• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Nierówno&...

Nawigacja

Nierówności społeczne- socjologiaNierówności społeczne- socjologia


1. Czy nierówności społeczne, z punktu widzenia socjologii, są czymś złym, jeśli wszyscy maja dach nad głową, ubiór na sobie i pełny garnek?

Myślę ze socjologia w ogólnym tego slowa znaczeniu nie powinna oceniać czy dane zjawisko jest złe czy dobre, a natomiast powinna opisywać i analizować zaistniałe reakcje i wzajemne wpływy ludzi na siebie, co oczywiście zawsze wiąże się z pewnym subiektywizmem autora danej teorii.
Takim przykładem obiektywizmu uważam ze jest Max Weber, według którego klasy społeczne sa kategoriami analitycznymi służącymi do opisu konkretnej rzeczywistości społecznej.
Mamy jednak do czynienia z wieloma teoriami, które nie zawsze maja obiektywny stosunek, co do nierówności społecznych. Same słowo nierówności mówi nam ze cos jest lepsze albo gorsze. Pierwszy podział społeczny na klasy wprowadził Karol Marks. Dla niego klasa społeczna był to segment społeczeństwa obejmujący osoby o podobnej sytuacji własnościowej. Z tego względu trzeba zaznaczyć ze jego podział uwzględnia tylko stan ekonomiczny, materialny i co za tym idzie stan poziomu życia. W swojej teorii wyłonił dwie klasy ? robotnicza i burżuazję. W jego koncepcji interes tych klas jest sprzeczny, co sprawia ze znajdują się one w ciągłym konflikcie. Zagłębiając się w jego teorie możemy dostrzec dużą krytykę tego stanu rzeczy i klasy burżuazyjnej. Sprzeciwia się on się coraz większemu rozwarstwieniu i próbie odseparowania się tych klas w celu zachowania albo polepszenia sytuacji burżuazji. Marks uważał ze jest to niesprawiedliwe i chciałby doprowadzić do zaniku klas. Jego zdaniem klasa społeczna ludzi, którzy dysponują środkami produkcyjnymi, doprowadza do przymusu pracowania druga klasę robotnicza (proletariat) na rzecz interesów burżuazji, co staje się tym samym udręką i koniecznością zdobywania podstawowych środków do życia, bez większych możliwości przejścia do tej lepszej klasy.
Uważał ze jedyna droga do zniesienia tego podziału, jest rewolucja klas robotniczych przeciwko burżuazji w celu odebrania im i zniesienia prywatnej własności środków produkcyjnych i uspołecznienie całego tego kapitału by był dochodowy i dawał takie same korzyści dla całego społeczeństwa.

Inna teorie zaprezentowali w 1945 roku dwaj socjologowie K.Davis i W.Moore która nazwali- teoria funkcjonalna.
Według tej teorii nierówności społeczne istnieją od zawsze, są nieusuwalne i wręcz niezbędne do funkcjonowania społeczeństw ludzkich. Stwierdzili oni ze każde społeczeństwo musi posiadać jakieś minimum, które jest niezbędne do przetrwania takie jak dach nad głową, wyżywienie czy poczucie bezpieczeństwa.Przykładowe prace

Blokowanie Budowy Wysypiska Śmieci W Pobliżu Jeziora Na Terenie GMINY - Prawa Obywateli Gminy

Blokowanie Budowy Wysypiska Śmieci W Pobliżu Jeziora Na Terenie GMINY - Prawa Obywateli Gminy PRZEDSTAW: W twojej gminie władze postanowiły wybudować wysypisko śmieci w pobliżu jeziora. Co mieszkańcy twojej gminy mogą zrobić w tej sytuacji ? Obywatele gminy mogą...

Rewolucja Francuska.

Rewolucja Francuska. Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne oblicze samej Francji i całego kontynentu. Zanim przyszedł pamiętny rok 178...

Balladyna J.Słowacki - streszczenie.

Balladyna J.Słowacki - streszczenie. AKT I - SCENA 3 Akcja dramatu rozgrywa się w chacie wdowy, która mieszka wraz ze swymi dwiema córkami, Aliną i Balladyną. Rozmawiają o pracy, matka chce oszczędzić Balladynę sugerując jej, aby odpoczęła przez jeden dzień. Oburzona Alina nie zgadza się z tym, aby Balladyna nie pracowa...

Na czym polega pełnia człowieczeństwa według Księgi Koheleta i Ody do rozpaczy Jana Twardowskiego?

Na czym polega pełnia człowieczeństwa według Księgi Koheleta i Ody do rozpaczy Jana Twardowskiego? Kohelet i Jan Twardowski odmiennie opisują pełnię człowieczeństwa. Mają różne spojrzenia na świat i co innego uważają za ważne. Według Kohe...

Teoria Polityki (wybrane zagadnienia)

Teoria Polityki (wybrane zagadnienia) POLITYKA POJĘCIE: Arystoteles definiuje politykę jako suwerenną organizację wyposażoną w autorytet lub rząd. Max Weber łączy w swojej definicji dwa elementy: władzę i państwo. Wg niego polityka to walka o udział w sprawowaniu ...

DSD Jugend der Zukunft

DSD Jugend der Zukunft Heutzutage viele junge Leute können nicht so leicht die Arbeit finden, nicht nur wegen des Problems der Arbeitslosigkeit, aber auch der Mangel des Wissens über die Anforderungen und das Werben. Das Thema des Textes ist Jugend der Zukunft-Vorbereitung zum Beruf in der Schule. Der Text erzählt von einer Zus...

Iterpretacja prozy

Iterpretacja prozy I. Wstępne rozpoznanie całości a) określenie nadrzędnego sensu utworu b) sformułowanie tezy interpretacyjnej II. Określenie relacji: narracja – świat przedstawiony a) obecność narratora, np.: - czy ujawnia swoją obecność...

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści.

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści. W dzisiejszej pracy postaram się udowodnić, że w powieści ?Chłopi? Władysława Reymonta ukazany został...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry