• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Na wybra...

Nawigacja

Na wybranych przykładach scharakteryzuj kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym (1918 - 1939).Na wybranych przykładach scharakteryzuj kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym (1918 - 1939).
Kryzys demokracji w latach międzywojennych XX wieku spowodowany był głwnie niezadowoleniem społeczeństwa i brakiem akceptacji zastanego ładu ktry nastąpił po zakończeniu I Wojnie Światowej. Rozwj totalitaryzmu w tym czasie można rwnież przypisać panującej biedzie i częstych kryzysw gospodarczych ale rwnież narastającemu nacjonalizmowi. U podstaw załamania się demokracji w wielu państwach leży rwnież postępująca rewolucja komunistyczna, ktrej sposobem zwalczenia miała być silna zdeterminowana jednostka, skupiającej pełni władzy w swoich rękach.
Pierwszym z państw w ktrych pojawiło się zachwianie demokratycznego państwa były Włochy. To właśnie w tym państwie do władzy doszedł twrca faszyzmu Benito Mussolini. Wokł siebie skupia głwnie nacjonalistw i kombatantw wojennych, ktrzy po zakończeniu wojny stali się bezrobotnymi często okaleczonymi ludźmi. W 1922 roku Mussolini organizuje wielki marsz na Rzym nazywany Marszem Czarnych Koszul po ktrym to wczesny krl Włoch oddał pełnie władzy w ręce faszystowskiego przywdcy. Po tym incydencie w Włoszech zapanował totalitaryzm faszystowski, ktrego celem było polepszeniem stopy życiowej we kraju oraz znalezienie pracy dla kombatantw wojennych. Zaczęły się prześladowania opozycji i propaganda nowego systemu. Motorem napędowym gospodarki włoskiej stał się przemysł militarny. Benito Mussolini w 1943 roku został zdymisjonowany z pełnionej dotychczas funkcji i aresztowany, dwa lata pźniej zostaje rozstrzelany.
Kolejnym państwem w ktrym demokracja się nie sprawdziła była II Rzeczpospolita Polska. Po nieudanych rządach tak zwanej ?sejmokracji? do władzy dochodzi marszałek Jzef Piłsudski. 12 maja 1926 roku przeprowadza on zamach stanu nazwany pźniej ?Przewrotem majowym?. Przyczyną tego zamachu było panujący chaos na arenie politycznej oraz nieumiejętne rządy wczesnej koalicji ktra nie mogła porozumieć się w sprawach gospodarczych. Niewątpliwy wpływ miał rwnież układ z Locarno w ktrym to Republika Weimarską oraz prowadzona z nią wojna handlowa. Po uzyskaniu władzy podobnie jak większość dyktatur prześladował on opozycję zarwno prawice jak i skrajną lewicę. Stworzył rwnież obozy koncentracyjne- Bereza Kartuska Obz w Brześciu- w ktrych internowani byli przedstawicieli opozycji. Autorytarne rządy marszałka zakończyły się w 1934 roku
Najbardziej znaną dyktaturą jest hitlerowska u jej podłoża leży niezadowolenie społeczne formą państwa jakie przyjęły Niemcy po I Wojnie Światowej oraz negowaniem postanowień Wersalskich. Na czele tego ruchu staną Adolf Hitler, ktry podobnie jak Mussolini wokł siebie skupiał nacjonalistw oraz kombatantw. Hitler dodatkowo uznawał teorie ?rasy panw? ktrą stanowili aryjczycy oraz podludzi - żydw, cyganw itd. Jego głwnym wrogiem politycznym byli komuniści z ktrymi walczył. Hitler stał na czele niemieckiej partii NSDAP, ktra w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego ale i wcześniej miała duże poparcie społeczeństwa. Po nieudanym zamachu stanu Hitler został osadzony w więzieniu gdzie powstało jego dzieło życia ?Mein Kampf? w ktrej zawarł wszystkie myśli nowego nurtu politycznego jakim stał się nazizm. Hitler doszedł do władzy w roku 1933, głwnie dzięki bogatym przedsiębiorcom ktrzy z obawy przed komunistami i nacjonalizacją przez nich przedsiębiorstw prywatnych, popierali partie Hitlera. Hitler po dojściu do władzy natychmiast rozpoczął walkę ze swoimi wrogami i przeciwnikami, rwnież tymi z partii (?Noc długich noży?). Jego stopniowe łamanie postanowień Traktatu Wersalskiego spotkało się z obojętnością zachodu. Budowa silnego państwa jakim miała być III Rzesza budziła entuzjazm ludności niemieckiej.
Jak więc widzimy u podłoża zachwiania demokracji w państwach Europejskich XX wieku leżał głwnie kryzys gospodarczy oraz niezadowolenie i negowanie ładu jaki nastąpił po zakończeniu I WŚ. Po zakończeniu II Wojny Światowej większość państw totalitarnych z Europy zniknęła wyjątkiem była Hiszpania gen. Franco oraz ZSRR.


Przykadowe prace

Konrad Wallenrod to zdrajca, bohater, szaleniec czy polityk?

Konrad Wallenrod to zdrajca, bohater, szaleniec czy polityk? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie i określeniem kim był Konrad Wallenrod, należy moim zdaniem , zdefiniować wymienione w temacie postawy. Bohater to , wg Słow-nika języka polskiego , człowiek odznaczający się m...

Rozliczenie gotwkowe i bezgotwkowe.

Rozliczenie gotwkowe i bezgotwkowe. Rozliczenia gotwkowe: polegają na dokonywaniu rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banku lub innych instytucji. Wpłata gotwki na r-k wierzyciela, Czek gotwkowy stanowiący dyspozycję skierowaną do banku do wypłaty określonej w ...

Polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii

Polskie lotnictwo w Wielkiej Brytanii Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940 – 1945 W drugiej połowi września 1939 większa część polskich lotnikw znalazła się w Rumunii i na Węgrzech. Nie zrezygnowali oni z walki z hitlerowskim w...

najważniejesze wydarzenia XX wieku

najważniejesze wydarzenia XX wieku Najważniejsze wydarzenia XX wieku Swiat: 1939 – Napaść Hitlera na Polskę – wybuch II wojny światowej: Moim zdaniem wybuch II wojny światowej i cały jej przebieg miał ogromny wpływ na pźniejs...

Denis Diderot- życiorys, twrczość.

Denis Diderot- życiorys, twrczość. Denis Diderot (1713 – 1784) to jeden z najbardziej wyrżniających się francuski encyklopedysta. Kształcił się wśrd Jezuitw. Odmawiając pracy w wyuczonym zawodzie sprzeciwił się woli ojca, co spowodowało konflikt, kt...

Rok, ktry wstrząsnął Rosją- 1917

Rok, ktry wstrząsnął Rosją- 1917 22. Przyczyny narastającego niezadowolenia wśrd ludności rosyjskiej: słabość rządw Austriacy i Niemcy zajęli ziemie polskie zaboru rosyjskiego, część Ukrainy, Białorusi i krajw bałtyckich pogorszen...

List do przyjaciłki Julii

List do przyjaciłki Julii Droga Ewo! Pozdrawiam Cię serdecznie. Chcę prosić Cię o radę w sprawie dotyczacej mojego zycia. W ciagu ostatnich kilku dni wiele się wydarzyło. Spotkałam Romea, miłość mojego życia. Niestety nie jest łatwo być szcz&...

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej. Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu lirykach młodopolskich. Motywy te rozważają w swych wierszach tak wielcy poeci tamtego okre...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry