• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mił...

Nawigacja

Miłosz o poezji i poecie - "W Warszawie i "Ars poetica?"Miłosz o poezji i poecie - "W Warszawie i "Ars poetica?"
"Poetyka" Arystotelesa,"Na swoje księgi" i "Do fraszek" Jana Kochanowskiego, "Do swoich ksiązek" J.A Morsztyna, "Beniowski" Juliusza Słowackiego, "Piro" i "Język ojczysty" C.K Norwida, "Ars poetica" Leopolda Staffa, "Sitowie" Juliana Tuwima, "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza to tylko nieliczne przykłady spośrd ogromnej ilości dzieł, ktrych autorzy czynią samych siebie lub swoja twrczość tematem utworw. "W Warszawie" i "Ars poetica" Czesława Miłosza także wpisują się w bogatą tradycję twrczości autotematycznej.Wiersz "W WARSZAWIE" pochodzący z tomu "Ocalenie (1945r.) to prba odpowiedzi na pytanie o fukcję poezji w niezwykle trudnej, powojennej rzeczywistości, w ktrej to pamięć o "apokalipsie spełnionej" a więc: szerzącym się wszędzie złu i okrucieństwie, doszczętnym wyniszczeniu miasta, rozstaniach z rodziną i przyjaciłmi, jest jeszcze bardzo bliska. Miłosz zaznacza, że mimo tragicznych wydarzeń przeszłości oraz konieczności wspłuczestniczenia poety w rzeczywistości funkcją poezji nie ma być reporterski opis, dokumentowanie historii czy też jej opłakiwanie. Najważniejsze jej zadanie to budowanie świata z uniwersalnych prawd, broninie wartości etycznych takich jak prawda i sprawiedliwość- to dzięki nim możliwa jest odbudowa rzceczywistości, ponowne wyznaczenie granic dobra i zła. "Czym jest poezja jeśli nie ocala narodw i ludzi?" pisał Miłosz w przedmowie do tomu "Ocalony".Struktura i funkcja poezji, a także sam proces twrczy sa przedmiotem rozważań poety w utworze "ARS POETICA?" Wiersz ma charakter swoistego programu artystycznego, w ktrym Miłosz postuluje zacieranie granic między prozą a poezją po to, by swą twrczość uczynić bardziej zrozumiałą i nie narażać czytelnika i artysty na "męki wyższego rzędu". Jednocześnie trudno mwić w przypadku tego wiersza o manifeście twrczym, ktry powinna charakteryzować pewność wypowiadanych sądw. Natomiast w przypadku "Ars Poetica?" już sam tytuł utworu zawiera wahanie, podmiot liryczny nie posiada niezbitej pewności że to co pisze posiada faktyczną wartość. Zmiana optyki podmiotu wypowiadającego się początkowo w formie pierwszoosobowej, a następnie jako "my" liryczne świadczy o podobnej sytuacji wszystkich ludzi piszących. Poeta ze swoistym dystansem i humorem zastanawia się nad tym,czym tak naprawde jest poezja. Wskazuje tu Miłosz piarwiastek metafizyczności będący udziałem procesu twrczego- "Dlatego słusznie się mwi, że dyktuje poezję dajmonion". Poezja jako twr wyobraźni człowieka jest czymś bardzo indywidualnym, stanowi wyraz ekshibicjonizmu uczuciowego autora.Jednocześnie jest zjawiskiem bardzo nieoczekiwanym, dyktowanym przypływem nie dokońca zrozumiałego natchnienia co wyraża Miłosz w słowach:"Bo wiersze wolno pisac rzadko i niechętnie".


Przykadowe prace

Barok i jego nurty w Polsce.

Barok i jego nurty w Polsce. Barok jest okresem w sztuce. W Europie rozpoczął się w XVI wieku a zakończył na końcu wieku XVII. Rozwinął się we Włoszech a stamtąd rozprzestrzenił się na całą Europę. W Polsce tendencje barokowe pojawiły się n...

Życie prywatne Napoleona Bonapartego

Życie prywatne Napoleona Bonapartego Żyjemy krtko i chcielibyśmy, aby nasze życie miało sens. Jednak tylko nieliczni mogą zrealizować swoje pragnienia. Są to nasi wielcy bohaterowie, ktrych podziwiamy i chcielibyśmy naśladować. Dlaczego jednak im się udało, a nam...

Okres niemowlęcy i poniemowlęcy - Turner

Okres niemowlęcy i poniemowlęcy - Turner 1. Rozwj fizyczny. W dzieciństwie rozwj fizyczny przebieg etapami w określonej kolejności, co jest wynikiem stopniowego rozwoju komrek mzgowych. Dojrzewanie, często określane rwnież jako gotowość, ma swoje podstawy ...

"Cierpienie i zło, ktre jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - ludzkie postawy wobec cierpienia.

"Cierpienie i zło, ktre jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - ludzkie postawy wobec cierpienia. Nieodłącznym towarzyszem w życiu człowieka, obok radości i szczęścia, jest cierpienie. Czy tego chcemy, czy nie ono istniało...

Polskie Państwo Podziemne w czasie II Wojny Światowej

Polskie Państwo Podziemne w czasie II Wojny Światowej POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Już wtedy doszło do zmian w polskim rządzie na uchodźstwie. Prezydent Mościcki mianował swym ...

Protisty

Protisty Protisty - jedno z pięciu wyrżnianych obecnie krlestw organizmw żywych, obejmujące te eukarionty, ktre pozostały po wyłączeniu organizmw zaliczonych do zwierząt, roślin i grzybw. Nie istnieje żadna zaawansowana ewolucyjnie cecha, ktra wyrżniałaby protis...

Recenzja "Transferu"- Śmiech i gorycz w jednym piekle

Recenzja "Transferu"- Śmiech i gorycz w jednym piekle Śmiech i gorycz w jednym... piekle Podrż do piekła i z powrotem, oto co oferują nam autorzy przedstawienia pt. ?Transfer?. Sztuka wystawiona w Teatrze Wspłczesnym w Warszawie, została napisana przez sławnego, rosyjskiego d...

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa pracownika Istota odpowiedzialności porządkowej pracownika, w tym katalog kar i warunki stosowania kar porządkowych oraz tryb postępowania związany z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Odpowiedzialność porządkowa jest to m...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry