• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Niemieck...

Nawigacja

Niemiecka polityka w stotusnku do terenw okupowanych.Niemiecka polityka w stotusnku do terenw okupowanych.
Pod okupacją niemiecką znalazło się 188 tysięcy kilometrw Polski i 22 mln jej mieszkańcw. Tereny okupowane to: Wielkopolska, Grny Śląsk, Zagłebie Dąbrowskie oraz pomorze Gdańskie. Na pozostałych terenach Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo, na ktrego czele stał Hans Frank.

Ludność mieszkająca na terenach okupowanych poddano procesowi germanizacji. Wprowadzono niemiecki porządek prawny i rozpoczęto niszczenie wszelakich oznak polskości. Zlikwidowano polskie szkolnictwo, dobra kultury w większości wywieziono do Rzeszy lub niszczono. Władze niemieckie przystąpiły do masowych aresztowań polskich działaczy i patriotw. Aresztowanych rozstrzeliwano w więzieniach lub lasach po czym chowano w masowych grobach. Oficerw i żołnierzy, wziętych do niewoli podczas walk, zamknięto w specjalnych obozach jenieckich. Wielu wywożono do obozw koncentracyjnych. Do Generalnego Gubernatorstwa w 1939 roku wysiedlono z ziem włączonych do Niemiec 80 tysięcy Polakw, pozwalając im zabrać jedynie skromny bagaż. Na miejsce wysiedlonych sprowadzono Niemcw z Rosji i krajw bałtyckich.

Rwnież w Generalnym Gubernatorstwie trwały prześladowania ludności polskiej. W Warszawie, w alei Szucha, znalazło swoją siedzibę gestapo i tutaj przewożono aresztowanych Polakw, aby torturami wymuszać ich zeznania. W więzieniu gestapo na pawiaku przetrzymywano torturowanych wcześniej na Szucha więźniw, potem wywożono do Palmir, gdzie dokonywano masowych egzekucji. Zamknięto szkoły wyższe, ograniczając szkolnictwo do szkł podstawowych i zawodowych. Niemcy rozpoczęli aresztowania wśrd duchowieństwa. Przeprowadzono masowe wysyłki do rzeszy na roboty przymusowe. Z braku ochotnikw chwytano w łapankach przypadkowo przebywających na ulicy ludzi, ktrzy stanowili tanią siłę roboczą i zastępować robotnikw niemieckich powoływanych do wojska. Polskich robotnikw traktowano w Niemczech jak niewolnikw.

Rosjanie zajęli prawie 200 tysięcy kilometrw zamieszkanych przez 13 mln ludności. Wszystkim mieszkańcom ziem włączonych do ZSRR narzucono obywatelstwo radzieckie.

Zaraz po zajęciu polskich ziem Rosjanie rozpoczęli planową akcję niszczenia inteligencji polskiej. Aresztowania objęły przede wszystkim oficerw i żołnierzy zawodowych, zwłaszcza z KOP, policjantw, sędziw, starostw i innych urzędnikw państwowych. Wywieziono ich do łagrw, a część rozstrzelano na miejscu. Ponad 150 tys. Polakw przymusowo wcielono do Armii czerwonej. Przeprowadzono rejestrację wrogw ludu, to znaczy wszystkich Polakw, ktrzy przed wojną piastowali jakiekolwiek funkcje państwowe lub społeczne i większość z nich wywieziono do Azji Środkowej lub na Syberię. Do czerwca 1941 roku deportowano ok. 1 mln Polakw.

Już od pierwszych dni okupacji niemieckiej na terenach Polski Niemcy rozpoczęli, realizując rasistowską ideologię, w ktrej Żydzi byli uznawani za podludzi, prześladowania ludności żydowskiej. Na początek niemieckie władze nakazały oznakować gwiazdą Dawida sklepy i restauracje prowadzone przez Żydw. Pod koniec 1939 roku wprowadzono przymus pracy dla mężczyzn w wieku pomiędzy 14 – 60 rokiem życia, a nastepnie nakazano wszystkim Żydom noszenie białych opasek z gwiazdą Dawida. Kolejnym etapem prześladowań było rozdzielenie ludności polskiej od żydowskiej. Dla polskich Żydw w wielu miastach stworzono specjalne, otoczone murem dzielnice – getta, w ktrych musieli mieszkać. Mieszkanie, dobytek, sklepy, wszystko co mieli, zrabowano lub zniszczono. W gettach panował głd i szerzyły się epidemie. Z miast, w ktrych nie stworzono getta, wszystkich Żydw wywożono albo do obozw koncentracyjnych, albo do najbliższego getta.

Życie w gettach było prawdziwym koszmarem. Na niewielkiej powierzchni mieszkali przywiezieni z rżnych miast ludzie. Po utworzeniu w getcie łdzkim mieszkało ok. 200 tysięcy osb, a w warszawskim w 1941 roku ok. 450 tysiecy osb. Wielu z nich zmarło z głodu i z braku lekarstw. W trudnych warunkach bogatsi mieszkańcy mogli sobie pozwolić na kupowanie jedzenia i lekarstw od Polskich i żydowskich przemytnikw, ktrzy szmuglowali potrzebne artykuły.

W drugiej połowie 1941 roku Żydw, przywożonych z terenu Polski oraz wszystkich krajw Europy znajdujących się pod niemiecką okupacją zaraz po przyjeździe do obozw zagłady kierowano do komr gazowych i mordowano. Zwłoki palone były w specjalnie w tym celu wybudowanych piecach krematoryjnych.

Ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej dla Hitlera miała być całkowita likwidacja, czyli wymordowanie wszystkich Żydw na obszarach pod kontrolą hitlerowcw. Słowianie mieli być następnymi ofiarami nazistowskiego rasizmu.Podsumowując niemiecką politykę w stosunku do ludności terenw okupowanych, uważam, iż była ona straszna. Ludność z terenw okupowanych była traktowana jak śmiecie. Gdybym miał postawić ocenę tej polityki postawiłbym Niedostateczny!


Przykadowe prace

Tłumaczenie kolędy francuskiej Vive le vent

Tłumaczenie kolędy francuskiej Vive le vent vive le vent, vive le vent vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts vive le temps vive le temps d'hiver boules de neige et jour de l'an et bonne anne grand - mere sur le long chemin tout blanc de neige ...

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie. Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym napisanym przez Zygmunta Krasińskiego, wydanym w 1835 roku. Przyczyną powstania utworu były manifestacje warszawsk...

Analiza i interpretacja wiersza "Spjrzmy prawdzie w oczy"

Analiza i interpretacja wiersza "Spjrzmy prawdzie w oczy" Stanisław Barańczak w swoim wierszu pt."Spjrzmy prawdzie w oczy" chce ukazać rżne sposoby postrzegania świata. Pokazuje odmienne przykłady, i dowodzi że każdy z nas może mieć inną wizję oatczającego "...

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich.

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich. Przemiany na wsi i w mieście Zniesienie poddaństwa, likwidacja pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopw spowodowały, że chłopi stawali się właścicielami uprawianej przez siebie ziemi, uzyskiwali podstawowe pr...

Biografia - Święty tomasz z akwinu

Biografia - Święty tomasz z akwinu Urodzony w 1225 roku, w zamku Rocca Secca, położonym na południe od Rzymu. Podjął naukę w Neapolu. W 1252 roku podjął działalność na Uniwersytecie Paryskim. W 1244 roku wstąpił do zakonu dominikanw, wbrew woli ro...

Arystoteles

Arystoteles Arystoteles urodził się w 384 p.n.e. w Stagirze na Płwyspie Chalcydyckim; jego ojciec był nadwornym lekarzem krla macedońskiego. W 367 r. p.n.e. przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii, w ktrej najprawdopodobniej przebywał aż do śmierci Platon...

Relacja Bg-człowiek na podstawie psalmw (8,23,123,130,146)

Relacja Bg-człowiek na podstawie psalmw (8,23,123,130,146) Na podstawie opisu stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju można stwierdzić, że zawiera przede wszystkim przesłanie, iż Bg jest źrdłem człowieka i całego wszechświata. Stworzyciel wyrżni ...

Przemoc symboliczna

Przemoc symboliczna Temat: Dokonaj analizy porwnawczej rżnych językw przemocy symbolicznej akcentując stopień i zakres ich wpływu na dyspozycje poznawcze człowieka. Twrcą teorii przemocy symbolicznej był Pierre- Felix Bourdieu.1 W swoich pracach zajmował si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry