd nazwany pźniej egzystencjalizmem. Po jego śmierci jego myśli zostały zapomniane, odrodziły się na nowo w XX wieku. Do największy...

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporw

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporw Słowo erystyka pochodzi od greckiego słowa eristikos, co znaczy ‘kłtliwy’, a to z kolei od słowa eris, przez ktre rozumiemy ‘kłtnię, spr, walkę’. Grecka bogini Eris była boginią niezgody, crką Nocy, towa...

Formy sprzedaży: tradycyjna, samoobsługowa, preselekcyjna

Formy sprzedaży: tradycyjna, samoobsługowa, preselekcyjna Forma tradycyjna – polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z kupującym. Obiekt handlowy jest przy tej formie sprzedaży podzielony na dwie części oddzielone z reguły stołem sprzedażowym czyli ladą. Po jednej str...

Pamiętniki i Epistografia.

Pamiętniki i Epistografia. Pamiętnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamiętniki. W większości te domorosłe dzieła nie są zbyt wartościowe literacko. Pisano diariusze, zapisy gawędziarskie, raptularze, czyli kroniki rodzinne. Odnotowywano urodziny dzieci, śmierć...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry