• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Monografi...

Nawigacja

Monografia pedagogicznaMonografia pedagogiczna


Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, ktra prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej struktury sformalizowane takie jak: Towarzystwo Przyjacił Dzieci, Uniwersytet dla Rodzicw, szkoła, spłdzielnia mieszkaniowa.

O metodzie monograficznej decydują dwa czynniki: pierwszy to przedmiot badań, drugi zaś to sposb badania. Swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celw wychowawczych badana. Chodzi tu w zasadzie o instytucje w rozumieniu placwki (dom kultury, pogotowie opiekuńcze) i niekiedy instytucjonalne formy działalności wychowawczej (spłdzielnia uczniowska, drużyna harcerska).

Poprzez drugi czynnik dąży się do poznania jak najgłębiej danej instytucji czy placwki, poznanie jej funkcjonowania, systemu społecznego oraz zbioru osb, ktre wchodzą w skład placwki. Przykładami tejże metody mogą być: kompensacyjna rola (wybranego) domu dziecka oraz przyczyny niepowodzeń w nauce dzieci wybranej szkoły .

Monografia to metoda badań, ktrej przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placwki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Metoda monograficzna realizowana być może przez wiele rżnorodnych technik. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiady. Niekiedy mogą być wykorzystywane elementy eksperymentu wychowawczego.

Przykadowe prace

Jak zmieniały się cele i sens życia trzech rżnych pokoleń.

Jak zmieniały się cele i sens życia trzech rżnych pokoleń. Jak zmienił sie sens życia i cele trzech rżnych pokoleń. Zeby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw poznać sens terminu pokolenie . Pokolenie, inaczej generacja w naukach społecz...

Ropa naftowa.

Ropa naftowa. Ropa naftowa. Powstanie. Ze względu na zastosowanie, ropa naftowa, gaz ziemny, oraz inne surowce, takie jak np. węgiel kamienny nazywane są paliwami kopalnymi. Podobnie jak węgiel, ropa naftowa powstała z substancji organicznej nagromadzonej przed milionami lat z tą r...

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Polityka zagraniczna ostatnich Piastw była i jest ciągle żywym problemem badawczym w mediewistyce tak polskiej, jak i w historiografii europejskiej. Ciągłe badania naukowe prowadzone nad tym zagadnieniem przyniosły sz...

Obraz rewolucji w ‘Przedwiośniu’ i ‘Nie-Boskiej..’

Obraz rewolucji w ‘Przedwiośniu’ i ‘Nie-Boskiej..’ Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotnikw i chłopw nie pasują do szumnych zapowiedzi poprawy bytu Polakw po odzyskaniu niepodległości. Wyra...

64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej II wojna światowa była nie tylko doniosłym wydarzeniem historycznym, ale rwnież przełomem dla wspłczesnej ludzkości. Zginęły dziesiątki milionw ludzi; nie sposb zliczyć rannych i zaginionych. Rodziny musiały masowo opuszcz...

Chłopi i ich widzenie świata. Rozwiń tematna podstawie podanego fragmentu utworu Władysława Stanisłwa Reymonta. Zwrć uwagę na wartości cenione przez bohat

Chłopi i ich widzenie świata. Rozwiń tematna podstawie podanego fragmentu utworu Władysława Stanisłwa Reymonta. Zwrć uwagę na wartości cenione przez bohaterw i łączące ich relacje. Wykorzystaj znajomość I tomu powieści. Cichość się uczyn...

Budowa i funkcje korzenia roślin nasiennych.

Budowa i funkcje korzenia roślin nasiennych. KORZENIE ROŚLIN NASIENNYCH KORZEŃ - jest organem, ktry podczas kiełkowania nasienia rozwija się pierwszy. Swoje liczne działania pełni dzięki licznym rozgałęzieniom rozchodzącym się w glebie. KORZEŃ G ...

Nasze maski

Nasze maski Uśmiechasz się, mwisz... Udajesz! Ja pod wpływem Ciebie, znajomych, rwnież zaczynam udawać . Nie jesteśmy już sobą, nie zauważamy, jak kolejne kłamstwo wypływa z naszych ust. Zakładamy maski, stajemy się fałszywi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry