• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Na czym p...

Nawigacja

Na czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnychNa czym polega jurysdykcja w sprawach cywilnych i sprawach karnych


Jurysdykcja w sprawach cywilnych polega na rozstrzyganiu sporów o prawa podmiotowe osób fiz i pr.

Istnieją trzy aspekty spraw cywilnych:

1. O naruszenie świadczenia

2. O ustalenie

3. O ukształtowanie stosunku prawnego.

Postępowanie wszczyna się przez wniesienie pozwu. Stronami tego postępowania są powód i pozwany.

Jur w sprawach karnych polega na stosowaniu represji karnej. Postępowanie karne wszczyna się przez wniesienie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub prywatnego. Stronami tego postępowania są oskarżony i oskarżyciel. Roszczenia cywilne wynikające z przestępstwa mogą być wytoczone w postępowaniu karnym – powództwa adhezyjne.

Przykładowe prace

"Prometeusz i Edyp są w całej tragedii greckiej najpełniejszymi figurami ludzkiego losu". Ustosunkuj się do opinii Jana Kotta, odwołując się do mitologii i literatur

"Prometeusz i Edyp są w całej tragedii greckiej najpełniejszymi figurami ludzkiego losu". Ustosunkuj się do opinii Jana Kotta, odwołując się do mitologii i literatury greckiej oraz własnych doświadczeń. Zgodzę się w pełni z opinią Jana Kotta, gdyż tak jak...

Które z rad życiowych udzielonych przez starożytnych zastanowiły cię?dlaczego?

Które z rad życiowych udzielonych przez starożytnych zastanowiły cię?dlaczego? Kultura antyczna wywarła wielki wpływ na twórczość wszytskich epok,włącznie ze współczesnością. Biblia jest skarbnica mądrości i rad życiowych.Zawarte w niej treści s...

Prawo własności w ujęciu prawnym iu ekonomicznym.

Prawo własności w ujęciu prawnym iu ekonomicznym. Pojęcie własności jest wieloznaczne i nie może być jednoznacznie interpretowane , ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny . Przykładowo można wskazać na znaczenia tej nazwy w...

Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie "Granicy").

Powieść psychologiczna w XX-leciu (np. na podstawie "Granicy"). Powieść psychologiczna (za "Literatura Polska - przewodnik encyklopedyczny") koncentruje się na świecie wewnętrznym postaci, stara się analizować bohatera, a nie tylko przekazywać ekspresje; jednym z osiągni...

Główne zasady fizyczne

Główne zasady fizyczne 1.Teoria magnetyczna Ampere'a- Podstawą teorii Ampere'a jest założenie, że własności magnetyczne ciał są uwarunkowane obecnością elementarnych zamkniętych obwodów elektrycznych wewnątrz tych ciał. Według obecnych poglądów tymi ...

Biografia - Jan Henryk Dąbrowski

Biografia - Jan Henryk Dąbrowski KRÓTKI ŻYCIORYS JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO Jan Henryk Dąbrowski urodził się w Pierzchowcu pod Bochnią 29 VIII 1755 r. Pochodził z rodziny o wielkich tradycjach patriotycznych. Dziadek Dąbrowskiego uczestniczył w bitwie pod Wiedniem 1683 r. ...

Klasycyzm i sentymentalizm.

Klasycyzm i sentymentalizm. Klasycyzm - łączył się z postawą racjonalną. Nadawał literaturze cechy utylitarne i dydak-tyczne. Ośrodkami klasycyzmu były Włochy, Paryż i Warszawa. Przedstawicie-lami - Wolter, F. Bolański ("O wymowie i poezji"), I. Krasicki, J. Niemcewicz....

Traktat wersalski

Traktat wersalski Zwycięstwo w I wojnie światowej przypadło państwom ententy. Spory wkład w to miał udział w walce Stanów Zjednoczonych, które chcąc bronić swoich europejskich interesów stanęły po stronie Anglii i Francji przeciwko Niemcom, znacznie przeważając jej...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry