• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Motyw tu...

Nawigacja

Motyw tułaczkiMotyw tułaczki


Motyw wędrwki w literaturze antyku i średniowiecza

Wędrwka od zawsze stanowiła nieodzowną część życia człowieka. Czy to cielesna, czy to duchowa, była i jest wyrazem poszukiwań. Wędrowanie nie łączyło się tylko i wyłącznie z celem, wędrwka uczyła, poszerzała ludzką świadomość, kształciła charakter człowieka. Mogła być wywołana nienasyceniem, chęcią poszukiwania czegoś lepszego, doskonalszego, mogła być też ucieczką lub jakąś misją – zwykle była związana z opuszczeniem dotychczas zajmowanego miejsca, z porzuceniem dotychczasowych dbr, czy też, w przypadku wędrwki duchowej, zmiany dawnych przyzwyczajeń, dawnego sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Celem takiej wędrwki było coś lepszego, trudno osiągalnego, poszukiwanie jakiegoś sensu rzeczywistości. Rżnorodność motyww wędrwki w tekstach kultury nie pozwala na dokładne i jednoznaczne określenie jej znaczenia – lecz sprbujmy się jej przyjrzeć z bliska.Z przykładem wędrwki spotykamy się w Biblii, w Księdze Wyjścia. Mojżesz, obdarowany przez Boga mocą czynienia cudw, miał przekonać lud Izraela, aby ten poszedł za nim. Wędrwka do Ziemi Obiecanej była ucieczką z niewoli, drogą do krainy mlekiem i miodem płynącej, do wiecznego szczęścia. Osiągnięcie celu nie byłoby możliwe bez czuwającego nad Izrealitami Boga, ktry daje się poznać jako dobry i sprawiedliwy, oraz przewodnika Mojżesza. Izraelici podążali za wizją lepszego świata, uwalniając się z rąk ciemiężyciela, zdając się na łaskę Pana. Po pewnym czasie przestali jednak mu ufać, zaczęli zwracać się przeciwko niemu – ten zaś okazał im wiele dowodw swej dobroci, stając się symbolem mądrości i wyrozumiałości. Historia tej wędrwki to historia dążenia człowieka do pewnych wartości, droga pełna wzlotw i upadkw, kończąca się przymierzem z Bogiem.Rwnież średniowieczna Legenda o Świętym Aleksym mwi o dążeniu w kierunku Boga. Wędrwka ascety, ktry świadomie zrezygnował ze swojego dobytku i rodziny, miała być przykładem na pobożne życie, bezgraniczne oddania się Bogu i jego przykazaniom. Aleksy umartwia się, pielęgnuje swoją cnotę, znosi dzielnie wszelkie upokorzenia i cierpienia. Po śmierci nadaje się mu miano świętego – cel podrży, cel życia Aleksego został tym samym osiągnięty. Inaczej z kolei ma się rzecz w Boskiej Komedii Dantego, gdzie głwny bohater podrżuje po zaświatach. W poemacie tym, droga do Boga, do moralnego oczyszczenia, wiedzie przez miłość. Dante dowiaduje się między innymi, że miłość Boga jest tak wielka, że przebacza on nawet grzesznikom, o ile ci wykażą chęć poprawy. Sam zresztą zauważa swoje błędy, uczy się rozpoznawać dobro i zło, wyzbywa się wad i osiąga swj cel – szczęście i pokj. Dzieje się tak dzięki zetknięciu z umarłymi, ktrzy wiedzą więcej i znają ukryty sens świata. Jest to wędrwka, w czasie, ktrej człowiek się uczy i dorasta.Boska komedia Dantego jest wizją wędrwki po świecie zmarłych, wędrwki, ktre rozpoczyna się od piekła - miejsca smutku, męki i kaźni, poprzez czyściec, a kończy się w niebie - miejscu absolutnego szczęścia. Głwnym bohaterem jest Dante, ktry w Wielki Piątek 1300 roku spotyka ducha swojego mistrza Wergiliusza. Rzymski poeta proponuje wędrwkę po zaświatach, zaznaczając jednocześnie, że będzie się nim opiekował tylko w drodze przez piekło i czyściec, potem powierzając poetę osobie, w jego mniemaniu, godniejszej - czyli Beatrycze. Pomimo, że w niebie jest miejsce dla mędrcw, Wergiliusz nie ma do niego przepustki, ponieważ jest nieochrzczony. Wejście do piekła poprzedzone jest przedsionkiem, w ktrym znajdują się cierpiące dusze ludzi, bezbarwnych za życia, obojętnych tzn. nieczyniących ani dobra, ani zła. Piekło właściwe ukazane jest jako stożek, ktrego wierzchołek znajduje się w głębi ziemi. Przed wejściem do dantejskiego świata grzesznikw umieszczony jest napis Lasciate ogni speranza voi ch'entrate ( Porzućcie wszelką nadzieję, wy, ktrzy tu wchodzicie ). Piekło u Dantego składa się z 9 kręgw (3x3), widoczna jest w nim hierarchizacja grzesznikw. Mniejsi znajdują się na szczycie drabiny kręgw; więksi, jak Judasz, Brutus i Kasjusz znajdują się na samym dole w tak zwanych, trzech paszczach Lucyfera. Czyściec w wizji Dantego przedstawiony jest w formie gry stożkowej. Na samym szczycie znajdują się dusze najmniej grzeszne, na dole dusze najgorszych grzesznikw. Dante i Wergiliusz w swojej wędrwce przez czyściec spotykają kolejno pokutujących za chwilowe słabości jak pycha, skąpstwo, lenistwo. Zgodnie z wcześniejszą umową, przewodnik Dantego zostawia go w tym miejscu, u wejścia do raju. Teraz poeta zostaje oddany pod opiekę Beatrycze i to ona właśnie przygotowuje Dantego do przekroczenia magicznych bram raju. Poeta i jego ukochana Beatrycze, przekraczając najpierw wielki ogień, wznoszą się do pierwszego nieba. spotykają tam duchy ludzi, ktrzy nie wypełnili ślubw czystości. Cała ich podrż jest przenoszeniem się z planety na planetę, na ktrych spotykają kolejne dusze ludzkie. W ostatnim dziewiątym niebie mieszka sam Bg, a jego dwr przypomina kwiat białej rży. W czasie wędrwki przez niebo Beatrycze odpowiada na pytania Dantego. Poeta między innymi pyta o naturę dobra, o grzech pierwotny, o istotę zła. Natomiast św. Piotr i św. Jakub egzaminują Dantego, a św. Bernard wyjaśnia rozmieszczenie dusz w mistycznej białej rży. Wędrwka w dziele Dantego może być odczytywana jako symboliczne przechodzenie kolejnych etapw życia, niezbędnych do poznania wszystkich "poziomw" egzystencji ludzkiej. Poznanie piekła, czyśćca i nieba pozwala na ogarnięcie istoty człowieczeństwa. Jest też ta podrż sposobem dotarcia do Boga, ideału.W antyku motyw wędrwki jest bardzo wyraźnie obecny. Wprowadzają go już mity greckie, w ktrych bohaterowie podejmują rozmaite wędrwki, ktre stanowią nieodłączny element ich życia - wędruje Edyp uciekając przed przeznaczeniem, wędruje Herakles mający wykonać swoje dwanaście prac, wędrują i Argonauci podrżując w poszukiwaniu złotego runa. Ich wędrwki mają jednak zdecydowanie charakter przestrzenny. Tekstem antycznym, ktry nadaje przestrzennej wędrwce niezwykłego wymiaru jest Odyseja Homera, zawierająca historię dziesięcioletniej tułaczki Odyseusza spod Troi do Itaki. Epos ten, podobnie jak Iliada, składa się z 24 ksiąg. Akcja poematu zaczyna się w dziesiątym roku tułaczki Odyseusza i trwa czterdzieści dni. Kompozycja Homerowego eposu jest dokładnie przemyślana. W pierwszych 12 księgach opisana zostaje wędrwka Odyseusza, zaś drugie 12 ksiąg przedstawia wypadki w ojczyźnie bohatera, Itace, tuż po jego powrocie. Odyseja jest poematem o charakterze przygodowo-baśniowym, koncentruje się przede wszystkim na niezwykłych, często szalenie dramatycznych przygodach władcy Itaki. Jego wędrwka przez pźniejszych interpretatorw odczytywana jest jako metafora ludzkiego życia. Sam Odyseusz stał się archetypem wędrowcy, ktry nie zważając na przeciwności losu konsekwentnie dąży do celu swojej podrży.Wędrwka przyjmowała przez wieki wiele znaczeń i symboli. Była sprawdzianem, decydowała o człowieku, popychała go rwnież do odnajdywania swojej wartości i wartości oglnie. Była spowodowana poczuciem misji, uczyła i wpływała na światopogląd człowieka. Była symbolem życia i śmierci. Czasami nęciła wizją ziemi obiecanej, czasem była konsekwencją opuszczenia tej ziemi. Wędrowano do ojczyzny, do Boga, do osiągnięcia ideału, chociaż nie zawsze tak się stanie – ma za zadanie każdego z nas doprowadzić do odnalezienia sensu własnego życia.Przykadowe prace

Linux RedHat

Linux RedHat LINUX RED HAT Oglne informacje; Linux-to system oparty na nieśmiertelnym Unixie i z niego czerpie zalety. Jest wielozadaniowy może uruchamiać wiele procesw naraz wielodostępny umożliwia pracę wielu użytkownikw jednocześnie jest systemem zorientowanym ...

Przemiany w administracji francuskiej XVII i XIX wieku z uwzględnieniem trwałych wartości, ktre przetrwały do końca XX wieku

Przemiany w administracji francuskiej XVII i XIX wieku z uwzględnieniem trwałych wartości, ktre przetrwały do końca XX wieku 1. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ. Przełom XVIII i XIX wieku był okresem głębokich reform administracji centralnej w wielu...

Rachunkowość - pytania egzaminacyjne

Rachunkowość - pytania egzaminacyjne 1. Jakie wskaźniki wykorzystuje się do oceny wykorzystania parku maszynowego? 1. Wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy (Wt) – stanowi relację między wartością środkw trwałych i jednostką pracy żywej. Wt = środ...

Zimna wojna, konfenencje, sprawa niemiec po II wojnie swiatowej

Zimna wojna, konfenencje, sprawa niemiec po II wojnie swiatowej 11.1943- konferencja w Teheranie uczestnicy: USA- Roosevelt, W.Brytania- Churchill, ZSRR- Stalin decyzje: otwarcie drugiego frontu po kapitulacji Niemiec miały być one okupowane przez wojska aliantw Stalin za walkę z Hitlerem żą...

Stosunek administracyjno-prawny

Stosunek administracyjno-prawny POJĘCIE STOSUNKU ADMINISTRACYJNEGO. Termin ?Stosunek prawny? odnoszony jest do rżnego rodzaju stosunku między rżnymi podmiotami. Gdy podmiot administracyjny występuje wobec innego podmiotu np. wobec obywatela, gdy żąda od niego jakiegoś świadc...

Wskaż okoliczności powstania Stanw Zjednoczonych oraz scharakteryzuj ustrj powstałego państwa

Wskaż okoliczności powstania Stanw Zjednoczonych oraz scharakteryzuj ustrj powstałego państwa Temat: Wskaż okoliczności powstania Stanw Zjednoczonych oraz scharakteryzuj ustrj powstałego państwa. W początku XVII w. rozpoczęła się regularna kol...

Znaczenie oceanw

Znaczenie oceanw Znaczenie oceanw Ocean jest zbiornikiem wody, ktry służy do: - Rybakom do połoww na kutrach rybackich ryb i innych zwierząt morskich do sprzedaży lub dla własnej przyjemności. - Wydobywania ropy naftowe, dzieki, ktrej robiony jest olej napędowy sł...

Interpretacja Pieśni o spustoszeniu Podola Kochanowskiego

Interpretacja Pieśni o spustoszeniu Podola Kochanowskiego ?Pieśń o spustoszeniu Podola? mwi o szczeglnie dotkliwym dla Polakw najeździe tatarskim, ktry miał miejsce w 1575r. Podmiot liryczny ukazuje się nam w trzech rżnych odsłonach, mwiąc w III os.,I os.l.mn. i na końcu w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry