• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: MJ PRZY...

Nawigacja

MJ PRZYJACIEL Z AUREOLĄMJ PRZYJACIEL Z AUREOLĄ
Ewangelia (Dobra Nadzieja) dzielona jest na Ewangelię Kanoniczne i Niekanoniczne.

Ewangelia kanoniczna to ta uznawana przez kościł (Nowy Testament) a nie kanoniczna nie uznawana (apokryfy). Kościł katolicki przypisuje "Dobre nadzieje" trzem ewangelistą Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. Ewangelie kanoniczne powstały w okresie od ok. 60-90 n.e. W wyniku spisania tradycji ustnych.

Najstarsze odpisy oryginałw ewangelii pochodzą z połowy II w. (120-140) I zostały znalezione w Egipcie.

Należy także dodać, że inne kościoły chrześcijańskie dodają do tego kanonu jeszcze inne ewangelie uważane przez kościł katolicki za apokryfy (ewangelia ebionitw, ewangelia Hebrajczykw, ewangelia wg św. Tomasza - kościł koptyjski, ewangelia Prawdy).Mateusz Ewangelista, Lewi (I w. N.e.), Wg tradycji chrześcijańskiej celnik (dzierżawca cła) w Kafarnaum, jeden z apostołw Jezusa. Ewangelia Mateusza była zredagowana po aramejsku w Palestynie (51-60). Ojcom Kościoła w II w. Znana była tylko z greckiej parafrazy aramejskiego tekstu. Przeznaczona została dla judeo-chrześcijan i dla Żydw, dlatego jej głwnym zadaniem było wykazanie, że Jezus był Mesjaszem zapowiedzianym w Starym Testamencie. Istnieje domniemanie, że Mateusz musiał znać tekst Ewangelii Marka lub, że obaj korzystali z tego samego źrdła. Tezą przewodnią całej Ewangelii jest udowadniane, iż w osobie, w życiu, w czynach i w nauce Jezus urzeczywistnia proroctwa Starego Testamentu. Symbolem Mateusza Ewangelisty jest uskrzydlony anioł lub młodzieniec. Częsty temat w sztuce.Marek Ewangelista, Jan Marek, święty (I w. N.e.), Uczeń i towarzysz podrży misyjnych św. Piotra, Pawła i Barnaby. Autor drugiej Ewangelii (wg rzymskiej tradycji z połowy I w. N.e.). Wg pźniejszej tradycji założyciel gminy chrześcijańskiej w egipskiej Aleksandrii,

Gdzie ponisł śmierć ok. 74. W IX w. Jego relikwie przewieziono do Wenecji (patron miasta). Wyobrażenia Marka Ewangelisty wraz z jego symbolem (lew) występują często w Wenecji, jak też sztukach plastycznych innych miast (Fra Angelico, A. Drer, J. i G. Bellini, Tycjan, Tintoretto).

Łukasz Ewangelista (? - Ok. 63), wg Euzebiusza pochodził z Antiochii Syryjskiej. Z zawodu był lekarzem (List do Kolosan IV,14). Był wiernym towarzyszem i wspłpracownikiem Pawła Apostoła, ktremu towarzyszył w wielu podrżach misyjnych. Jest autorem trzeciej Ewangelii pisanej na polecenie i wg wskazwek Pawła, co potwierdzają Ireneusz (ok. 130 - ok. 202) i Orygenes (185-254). Posiadał wykształcenie greckie, czego dowodzi prolog do Ewangelii i styl dzieła, zawierający wiele parabol (przypowieści).

Jest rwnież uważany za autora Dziejw Apostolskich, ktre zostały napisane rwnież na zlecenie Pawła, a praca nad nimi musiała być zakończona przed 70, gdyż nie ma w nich wzmianki o zburzeniu Jerozolimy. Komisja Biblijna Kościoła rzymskokatolickiego 26 czerwca 1912 orzekła autorytatywnie o autentyczności tekstw Ewangelii św. Łukasza.Jan Ewangelista, święty (I w. N.e.), Wg Nowego Testamentu syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat Jakuba Starszego. Rybak z Galilei.

Początkowo uczeń Jana Chrzciciela. Umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa. Świadek całej działalności Chrystusa i jedyny świadek jego śmierci. Autor czwartej Ewangelii i Apokalipsy.


Przykadowe prace

Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i his

Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie. Człowiek, choć jest istotą rozumną od zarania wiekw gubił się w swoich rozwa&#...

Zagadnienia z rachunkowości.

Zagadnienia z rachunkowości. Zagadnienia z rachunkowości 1. Omw unormowania prawne rachunkowości w Polsce po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Od 01.01.1991 w Polsce wprowadzono nowe zasady prowadzenia rachunkowości Dz.U nr 10 z 1991. Nowe standarty służyły gospodarce rynkowej, o...

Streszczenie - Kamizelki Bolesława Prusa

Streszczenie - Kamizelki Bolesława Prusa Nowela „Kamizelka” opowiada o historii narratora, opowiadanej przez niego samego. Głwny bohater popada w ciężką chorobę i kiedy w końcu to zauważa, postanawia sprawdzić, czy aby i jego żona jest tego samego zdania co on. Ja...

...jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięscy musi do nas należeć .

...jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięscy musi do nas należeć . Wielu ludzi na świecie udowodniło, że ...jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwyci&...

Ekonomia - zagadnienia

Ekonomia - zagadnienia Badanie relacji pionowo-poziomych Ustalenie relacji pomiędzy poszczeglnymi pozycjami aktyww i pasyww wymusza konieczność przekształcenia bilansu księgowego w bilans analityczny. W bilansie analitycznym poszczeglne pozycje aktyww i pasyww uszeregowane zostały wed...

Rezerwacja pokoju

Rezerwacja pokoju Łomża, den 12. April 2002 Natalia Nowak Ul. Słoneczna 67/10 18-409 Łomża POLEN Austriapol Reiseburo Singerstrasse 3 1019 Wien STERREICH Die Reservierung Sehr geehrte Damen und Herren, ich heie Natalia ...

Grayna - streszczenie.

Grayna - streszczenie. Dziao si to w 14 wieku na Litwie.Bya noc.W wietle kiyca wida byo stare gotyckie zamczysko. Do bram zamku zajechao trzech posw krzyackich.dali oni natychmiastowego widzenia z Ksiciem Litaworem.Gdy suga oznajmi i pan pi posowie pokazali mu piercie i powiedzieli e ksie bdzie wied...

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - wpływ totalitaryzmu na człowieka.

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - wpływ totalitaryzmu na człowieka. Uważam, że w imię własnej głupoty. Jak powszechnie wiadomo twrca ideologii nazistowskiej był Adolf Hitler. To on tak bardzo nienawidził Żydw, co zostało mu jeszcze z lat młodości. Jeden cz ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry