• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Metody z...

Nawigacja

Metody zabezpieczeń kredytw bankowychMetody zabezpieczeń kredytw bankowych
Wydział
Kierunek
Specjalność

Metody zabezpieczeń kredytw bankowych na przykładzie Banku BPH i PBK S.A oddział Busko-Zdrj

Kielce 2007
Spis treści??????????????????????????..2

Wstęp????????????????????????????4

Rozdział I Kredyt bankowy jako źrdło finansowania przedsiębiorstwa??9
1. Uwagi wstępne??????????????????????..9
2.Charakterystyka kredytu bankowego??????????????.10
3.Warunki uzyskania kredytu bankowego?????????????13
4.Zabezpieczenia kredytu bankowego??????????????.15
5.Klasyfikacja kredytw???????????????????...16
6.Ryzyko kredytowe a zdolność kredytowa????????????.24
7. Uwagi końcowe??????????????????????29

Rozdział II Praktyka wykorzystania kredytu ???..????????30
1.uwagi wstępne??????????????????????...30
2.Zawieranie umowy kredytowej????????????????.30
3.Cechy charakterystyczne umowy kredytu????????????33
4.Elementy umowy kredytu??????????????????.33
5.Strony umowy kredytu???????????????????.. 35
6.Rozwiązanie umowy kredytu?????????????????37.
7.Koszty kredytu??????????????????????..38

Rozdział III Metody zabezpieczeń stosowane w banku BPH i PBK S.A oddział Busko Zdrj???????????????????????40
& 1.System Bankowy w Polsce?????????????????.40
& 2.Rys historyczny Banku BPH i PBK S.A????????????.48
& 3.Przedmiot i zakres działalności oraz struktura organizacyjna????53
& 4.Sposoby badania zdolności kredytowej przedsiębiorstw??????58
& 5. Prawne zabezpieczenie kredytw???????????????61

Zakończenie?????????????????????????71
Bibliografia?????????????????????????. 74
Wykaz aktw prawnych????????????????????...76
Inne źrdła??????????????????????????.77

WSTĘP
Działalności kredytowej towarzyszy ryzyko nieterminowego zwrotu kredytu łącznie z należnymi odsetkami czyli ryzyko kredytowe. Dlatego pewne zabezpieczenie zwrotności kredytu jest ważnym elementem umowy kredytowej. Formę zabezpieczenia zwrotu ustala bank w negocjacjach z kredytobiorcą biorąc pod uwagę rodzaj, wysokość i okres spłaty udzielonego kredytu a także status prawny i stan majątkowy kredytobiorcy. Zabezpieczenie jest z reguły wymagane w przypadkach udzielania kredytu przedsiębiorstwom nowo utworzonym oraz jednostkom o zagrożonej zdolności kredytowej. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu spłce z ograniczoną odpowiedzialnością banki na ogł zaostrzają wymogi co do zabezpieczenia kredytu. Już samo pojęcie zdolności kredytowej, warunkuje udzielenie kredytu, uwzględnia przesłanki zabezpieczenia jego zwrotu. W tym samym kierunku idą uprawnienia banku do obserwowania i analizowania działalności gospodarczej kredytobiorcy a nawet dokonywania lustracji. Wreszcie umowy wymieniają okoliczności, w ktrych bank może przedterminowo wypowiedzieć umowę kredytową.
Wśrd prawnych form zabezpieczenia kredytw można wyrżnić zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe. Udzielający zabezpieczenia osobistego odpowiada całym swym majątkiem.


Przykadowe prace

Ultrafiolet- informacje oglne

Ultrafiolet- informacje oglne Promieniowanie ultrafioletowe (nadfiolet, promieniowanie UV ) odkryli w 1801r. J. Ritter i W.H. Wollaston. Właściwości Promieniowanie ultrafioletowe jest to niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości 10- 4000 nanometra. Obszar tego promieniowa...

Opis przykładowego zabytku Paryża- maison de Hugo

Opis przykładowego zabytku Paryża- maison de Hugo La maison de Victor Hugo La maison de Victor Hugo c' est le plus grand musee de Paris. La Ville de Paris conserve les deux lieux ou Victor Hugo vcut le plus longtemps. La Maison de Victor Hugo recele le fonds d'oeuvres graphiques et de manuscrit...

Przewody rurowe i zawory

Przewody rurowe i zawory Przewody rurowe i zawory: 1. Określenie rurociągu. 2. Przewody rurowe. • Materiały stosowane na rury i technologia wytwarzania rur. • Zasady doboru i obliczania rur. • Połączenia rurowe. • Obliczanie połączeń rurowych. 3...

Czym dla Ciebie jest rodzina?

Czym dla Ciebie jest rodzina? Rodzina jest dla mnie bardzo istotna. Uważam, że jest ona podstawą do ciepłego, dobrego życia. Sądzę iż rodzina powinna być przykładem dla dzieci, aby nie "zeszły" na złą drogę i zostały wychowane tak, jak trzeba. Rodz...

Społeczeństwo obecne w człowieku - konspekt zajęć

Społeczeństwo obecne w człowieku - konspekt zajęć Społeczeństwo obecne w człowieku Peter L. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988, s. 91 – 117 ( rozdział V, Perspektywa socjologiczna – społeczeństwo w człowieku) PROBLEMATYKA...

Masońskie korzenie Legitymistw i prof. Bartyzela z Torunia

Masońskie korzenie Legitymistw i prof. Bartyzela z Torunia MASOŃSKIE Korzenie prof. Bartyzela z Torunia. Uważamy, iż poniższy tekst, wklejony jako komentarz przez jednego z gości gajwki, zasługuje na umieszczenie w formie oddzielnego artykułu. – admin Aby zilustrować...

Muzyka w "Panu Tadeuszu"

Muzyka w "Panu Tadeuszu" Z pewnością muzyka w Panu Tadeuszu odgrywa bardzo ważną rolę. Ciekawym muzycznym elementem wprowadzonym przez Mickiewicza jest m.in. fragment z księgi VIII. Jest to koncert ptakw i owadw przedłużony o dialog żab z odległych staww (VIII, 20-50). Opis t...

Czego ucza nas wspolczesnych ludzi bohaterowie biblijni i antyczni

Czego ucza nas wspolczesnych ludzi bohaterowie biblijni i antyczni Czytając Biblię i antyczne opowieści możemy wiele nauczyć się od przedstawionych w nich postaci. Uczą nas one cierpliwości, mądrości, odwagi, poświęcenia dla innych, wierności, wytrwałości...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry