• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Monarchia...

Nawigacja

Monarchia despotyczna w Egipcie!Monarchia despotyczna w Egipcie!
1. Państwo składa się z 3 najważniejszych elementów:

-terytorium,

-społeczeństwo,

-władza.

2.Państwo Egipskie powstało, ponieważ istniała konieczność budowy i kontrolowanie systemu inwigilacyjnego.

3. Na czele państwa stał faraon-władca despotyczny-sprawował on nieograniczoną władzę(ustaniawiał prawa, ale sam im nie podlegał, był najwyższym kapłanem, najwyższym dowydcą wojsk i najwyższym sędzią.

4. Symbolem władzy despotycznej były piramidy.

5.Monarchia despotyczna - ustrój w którym władca sprawuje nieograniczoną władzę i nie podlega prawom stanowionym przez siebie.

6.Struktura(układ)społeczna w Egipcie:FARAON

------------

WEZYR

------------------

URZĘDNICY, KAPŁAN,

OFICEROWIE

-------------------------------

CHŁOPI, KUPCY,RZEMIEŚNICY,

ŻOŁNIERZE

------------------------------------------------

NIEWOLNICY


Przykładowe prace

Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona

Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm warstwy gleby trwa około 200-1000 lat. Tworzenie się gleby następuje w wyniku wietrzenia skał pod...

Dwie racje w Antygonie Sofoklesa.

Dwie racje w Antygonie Sofoklesa. Autorem Antygony jest Sofokles – sławny tragediopisarz starożytnej Grecji. Żył w V wieku p.n.e. Wprowadził do dramatu wiele innowacji: dodał trzeciego aktora, ograniczył rolę bogów, na pierwszym planie ukazał bohatera świadomego odpowie...

Beruf

Beruf Begre eine teure Agathe! Eben fingen an Ferien und ich habe jetzt eine Zeit damit zu Dir zu schreiben. Ich bin in Danzig. Ein Wetter ist eine Schnheit, also wir eine ganze Zeit faulenzen auf dem Strand. Wir am Nachmittag besichtigen eine Stadt. Danzig ist wunderbar! Ich werde diese Stadt begeistert. Man Schade, dass es...

Fundusze celowe

Fundusze celowe Spis treści: 1. Wstęp ? definicja funduszu celowego. 2. Zniesienie zakazu tworzenia nowych funduszy celowych. 3. Ustawa o finansach publicznych a źródła tworzenia funduszu celowego. 4. Celowy charakter działalności finansowej. 5. Fundusz celowy a budżet. 6. Plan finansowy ...

Wojna obronna Polski - 1939

Wojna obronna Polski - 1939 Podstawą konfliktu były roszczenia Niemiec do Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza (wraz z Gdańskiem), uzgodnione przez Hitlera z drugim agresorem – Związkiem Sowieckim w planie nowego rozbioru Polski (pakt Ribbentrop – Mołotow). 1 września o godzi...

Makroekonomia

Makroekonomia EKONOMIA bada w jaki sposób i co społeczeństwa decydują i dla kogo jest produkowana DOBRO produkty materialne USŁUGA produkty niematerialne ZASÓB RZADKI na który popyt przy cenie równej zero przewyższa dostępną podaż np. powietrze DOCHÓD ekwiwalent pieniężny wyprodu...

"Antygona"- mowa obrończa.

"Antygona"- mowa obrończa. Drogi Wysoki Sądzie i szanowni zgromadzeni! W swym dzisiejszym wystąpieniu chciałam zająć stanowisko obrońcy Antygony. Moja klientka została niesłusznie skazana. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie i ludzkie.Antygona by...

Różne oblicza wsi w literaturze polskiej

Różne oblicza wsi w literaturze polskiej Różne oblicza wsi w literaturze polskiej Wieś staje się tematem literackim już w literaturze staropolskiej. Od samego początku można też wyodrębnić dwa różne spojrzenia na wieś i tematykę wiejską. Już w m...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry