• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Monarchia...

Nawigacja

Monarchia despotyczna w Egipcie!Monarchia despotyczna w Egipcie!
1. Państwo składa się z 3 najważniejszych elementów:

-terytorium,

-społeczeństwo,

-władza.

2.Państwo Egipskie powstało, ponieważ istniała konieczność budowy i kontrolowanie systemu inwigilacyjnego.

3. Na czele państwa stał faraon-władca despotyczny-sprawował on nieograniczoną władzę(ustaniawiał prawa, ale sam im nie podlegał, był najwyższym kapłanem, najwyższym dowydcą wojsk i najwyższym sędzią.

4. Symbolem władzy despotycznej były piramidy.

5.Monarchia despotyczna - ustrój w którym władca sprawuje nieograniczoną władzę i nie podlega prawom stanowionym przez siebie.

6.Struktura(układ)społeczna w Egipcie:FARAON

------------

WEZYR

------------------

URZĘDNICY, KAPŁAN,

OFICEROWIE

-------------------------------

CHŁOPI, KUPCY,RZEMIEŚNICY,

ŻOŁNIERZE

------------------------------------------------

NIEWOLNICY


Przykładowe prace

Biografia - Problem walki narodowo-wyzwoleńczej w życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz elementy biograficzne w jego utworach

Biografia - Problem walki narodowo-wyzwoleńczej w życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz elementy biograficzne w jego utworach Tego roku jesień była inna niz zazwyczaj. Niebo skrylo sie pod natretna warstwa chmor, ktore raz po raz dawaly o sobie znac rzesistym deszczem. Powietrze przecinaly klucze p...

"Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego jako utwór o sile i słabości człowieka

"Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego jako utwór o sile i słabości człowieka 1. Wstęp Inny Świat noszący podtytuł Zapiski sowieckie , jest utrwaleniem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach i obozach, a&#...

Makro i mikro-elementy.

Makro i mikro-elementy. MAKROELEMENTY: WAPŃ - Jest składnikiem kości, zębów, wpływa na pracę układu nerwowego i mięśniowego, na pracę serca, warunkuje na prawidłową krzepliwość krwi, ma oddziaływanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne. Niedobór ...

"Ty sam sobie zatratą"- wybór i wina w "Królu Edypie"

"Ty sam sobie zatratą"- wybór i wina w "Królu Edypie" Mając w ręku niepozorną, cienką książeczkę z wypisanym na niej tytułem, brzmiącym ,,Król Edyp? ze znudzeniem wywracamy oczami. Kolejna zmora licealistów, antyczna sztuka wywodząca się ze starożytnej Grecji, któr...

Prywatyzacja i komercjalizacja

Prywatyzacja i komercjalizacja Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 z późniejszymi zmianami) obowiązują dwie metody prywatyzacji: POŚREDNIA, w tym: - Oferta ogłoszona publicznie - Przetarg publiczny - Rokowania podjęte na podstawie...

Charles Horton Cooley

Charles Horton Cooley Charles H. Cooley nazywany jest jednym z ojców psychologicznego, humanistyczne-go nurtu w światowej socjologii. W swej twórczości poruszał problemy społeczeństwa, jed-nostki, rozwoju osobowości, analizy grup pierwotnych i. in. Będąc zarówno socjologiem, ja...

Unia Europejska

Unia Europejska 1. Historia Unii Europejskiej Podziały w Europie były źródłem napięć, wrogości i wojen. Sprawiły one, że aż do okresu po II wojnie światowej rywalizacja i nieufność rządziły stosunkami większości krajów. II wojna świa...

Charakterystyka spółek osobowych

Charakterystyka spółek osobowych Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych Charakterystyka spółek Spółka-określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry