• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Mój ulubi...

Nawigacja

Mój ulubiony bohater romantycznyMój ulubiony bohater romantyczny
Warszawa, 25 09 2003Szanowny Panie Jacku Soplico

W moim liście do Pana chciałbym przedstawić mojego ulubionego bohatera romantycznego. Zapewne domyśla się Pan, że chodzi tu o adresata listu, czyli, o Pańską osobę, gdyż inaczej było by to wielkim nietaktem z mojej strony. Uważam, że mój wybór jest słuszny i postaram się w tymże liście udowodnić Panu, dlaczego.

W tej epoce literackiej jest wiele postaci godnych uwagi, chociaż by Konrad Wallenrod, Balladyna czy Rejent Milczek z powieści Aleksandra Fredry. Uważam, iż Pan z pośród tych wszystkich osób jest najbardziej barwną osobą, pokazującą i odsłaniającą nam ponad czasowe prawdy. Pierwszym i głównym moim powodem jest to, iż jest Pan osobą o skomplikowanej biografii. Jest Pan zbrodniarzem i pokutnikiem. Burzliwa przeszłość i czyny, jakie temu towarzyszą skreśliły imię Pana z niejednego serca i mózgu. Chodzi mi tu o zabicie Stolnika, ojca Pańskiej ukochanej – Ewy. Czyn, który zaważył na dalszym Pana losie uważam, że był spowodowany niechęcią do Horeszki i odmową wydania jego córki za Pańską osobę. Lecz nie tylko tu mowa o zabiciu Stolnika, ale także o mimowolnym wsparci Rosjan podczas powstania Kościuszkowskiego. Osobiste interesy i zemsta splotły się z przestępstwem wobec narodu. Niejeden na pana miejscu stoczyłby się i wkrótce zginął lub uciekł przed karą. Jednak Pańska osoba pokazuje, że jest pan inny. Uciekł pan, ale nie po to, aby uniknąć kary, ale by ją zmazać z siebie i udowodnić skruchę oraz chęć poprawy. Myślę, że fakt, iż wybrał Pan właśnie zakon w Rzymie a nie żadne inne miejsce umocniło Pana w postanowieniu odpokutowania swojej winy a imię, jakie pan sobie nadał w pełni potwierdza chęć wewnętrznej przemiany oraz samoocenę Pana w stosunku do Siebie. Właśnie od tego momentu Pańskiego życia ujawnia się najwyraźniej cecha, który w moim czasie jest bardzo ważna, a u człowieka takiego jak Pan, który wręcz zostaje wygnany z ojczyzny jest jego ideą i celem życiowym. Mówię tu o patriotyzmie. Wpływa na to fakt, iż wielokrotnie brał pan udział w bitwach o Polskę lub mogących mieć wpływ na jej wolność. Misja emisariusza zakonnika w Legionach Dąbrowskiego, czy udział w szarży pod Somosierrą, stawiają nam przed oczami Pańską postać jako człowieka, który niejednokrotnie ryzykuje życiem i zostaje kilkakrotnie ranny w imię Polski (bitwa pod Somosierrą u boku Kozietulskiego). Wszystko to służyło jednemu celowi, na którym tak bardzo Panu zależało – upoważnieniu księcia Józefa do powstania na Litwie i odzyskania przez Polskę niepodległości. Uważam, iż pokazuje nam Pan jak bardzo człowiek potrafi zmienić się na lepsze. Zwykłego szlachcica stał się Pan osobą, która przejęła z poprzedniej osobowości zachowała w sobie najlepsze cechy. Z dawnej buty, samowoli, poczucia wyższości nie zachował się nawet ślad. Pokazuje Pan, że nikogo nie wolno skreślać i traktować go jak skazańca. Każdy może się zmienić i trzeba dać tylko jemu szansę, aby mógł to nam udowodnić. Myślę, że właśnie tym klasztorem współczesności i szansą, jaką dostajemy jest nasze więzienie. Drugim życiem, jaką skazańcy otrzymali, by tam na wzór Pana zmieniać swoją osobowość. Pokazuje nam Pan jak człowiek skromny, pozostający w cieniu, wykonujący pokornie rozkazy potrafi dokonać wielkich czynów. Sądzę, że jest Pan również uosobieniem naszej ojczyzny. Ojczyzny, która jak Pan przeżywa przemiany by stać się wolną.

Z tych powodów wybrałem Pana osobę, gdyż uważam, że we współczesnym świecie mało jest wzorców godnych do naśladowania. Ludziom potrzebny jest ktoś, kto ich pokieruje do zwycięstwa. Dlatego może Pańska osoba zainspiruje kogoś do tak szlachetnych i wzniosłych czynów.

Z poważaniem

Jarosław Ługowski gim.14


Przykładowe prace

Czt warto dążyć do doskonalenia samego siebie?

Czt warto dążyć do doskonalenia samego siebie? Każdy zna samego siebie, swoje wady i zalety. Jest tyle wspaniałych ludzi na świecie. Każdy człowiek zasługuje na odrobinę uwagi i poświęcenia, ale nikt nie jest idealny. Dlatego powinniśmy dążyć do do...

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty. Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespół dodatnich cec...

Streszczenie - Ten obcy

Streszczenie - Ten obcy Akcja powieści rozgrywa się w osadzie Olszyny. Obok tej wsi płynęła rzeka Młynówka, na której po powodzi powstała wyspa połączona brzegiem jedynie poprzez przewrócone drzewo. Wyspa stała się miejscem czworga dzieci: Mariana Pietrzyka, Julka Milera (ciotecznych braci) oraz Pestki Ubyszówny i Uli Zalewski...

Rola rekwizytów w "Weselu" Wyspiańskiego na podstawie "Dekoracji" i całego dramatu.

Rola rekwizytów w "Weselu" Wyspiańskiego na podstawie "Dekoracji" i całego dramatu. Stanisław Wyspiański był niewątpliwie najbardziej wszechstronnym artystą Młodej Polski. Zasłynął zarówno w dziedzinie literatury jak i malarstwa. W listopadzie 1900 roku w...

Arbeitsvertrag

Arbeitsvertrag Arbeitsvertrag zwischen ................................................................. Arbeitgeber und Frau/Herrn............................................................. Arbeitnehmer 1 Beginn des Anstellungsverhltnisses Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom 01.09.2008 als Bodenbeschichter ...

Prawo międzynarodowe publiczne.

Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo międzynarodowe publiczne- zakres przedmiotu, notatki - pełna wersja w załączniku. MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE Działy prawa międzynarodowego publicznego: 1. Historia 2. Źródła PMP 3. Podmioty PMP 4. Organy p...

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza W średniowieczu największą mądrością była umiejętność właściwego rozpoznawania, co dobre, a co złe. Dziś coraz trudniej odróżnić od siebie te wartości. Zdaje się takż...

Architektura, malarstwo, muzyka Renesansu.

Architektura, malarstwo, muzyka Renesansu. Renesans (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - "odrodzenie"), w sztuce okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI w. - we Włoszech od XI...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry