• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Monografi...

Nawigacja

Monografia pedagogicznaMonografia pedagogiczna


Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, ktra prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej struktury sformalizowane takie jak: Towarzystwo Przyjacił Dzieci, Uniwersytet dla Rodzicw, szkoła, spłdzielnia mieszkaniowa.

O metodzie monograficznej decydują dwa czynniki: pierwszy to przedmiot badań, drugi zaś to sposb badania. Swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celw wychowawczych badana. Chodzi tu w zasadzie o instytucje w rozumieniu placwki (dom kultury, pogotowie opiekuńcze) i niekiedy instytucjonalne formy działalności wychowawczej (spłdzielnia uczniowska, drużyna harcerska).

Poprzez drugi czynnik dąży się do poznania jak najgłębiej danej instytucji czy placwki, poznanie jej funkcjonowania, systemu społecznego oraz zbioru osb, ktre wchodzą w skład placwki. Przykładami tejże metody mogą być: kompensacyjna rola (wybranego) domu dziecka oraz przyczyny niepowodzeń w nauce dzieci wybranej szkoły .

Monografia to metoda badań, ktrej przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placwki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Metoda monograficzna realizowana być może przez wiele rżnorodnych technik. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiady. Niekiedy mogą być wykorzystywane elementy eksperymentu wychowawczego.

Przykadowe prace

Co sam możesz zrobić żeby chronić wodę?

Co sam możesz zrobić żeby chronić wodę? Co sam możesz zrobić żeby chronić wodę? obec wzrastającego zapotrzebowania na wodę. przy Jednoczesnym wyczerpywaniu zapasw wd podziemnych, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną zostały zmuszone do o...

Kiedy piszemy i wysyłamy listy?

Kiedy piszemy i wysyłamy listy? List jest tak stary, jak stare jest samo pismo. Kiedy ludzie nauczyli się zapisywać słowa, to prbowali je także przesyłać na mniejsze lub większe odległości. Najstarsze znane listy były pisane pismem klinowym ipochodzą z ok. 2400-2200r ...

Narastanie agresji we wspłczesnym społeczeństwie.

Narastanie agresji we wspłczesnym społeczeństwie. Żyjemy w epoce okropności nie do opisania, można by powiedzieć, że człowiek jest istotą agresywną. Biorąc do ręki książki z zapisaną przeszłością czytamy o wojnach przerywanych...

Referaty

Referaty Zanieczyszczenia wd naturalnych w przyrodzie i sposoby uzdatniania wody pitnej Woda to życie. Jej wpływ na ludzi i otoczenie jest ogromne, a bez niej nie byłoby na ziemi życia. Jest ona wykorzystywana do rżnych celw m.in. do mycia, prania, czyszczenia, bezpośredniego spożyci...

Spłka jawna

Spłka jawna SPŁKA- jest to umowny związek dwch lub więcej osb dla osiągnięcia wsplnego celu, głwnie gospodarczego. Od 1 stycznia 2001r. obowiązuje nowy Kodeks spłek handlowych , ktry zastąpił / z wyjątkami/ dotychczasową regulacj&#...

Ewangeliści

Ewangeliści Zasady wiary i życia w świętości Pan Jezus przekazywał apostołom. Dostali oni do wykonania zadania. Jezus mwił o tym w kazaniu na grze: Jeśli kto chce pjść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swj, niech Mnie naś...

Rada europy działalność

Rada europy działalność Działalność Rady Europy Rada Europy jest międzynarodową organizacją, siedzibą ktrej jest Strasbourg. Głwną rolą Rady Europy jest praca na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisw prawa. Rada Eur...

Energia elektryczna. Praktyczne jej zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym.

Energia elektryczna. Praktyczne jej zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym. Energia elektryczna jest to czynnik warunkujący i umożliwiający przekształcanie zasobw naturalnych w przedmioty użytkowe, służące ludziom. Energię tę produkują elektrownie: -ciepl...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry