• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Monarchi...

Nawigacja

Monarchia MacedońskaMonarchia Macedońska
MONARCHIA MACEDOŃSKAUpadek niepodległej Grecji. W połowie IV w. p.n.e. podporządkował sobie część państw greckich krl sąsiadującej z Grecją od płnocy Macedonii, Filip II (359 – 336 p.n.e.). Prcz Teb stawiały mu opr tylko Ateny, gdzie wspaniały mwca Demostenes poświęcił swj dar słowa mobilizowaniu wspłobywateli do obrony zagrożonej niepodległości. Jego słowa sprawiły, że połączone siły ateńsko – tebańskie zastąpiły drogę najeźdźcy. Ale Filip I pokonał je w bitwie pod Cheroneą (338 p.n.e.) i narzucił zwierzchnictwo całe Grecji. Po zwycięstwie obszedł się łaskawie z pokonanymi, pozostawiając miastom greckim wewnętrzną samodzielność. Ważniejsze punkty obsadził wojskiem macedońskim. Niebawem doprowadził do utworzenia wszechhelleńskiego związku pod własnym przewodnictwem....

Macedonia za Filipa II. Zamieszkujący ją lud nie był pochodzenia greckiego (choć spokrewniony z Grekami)w przeciwieństwie do rozbitej politycznie Grecji Macedonia była jednolitym państwem rządzonym przez krla, ktrego władza była dziedziczna. Filip II miał wielki talent polityczny i wojskowy. Rozszerzył znacznie granice państwa. Zamiarem Filipa było zjednoczenia całej Grecji i poprowadzenie Grekw przeciwko Persom. Macedończycy uważali się za członkw wsplnoty helleńskiej, Grecy jednak traktowali ich jak płbarbarzyńcw i nigdy dobrowolnie nie uznaliby zwierzchności macedońskiej. Postanowili, więc zmontować sojusz antymacedoński, ktrego ośrodkiem były Ateny. Macedonia zdobyła hegemonię w Grecji. Filip rozpoczął przygotowania do wyprawy na Persję. Nie zdołał ich ukończyć – został zamordowany.

Wyprawa Aleksandra Macedońskiego. Po śmierci Filipa władzę nad Macedonią i Grecją objął jego syn Aleksander (336 – 323 p.n.e.), już za życia nazwany Wielkim. Był istotnie jednym z największych władcw i wodzw w historii. Wszechstronnie uzdolniony i wykształcony (jego nauczycielem był Arystoteles), odważny i zdecydowany, obdarzony urodą i miła powierzchniowością łatwo zjednywał sobie ludzi. Jego wadą był natomiast gwałtowny charakter – gdy wpadał w gniew, nie panował nad sobą. Zajął tron mając niewiele ponad 22 lata, ale czuł się powołany do panowania nad całym światem. Zebrawszy ok. 35 – tysięczną armię, wkroczył w 334 p.n.e. do Azji Mniejszej, rozbił przygraniczne wojska i rozpoczął swą wielką wyprawę, ktra przeszła do historii i legendy. Na drodze Aleksandra znalazło się miasto Gordion. Tam w świątyni Zeusa znajdował się sławny węzeł, niemożliwy do rozplątania. Przepowiednia głosiła, że kto go rozwiąże ten zostanie władcą całego świata. Aleksander przeciął węzeł mieczem.

Młody władca zajął następnie Syrię, Egipt i skierował się ku Persji. Koło Issos w 333 r. p.n.e. doszło do bitwy, w ktrej Aleksander rozbił armię krla perskiego Dariusza III. Persja stanęła przed nim otworem. Ostateczne zniszczenie Persw dokonało się w bitwie pod Gaugamelą w 331 r. p.n.e. Aleksandra to nie zadowoliło – ruszył dalej na wschd i dotarł do Indii. Jednak jego armia miała dosyć walki i trudw z dala od domu. Aleksander musiał zawrcić.

Organizacja państwa Aleksandra Wielkiego. Nigdy wcześniej pod władzą jednego człowieka nie znalazły się obszary od Adriatyku po Indus. Władca tego ogromnego państwa miał zaledwie 30 lat. Nie wystarczało jednak dokonać podboju, trzeba było jeszcze te terytorium utrzymać pod swoim panowaniem. Miał on wielkie plany – myślał o rozległym państwie, ktre obejmie cały cywilizowany świat, i w ktrym Grecy i Persowie (oraz inne ludy) będą żyli razem. Dlatego przyjął perskie obyczaje, wschodni ceremoniał i strj. Ożenił się z crką Dariusza. Na trasie swego pochodu zakładał miasta, nazywając je Aleksandriami (najsławniejsza stała się Aleksandria w Egipcie), dbał o swych poddanych, nie tylko Grekw, ale także Persw. Jednak jego najbliższe otoczenie tego nie rozumiało – dla nich Persja była łupem, ktry należy grabić. Dlatego, gdy Aleksander Wielki nagle zmarł w Babilonie w wieku 32 lat, jego idee natychmiast zostały porzucone.

Upadek państwa Aleksandra Wielkiego. Po śmierci Aleksandra jego wodzowie uchwycili władzę nad poszczeglnymi częściami ogromnego państwa. Przez wiele lat toczyli pomiędzy sobą walki, aż ostatecznie w III w. p.n.e. utrwalił się podział sukcesji po Aleksandrze na trzy monarchie: Macedonię z większą częścią Grecji, Syrię (stolica: Antiochia) i Egipt (stolica: Aleksandria). W Azji Mniejszej powstało kilka państw, z ktrych większe znaczenie miało krlestwo Pergamonu. We wszystkich tych państwach dynastie i elita rządząca wywodziły się ze świata greckiego albo przynajmniej przyjęły język i kulturę grecką. Nazywamy te państwami hellenistycznymi.


Przykadowe prace

Charakterystyka bohaterw romantycznych.

Charakterystyka bohaterw romantycznych. Cechy, postawa, przeżycia wewnętrzne bohaterw romantycznych w utworach pisarzy obcych. Młodość, miłość, walka i fantazja to właśnie romantyzm. Nie rozum, lecz dusza i serce, nie księgi, lecz wiara są autorytetem. Romantyz...

Historia myśli ekonomicznej

Historia myśli ekonomicznej STAROZYTNOŚĆ Ksenofont-jest autorem pracy Qiuos nomos (prawa gospodarstwa domowego) od tego tytułu pochodzi nazwa nauki ekonomii , w pracy tej mwił o znaczeniu pokoju dla dobrobytu i podziale pracy o źrdłach bogactwa Aten (źrdła te to : rolnictwo, ...

Rola domu rodzinnego w życiu kolejnych pokoleń Buendiw.

Rola domu rodzinnego w życiu kolejnych pokoleń Buendiw. Gabriel Garcia Marquez był twrcą sagi rodu Buendia, mieszkającego w małym miasteczku Macondo. Dzieje tego rodu zostały spisane w książce pt. Sto lat samotności. Do napisania tej sagi skłoniły autora przepięk...

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych"

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych" John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie światowego kryzysu w latach 30-tych. Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933. Jest to załamanie gospodarcze charakteryzujące się zmniejszeniem rozmiarw produkcji,...

Źrdła tragizmu bohatera powieści F. Kafki "Procesu".

Źrdła tragizmu bohatera powieści F. Kafki "Procesu". Akcja "Procesu" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciłką, do ktrej chodzi w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Poznajemy go, gdy rana - w dzień swoich urodzin...

Postacie kobiece w komedii Moliera pt. "Świętoszek".

Postacie kobiece w komedii Moliera pt. "Świętoszek". W komedii Moliera pt. Świętoszek ogromną rolę prcz postaci męskich, odgrywały kobiety, ktre przyczyniły się w dużym stopniu do ujawnienia prawdy o nieuczciwym i podstępnym Świętoszku. Pierwszą ...

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza 1. Co to jest działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno – prawna umożliwiająca zespolenie podmiotw uczestniczących w procesie gospodarczym (w...

Lucky to be Alive - enterprise plus, str. 47/zd 18b

Lucky to be Alive - enterprise plus, str. 47/zd 18b I spent my holiday on a small tropical isle with my best friend Mark. We were surfing a lot, but waves were rather small, so we were spending long hours lying on a beach, enjoying golden sand. One day, we had frightful accident... I got up first and looked through the wind...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry