• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Nakie&#32...

Nawigacja

NakiełkowanieNakiełkowanie
Nakiełkowanie dotyczy w przeważającej większości tych półfabrykatów, które są przeznaczone na części klasy wał. W półfabrykatach tych wykonuje się bazy obróbkowe, jakimi są nakiełki. Wymiary nakiełków dobiera się wg normy w zależności od średnicy wała. W PN-83/M-02499 przewidziano trzy rodzaje nakiełków (rys.)
Odmiana A ? nakiełki zwykle. Stosuje sieje do przedmiotów, od któ?rych nie wymaga się dużej dokładności, lub w tych przypadkach, gdy po jednej lub kilku operacjach nakiełki będą usunięte, jak to dzieje się np. przy wierceniu otworu osiowego.
Odmiana B ? nakiełki chronione. Są one powszechnie stosowane dla części klasy wał. Sfazowanie pod kątem 120, jakie mają, chroni powierzchnie pracu-jące nakiełków i nie dopuszcza do wypłynięcia materiału, przez co powierzchnie czo?łowe wału pozostają gładkie.
Odmiana R - nakiełki łukowe Są one stosowane bardzo rzadko i to w przypadku stosowania materiałów trudno obrabialnych. Kształt nakiełka umożliwia zwiększenie sztywności narzędzia służącego do jego wykonania.

Wymiary nakiełków dobiera się według normy, w zależności od średnicy wału. Należy jednak pamiętać, że zakres średnic wałów obrabianych jest podany orientacyjnie. Przy wyborze wielkości nakiełka oprócz średnicy należy również uwzględnić masę przedmiotu obrabianego i siły skrawania.


Przykładowe prace

"Quo vadis" jako powieść przygodowa.

"Quo vadis" jako powieść przygodowa. ?Quo vadis? to dzieło Henryka Sienkiewicza napisane w latach 1895-96. Utwór przedstawia obraz Rzymu za panowania cesarza Nerona oraz narodziny cywilizacji chrześcijańskiej. Głównym wątkiem powieści jest miłość Rzymianina Winicjusza i chrz...

Wizerunek Polski i Polaków w świecie

Wizerunek Polski i Polaków w świecie Polska, choć zalicza się obecnie do grona trzydziestu najbardziej rozwiniętych państw świata, jest stosunkowo mało znana. Ponadto często wizerunek Polski i Polaków, szczególnie w Europie Zachodniej, kształtują stereotypy zarówno negatywne - wy...

Aktualna sytuacja emerytów w naszym kraju.

Aktualna sytuacja emerytów w naszym kraju. W drugiej połowie XX wieku wraz z szybkim rozwojem krajów zachodnich po drugiej wojnie światowej, nastąpił ogromny wzrost liczby ludzi starych. Rozwój medycyny, opieka socjalna i systemy emerytalne przyczyniły się do zwiększenia długości &...

Dobro i zło jako wartość

Dobro i zło jako wartość Działanie człowieka, jego zachowanie i postępowanie może być rozpatrywane według dwóch diametralnie różnych kategorii, a mianowicie dobra i zła. Są to tak zgoła odmienne właściwości ponadrzeczywiste, że czasami bardzo ...

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne.

Papiery wartościowe. Definicje, rola, - akcja, a obligacja i inne. PAPIERY WARTOŚCIOWE Papier wartościowy- szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w nim praw...

"Jarmark cudów" Wisławy Szymborskiej jako artystyczna wizja postrzegania świata.

"Jarmark cudów" Wisławy Szymborskiej jako artystyczna wizja postrzegania świata. Cud – słowo to od dawien dawna kojarzy się z czymś niespotykanym, niecodziennym. Cuda niewidy, cudowne zmartwychwstanie czy cud rozmnożenia chleba, wszystkie te zwroty odnoszą się do czegoś, co nasz...

Zadania publiczne w municipiach rzymskich.

Zadania publiczne w municipiach rzymskich. Dopiero koło połowy wieku IV odzyskuje Rzym z powrotem swe przodujące stanowisko rozciągnęli Lacjum; rozciągnęli rozciągnęli.358 odnawia się przymierze latyńsko-rzymskie, a w cztery lata później przystępują do ...

Promieniowanie w życiu człowieka

Promieniowanie w życiu człowieka We współczesnym świecie bez przerwy narażeni jesteśmy na oddziaływania różnego rodzaju promieniowania, które wytwarzane jest przez urządzenia, których byśmy o to nie podejrzewali. Urządzenia te spotykamy w codziennym życiu; w szkole, do...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry