• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Na czym p...

Nawigacja

Na czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnychNa czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnych


Jurysdykcja w sprawach cywilnych polega na rozstrzyganiu sporów o prawa podmiotowe osób fiz i pr.

Istnieją trzy aspekty spraw cywilnych:

1. O naruszenie świadczenia

2. O ustalenie

3. O ukształtowanie stosunku prawnego.

Postępowanie wszczyna się przez wniesienie pozwu. Stronami tego postępowania są powód i pozwany.

Jur w sprawach karnych polega na stosowaniu represji karnej. Postępowanie karne wszczyna się przez wniesienie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub prywatnego. Stronami tego postępowania są oskarżony i oskarżyciel. Roszczenia cywilne wynikające z przestępstwa mogą być wytoczone w postępowaniu karnym – powództwa adhezyjne.

Przykładowe prace

Alkohol etylowy - wróg czy przyjaciel?

Alkohol etylowy - wróg czy przyjaciel? Alkohol etylowy (C2H5OH, etanol), potocznie zwany po prostu alkoholem, jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wodą w każdej ilości, tworząc z nią mieszaninę azeotropo...

Starożytność - opracowanie epoki.

Starożytność - opracowanie epoki. Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu. Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła...

Ultra i infra dzwieki

Ultra i infra dzwieki Periodyczne drgania cząsteczek materialnych otaczającego środowiska tworzą zespół zjawisk akustycznych. Fala akustyczna wiąże się z ruchem cząsteczek ośrodka. W określonej jednostce czasu dochodzić więc będzie do powtarzania tej samej fa...

Wartości poznawcze bilansu

Wartości poznawcze bilansu Bilans – to podstawowe sprawozdanie finansowe wykonywane przez jednostki gospodarcze, odzwierciedlające wartościowe zestawienie stanu majątku i kapitałów w określonym momencie czasowym. Bilans winien być opracowany po zaksięgowaniu wszystkich zdarzeń...

Homer

Homer Homer (gr. Homeros znaczy "ślepy") (VIII wiek p.n.e.)Był on śpiewakiem wędrownym. Uważa się go za ojca poezji epickiej. Najstarszy znany z imienia europejski poeta, który zapewne przejął dziedzictwo długiej i bogatej tradycji poezji heroicznej (której istnienie jest wszakże...

"Pianista"

"Pianista" Dnia osiemnastego września, w środę, uczniowie Gimnazjum nr 1 wybrali się do kina na film pt. Pianista , którego reżyserem jest światowej sławy Polak, Roman Polański. Film powstał na podstawie książki pt. Cudowne ocalenie , zawierającej zapiski wspo...

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport WYDZIAL SPRAW OBYWATELSKICH Zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich obejmuje: 1) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach szczególnych w zakresie przygotowania i aktualizowani...

Plan wycieczki

Plan wycieczki WYCIECZKA SŁOWACJA 21.05.2007 ? 26.05.2007 Zapraszamy na wycieczkę rekreacyjno ? turystyczno na Słowacji w miejscowości Liptovsky Jan. Przedział wiekowy; 14-17 lat. Obóz odbędzie się w dniach 21.05.2007 do 27.05.2007. Przejazd autobusem MPK, z toaletami, telewizorami. Za...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry