• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Neron

Nawigacja

NeronNeron
Neron,

Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, właściwie Lucius Domitius Ahenobarbus (37-68), cesarz rzymski od 54. Syn Agrypiny Młodszej i Gnejusza Domicjusza Ahenobarba, w 50 adoptowany przez cesarza Klaudiusza. Mąż jego crki Oktawii. Wychowanek filozofa Seneki Młodszego. Po śmierci Klaudiusza objął władzę z pominięciem Brytanika, syna Klaudiusza, ktry został otruty (55) z inspiracji Agrypiny.

Neron, otoczony dobrymi wspłpracownikami i sprawnymi administratorami, sprawował początkowo roztropne rządy. Chęć usamodzielnienia się i specyficzne poglądy na pozycję cesarza doprowadziły Nerona do konfliktu z matką, zakończonego jej zamordowaniem (59). Ta śmierć rozpoczęła długi szereg zbrodni dokonanych z inspiracji Nerona: śmierć prefekta pretorianw Burrusa, śmierć Oktawii, będącej przeszkodą w małżeństwie z Poppeą, odsunięcie Seneki (62).

Polityka wewnętrzna Nerona

Neron, pozbawiony dozoru Seneki hamującego jego ekstrawagancje, zaczął postępować zgodnie z własnymi zachciankami (ambicje artystyczne - śpiew i poezja, sportowe - wyścigi rydwanw, tendencje absolutystyczne). Rozrzutność otoczenia Nerona, zwiększone wydatki wojenne (Armenia i Brytania), usłużność nowego prefekta pretorianw, Tygellina, schlebiającego najniedorzeczniejszym pomysłom Nerona, spowodowały pogorszenie się stanu gospodarczego państwa. Wznowienie procesw o obrazę majestatu (62), wyroki śmierci i konfiskaty majątkw na rzecz Nerona czyniły cesarza coraz mniej popularnym (szczeglnie wśrd arystokracji i senatu). Pożar Rzymu (64), przypisany potem chrześcijanom, i ich prześladowania nie przyczyniły się do zmniejszenia niezadowolenia. Budowa luksusowego pałacu Nerona na Eskwilinie (Złoty Dom), urządzanie wystawnych igrzysk dla ludu (Neronia), podczas ktrych sam cesarz występował jako śpiewak i woźnica, wywołały pewną popularność wśrd ludności rzymskiej.

Niezadowolenie z rządw Nerona

W 65 wykryto spisek Pizona, co spowodowało śmierć wielu ludzi z dawnego otoczenia Nerona: Seneki, Lukana, a nieco pźniej Petroniusza. W 67 wybuchło powstanie w Judei, ktrego stłumienie nakazał Neron Wespazjanowi. Sam udał się w artystyczną podrż do Grecji (wolność dla miast greckich).

Narastał terror wobec przedstawicieli opozycji w senacie i wojsku (wyroki śmierci). Sytuacja ta doprowadziła do wybuchu niezadowolenia w armiach zachodnich (bunt Windeksa, a potem Galby). Prefekt pretorianw Sabinus wraz z Tygellinem zdradzili Nerona, nakłoniwszy oddziały do poparcia Galby.

Neron, opuszczony przez wszystkich, popełnił samobjstwo. Jego panowanie spotkało się z niejednoznaczną oceną wspłczesnych: niepopularny w Rzymie, był ceniony przez ludy wschodniej części cesarstwa. Uważany za pierwszego cesarza prześladującego chrześcijan.

******

Początkowo pod wpływem prefekta pretorianw Brutusa i filozofa Seneki, wkrtce jednak usamodzielnił się i stał się włądcą okrutnym i trwoniącym pieniądze. Pierwszy rozpoczął prześladowania chrześcijan. Wskteu rządw terroru stał się b. niepopularny w Rzymie. Wkrtce wznowił procesy o obrazę majestatu.

64

Wielki pożar Rzymu. Podejrzewano cesarza o spowodowanie go - Neron zaś oskarzył o podopalenie miasta chrześcijan i rozpoczął ich krwawe prześladowania. Neron odbudował Rzym po pożarze, wznisł liczne okazałe gmachy (w tym olbrzymi pałac cesarski).

65

Spisek na życie Nerona, ktrego przywdcą był Gajusz Kalpurniusz Pizo. Po wykryciu spisku wszystkich uczestnikw stracono. Poeta Lukan, pisarz Petroniusz oraz Seneka popełnili samobjstwo.

66-70

Wojna w Judei. Powstanie Żydw ogarnęło cały kraj. Dowodzący armią rzymską w 70r. Tytus Wespazjan po długim oblężeniu zdobył Jerozolimę, burząc świątynię żydowską.

68

Bunt legionw galiijskich szybko zakończony klęską powstańcw. W Rzymie zbuntowali się przeciw Neronowi pretorianie. Cesarz uciekł z Rzymu i popełnił samobjstwo.


Przykadowe prace

Die Sommerferien

Die Sommerferien Diese Ferien hab’ ich bei meiner Tante in Deutschland, in gypten, und an der Ostsee im Ferienlager verbracht. Im Juni bin ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder zur Tante Ida, die im Gebirge in Bayern wohnt, gefahren. Im Wagen hab’ ich ein interessantes Buch gelesen und Musik gehrt. Idas Haus h...

Walka Polakw z rusyfikacją i germanizacją

Walka Polakw z rusyfikacją i germanizacją 1. Walka Polakw z germanizacją i rusyfikacją. 1. Kulturkampf. 2. Hakata – Komisja Kolonizacyjna. 3. Trjlojalizm. Na mocy traktatu wiedeńskiego z 1815 roku sytuacja na ziemiach tworzących dawną Rzeczpospolitą uległa ...

Recenzja z filmu "Pianista"

Recenzja z filmu "Pianista" Film jest ekranizacją książki zarwno bohatera jak i jej autora – Władysława Szpilmana. Opowiada on o młodym mężczyźnie, ktry jest sławnym pianistą i kompozytorem, należy do narodowości Żydw. Po rozpoczęciu si&#...

Rozwj idei promocji zdrowia

Rozwj idei promocji zdrowia ROZWJ IDEI PROMOCJI ZDROWIA Tematem moich rozważań jest rozwj idei promocji zdrowia. W pracy tej należałoby się zastanowić czym jest zdrowie i jak jest rozumiane? Zdrowie- wspłcześnie jest przedmiotem zainteresowania nie tylko medycyny, ale rwnież...

Sole

Sole Sole – MbaRab – są związkami chemicznymi bardzo rozpowszechnionymi w przyrodzie. Cząsteczki soli zbudowane są z atomw metalu i reszt kwasowych. Sole są elektrolitami, w roztworach wodnych ulegają reakcji dysocjacji jonowej, w ktrej wyniku powstają kationy metalu i aniony res...

John Dewey

John Dewey Szkoła, zajęcia praktyczne, a życie dziecka . John Dewey – urodził się w 1859 w Vermont, zmarł w 1952 w Nowym Jorku. Filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twrca koncepcji szkoły pracy (1896–1902) w Chicago. Wykład...

Klasyfikacja budżetowa w Polsce

Klasyfikacja budżetowa w Polsce Klasyfikacja budżetowa w Polsce oznacza odpowiednio skonstruowany system grupowania dochodw i wydatkw wg jednolitych zasad. Klasyfikacje dochodw i wydatkw budżetowych dokonuje się wg następujących kryteriw: *podmiotowe *przedmiotowe *rodzajowe Wyrżn...

Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży

Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży Hanna Świda – Zięba Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży 1. Nihilizm, relatywizm, permisywizm- ustalenia pojęciowe a) Postawę NIHILIZMU MORALNEGO reprezentują, ci ktrzy świadomie uznają...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry