• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Monografi...

Nawigacja

Monografia pedagogicznaMonografia pedagogiczna


Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, ktra prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej struktury sformalizowane takie jak: Towarzystwo Przyjacił Dzieci, Uniwersytet dla Rodzicw, szkoła, spłdzielnia mieszkaniowa.

O metodzie monograficznej decydują dwa czynniki: pierwszy to przedmiot badań, drugi zaś to sposb badania. Swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celw wychowawczych badana. Chodzi tu w zasadzie o instytucje w rozumieniu placwki (dom kultury, pogotowie opiekuńcze) i niekiedy instytucjonalne formy działalności wychowawczej (spłdzielnia uczniowska, drużyna harcerska).

Poprzez drugi czynnik dąży się do poznania jak najgłębiej danej instytucji czy placwki, poznanie jej funkcjonowania, systemu społecznego oraz zbioru osb, ktre wchodzą w skład placwki. Przykładami tejże metody mogą być: kompensacyjna rola (wybranego) domu dziecka oraz przyczyny niepowodzeń w nauce dzieci wybranej szkoły .

Monografia to metoda badań, ktrej przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placwki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Metoda monograficzna realizowana być może przez wiele rżnorodnych technik. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiady. Niekiedy mogą być wykorzystywane elementy eksperymentu wychowawczego.

Przykadowe prace

Mechanizm oddychania i ośrodki regulujące go

Mechanizm oddychania i ośrodki regulujące go Należy rozdzielić dwa pojęcia: oddychanie jako wymianę gazową pomiędzy komrkami a środowiskiem (składające się u człowieka z 3faz- oddychania zewnętrznego, rozprowadzania tlenu przez krew i oddychania wewnętrz...

Stosunek do rewolucji w literaturze romantycznej i wspłczesnej.

Stosunek do rewolucji w literaturze romantycznej i wspłczesnej. W romantyzmie nurt rewolucyjny wiąże się z Powstaniem Listopadowym i romantycznymi ideami niezgody na zastaną rzeczywistość (Polska pod zaborami); na ogł w literaturze polskiej pojawia się krytyka postawy rewolucyjnej, ...

Teoria literatury.

Teoria literatury. 4. Jakimi słownikami należy się posługiwać, aby pisać i mwić poprawnie. Słownik wyrazw obcych Słownik synonimw Słownik antonimw Słownik wyrazw bliskoznacznych Słownik terminw literackich Słownik poprawnej polszczyzny ...

List z wakacji

List z wakacji LIEBER DAREK !!! Viele herzliche GruBe aus Osterreich. Ich bin in Wien. Hier gefallt es mir sehr gut. Wir haben gleich nach der Ankunft tagelang Ernte – straBe 668d die Stadt besichtigt. Dannach sind wir ins Museum gegangen. Bedauerlicherweise hat es am Nachmittag stark geregnet, also sind wir zur Di...

Jasna Gra.

Jasna Gra. Informacje oglne Jasna Gra, sanktuarium maryjne w Częstochowie, najważniejsze w Polsce i jedno z ważniejszych w świecie, obejmujące kościł i zespł budowli klasztoru obronnego zakonu paulinw. Na Jasną Grę przybywa rocznie ok. 3-4 mln pielgrzymw, także z...

Obrona Antygony

Obrona Antygony Wysoki sądzie ! Zebraliśmy sie tu dzisiaj , aby stwierdzić czy zasiadająca na ławie oskarżonych- Antygona postąpiła słusznie łamiąc zakaz Kreona i pochowała swego brata Polinika. Jej postępowanie można wytłumaczyć tym, iż zrob...

Przewodnik turystyczny po Sulęczynie

Przewodnik turystyczny po Sulęczynie Gmina Sulęczyno Urząd Gminy : 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, tel./fax 684-40-01 Wjt Gminy : inż.Jan KulasDane o Gminie : - Ludność - 4670- Powierzchnia - 131,31 km- Lasy - 48,32 km- Wody - 12,73 km, 33 jeziora- Punkt Info: Sulęczyno, Al. ...

Rozrachunki jednostki z pracownikami - ściąga.

Rozrachunki jednostki z pracownikami - ściąga. Rozrachunki jednostki z pracownikami z tytułu: WYNAGRODZEŃ : zalicza się rozliczenia z pracownikiem z tytułu należnych im wynagrodzeń, określonych umową o pracę, umowy o dzieło, umowy zleceniem. Ewidencja tych rozrachunkw ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry