• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Mniejszo&...

Nawigacja

Mniejszości Narodowe II RP.Mniejszości Narodowe II RP.
Temat: Mniejszosc Narodowe II RP.
Druga Rzeczpospolita zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km 2, na ktrym zamieszkiwało 27 milionw osb (według spisu z 1921 r), z czego 69,2% podało narodowość polską. Mniejszości narodowe stanowiły ponad 30% oglnej liczby mieszkańcw Polski , przy czym odsetek ludności ukraińskiej bywa obecnie szacowany na 15-16 %, białoruskiej na 4-6 %, żydowskiej na 8-10 %, niemieckiej zaś na 2-3 %. Rozmieszczenie poszczeglnych narodowości było nierwnomierne.
Ludność ukraińska i białoruska zasiedlała w zwartych skupiskach obszary na wschd od linii Bugu i Sanu. Niemcy i Żydzi żyli w rozproszeniu, nie posiadając zwartego terytorium osiedlenia. Wszystkie te grupy rżniły się ponadto warunkami życia ekonomicznego, strukturą społeczną oraz obliczem politycznym i kulturowym.W wojewdztwach wschodnich Polacy stanowili łącznie wg oficjalnych danych statystycznych 37,9 % ogłu ludności. Procent ludności białoruskiej i ukraińskiej był w rzeczywistości wyższy, co wynikało ze słabszego uświadomienia tej ludności, dającej w niektrych zapadłych okolicach niejednoznaczne wypowiedzi w czasie spisu i zakwalifikowanej w takich wypadkach przez komisarzy spisowych do narodowości polskiej. Jednocześnie na zachodzie spore odłamy ludności polskiej znalazły się poza granicami państwa. Liczbę Polakw zamieszkałych na terenie polskich ziem zachodnich pozostających w granicach Niemiec można szacować na około 1mln, na terenie zaś całego państwa niemieckiego na około 1,3 mln. Najliczniejszą grupę spośrd niepolskich narodowości stanowili Ukraińcy. Zamieszkiwali oni południowo-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na południe od Prypeci: Wołyń, Podole, Podkarpacie, Karpaty Wschodnie; skupiska ludności ukraińskiej znajdowały się także na ziemi chełmskiej i podlaskiej.Pod względem zawodowym i społecznym ludność ukraińska była niezbyt zrżnicowana. Ponad 80 % stanowili chłopi, robotnicy rolni zaś dalsze 7-8 %. Ziemie ukraińskie znajdowały się na niskim szczeblu rozwoju gospodarczego, wieś nękały charakterystyczne dla terenw wschodnich Rzeczypospolitej bolączki rozdrobnienie i małorolność gospodarstw, przeludnienie i brak pracy dla nadwyżki siły roboczej spowodowane m.in. brakiem większego przemysłu i dominacją Polakw wśrd wielkiej własności ziemskiej. Nieliczna, ale bardzo aktywna inteligencja ukraińska prowadziła ożywioną działalność na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej ludności, głwnie poprzez rozwj spłdzielczości . Ruch spłdzielczy miał ogromne znaczenie w umacnianiu odrębności ekonomicznej i politycznej Ukraińcw, czyniąc z nich zorganizowaną siłę gospodarczo-kulturalną.Drugą pod względem liczebności mniejszość terytorialną stanowili Białorusini. Zamieszkiwali oni płnocno-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na płnoc od Prypeci, w grnym dorzeczu Niemna i na lewym brzegu Dźwiny.


Przykadowe prace

Prawo

Prawo Rżnice i podobieństwa między normą prawną i moralną. Normy moralne nie stanowią wyrazu woli państwa a przez to nie mają mocy obowiązującej czyli są respektowane dobrowolnie. Natomiast normy prawa jako reguły wyrażające wolę pań...

Kim jest Pan Bg?

Kim jest Pan Bg? Pan Bg jest dla mnie doskonałą istotą dobrą dla człowieka. Jest On sprawiedliwy i wyrozumiały w stosunku do nas – ludzi. Stanowi On dla nas oparcie w trudnej podrży przez nasze życie. Czując Jego nieustanną troskę o mnie i znajdując si...

"Niuz"- autorstwa i reżyserii Ryszarda Bugajskiego- recenzja

"Niuz"- autorstwa i reżyserii Ryszarda Bugajskiego- recenzja Ostatnio w Teatrze Telewizji zostało wyemitowane przedstawienie ?Niuz? autorstwa i reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Grają w nim min takie gwiazdy telewizji jak: Artur Żmijewski, Gabriela Kownacka, Krzysztof Kolberger i Piotr Machalica. B...

CV Jana Kochanowskiego.

CV Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski Informacje osobiste: Stan cywilny: Żonaty Data urodzenia: 1530r. (dokładna data nie jest znana) Miejsce urodzenia: Sycyna koło Puław Adres:Czarnolas, Gmina Policzna Wykształcenie: ?–? Studia na Uniwersytecie Padewskim we W...

Test z antropologii

Test z antropologii TEST z Antropologii kulturowej 1. Zdaniem: a) O. Spenglera, b) L. H. Morgana, c) M. Webera- cywilizacja to ostatnie stadium kultury 2. Termin cultura na określenie filozofii po raz pierwszy użył: a) Cyceron, b) Seneka, c) Marek Aureliusz 3. Pi...

"Bywa nieraz,że stajemy w obliczu prawd,dla ktrych brakuje słw"(Jan Paweł II)Czy literatura XX wieku potwierdza tę myśl?

"Bywa nieraz,że stajemy w obliczu prawd,dla ktrych brakuje słw"(Jan Paweł II)Czy literatura XX wieku potwierdza tę myśl? I.Wstęp 1.Człowiek-jednostka,ktrej los jest nieprzewidywalny. 2.W nienormalnych warunkach życia,istota ludzka staje się istotą biologiczną,a...

Według jakich wartości proponowali postępować moi dotychczasowi nauczyciele?

Według jakich wartości proponowali postępować moi dotychczasowi nauczyciele? Rodzice to pierwsi najważniejsi nauczyciele i wychowawcy dziecka, ponieważ to oni jako pierwsi pozwalają mu na poznanie świata przez dotyk, zapach, słowa, i z każdym etapem rozwoju uczą dziecko ja...

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze

Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze Rodzina zastępcza a inne formy rodzinnej opieki nad dzieckiem Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym. Od lat poszu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry