• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Mniejszo&...

Nawigacja

Mniejszości Narodowe II RP.Mniejszości Narodowe II RP.
Temat: Mniejszosc Narodowe II RP.
Druga Rzeczpospolita zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km 2, na ktrym zamieszkiwało 27 milionw osb (według spisu z 1921 r), z czego 69,2% podało narodowość polską. Mniejszości narodowe stanowiły ponad 30% oglnej liczby mieszkańcw Polski , przy czym odsetek ludności ukraińskiej bywa obecnie szacowany na 15-16 %, białoruskiej na 4-6 %, żydowskiej na 8-10 %, niemieckiej zaś na 2-3 %. Rozmieszczenie poszczeglnych narodowości było nierwnomierne.
Ludność ukraińska i białoruska zasiedlała w zwartych skupiskach obszary na wschd od linii Bugu i Sanu. Niemcy i Żydzi żyli w rozproszeniu, nie posiadając zwartego terytorium osiedlenia. Wszystkie te grupy rżniły się ponadto warunkami życia ekonomicznego, strukturą społeczną oraz obliczem politycznym i kulturowym.W wojewdztwach wschodnich Polacy stanowili łącznie wg oficjalnych danych statystycznych 37,9 % ogłu ludności. Procent ludności białoruskiej i ukraińskiej był w rzeczywistości wyższy, co wynikało ze słabszego uświadomienia tej ludności, dającej w niektrych zapadłych okolicach niejednoznaczne wypowiedzi w czasie spisu i zakwalifikowanej w takich wypadkach przez komisarzy spisowych do narodowości polskiej. Jednocześnie na zachodzie spore odłamy ludności polskiej znalazły się poza granicami państwa. Liczbę Polakw zamieszkałych na terenie polskich ziem zachodnich pozostających w granicach Niemiec można szacować na około 1mln, na terenie zaś całego państwa niemieckiego na około 1,3 mln. Najliczniejszą grupę spośrd niepolskich narodowości stanowili Ukraińcy. Zamieszkiwali oni południowo-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na południe od Prypeci: Wołyń, Podole, Podkarpacie, Karpaty Wschodnie; skupiska ludności ukraińskiej znajdowały się także na ziemi chełmskiej i podlaskiej.Pod względem zawodowym i społecznym ludność ukraińska była niezbyt zrżnicowana. Ponad 80 % stanowili chłopi, robotnicy rolni zaś dalsze 7-8 %. Ziemie ukraińskie znajdowały się na niskim szczeblu rozwoju gospodarczego, wieś nękały charakterystyczne dla terenw wschodnich Rzeczypospolitej bolączki rozdrobnienie i małorolność gospodarstw, przeludnienie i brak pracy dla nadwyżki siły roboczej spowodowane m.in. brakiem większego przemysłu i dominacją Polakw wśrd wielkiej własności ziemskiej. Nieliczna, ale bardzo aktywna inteligencja ukraińska prowadziła ożywioną działalność na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej ludności, głwnie poprzez rozwj spłdzielczości . Ruch spłdzielczy miał ogromne znaczenie w umacnianiu odrębności ekonomicznej i politycznej Ukraińcw, czyniąc z nich zorganizowaną siłę gospodarczo-kulturalną.Drugą pod względem liczebności mniejszość terytorialną stanowili Białorusini. Zamieszkiwali oni płnocno-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na płnoc od Prypeci, w grnym dorzeczu Niemna i na lewym brzegu Dźwiny.


Przykadowe prace

Ergonomiczne urządzenie miejsca pracy biurowej

Ergonomiczne urządzenie miejsca pracy biurowej Ergonomiczne biuro Ergonomiczne zaprojektowanie stanowiska pracy obejmuje dobr mebli i wyposażenia, a potem ich odpowiednie ustawienie i oświetlenie tak, by zapewnić pracownikom komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Nowoczesne i ergonomiczne urz...

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok pźniejszych

Fascynacja śmiercią, przemijaniem, a zachłanne ukochanie życia w tekstach kultury epok pźniejszych Wstęp: Odwieczne zainteresowanie człowieka śmiercią. Rżne postawy wobec śmierci: - czerpanie jak najwięcej z życia - umartwianie się, asceza, świad...

Polityka Władysława Jagiełły

Polityka Władysława Jagiełły Po czasie haosu i anarchii jaka panowała po śmierci ostatniego z rodu piastw, władzę obją Ludwik Węgierski. W Posce w tym czasie nastąpił potężny wzrost możnowładcw, czyli zaangazowania politycznego szlachty. To w ...

Jaką książke wzięłabyś/wziąłbyś na bezludną wyspę ?

Jaką książke wzięłabyś/wziąłbyś na bezludną wyspę ? Auf eine einsame Insel werde ich Buch unter dem Titel " Cierpkość Wiśni " mitnehmen. Die Autorin heiBt Izabela Sowa und der Verlag heiBt RYTM. Das ist ein Abenteuierroman. Das ist mein liebling Buch. Ich bek...

Bazyliszek - streszczenie

Bazyliszek - streszczenie Halszka i Maciek, wbrew zakazowi ojca, kowala Ostrogi, wchodzą do ciemnej piwnicy. Okazuje się, że mieszka w niej bazyliszek, smok, ktry zamienia wzrokiem swoje ofiary w kamienne posągi. Na pomoc dzieciom spieszy Ostroga i mieszkańcy miasta. Swoją wiedzą i dośw...

Jak romantycy rozumieli miłość? Porwnaj ich przekonania ze wzorami miłości, ktre pojawiły się w poprzednich epokach.

Jak romantycy rozumieli miłość? Porwnaj ich przekonania ze wzorami miłości, ktre pojawiły się w poprzednich epokach. Uczuciem na miarę wielkich namiętności romantycznego bohatera była miłość. Rwnie jak on pełna sprzeczności, zmysłowa i ideal...

Joanici

Joanici Joannici (1099 - ) Joannici, od 1310 Kawalerowie Rodyjscy, od 1530 Kawalerowie Maltańscy, szpitalny zakon rycerski nazywany pierwotnie Zgromadzeniem czy też Wsplnotą Świetego Jana, powstał w czasie pierwszej krucjaty, przed zdobyciem Jerozolimy w 1099 roku. Celem Zgromadzenia było pr...

Rozwiń zdanie wypowiedziane przez chr w ''Orestei'': Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć, ciężki haracz płacimy śmiertelni. Czy zgadzasz się

Rozwiń zdanie wypowiedziane przez chr w ''Orestei'': Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć, ciężki haracz płacimy śmiertelni. Czy zgadzasz się z taką koncepcją świata? Cierpienie... Negatywny stan psychiczny, bądź fizyczny i emocjnalny, doświ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry