• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Nauczyci...

Nawigacja

Nauczyciel ludzkosci - SokratesNauczyciel ludzkosci - Sokrates
POGLĄDY :

Sokrates spojrzał na człowieka z innej strony , powiedział :Człowiek to ten , ktry rozpoznaje dobro i powinien je czynić . w ten sposb jednoznacznie świadczy , że najważniejsze zasady w egzystencji ludzkiej to prawa etyczne , ktre stanowią niejako fundamenty człowieczeństwa . Zaznaczył , że ich brak w życiu człowieka sprawiłyby , że upodobnił by się on do zwierzęcia rozumnego , lecz gotowego czynić zło świadomie . To stwierdzenie uzmysławia nam jak szczeglnie niebezpieczna byłaby taka istota , pozbawiona sumienia i kierująca się jedynie instynktem (nie tylko samozachowawczym ) .CNOTA JEST DOBREM BEZWZGLĘDNYM .

Sokrates wskazał na zalety , ktre są jedne dla całego rodu ludzkiego : sprawiedliwość , odwaga , panowanie nad sobą , są zaletami zawsze i wszędzie . Nazywając te zalety cnotą , dał temu wyrazowi bardziej specjalne , a właściwie zupełnie nowe znaczenie . Wytworzył nowe pojęcie cnoty przez to , ze spośrd zalet człowieka wyodrębnił specjalnie zalety moralne . Prawa dotyczące cnoty moralnej są niepisane , nie ma ich w kodeksach ; niemniej są trwalsze od pisanych . Wywodzą się bowiem z samej natury rzeczy , a nie z ustanowienia ludzkiego ; jakże mogłyby być ustanowione , skoro są powszechne , jednakowe dla wszystkich ludzi ? – wszak wszyscy ludzie nie mogli zejść się razem i ustanowić praw – tak rozumował Sokrates . Na powszechność praw moralnych kładł szczeglny nacisk , stojąc w opozycji do poglądw SOFISTW (przedstawiciele nowego typu filozofii , powstałego w Atenach w V wieku p.n.e. , głoszących m.in. , że cnota jest całkowicie względna , rżna dla mężczyzny i dla kobiety ,młodzieńca i dojrzałego męża ) ; powszechność była zasadniczą cechą cnoty w jej nowym znaczeniu . Wszystko inne , co ludzie zwykli uważać za dobro – zdrowie , bogactwo , sława – niejednokrotnie w skutkach okazuje się złe . Człowiek powinien zabiegać o dobro najwyższe , nie licząc się nawet z niebezpieczeństwami i śmiercią . Dla dbr moralnych powinien poświęcić dobra niższe i pozorne : Czyż nie wstydzisz się dbać o pieniądze , sławę , zaszczyty , a nie o rozum , prawdę i o to , by dusza stała się najlepsza ? . Sokrates był wtedy pierwszym , ktry wyrżnił dobra moralne , właściwy przedmiot etyki ( za to nazwano go twrcą etyki ) ; a także był pierwszym przedstawicielem stanowiska wynoszącego dobra moralne ponad wszystkie inne .Sokrates mawiał , że rad by posłać do piekieł tego , kto pierwszy rozdzielił dobro i pożytek . Ale związek obu widział nie w tym , iż dobro zależne jest od pożytku , lecz przeciwnie , iż pożytek zależny jest od dobra . Tylko to , co dobre jest naprawdę pożyteczne . Podobnie rozumiał stosunek dobra do szczęścia : szczęście związane jest z cnotą , bo z cnoty wynika . Szczęśliwym jest bowiem ten , kto posiada największe dobra , a największym dobrem jest cnota . Wszelkie zło pochodzi z nieświadomości :nikt umyślnie i z świadomością zła nie czyni . I nie może być inaczej : skoro dobro jest pożyteczne i gwarantuje szczęście , nie ma powodu , aby ktoś , kto je zna , nie czynił go . Jest to jedno i to samo wiedzieć , co jest sprawiedliwe , i być sprawiedliwym . To była definicja Sokratesa : cnota jest wiedzą .Sokrates wzywał nie wprost do cnoty , lecz do zastanowienia się nad cnotą . Sam , choć był nauczycielem nie posiadał gotowej wiedzy , ktrą by mgł komunikować innym ; nie obiecywał , że uczniw nauczy prawdy , lecz że będzie razem z nimi szukać prawdy . Jego teoria wiedzy była teorią poszukiwania wiedzy . J właśnie przez to była rzeczą szczeglnej wagi, bo spowodowała , że dla poszukiwania wiedzy została obmyślona specjalna metoda ; uwaga filozofw , skierowana dotąd na rzeczywistość , spoczęła teraz na wiedzy i na sposobie jej zdobywania . Sokrates nie był teoretykiem , lecz wirtuozem metody ; nie formułował jej przepisw , lecz przykładem własnym pokazywał , jak je stosować . Metoda , jaką się posługiwał , była metodą dyskusji , wspłpracy umysłowej . Składała się z dwch części , negatywnej i pozytywnej : pierwsza uczyła , jak usuwać fałszywe przekonania , druga – jak zdobywać prawdziwe .Etyczne tezy Sokratesa łączyły się w łańcuch i prowadziły do jasnego wniosku : LUDZIE DĄŻĄ DO SZCZĘŚCIA I DO POŻYTKU . PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE I PRAWDZIWY POŻYTEK DAJE TYLKO DOBRO . PRAWDZIWYM DOBREM JEST CNOTA . CNOTA JEST JEDNA , BO KAŻDA CNOTA JEST WIEDZĄA . ZDOBYWAJĄC WIEDZĘ OSIĄGAMY DOBRO , A Z NIM POŻYTEK I SZCZĘŚCIE . Wyłania się stąd proste wskazanie życiowe : należy szukać wiedzy , a kto może . powinien i innych wiedzy uczyć . Sokrates nie tylko głosił taką oglną teorię , ale zastosował ją do siebie , z żelazną konsekwencją kierował swym życiem zgodnie z teorią . Uważając nauczanie za zadanie najwyższe , cały mu się poświęcił . Nie licząc się z osobistymi skłonnościami i warunkami życia dążył niezłomnie do tego , co jest dobrem najwyższym i co przeto obowiązuje wszystkich i zawsze . Jego życie i śmierć były w zupełnej jedności z jego nauką .Marta


Przykadowe prace

Motyw buntu w literaturze.

Motyw buntu w literaturze. W literaturze pojawia sie wiele motyww identycznych lub bardzo do siebie podobnych, a rznice miedzy nimi dotycza sposobu ich opracowania, przedstawienia w tresci i w formie. Do takich motywow nalezy wedrowka jako cos, co ksztaltuje los bohaterow literackich. Przemiesz-czaja sie oni z roznych p...

Perspektywy rozwojowe wspłczesnej rodziny

Perspektywy rozwojowe wspłczesnej rodziny Najpopularniejszą teorią wyjaśniającą przemiany małżeństwa i rodziny jest teoria “drugiego przejścia demograficznego (van de Kaa, Lesthaeghe, Hoffman-Nowotny i inni). Jej twrcy uważają, że Europa wkroczy...

"Pan Tadeusz" - analiza.

"Pan Tadeusz" - analiza. Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwr ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ale w toku pracy ut...

Dolegliwości Oczu, ich przyczyna, leczenie i składniki aktywne

Dolegliwości Oczu, ich przyczyna, leczenie i składniki aktywne DOLEGLIWOść: Pieczenie, zaczerwienienie PRZYCZYNA POWSTANIA: - zbyt długie oglądanie telewizji lub czytanie - praca przy komputerze - przebywanie w zadymionym lub zakurzonym pomieszczeniu - uczulenie na kosmetyki kolorowe - dzia...

Rewolucja w literaturze - plan ramowy

Rewolucja w literaturze - plan ramowy Rewolucja jako zjawisko pojawia się cyklicznie w historii. Jest ona naturalna w środowisku ludzkim. Światem rządzi ewolucja. Człowiek to niesamowicie skomplikowana konstrukcja, ktrą cechuje niecierpliwość i żądza zmiany, dlatego ludziom bli...

Jan Paweł II zaprasza młodzież do świętości. Czy Twoim zdaniem idea ta ma sens we wspłczesnym, niespokojnym świecie, gdy życie ludzkie jest tak kruche i p

Jan Paweł II zaprasza młodzież do świętości. Czy Twoim zdaniem idea ta ma sens we wspłczesnym, niespokojnym świecie, gdy życie ludzkie jest tak kruche i przemijające? Jan Paweł II jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jego słowa głoszą m&#...

Edgar Degas

Edgar Degas Degas Edgar (1834-1917), francuski malarz, grafik i rzeźbiarz. W 1855 r. studiował w paryskiej Ecole des Beaux - Arts, dzięki ktrej poznał gruntownie twrczość klasyka J. A. D. Ingens’a, ktrego uważał za swego mistrza. Studiował w Luwrze dzieła włoskich ...

Recenzja książki pt. "Syzyfowe prace"

Recenzja książki pt. "Syzyfowe prace" Syzyfowe prace – Recenzja Autorem powieści Syzyfowe prace jest znany polski prozaik i publicysta, Stefan Żeromski. Książka pierwszy raz ukazała się w roku 1897 i należy ona do jednych z najsłynniejszych autorstwa teg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry