• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Na czym p...

Nawigacja

Na czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnychNa czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnych


Jurysdykcja w sprawach cywilnych polega na rozstrzyganiu sporów o prawa podmiotowe osób fiz i pr.

Istnieją trzy aspekty spraw cywilnych:

1. O naruszenie świadczenia

2. O ustalenie

3. O ukształtowanie stosunku prawnego.

Postępowanie wszczyna się przez wniesienie pozwu. Stronami tego postępowania są powód i pozwany.

Jur w sprawach karnych polega na stosowaniu represji karnej. Postępowanie karne wszczyna się przez wniesienie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub prywatnego. Stronami tego postępowania są oskarżony i oskarżyciel. Roszczenia cywilne wynikające z przestępstwa mogą być wytoczone w postępowaniu karnym – powództwa adhezyjne.

Przykładowe prace

Walka o kształt państwa polskiego w latach 1944 - 1947

Walka o kształt państwa polskiego w latach 1944 - 1947 Polska była jednym z krajów zniewolonych przez komunistyczny reżim totalitarny. Padła ofiarą dwóch najeźdźców - we wrześniu 1939 r. napadły na nią Niemcy z zachodu oraz Związek Radziecki ze wschodu. Państwo pol...

Agencje UE

Agencje UE Agencje UE www.europa.eu FRONTEX • Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną Na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich • http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_pl.htm FRONTEX • Agencja FRONTEX ...

Dwu biegowy podział świata po II wojnie światowej.Zimna wojna.

Dwu biegowy podział świata po II wojnie światowej.Zimna wojna. II wojna światowa przyniosła wiele cierpienia, bólu i krzywd. W wojnie uczestniczyły 72 państwa. Działania wojenne prowadzono w Europie, Afryce i Azji. Pod broń powołano ok. 110 mln żołnierzy. Życie utr...

Bakterie

Bakterie Wyróżniamy bakterie: właściwe, śluzowe, krętki, nitkowate. Bakterie mają różnorodne kształty: kuliste, cylindryczne, spiralne. Występują najczęściej w koloniach (grupach) jako dwoinki, gronkowce, pakietowce, paciorkowce. Komórka bakterii ma wielko"...

Zastosowanie ciepłolecznictwa w kosmetyce

Zastosowanie ciepłolecznictwa w kosmetyce Termoterapia - terapia ciepłem (bądź zimnem) polega na dostarczaniu lub odbieraniu energii cieplnej organizmowi za pomocą różnych metod. Ciepłolecznictwo należy do najstarszych metod leczenia we wszystkich kulturach, polega na dostarczeniu do ustro...

Czy bohaterowie Kamieni na szaniec mogą być wzorami do naśladowania dla współczesnej młodzieży?

Czy bohaterowie Kamieni na szaniec mogą być wzorami do naśladowania dla współczesnej młodzieży? W dzisiejszych czasach jest coraz mniej ludzi, których można naśladować; wszystkie autorytety już dawno leżą zakopane pod głęboką warstwą kurzu,...

Streszczenie - Ten obcy

Streszczenie - Ten obcy Akcja powieści rozgrywa się w osadzie Olszyny. Obok tej wsi płynęła rzeka Młynówka, na której po powodzi powstała wyspa połączona brzegiem jedynie poprzez przewrócone drzewo. Wyspa stała się miejscem czworga dzieci: Mariana Pietrzyka, Julka Milera (ciotecznych braci) oraz Pestki Ubyszówny i Uli Zalewski...

Czy słusznie Karolowi Wielkiemu nadano przydomek Wielki ?

Czy słusznie Karolowi Wielkiemu nadano przydomek Wielki ? Pisane w oparciu o inne prace zamieszczone w internecie. Karol Wielki urodzony 3 grudnia 742 roku, zmarł 28 stycznia 814 w Akwizgranie. Z łaciny ? Carolus Magnus, z francuskiego Charlemagne, z niemieckiego Karl der Grosse, a innymi słowy mówiąc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry