• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Metanol

Nawigacja

MetanolMetanol
Alkohol metylowy lub metanol, znany także pod nazwami zwyczajowymi spirytus drzewny i karbinol to najprostszy, trujący dla człowieka, związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze CH3OH. Został odkryty w 1661 przez Roberta Boyle'a.

Bezbarwna, palna, klarowna ciecz

Temperatura topnienia -94C

Temperatura wrzenia 64,7C

Temperatura zapłonu 11C

Temperatura samozapłonu 445C

Gęstość 0,79 g/cm3 (20C)

Zapach podobny do alkoholu etylowego

Piekący smak

Z wodą miesza się w każdym stosunku, przy czym rozpuszczaniu w wodzie towarzyszy zmniejszenie objętości mieszaniny i podwyższenie jej temperatury, podobnie z alkoholem etylowym i eterem.

Do 1923 otrzymywany wyłącznie przez destylację rozkładową drewna. Obecnie metanol otrzymuje się syntetycznie na skalę przymysłową przez ogrzewanie gazu wodnego wzbogaconego w wodr.Reakcję powstawania tego alkoholu przez suchą destylację drewna przedstawia rwnanie:

CO + 2H2 › CH3OH

Reakcja ta może zajść tylko przy obecności odpowiedniego katalizatora (np. tlenku cynku, tlenku chromu(III) lub tlenku manganu(IV)). Potrzebne jest także ciśnienie 25 MPa i temperatura ok. 300CAlkohol Metylowy można także otrzymać działając NaOH lub KOH na fluorowcopochodne metanu np. CH3Cl, CH3Br, CH3I czy CH3F:

CH3Cl + KOH › CH3OH + KClSpala się bladoniebieskim płomieniem. Reakcję spalania metanolu przedstawia rwnanie:

2 CH3OH + 3 O2 › 2 CO2 + 4 H2OMetanol jest używany w zakładach przemysłowych jako rozpuszczalnik i surowiec do otrzymywania aldehydu mrwkowego, chlorku metylu, barwnikw.

Zastosowanie

używany jest jako rozpuszczalnik (rozpuszczają się w nim tłuszcze, żywice i pokosty)

stosowany w farmaceutyce

stosowany jako składnik paliwa dla samolotw

stosowany jako głwny składnik paliwa do modelarskich silnikw żarowych

stosowany w produkcji materiałw wybuchowych np.C4

stosowany jako paliwo w silnikach spalinowych, np. używanych w motocyklach żużlowych

stosowany z ługami lub kwasami do otrzymywania estrw metylowychAlkohol metylowy jest silną trucizną, 8-14 gramw powoduje ślepotę, 30-100 gramw - śmierć. Zatrucie alkoholem metylowym - zatrucie powstające na skutek wypicia płynu zawierającego metanol. Do części zatruć dochodzi pomyłkowo, ponieważ własności organoleptyczne alkoholu metylowego i etylowego są podobne: konsystencja, smak i aromat ten sam. Alkohol metylowy jednak ma znikome działanie narkotyczne, za to jest silną trucizną. Niewielka ilość metanolu jest wydalana przez drogi oddechowe z powietrzem wydechowym, ale większość jest wydalana z moczem w postaci metabolitw. Alkohol metylowy nie jest całkowicie spalany w organizmie człowieka, a w wyniku metabolizowania alkoholu metylowego w organizmie człowieka powstają substancje szkodliwe metabolity. Toksyczność dotyczy przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, a także nerwu wzrokowego. Metanol jest bardzo szybko metabilizowany. Już po ok 2 godzinach od wchłonięcia nie występuje on prawie wcale we krwi, natomiast w organizmie obecne jest wysokie stężenie kwasu mrwkowego. Rozpiętość dawki śmiertelnej dla człowieka jest bardzo duża, ale przyjmuje się, że stężenie 80 mg/l w surowicy krwi stanowi istotne zagrożenie dla życia. W praktyce jednak, ze względu na szybki metabolizm metanolu spożycie nawet dużej ilości tego alkoholu nie prowadzi do tak wysokiego stężenia. Metanol jest głwnie toksyczny pośrednio - w postaci kwasu i aldehydu mrwkowego. Przyjmuje się, że dawka śmiertelna metanolu to ok. 4 g na kilogram ciała, co oznacza, że do uśmiercenia przeciętnego mężczyzny (ok 70 kg wagi) potrzeba ok. 280 g metanolu. Jednak, ze względu na jego metabolizowanie do kwasu mrwkowego utrata wzroku może nastąpić już przy znacznie mniejszej ilości tego alkoholu.Objawy zatrucia:

początkowe objawy zatrucia są identyczne jak przy upojeniu alkoholem etylowym

przyśpieszony oddech

ble i zawroty głowy

nudności i wymioty

w pźniejszym okresie:

ble brzucha

skra zaczerwieniona, spojwki przekrwione

spadek ciśnienia krwi

problemy z ostrością widzenia

pobudzenie, a pźniej zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie

w końcowym stadium zniesienie odruchw fizjologicznych i porażenie ośrodka oddechowego

Do zgonu może dojść już po kilku godzinach od wypicia większej ilości metanolu - rozwija się ciężka kwasica metaboliczna i wstrząs.Jeżeli osoba zatruta przeżyje ten okres, a kwasica zostanie wyrwnana, dochodzi do powikłań takich jak całkowita ślepota (pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego), ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, mięśnia sercowego. Alkohol etylowy jest odtrutką swoistą w leczeniu zatrucia metanolem.


Przykadowe prace

Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego i całego utworu przedstaw postawę i marzenia młodopolskiego poety.

Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego i całego utworu przedstaw postawę i marzenia młodopolskiego poety. Okres modernizmu to niezwykle barwny czas w literaturze. ?Sztuka dla sztuki? to jedno z założeń światopoglądu tego okresu. Młodopolscy twrcy pragnę...

Derywacje i jej rodzaje

Derywacje i jej rodzaje W polskim językoznawstwie termin derywacja stosowany był w rżnych znaczeniach m.in. w przeszłości był rozumiany jak synonim terminu słowotwrstwo. W miarę upływu lat zaczęto stosować ten termin w odniesieniu do innych płaszczyzn ję...

Charakterystyka Ebenezera Scrooge'a przed i po przemianie

Charakterystyka Ebenezera Scrooge'a przed i po przemianie Ebenezer Scrooge to głwny bohater utworu pt. "Opowieść Wigilijna", autorstwa Karola Dickensa. Scrooge to samotny starzec, właściciel kantoru. Jest chudym, starym mężczyzną o pełnym złości wyrazie twarz...

Białka i cukry

Białka i cukry Właściwości i budowa białek. Dotychczas nie poznano żadnego układu biologicznie czynnego, ktry nie zawiera białek. W ustroju dorosłego człowieka stanowią średnio 56% suchej masy ciała. Skład białek: C, H, O, N, S, P. Wykrywanie aminokwasw...

Cechy eposu sarmackiego ( transakcja wojny chocimskiej).

Cechy eposu sarmackiego ( transakcja wojny chocimskiej). - opowiada o ważnych wydarzeniach : - historycznych: wojna pod Chocimiem 1621r. - społecznych - powraca do mitu sarmackiego, tworzącego genealogię szlachecką w XVIII w. - Religijnych - wojna chocimsko- pogańska Na tle wydar...

XX-lecie i Młoda Polska- ustna

XX-lecie i Młoda Polska- ustna 1. Omw postawę końca wieku reprezentowaną w poezji Kazimierza Przerwy- Tetmayera odwołując się do filozofii Schopenhauera i Nietzshego. Hymn do Nirwany Tetmajera wyraźnie nawiązuje do filozofii Schopenhauera. W jego poezji dominują nastroje d...

"Księga Hioba" postaramy sie odpowiedzieć na pytanie ,,czym jest cierpienie??"

"Księga Hioba" postaramy sie odpowiedzieć na pytanie ,,czym jest cierpienie??" ,,Księga Hioba" podejmuje problem sensu ludzkiego cierpienia. Prbuje rozwikłać jedną z prawd egzystencjonalnych. Doświadczenia Hioba są bliskie wszystkim ludziom. Epitety charakteryzujące bohatera (bogoboj...

Materiał na powieść - erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego

Materiał na powieść - erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego Najbardziej przeszkadza mi ten nieznośny kurz. Unosi się niby bezwolnie, a jednak z premedytacją wwierca się do uszu, nosa, oblepia skrę. Za każdym krokiem, skrzypnięciem k...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry