• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Monografi...

Nawigacja

Monografia pedagogicznaMonografia pedagogiczna


Za monografię na gruncie pedagogiki przyjąć należy taką metodę postępowania, ktra prowadzi do opisu instytucji wychowawczych, rozumiejąc pod pojęciem instytucji wychowawczej struktury sformalizowane takie jak: Towarzystwo Przyjacił Dzieci, Uniwersytet dla Rodzicw, szkoła, spłdzielnia mieszkaniowa.

O metodzie monograficznej decydują dwa czynniki: pierwszy to przedmiot badań, drugi zaś to sposb badania. Swoistym przedmiotem badań dla monografii jest instytucja wychowawcza lub inna instytucja dla celw wychowawczych badana. Chodzi tu w zasadzie o instytucje w rozumieniu placwki (dom kultury, pogotowie opiekuńcze) i niekiedy instytucjonalne formy działalności wychowawczej (spłdzielnia uczniowska, drużyna harcerska).

Poprzez drugi czynnik dąży się do poznania jak najgłębiej danej instytucji czy placwki, poznanie jej funkcjonowania, systemu społecznego oraz zbioru osb, ktre wchodzą w skład placwki. Przykładami tejże metody mogą być: kompensacyjna rola (wybranego) domu dziecka oraz przyczyny niepowodzeń w nauce dzieci wybranej szkoły .

Monografia to metoda badań, ktrej przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placwki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych.

Metoda monograficzna realizowana być może przez wiele rżnorodnych technik. Prawie zawsze posługuje się badaniem dokumentacji, bardzo często wprowadza elementy obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiady. Niekiedy mogą być wykorzystywane elementy eksperymentu wychowawczego.

Przykadowe prace

Sciąga z lektur epokami

Sciąga z lektur epokami Antyk: Horacy-Egzeni monumentum, O co poeta prosi Apollina; Safona-(Zazdrość, Pogarda dla nieznanej poezji); Owidiusz-Przemiany, Sztuka kochania;Homer-Iliada, Odyseja;Sofokles-Antygona; Biblia: Symonides-Lamentacje; Salomon-Pieśń nad Pieśniami; Średniowiecze...

Asertywność.

Asertywność. Asertywność to zespł zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposb bezpośredni, stanowczy, uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia, prawa innej osoby . Inacze...

Analiza i interpretacja wiersza W. Szymborskiej pt. "Kobiety Rubensa"

Analiza i interpretacja wiersza W. Szymborskiej pt. "Kobiety Rubensa" Temat wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Kobiety Rubensa jest bardzo ściśle związany z dzieł znanego malarza flamandzkiego - Rubensa, ktry w doskonały sposb wyrażał ideę baroku. Myślą przewodnią ut...

Streszczenie - Potop precyzyjne

Streszczenie - Potop precyzyjne Potop dodane: 23 wrzenia 2001 Powie ta stanowi drug cz "Trylogii". Ukazaa si w roku 1886 ("Trylogia" - "Ogniem i mieczem", "Potop", "Pan Woodyjowski" pisana w latach 1883-1888). Pokolenie popowstaniowe byo raczej przeciwne tematyce historycznej w literaturze, d...

ONZ- Organizacja Narodw Zjednoczonych- wiadomości oglne

ONZ- Organizacja Narodw Zjednoczonych- wiadomości oglne ORGANIZACJA NARODW ZJEDNOCZONYCH (ONZ), ang. United Nations, arab. Munazzamat al-Umami al-Muttahida, chiń. Lianheguo, franc. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organizacin de las Naciones Unidas, ros. Organizacyja Objedinionnych Nacyj, organizacja mi&#...

Władysław IV - Moja ocena krla.

Władysław IV - Moja ocena krla. Tematem mojej pracy, jest przybliżenie osoby krla Polski Władysława IV panującego w latach 1632 – 1648 oraz ocena jego postępowania wobec kraju. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Władysław IV oraz epoka, w ktrej zaistniał ...

Ultra i infra dzwieki

Ultra i infra dzwieki Periodyczne drgania cząsteczek materialnych otaczającego środowiska tworzą zespł zjawisk akustycznych. Fala akustyczna wiąże się z ruchem cząsteczek ośrodka. W określonej jednostce czasu dochodzić więc będzie do powtarzania tej samej fa...

Człowiek w społeczeństwie

Człowiek w społeczeństwie CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt rżni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mzgu, dzięki ktrym myśli, przeżywa, wyraża s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry