• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Mniejszo&...

Nawigacja

Mniejszości Narodowe II RP.Mniejszości Narodowe II RP.
Temat: Mniejszosc Narodowe II RP.
Druga Rzeczpospolita zajmowała ostatecznie obszar o powierzchni 388 tys. km 2, na ktrym zamieszkiwało 27 milionw osb (według spisu z 1921 r), z czego 69,2% podało narodowość polską. Mniejszości narodowe stanowiły ponad 30% oglnej liczby mieszkańcw Polski , przy czym odsetek ludności ukraińskiej bywa obecnie szacowany na 15-16 %, białoruskiej na 4-6 %, żydowskiej na 8-10 %, niemieckiej zaś na 2-3 %. Rozmieszczenie poszczeglnych narodowości było nierwnomierne.
Ludność ukraińska i białoruska zasiedlała w zwartych skupiskach obszary na wschd od linii Bugu i Sanu. Niemcy i Żydzi żyli w rozproszeniu, nie posiadając zwartego terytorium osiedlenia. Wszystkie te grupy rżniły się ponadto warunkami życia ekonomicznego, strukturą społeczną oraz obliczem politycznym i kulturowym.W wojewdztwach wschodnich Polacy stanowili łącznie wg oficjalnych danych statystycznych 37,9 % ogłu ludności. Procent ludności białoruskiej i ukraińskiej był w rzeczywistości wyższy, co wynikało ze słabszego uświadomienia tej ludności, dającej w niektrych zapadłych okolicach niejednoznaczne wypowiedzi w czasie spisu i zakwalifikowanej w takich wypadkach przez komisarzy spisowych do narodowości polskiej. Jednocześnie na zachodzie spore odłamy ludności polskiej znalazły się poza granicami państwa. Liczbę Polakw zamieszkałych na terenie polskich ziem zachodnich pozostających w granicach Niemiec można szacować na około 1mln, na terenie zaś całego państwa niemieckiego na około 1,3 mln. Najliczniejszą grupę spośrd niepolskich narodowości stanowili Ukraińcy. Zamieszkiwali oni południowo-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na południe od Prypeci: Wołyń, Podole, Podkarpacie, Karpaty Wschodnie; skupiska ludności ukraińskiej znajdowały się także na ziemi chełmskiej i podlaskiej.Pod względem zawodowym i społecznym ludność ukraińska była niezbyt zrżnicowana. Ponad 80 % stanowili chłopi, robotnicy rolni zaś dalsze 7-8 %. Ziemie ukraińskie znajdowały się na niskim szczeblu rozwoju gospodarczego, wieś nękały charakterystyczne dla terenw wschodnich Rzeczypospolitej bolączki rozdrobnienie i małorolność gospodarstw, przeludnienie i brak pracy dla nadwyżki siły roboczej spowodowane m.in. brakiem większego przemysłu i dominacją Polakw wśrd wielkiej własności ziemskiej. Nieliczna, ale bardzo aktywna inteligencja ukraińska prowadziła ożywioną działalność na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej ludności, głwnie poprzez rozwj spłdzielczości . Ruch spłdzielczy miał ogromne znaczenie w umacnianiu odrębności ekonomicznej i politycznej Ukraińcw, czyniąc z nich zorganizowaną siłę gospodarczo-kulturalną.Drugą pod względem liczebności mniejszość terytorialną stanowili Białorusini. Zamieszkiwali oni płnocno-wschodnie obszary państwa polskiego, położone na płnoc od Prypeci, w grnym dorzeczu Niemna i na lewym brzegu Dźwiny.


Przykadowe prace

Dlaczego nie chcesz żyć w czasach Hammurabiego?

Dlaczego nie chcesz żyć w czasach Hammurabiego? Za władania Hammurabiego Babilonia była prężnym państwem –miastem , posiadającym prawa, za ktre złamanie ponoszono czasem okrtną karę. Z tak dobrze zorganizowanym aparatem urzędniczym Hammurabi podbijał przyle...

Expose premiera

Expose premiera Expose Wysoki Sejmie W związku z wyborem mojej osoby na urząd premiera Rzeczypospolitej Polskiej pragnę przedstawić moje expose. Przez ubiegłe lata nagromadziło się w naszym kraju wiele problemw, ktre wraz z moim rządem musimy rozwiązać dla dob...

Marcin Luter.

Marcin Luter. Luter Marcin, Martin Luther (1483-1546), duchowny, niemiecki reformator Kościoła zachodniego. Od 1497 znajdował się pod wpływem Braci Wsplnego Życia, ruchu odnowy w średniowiecznym katolicyzmie. W 1505 wstąpił do zakonu augustianw. Zajmował się filozofi...

Wpływ grupy społecznej na zachowanie jednostki

Wpływ grupy społecznej na zachowanie jednostki Film pt. Efekt motyla w reż. Eric Brees i J. Mackye Gruber to typowy przykład wpływu grupy na zachowanie jednostki. Paczka przyjacił i reszta najbliższego otoczenia mają niebywały wpływ na zachowanie głwnego bohate...

Mechanika Relatywistyczna

Mechanika Relatywistyczna Mechanika Relatywistyczna jest to rozszerzenie mechaniki klasycznej na duże prędkości. Z transformacji Galileusza wynika logiczne składanie wektorw prędkości, jednak galileuszowskie prawo składania wektorw prędkości nie jest oglnie obowiązują...

Dipol Elektryczny - krotki opis

Dipol Elektryczny - krotki opis Dipolem elektrycznym określa się układ dwu rwnych przeciwnego znaku ładunkw q oddalonych od siebie o 1. Miarą dipola jest jego moment elektryczny pe=q*1. Dipol elektryczny tworzy para ładunkw elektrycznych,dodatni i ujemny,znajdujących się w malej odl...

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie 21.XII.2005 odważyłam się ( po namowach stałych bywalcw) wejść do najciekawszego w Polsce Muzeum Powstania Warszawskiego, ktrego lokalizacja przypada na ul Grzybowskiej 69 w Warszawie. Muzeum to nie jest tradycyjnym muzeum z ekspozycjami w gablota...

List do Romea od Juli

List do Romea od Juli Werona 14 czerwca 1581 roku Luby mj Romeo Romeo! Czemu ty jestes Romeo? Zaprzyj się ojca i wyrzecz imienia. Jedynie twe imie jest mi wrogie. Luby mj o weź sobie inne imię. Czymże jest imie pod innym imieniem rownie zachowało by droga mi doskonałość...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry