• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Monografi...

Nawigacja

Monografia pedagogicznaMonografia pedagogiczna


Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, ktra prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej struktury sformalizowane takie jak: Towarzystwo Przyjacił Dzieci, Uniwersytet dla Rodzicw, szkoła, spłdzielnia mieszkaniowa.

O metodzie monograficznej decydują dwa czynniki: pierwszy to przedmiot badań, drugi zaś to sposb badania. Swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celw wychowawczych badana. Chodzi tu w zasadzie o instytucje w rozumieniu placwki (dom kultury, pogotowie opiekuńcze) i niekiedy instytucjonalne formy działalności wychowawczej (spłdzielnia uczniowska, drużyna harcerska).

Poprzez drugi czynnik dąży się do poznania jak najgłębiej danej instytucji czy placwki, poznanie jej funkcjonowania, systemu społecznego oraz zbioru osb, ktre wchodzą w skład placwki. Przykładami tejże metody mogą być: kompensacyjna rola (wybranego) domu dziecka oraz przyczyny niepowodzeń w nauce dzieci wybranej szkoły .

Monografia to metoda badań, ktrej przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placwki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Metoda monograficzna realizowana być może przez wiele rżnorodnych technik. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiady. Niekiedy mogą być wykorzystywane elementy eksperymentu wychowawczego.

Przykadowe prace

Wolfgang Amadeusz Mozart - życie i twrczość.

Wolfgang Amadeusz Mozart - życie i twrczość. Wolfgang Amadeusz Mozart przyszedł na świat 27.I.1756 roku w Salzburgu - niewielkiej miejscowości leżącej w Austrii. Był synem Leopolda i Anny Marii Mozartw. Był z kolei ich sidmym dzieckiem, z ktrych tylko on i jego starsza siost...

Zbiorowe środki ochrony ludności

Zbiorowe środki ochrony ludności Każda klęska, katastrofa lub stan zagrożenia, ktre oglnie możemy określić mianem sytuacji kryzysowej, bez względu na przyczynę powstania, dezorganizuje normalne życie. Rżnorodność występujących zagrożeń w...

Szanse i ocena polskich powstań narodowych (1794, 1830-31, 1863-64)

Szanse i ocena polskich powstań narodowych (1794, 1830-31, 1863-64) Polską specjalnością działań zbrojnych na terytorium własnego kraju w ciągu trzech ostatnich wiekw stało się powstanie narodowe. Polacy zorganizowali w tym czasie kilka tego typu zryww. Niestety tylko jeden z n...

Porwnanie dwch koncepcji człowieka

Porwnanie dwch koncepcji człowieka Porwnanie dwch koncepcji człowieka Z czterech przedstawionych przez Jzefa Kozieleckiego koncepcji psychologicznych człowieka, wybrałam dwie w celu porwnania ich. Są to: koncepcja behawiorystyczna i koncepcja poznawcza. Koncepcja behawiorystyczna ? ...

Wsplnota kulturowa narodw.

Wsplnota kulturowa narodw. Może najpierw kilka słw o tym, co to jest kultura i co to jest nard. Słowo "kultura" pochodzi z łaciny i oznacza uprawę. Początkowo była to uprawa ziemi (agri culturd), pźniej zaczęto mwić metaforycznie o kulturze duszy (animi cultura, Cyceron). K...

Obraz stosunkw międzyludzkich w poznanych bajkach Ignacego Krasickiego.

Obraz stosunkw międzyludzkich w poznanych bajkach Ignacego Krasickiego. Ignacy Kraścicki był jednym z pierwszych organizatorw życia kulturalnego w Polsce. Wspłpracował z ośrodkiem krlewskim nad tworzeniem sceny narodowej, należał do najaktywniejszych publicystw Monitora. Uprawia&...

Wybrane problemy komunikacji z klientem

Wybrane problemy komunikacji z klientem WYBRANE PROBLEMY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Komunikacja z klientem jest ostatnio bardzo istotnym zagadnieniem. Aby prawidłowo porozumiewać się z klientami, należałoby się w nie zagłębić. Umiejętność poprawnego porozumi...

Biografia - Ksiądz Jan Twardowski.

Biografia - Ksiądz Jan Twardowski. Ksiądz Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. W latach 1933 - 1935 był redaktorem działu literackiego, międzyszkolnego czasopisma młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych". Tu opublikował swoje pierwsze wiersze i o...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry