• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Myś...

Nawigacja

Myśl filozoficzna w oświeceniu oraz nowe idee i wartości wieku filozofw.Myśl filozoficzna w oświeceniu oraz nowe idee i wartości wieku filozofw.
Nazwa oswiecenie powstała w Niemczech i na dobre rozpowszechniła się w XVII wieku. W Anglii i Francji nazwie "oświecenie" odpowiadały terminy takie jak: wiek rozumu, wiek filozofw. Oświecenie wiąże się z mateforyką światła, dzięki ktremu potrafi oświetlić jakiś problem.

W Europie trwało od 1680 roku do XVIII wieku.
W Polsce od lat 40. XVIII wieku do lat 20. wieku XIX.

Rozpropagowane zostało przez kult rozumu. Rozum zapewni ludzkości postęp, zreformuje społeczeństwo europejskie. Myśl ludzka potrafi poznawać świat bez ograniczeń.

Odchodzi się od monarchii absolutnej. Głwną przyczyną, ktra potwierdziła, iż należy odejść od tego systemu, była rewolucja francuska. Podwyższa się rolę mieszczaństwa.

W oswieceniu rozpowszechniły się trzy kręgi estetyczne:
-klasycyzm
-sentymentalizm
-rokoko


Najważniejsze wartości i idee:
-krytycyzm-postawa, ktra zakłada, że należy zwątpić, wyraża się w ciągłej kontroli prawdziwości każdego twierdzenia. Odnosiła się rwnież do analizy własnych poglądw w świetle nowych faktw.

-racjonalizm-Kartezusz głosił szczeglną rolę rozumu w poznawaniu świata, był zwolennikiem systematycznego, rozumowego dochodzenia do prawdy. Odrzucał przesądy i uprzedzenia.

-empiryzm-poznanie możliwe jest dzięki doświadczeniu. Odrzuca się wszystko, czego nie da się potwierdzić praktycznie. (Bacon)

-sensualizm-poznanie możliwe dzięki zmysłom. Zmysły odbijają obraz rzeczywistości, można na nich polegać. "Tabula rasa"-czysta kartka-każde dziecko rodzi się z czystym umysłem, ktry zostaje zapisany przez doświadczenie. (Locke)

Postawy związane z religią:
-deizm [łac. deus-bg]-postawa, ktra zakłada istnienie Boga, ale odrzuca możność ingerowania Boga w funkcje swiata.

-ateizm-postawa odrzucająca istnienie Boga i jakiejkolwiek siły wyższej, ktra rządziłaby światem.

-libertynizm-dotyczy religi i instytucji państwowych. Przeciwstawia się autorytetom krępującym ludzką wolność, czyli dogmatom, scholastycznemu mysleniu, normom obyczajowym, ktre zostały ustalone przez Kościł.

-libertyn-wolnomyśliciel-człowiek wyznający swobodę w wyborze norm etycznych. To pojęcie zostało wypaczone, ponieważ z biegiem czasu kojarzono je z epikurejską zasadą rozkoszy i hedonizmu (Markiz de Sade, Casanoca)


Przykadowe prace

Interpretacja wiersza Tadeusza Rozewicza pt."Bez"

Interpretacja wiersza Tadeusza Rozewicza pt."Bez" Tadeusz Rżewicz urodził się w 1921r, jest jednym z najwybitniejszych polskich poetw. Rwnież dramatopisarz i prozaik. W jego dziełach odnajdujemy nowy sposb artykulacji poetyckiej: powściągliwej, wyzbytej metafory i nową wersyfikacj...

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta - interpretacja

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta - interpretacja Zbigniew Herbert – Apollo i Marsjasz Tytuł utworu Zbigniewa Herberta nawiązuje do mitycznego starcia między bogiem i płczłowiekiem. Jest to relacja przebiegu pojedynku w formie wiersza białego. Według autora prawdziwa rywaliza...

Czasy baroku.

Czasy baroku. Następujący po renesansie okres kulturowy w dziejach Europy nazwano barokiem . Pochodzenie tej nazwy jest niejasne i sporne . Wiadomo jednak , że początkowo termin ten odnosił się do zjawisk z dziedziny sztuki i architektury i nadawano mu zabarwienie ujemne : w stosunku do pełnego...

Charakterystyka bohatera sentymentalnego

Charakterystyka bohatera sentymentalnego Charakterystyka bohatera sentymentalnego Sentymentalizm rozwinął się w epoce oświecenia. Nazwa tego prądu pochodzi od angielskiego słowa sentment. Głwne założenia ideii kształtowały się na gruncie angielskim i francuskim ...

Sztuka fotografii

Sztuka fotografii W roku 1826 Francuz Joseph Nicephore Niepce odtworzył obraz ukazujący widok z okna jego pracowni, ktry przedstawiał spadzisty dach stodoły i rozłożystą gruszę z gołębnikiem. Ten niedoskonały, zamazany wizerunek został uznany za pierwszą na ś...

Przy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci

Przy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci Temat mojej pracy brzmi : Czy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci? Myślę, że jest to temat bardzo popularny w dobie żarliwych dyskusji o zalegalizowaniu eutanazji. Ale &...

Jak pisać życiorys?

Jak pisać życiorys? ŻYCIORYS - TO JEDNA Z PIERWSZYCH INFORMACJI O TOBIE, KTRA POSłUŻY DO WSTĘPNEJ OCENY TWOJEJ OSOBY I ZAKWALIFIKOWANIA DO SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ JEŚLI - ZADBASZ O POPRAWNE NAPISANIE ŻYCIORYSU - PRZEDSTAWISZ SIEBIE I SWOJE ZALETY JAK NAJKORZYSTNIEJ, PRZEKONASZ...

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe Wyprawy Krzyżowe XI – XIV wiek Przyczyny Polityczne: - zagrożenie Cesarstwa Bizantyjskiego ze strony Turkw seldżuckich – Gdy ich ekspansja zaczęła się niebezpiecznie przesuwać na zachd wczesny cesarz Aleksy Komnen zwrcił si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry