• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Niepewno...

Nawigacja

Niepewności pomiarowe - regułki.Niepewności pomiarowe - regułki.
JEDNOSTKA CZASU-czas trwania wybranego zjawiska okresowego,służącego pomiarowi czasuDOBA-czas obrotu ziemi wokł własnej osiHISTOGRAM-rodzaj wykresu(zwykle słupkowego),pokazujący rozrzut wynikw pomiaru;powstaje w ten sposb,że przypisujemy poszczeglnym przedziałom liczbowym(w ktrych to zawarte są wyniki pomiaru)liczbę wynikw należących do tego przedziałuDZIEDZINA HISTOGRAMU-przedział,wewnątrz ktrego mieszczą się wszystkie uzyskane wynikiROZRZUT WYNIKW-rżne wartości wynikw pomiaru jednej wielkościŚREDNIA ARYTMETYCZNA-liczba będąca wynikiem podzielenia sumy wszystkich wartości pomiaru przez całkowitą liczbę pomiarwWZORZEC POMIARU-wynik pomiaru uzyskany inną metodą,z ktrym porwnujemy nasz wynik;często jest to wynik pochodzący z tablic fizycznychNIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WYNIKU:połowa długości przedziału liczbowego,będącego wynikiem pomiaru;wielkośc informująca o rozrzucie wynikwNIEPEWNOŚĆ POMIAROWA MAKSYMALNA-połowa długości przedziału,w ktrym mieszczą się wszystkie wynikiBŁĘDY GRUBE-pojedyncze wyniki istotnie odbiegające od pozostałychNIEPEWNOŚĆ POMIAROWA STANDARDOWA-połowa długości przedziału,w ktrym mieści się około 2/3 wynikwNIEPEWNOŚĆ POMIAROWA WZGLĘDNA-stosunek niepewności pomiarowej wyniku do wartości średniej wyniku;może być standardowa bądź maksymalna,w zalezności od stosowanej niepewności pomiarowejSYMETRIA ROZKŁADU-symetria osiowa histogramu,względem osi przechodzącej przez wartość występującą najczęściejSKONCENTROWANIE ROZKŁADU-skupienie wynikw w pobliżu jednej wartościFOTON-cząstka światłaIMPULS ŚWIATŁA LASERA-światło wysyłane z lasera przez krtki czas,błysk światłaSKALA LINIOWA-pojęcie matematyczne:konstrukcja tej skali opiera się na zasadzie,że oś liczbowa podzielona jest na rwne odcinki,ktrym przypisuje się jednostkową długość;każdemu kolejnemu odcinkowi odpowiada kolejna liczba naturalnaSKALA LOGARYTMICZNA-pojęcie matematyczne:konstrukcja tej skali opiera się na tym,że oś liczbowa podzielona jest na rwne odcinki,ale każdemu kolejnemu odcinkowi na osi odpowiada liczba dziesięciokrotnie większa od poprzedniejRZĄD WIELKOŚCI-wykładnik potęgi liczby 10 w zapisie wartosci liczbowejOKRES DRGAŃ-czas jednego pełnego drganiaMIKROFALE-fale elektromagnetyczne o długości od 1mm do 30cmSKALA CZASU-charakterystyczny zakres czasuMEZON-cząstka elementarnaCZĘSTOTLIWOŚĆDRGAŃ-liczba drgań wykonywanych w jednostce czasu;jednostką jest 1HzEFEKT PIEZOELEKTRYCZNY-pojawienie się napięcia na brzegach kryształu pod wpływem odkształcania go oraz proces odwrotny-odkształcanie kryształu pod wpływem przyłozonego napięciaPUNKT MATERIALNY-wyidealizowane ciało,o zaniedbywalnych rozmiarach,nie mające wewnętrznej strukturyRUCH JEDNOSTAJNY-ruch odbywający się ze stałą prędkościąUKŁAD ODNIESIENIA-układ ciał,względem ktrych rozważany jest ruch danego ciałaPOMIAR CZASU-polega na podaniu odległości pomiędzy początkiem a końcem zjawiska w odpowiednich jednostkachWEKTOR POŁOŻENIA-określa położenie punktu materialnego w układzie wspłrzędnych, początek ma w początku tego układu a koniec w punkcie materialnymTOR-linia,ktrą zakreśla punkt materialnyDROGA-długość wycinka toruWZGLĘDNOŚĆ RUCHU-polega na tym,że ruch lub spoczynek punktu materialnego zależy od wyboru układu odniesieniaPRĘDKOŚĆ-iloraz wektora przesunięcia i czasu,w ktrym to przesunięcie nastąpiło v (ze strzałką)==^r (ze strzałką)/^t (ze strzałką)PRĘDKOŚĆ CHWILOWA-prędkość w danej chwili,z ktrą porusza się ciało Vch=^s/^tPRĘDKOŚĆ ŚREDNIA-iloraz przyrostu drogi i przyrostu czasu,w ktrym ten przyrost nastąpił Vśr=^s/^tSZYBKOŚĆ-bezwzględna wartość prędkości


Przykadowe prace

"Każdy nosi w sobie zawiłość dziejw, i możliwą, a niespełnioną odmiane swego losu" (Jan Parandowski). Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Ży

"Każdy nosi w sobie zawiłość dziejw, i możliwą, a niespełnioną odmiane swego losu" (Jan Parandowski). Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Żydw. Rozprawka odwołująca się do fragmentw "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Mendla G Stosunki polsko-&...

Polska państwem bez stosw na tle reformacji europejskiej.

Polska państwem bez stosw na tle reformacji europejskiej. Polska państwem bez stosw na tle reformacji europejskiej. Wiek XVI to okres, w ktrym następuje przełom w dziejach ludzkości. Sztywne bariery feudalne poczęły się chwiać. Gdzieniegdzie możemy już zauważy...

Recenzja filmu pt. “Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Recenzja filmu pt. “Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Najlepszym sposobem na wypełnienie uczniom i nauczycielowi czasu w trakcie trwania 2-godzinnych zajęć języka polskiego jest oglądanie ekranizacji słynnych powieści. Jest to swego rodzaju sposb na utrwalenie sobie nie ty...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego Postępowanie egzekucyjne - pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym, to ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środkw przymusu pa...

Historia Andrzeja Radka na podstawie powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace".

Historia Andrzeja Radka na podstawie powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace". Jędrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, w czworakach dworskich u biednego fornala. Rodzina jego żyła w nędzy i niedostatku, chłopiec nieraz sypiał pod gołym niebem, lub podczas ...

"Sole wokł nas" Przykładowe sole

"Sole wokł nas" Przykładowe sole Wokł nas istnieje wiele rodzajw soli. Czasami nawet nie wiemy, że ich używamy w naszym codziennym życiu. Lecz one ciągle nam towarzyszą. Służą do przygotowywania żywności i do wielu innych celw. Najbardziej znan...

Ceny monopolistyczne

Ceny monopolistyczne CENY MONOPOLISTYCZNE Monopolista dążąc do maksymalizacji zysku może podnosić cenę lub wielkość produkcji tak, aby rżnica między przychodem całkowitym ze sprzedaży i kosztem całkowitym była największa. W wielu interpretacjach ekonomic...

Tramwaj - zasada działania

Tramwaj - zasada działania Tramwaj – pojazd szynowy służący do transportu miejskiego, poruszający się w ruchu mieszanym po jezdni lub na wydzielonym albo niezależnym torowisku. Obecnie tramwaje zwykle napędzane są silnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci trakcyjnej, chocia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry