• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Metody re...

Nawigacja

Metody resocjalizacjiMetody resocjalizacji


W dzisiejszej polskiej rzeczywistości prawnej, sądowej, resocjalizacyjnej i społecznej istnieje ogromna liczba metod resocjalizacji i profilaktyki resocjalizacyjnej. Nie sposb opisać i ocenić dogłębnie ich wszystkich. Oto metody, ktre są najbardziej skuteczne oraz realizowane z powodzeniem w naszym kraju. Na największe zainteresowanie zasługują trzy metody resocjalizacji: mediacja , metoda multimodalna oraz praca socjalna w środowisku zamkniętym.

Mediacja jest metodą resocjalizacji stosowaną w Polsce od 1995 roku. Jest to dobrowolne porozumienie skłconych stron, w obecności osoby arbitralnej (mediatora), w celu dojścia do ugody między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, w kwestii takiego zadośćuczynienia, ktre będzie do przyjęcia przez obie strony. Mediacja oparta jest na zasadach etycznych życia społecznego i przynosi ogromne korzyści wszystkim zaangażowanym w nią osb. Do najważniejszych profitw mediacyjnych należą m.in.: realna szansa na sprawną formę rekompensaty za popełnione przestępstwo oraz możliwość odreagowania emocji. Spr zazwyczaj kończy się pozytywnie. Sprawca może ponadto wspłdecydować o swojej sprawie, zrozumieć wyrządzoną szkodę, przyjąć odpowiedzialność za własne czyny, ma wpływ na rodzaj zadośćuczynienia. Ponadto obowiązuje zasada dobrowolności udziału w mediacji, co oznacza, że nie wolno stosować żadnych form nacisku na ktrąkolwiek ze stron ani wyrażać czy wywierać nań presji. Strony, ktre zgodzą się na udział w mediacji przybierają postawę otwartości i życzliwości jedna wobec drugiej. Wyklucza to istnienie niepotrzebnego żalu i agresji. Zasada rwności stron i bezstronności mediatora mwi, że uczestnicy mediacji mają rwne prawa i powinny być zawsze traktowane jednakowo. Mediator jest strażnikiem zasad mediacji. Ma obserwować proces mediacji, ale nie ingerować jeśli nie ma takiej potrzeby i uzasadnionej konieczności, zgodnie z zasadą neutralności. Zasada akceptowalności wskazuje, że mediator musi być przez obie strony zaakceptowany. Akceptacja wyklucza niepewność, buduje zaufanie, pomaga skutecznie realizować resocjalizacyjne funkcje mediacji. W mediacji chodzi o osiąganie szczeglnego rodzaju sprawiedliwości. Ma to być sprawiedliwość naprawcza, odnosząca się do obu stron mediacji. Związana jest ona z przebaczeniem, zdaniem sobie sprawy z odpowiedzialności za swoje czyny i ich konsekwencji. Mediatorem może być osoba: dorosła, godna zaufania, uczciwa, zrwnoważona, cierpliwa, tolerancyjna, umiejąca nawiązywać kontakty z innymi, cieszyć się autorytetem w swoim lokalnym środowisku.Przykadowe prace

Istota i rola sądw konsumenckich

Istota i rola sądw konsumenckich Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umw sprzedaży produktw lub świadczenia usług pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (sklepy, zakłady usługowe). Należy pamiętać, ...

Kosmonautyk, prawo keplera I-III, swobodny ruch ciał, predkość kosmiczna I i II

Kosmonautyk, prawo keplera I-III, swobodny ruch ciał, predkość kosmiczna I i II 1.)Ruch poziomy jest złożeniem z dwch ruchw jednostajnego prostoliniowego w poziomie, jednostajnie zmiennego w pionie. V=Vs+Vh czas spadania z wysokości h jest taki sam jak czas pokonania drogi w poziomie czyli ...

Ogniska - schroniska dla bezpańskich dzieci?

Ogniska - schroniska dla bezpańskich dzieci? W naszej szkole kilka tygodni temu zorganizowana została przez Samorząd Szkolny akacja zbierania środkw czystości dla ogniska wychowawczego. - Ogniska? – dziwili się wszyscy – A może schroniska? Takiego dla zwierząt ? Ja rwni...

Kto ma racje Antygona czy Kreon?

Kto ma racje Antygona czy Kreon? Wysoki sądzie! Dzisiaj stoimy tutaj aby dokonać wyboru, kto ma racje, Antygona, czy Kreon? Chciałbym przedstawić zarzuty na krla i stanąć w obronie Antygony! Wszyscy znamy zaistniałą sytuację i chciałbym, aby Wysoki Sąd dokonał ...

Skażenia, pożary

Skażenia, pożary Wykrywanie skażeń promieniotwrczych. Sygnalizator promieniowania RS 70- wykrywanie skażenia promieniotw. terenu, sprzętu i pomieszczeń; sygnał dźwiękowy lub świetlny (0,4 s. przerwa 1s.); częstotliwość sygnałw zależy od mocy dawki...

Psycholog - mj wymarzony zawd

Psycholog - mj wymarzony zawd Psychologia powstała w 1879 roku. Rozwinęła się na gruncie filozofii. Psyche znaczy dusza, logos nauka – więc jest to nauka o duszy. Przez wieki przechodziła przeobrażenia. Około 100 lat temu oderwała się od filozofii. DEF...

Scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej.

Scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej. Literatura jako całość dzieli się na trzy głwne rodzaje literackie: • lirykę, obejmującą utwory pisane wierszem, ktrych treścią są przeżycia i stany wewnętrzne, uczuciowe wyrażane przez po...

Powstanie USA i Wojna Secesyjna

Powstanie USA i Wojna Secesyjna Powstanie USA. Po wydarzeniach w Bostonie został zwołany kongres do Filaderfi, ktry ogłosił Deklarację Niepodległości 13 koloni – 4 lipca 1776r. Deklaracja zapowiadała wprowadzenie ustroju republikańsko - demokratycznego. Wojska...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry