• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Monarchia...

Nawigacja

Monarchia despotyczna w Egipcie!Monarchia despotyczna w Egipcie!
1. Państwo składa się z 3 najważniejszych elementów:

-terytorium,

-społeczeństwo,

-władza.

2.Państwo Egipskie powstało, ponieważ istniała konieczność budowy i kontrolowanie systemu inwigilacyjnego.

3. Na czele państwa stał faraon-władca despotyczny-sprawował on nieograniczoną władzę(ustaniawiał prawa, ale sam im nie podlegał, był najwyższym kapłanem, najwyższym dowydcą wojsk i najwyższym sędzią.

4. Symbolem władzy despotycznej były piramidy.

5.Monarchia despotyczna - ustrój w którym władca sprawuje nieograniczoną władzę i nie podlega prawom stanowionym przez siebie.

6.Struktura(układ)społeczna w Egipcie:FARAON

------------

WEZYR

------------------

URZĘDNICY, KAPŁAN,

OFICEROWIE

-------------------------------

CHŁOPI, KUPCY,RZEMIEŚNICY,

ŻOŁNIERZE

------------------------------------------------

NIEWOLNICY


Przykładowe prace

Problemy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w pierwszej połowie XVIw, w okresie panowania Karola V (1519-1556).

Problemy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w pierwszej połowie XVIw, w okresie panowania Karola V (1519-1556). Tak zwane Święte cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, znajdowało się od 1438r pod władzą Habsburgów, lecz w rzeczywistości stanowiło dosyć...

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne backen backe gebacken piec befehlen befahl beflohen rozkazywać beginnen begenn begonnen zaczynać beissen biss gebissen gryść beweisen bewies bewiesen udowodnić bewerben bewarb beworben ubierać się binden band gebunden wziąść bitten ba...

Probleme Behinderte

Probleme Behinderte Die Behinderten haben viele Probleme z.B. Parkplatze fur die Autos Behinderte und abgeflachte Burgersteige fur Rollstuhlfahrer werden oft von parkenden Autos verstellt. Aufzuge und Toiletten fur Behinderte fehlen in vielen offentlichen Gebauden. Speziale Sachen fur Bechinderte Leute sind teuer z.B. Es gibt ...

Recenzja filmu "Zemsta"

Recenzja filmu "Zemsta" Jak to się dzieje, że mimo upływu lat, tak niewiele się uczymy i zmieniamy? Dlaczego mimo wielu doświadczeń wciąż drzemią w nas dusze kłótników? Dlaczego nie możemy rozwiązywać swoich problemów za pomocą kulturalnego dialogu? N...

Recenzja Quo Vadis

Recenzja Quo Vadis Szłam na ten film z nadzieją, iż oglądnę wspaniałą ekranizację dzieła wybitnego polskiego pisarza. Nie da się ukryć, że w mediach przez ostatnie tygodnie głośno było o tej najdroższej w dziejach polskiej kinematografii supe...

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla W powietrzu występują oprócz tlenu i azotu jeszcze inne gazy, których ilość zmienia się w zależności od miejsca ich występowania na kuli ziemskiej. Takim gazem jest DWUTLENEK WĘGLA , który zgodnie ze współczesną nomenklaturą nazywa się też...

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. SEGMENT RYNKU Segment oznacza człon rynku (subrynek). Gospodarstwa domowe zaliczan...

Blaski i mroki średniowiecza.

Blaski i mroki średniowiecza. Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich... Średniowiecze jest naszym wiekiem dziecięcym, do którego trzeba ciągle powracać, by poznać histori...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry