• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Metaforyc...

Nawigacja

Metaforyczny sens "Dżumy" Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli.Metaforyczny sens "Dżumy" Alberta Camusa; pojęcie powieści - paraboli.
Parabola to inaczej przypowieść. To historia mająca wszelkie znamiona autentyczności, a przede wszystkim bohaterw reagujących jak normalni ludzie, miejsce akcji znane szerokiemu kręgowi odbiorcw czy też wydarzenia mogące zajść w każdym miejscu o niemal każdym czasie.Pod tymi właśnie zdarzeniami i postaciami kryją się pewne zjawiska, ktre autor chciał zinterpretować, dotrzeć do ich sedna czy też zbadać powody ich powstawania i wpływ na autentycznych ludzi. Za parabolą kryją się głębokie treści moralizatorskie, skryte pod maską ku przestrodze czytelnikowi, ktry zdać musi sobie sprawę z łatwości napotkania na swej drodze zła.Pierwszą interpretacją powieści Alberta Camusa jest oczywiście choroba, o ktrej mwi sam tytuł. To siła przyrody, wykorzystująca ludzkie nawyki i cechy takie jak skłonność do życia w społeczności czy liczne kontakty powodowane częstymi zmianami miejsca pobytu.Przypomina nam naszą podległość prawom matki - natury, od ktrych nie uciekniemy na drodze postępu cywilizacyjnego. Choroba taka atakuje bez względu na pochodzenie czy sytuację społeczno - materialną; każdego zmusza do ograniczenia swoich praw.Kolejnym zjawiskiem przedstawionym jako dżuma może być wojna. Ludzkość, odizolowana od siebie w zamkniętych wrogich obozach ma za zadanie zniszczyć się nawzajem. Na dodatek, podobnie jak w Oranie, na rogatkach zawsze czekają strażnicy, mogący posądzić o dezercję, karaną śmiercią. Liczba ofiar jest tak duża, że nie przerażają już nikogo ludzie ginący "na ulicy"; powszechność śmierci zmusza do coraz gorszego traktowania tak umarłych (nie ma ich gdzie grzebać), jak i żywych (potencjalnych umarłych). Nadchodzi oto czas wywzek do krematoriw, anonimowej śmierci, na ktrej niektrzy potrafią robić dobre interesy - zawsze znajdą się jednostki nieczułe i samolubne, gotowe zniszczyć ludzi wolnych, ktrzy się im nie poddają (strzelający do tłumu Cottard).Wojna rodzi ogromne zło fizyczne, ktre dosięga pod postacią kalectwa i cierpienia tych bezpośrednio walczących jak i biernych. To także poniżenie godności człowieka zmuszonego do życia w ciągłym strachu, do wyzbycia się prywatności tylko dlatego, że musi przetrwać.Przestaje obowiązywać kodeks moralny. Rozszerza się zło moralne, ktrego zalążek dany jest każdemu człowiekowi i czeka tylko na sposobność ujawnienia się. Brak czyjejkolwiek odpowiedzialności za zbiorowe cierpienie rodzi apatię i przejawy agresji wobec anonimowych ludzi.Jedynym dostrzeganym wyjściem z tej sytuacji jest wsplna służba dobrej sprawie. To jednak wymaga wysiłku fizycznego i psychicznego, dalszych poświęceń, tym razem już godnych ofiary w imię szczęścia i ocalenia pozostałych jeszcze przy życiu.


Przykadowe prace

Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki?

Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki? Każdy człowiek ma swj indywidualny układ informacji genetycznej. Od genw w dużym stopniu zależy nasze życie; to, jak wyglądamy, na co chorujemy. Nieśmiertelność w zasięgu r&...

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki piecw"

Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki piecw" Zbir "Medaliony" składa się z siedmiu opowiadań. Mieszczą się one w zakresie literatury faktu, ponieważ najczęściej używaną formą są relacje naocznych świadkw pew...

SKUTKI REFORM GRABSKIEGO I BALCEROWICZA.

SKUTKI REFORM GRABSKIEGO I BALCEROWICZA. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie borykało się z wieloma trudnościami, ktre były spowodowane przede wszystkim spuścizną zaborw. Należało ziemie polskie połączyć w jeden organizm pańs...

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRJKI.

POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRJKI. POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRJKI. Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trjki w Teheranie. Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Po...

Patriotyzm i walka o wolność ojczyzny w literaturze romantyzmu.

Patriotyzm i walka o wolność ojczyzny w literaturze romantyzmu. Epoka romantyzmu to okres wytężonej pracy na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polakw. Poddawani polityce germanizacji i rusyfikacji Polacy potrzebowali takich twrcw jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, ktrzy swoją ...

pole elektromagnetyczne. jego wpływ na organizmy żywe

pole elektromagnetyczne. jego wpływ na organizmy żywe 1. Pole elektromagnetyczne. Z analizy ostatnio wykonanych na lekcji doświadczeń wynika że wokł przewodnika przez ktry płynie prąd elektryczny, istnieje pole magnetyczne. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest dowodem wywoł...

Omw genezę Pana Taeusza.

Omw genezę Pana Taeusza. Pierwotny pomysł napisania Pana Tadeusza sięgał czasw pobytu poety w Poznańskiem; miał to być niewielki sielankowy poemat. Powstawał w roku 1832-34, początkowo przyjęty dość chłodno. W ciągu kilkunastu miesięcy plan ten zmieni&#...

Przestrzeganie praw człowieka – porwnanie Polski i Chin

Przestrzeganie praw człowieka – porwnanie Polski i Chin Prawa człowieka są to prawa oraz wolności , ktre przysługują każdemu człowiekowi ( bez względu na rasę, kolor skry, wyznanie, poglądy, płeć, język, narodowość, pochodzenie społe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry