• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Metody re...

Nawigacja

Metody resocjalizacjiMetody resocjalizacji


W dzisiejszej polskiej rzeczywistości prawnej, sądowej, resocjalizacyjnej i społecznej istnieje ogromna liczba metod resocjalizacji i profilaktyki resocjalizacyjnej. Nie sposb opisać i ocenić dogłębnie ich wszystkich. Oto metody, ktre są najbardziej skuteczne oraz realizowane z powodzeniem w naszym kraju. Na największe zainteresowanie zasługują trzy metody resocjalizacji: mediacja , metoda multimodalna oraz praca socjalna w środowisku zamkniętym.

Mediacja jest metodą resocjalizacji stosowaną w Polsce od 1995 roku. Jest to dobrowolne porozumienie skłconych stron, w obecności osoby arbitralnej (mediatora), w celu dojścia do ugody między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, w kwestii takiego zadośćuczynienia, ktre będzie do przyjęcia przez obie strony. Mediacja oparta jest na zasadach etycznych życia społecznego i przynosi ogromne korzyści wszystkim zaangażowanym w nią osb. Do najważniejszych profitw mediacyjnych należą m.in.: realna szansa na sprawną formę rekompensaty za popełnione przestępstwo oraz możliwość odreagowania emocji. Spr zazwyczaj kończy się pozytywnie. Sprawca może ponadto wspłdecydować o swojej sprawie, zrozumieć wyrządzoną szkodę, przyjąć odpowiedzialność za własne czyny, ma wpływ na rodzaj zadośćuczynienia. Ponadto obowiązuje zasada dobrowolności udziału w mediacji, co oznacza, że nie wolno stosować żadnych form nacisku na ktrąkolwiek ze stron ani wyrażać czy wywierać nań presji. Strony, ktre zgodzą się na udział w mediacji przybierają postawę otwartości i życzliwości jedna wobec drugiej. Wyklucza to istnienie niepotrzebnego żalu i agresji. Zasada rwności stron i bezstronności mediatora mwi, że uczestnicy mediacji mają rwne prawa i powinny być zawsze traktowane jednakowo. Mediator jest strażnikiem zasad mediacji. Ma obserwować proces mediacji, ale nie ingerować jeśli nie ma takiej potrzeby i uzasadnionej konieczności, zgodnie z zasadą neutralności. Zasada akceptowalności wskazuje, że mediator musi być przez obie strony zaakceptowany. Akceptacja wyklucza niepewność, buduje zaufanie, pomaga skutecznie realizować resocjalizacyjne funkcje mediacji. W mediacji chodzi o osiąganie szczeglnego rodzaju sprawiedliwości. Ma to być sprawiedliwość naprawcza, odnosząca się do obu stron mediacji. Związana jest ona z przebaczeniem, zdaniem sobie sprawy z odpowiedzialności za swoje czyny i ich konsekwencji. Mediatorem może być osoba: dorosła, godna zaufania, uczciwa, zrwnoważona, cierpliwa, tolerancyjna, umiejąca nawiązywać kontakty z innymi, cieszyć się autorytetem w swoim lokalnym środowisku.Przykadowe prace

Zatrucia środkami chemicznymi, jadami roślinnymi i środkami spożywczymi

Zatrucia środkami chemicznymi, jadami roślinnymi i środkami spożywczymi OSTRE ZATRUCIA RODZAJ I PRZYCZYNY ZATRUĆ Szybki rozwj cywilizacji w XX w., a szczeglnie po II wojnie światowej, przynisł wiele wspaniałych zdobyczy służących człowiekowi, ale wywoła&#...

Analiza i interpretacja wiersza Edwarda Stachury Wędrwką życie jest człowieka

Analiza i interpretacja wiersza Edwarda Stachury Wędrwką życie jest człowieka Wiersz Edwarda Stachury Wędrwką życie jest człowieka jest podzielony na dziewięć strof o dwojakiej budowie. Strofy pierwsza, druga, piąta oraz szsta składają się z sześciu we...

Cars should be banned from the city centers

Cars should be banned from the city centers Human of 21st century cannot imagine his life without traveling. Although necessity of using cars in everyday life, there are some cases, where presence of them should be limited. One of areas like that, are city centers. In my opinion, it would be better if there will be no traf...

Kultura wspłczesna wobec mitw, legend i obyczajw średniowiecznych.

Kultura wspłczesna wobec mitw, legend i obyczajw średniowiecznych. Średniowiecze zdecydowanie rżniło się od pozostałych epok, do dziś pozostając jedną z najpiękniejszych i najromantyczniejszych. Gdy myślimy o czasach średnich, przed naszymi oczami przewi...

Prawo - referat

Prawo - referat Co to jest prawo? Szereg istotnych cech prawa określili na podstawie swych badań klasycy marksizmu. Marks i Engels uznawali prawo za przybraną w formę ustawy wolę klasy panującej. Podobnie Lenin nazywał prawo państwową wolą klasy panującej i regulatorem st...

"Damy i huzary" - recenzja ze spektaklu

"Damy i huzary" - recenzja ze spektaklu Jedenastego stycznia wraz z kolegami z gimnazjum obejrzałam w teatrze imienia Juliusza Osterwy przedpremierowy spektakl Aleksandra Fredry pt.: Damy i Huzary . Komedia opowiada o tym, jak to do domu Majora, w ktrym spędzali swj urlop husarzy, przybywają trzy je...

Wizerunek zbolałego ojca i jego crki w Trenach. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia?

Wizerunek zbolałego ojca i jego crki w Trenach. Jak Kochanowski podkreśla swoje uczucia? Bl i rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Z blu tego powstał cykl utworw poświęconych zmarłej, zwany trenami. Bohaterką ich jest ni...

Frezarki ,frezy,oprzyżądowanie

Frezarki ,frezy,oprzyżądowanie FREZARKI,FREZY,OPRZYŻĄDOWANIE Pod względem rozpowszechnienia frezarki zajmują drugie miejsce, po tokarkach. Ze względu na przeznaczenie frezarki dzielą się na trzy grupy: 1) oglnego przeznaczenia, umożliwiające obrbkę, r&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry