• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Motywy oj...

Nawigacja

Motywy ojczystego kraju w ujęciu literackim i malarskim – porównanie i komentowanieMotywy ojczystego kraju w ujęciu literackim i malarskim – porównanie i komentowanie
Pojęcie emigracji wiąże mi się z utratą domu rodzinnego, utratą ojczyzny oraz z okresem romantyzmu, kiedy Polska była w niewoli, a zrywy narodowowyzwoleńcze były tłumione przez zaborców. Uczestnicy walk niepodległościowych byli prześladowani i zsyłani na Sybir. Emigranci polscy znajdowali schronienie w całej Europie, a niekiedy przekraczali morza i oceany. W grupie uchodźców znajdowali się sławni poeci, pisarze i malarze, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Fryderyk Chopin.

Tułaczka na obczyźnie, nielegalna działalność polityczna, trudne warunki materialne, cierpienie powodowały niezmierzoną tęsknotą za ziemią ojczystą, którą odnajdujemy w najpiękniejszych utworach tych poetów.

Kraj lat dziecinnych, utracona szczęśliwa młodość, walka o wolność ojczyzny w prześlicznej epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Refleksje na ten temat zawarte są w poszczególnych XII księgach, a nastrój na obczyźnie ilustruje fragment Epilogu

Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości,

W całej przeszłości i w całej przyszłości

Jedna już tylko jest kraina taka,

w której Jest trochę szczęścia dla Polaka:

Kraj lat dziecinnych...

Ojczyzna kojarzy mi się z krajobrazem najbliższej okolicy, z domem rodzinnym, matką, ojcem, rodzeństwem i ciepłem ogniska rodzinnego toteż w zupełności rozumiem tęsknotę twórców i świadomość ich niemożności powrotu w rodzinne strony.

Niektórzy wygnańcy utrzymywali kontakt z rodzinnym krajem poprzez listy, czego przykładem są Listy do matki Juliusza Słowackiego. Jeden z nich szczególnie smutno przedstawia nastrój poety.

- Smutno mi, smutno czasem – i już się ani do miejsc, ani do osób, z którymi żyję, nie

przywiązuje tak silnie jak w dzieciństwie...

W innym utworze ten sam poeta obserwując w podróży po morzu lecące w powietrzu bociany stworzył hymn pt. Smutno mi, Boże.... Już sam tytuł wyraża smutek po utracie kraju rodzinnego:

Kazano kiedyś niewinnej dziecinie

modlić się za mnie,

a ja wiem, że mój okręt

nie do kraju płynie,

smutno mi, Boże.

Tułaczy los spotkał również Cypriana Norwida autora utworu Moja piosnka (II). Poeta przywołuje następujące po sobie obrazy kraju oraz obyczaje w nim panujące: gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba.... Powtarzający się refren Tęskno mi, Panie... potęguje smutny nastrój przesycony tęsknotą za utraconą na zawsze ojczyzną.

W tym samym okresie znalazł się także na obczyźnie wybitny kompozytor Fryderyk Chopin. Chociaż miał opiekę zdobywał sławę, tęsknił za ojczyzną, a ludzie z najbliższego otoczenia byli mu obcy.

Wydarzenia historyczne oraz względy polityczne emigracji stały się genezą powstania utworu Latarnik polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. Józef Skawiński bohater noweli, uczestnik powstania listopadowego był zmuszony emigrować i znalazł się na drugim kontynencie. W pracy za poszukiwaniem chleba i długoletnia tułaczka zatarła w bohaterze pamięć o ojczyźnie. Obudziła go z nostalgii wzruszająca książka Pan Tadeusz. Chociaż stracił pracę, przyciskał mocno do serca poemat i przepraszał tę ukochaną, że tak o niej zapomniał, że zatarła mu się w pamięci, przyciskał ją i szedł w dalszą tułaczkę.

Wydarzenia historyczne zmuszały Polaków do częstego opuszczania ziemi rodzinnej i skazywały na wędrówkę z powodu trudnych warunków bytowania lub prześladowań. Zaczynali życie od nowa na obcej ziemi z nieznanym językiem.

Często zabrana ze sobą książeczka do nabożeństwa stanowiła jedyny ojczysty język. Pobyt na zesłaniu ilustruje nam wspomnienie Zdzisława Niedzieli Wspominam Kazachstan.

Polacy wyobcowani, pozbawieni ojczyzny czuli się zagubieni i nieszczęśliwi. Tęsknota za najbliższymi, za kulturą i obyczajami przyczyniła się do głębokich wzruszeń i inspirowała do powstawania najpiękniejszych dzieł.

W czasach dzisiejszych spotykamy się również z emigracją. Przebiega ona pod kątem poszukiwania pracy. Przykładem tego może być serial Zielona karta.

Czy bohaterowie serialu tęsknią za krajem?

Oni wyjechali z myślą, że się dorobią i wrócą do ojczyzny. Tułacze przedstawieni przeze mnie w pierwszej części tych możliwości nie mieli. Jednak i u nich dostrzegamy porównania z krajem rodzinnym i przy najmniejszym niepowodzeniu widzimy u nich łzy w oczach.

Potwierdza się powiedzenie Adama Mickiewicza w Inwokacji:

Litwo, ojczyzno moja

Ty jesteś ja zdrowie,

ile Cię trzeba cenić

Ten tylko się dowie

Kto Cię stracił.


Przykładowe prace

Jak rozumiesz termin "przystosowanie"? Podaj takie przykłady,których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

Jak rozumiesz termin "przystosowanie"? Podaj takie przykłady,których nie potępiasz i takie, które cię oburzają. Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm, a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno na każdym z ...

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja Auguste Comte Pozytywizm oparty na: - wierze w wiedze - badaniu faktów - pozytywnej wizji pokonania kryzysu Hierarchia nauk: - matematyka, ast...

Heroizm – według pojęcia starożytnych i współczesnych. Różnice i podobieństwa.

Heroizm – według pojęcia starożytnych i współczesnych. Różnice i podobieństwa. Słownik wyrazów obcych podaje zaskakująco krótką definicję heroizmu: jest to bohaterstwo. Czym jest zaś bohaterstwo? Tego już nie podaje... Najpewniej dlatego, że każdy ju&...

Korespondencja w turystyce i hotelarstwie

Korespondencja w turystyce i hotelarstwie Hotelarstwo i turystyka należy do usługowej części gospodarki narodowej. Dlatego też pisma związane z tymi działaniami są spotykane w korespondencji dotyczącej spraw handlowych i usług. Do najczęściej spotykanych pism związ...

Opis dnia (Ma journe).

Opis dnia (Ma journe). Seuls les samedi et dimanche je me rveille a sept heures ou sept heures et demie. Ensuite je vais a la salle de bain, ou je me lave et je me rase. Puis je m’habille. Je prends le petit djeuner et je sors de la maison. Pour aller a la Fac je prends le cinquante six. Je suis aux cours de huit heures a...

Życzenia urodzinowe

Życzenia urodzinowe Ch?re Madame, Je vous cris simplement ces quelques lignes pour vous souhaiter un tr?s bon anniversaire. J'ai peine ? croire que cela fait dj? dix ans que nous nous sommes runis chez vous a cette occasion pour la premi?re fois. J'esp?re que vous ?tes en bonne sant et que vous vous rjouissez de passer ...

NBP

NBP 1. Definicja NBP : Narodowy Bank Polski, NBP to bank centralny w Polsce, utworzony w 1945. Główne jego zadania dotyczą kreacji i emisji pieniądza oraz kontroli i kredytowania – na bazie kredytu refinansowego – banków komercyjnych. Do 1989 prowadził również działalność op...

Analiza i interpretacja sonetu Mikołaja - Sępa Szarzyńskiego O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem

Analiza i interpretacja sonetu Mikołaja - Sępa Szarzyńskiego O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem SONET IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem Utwór ma budowę dwudzielną. W pierwszej części mamy do czynienia ze zbiorowym pomiotem liryc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry