• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Nierówno&...

Nawigacja

Nierówności społeczne- socjologiaNierówności społeczne- socjologia


1. Czy nierówności społeczne, z punktu widzenia socjologii, są czymś złym, jeśli wszyscy maja dach nad głową, ubiór na sobie i pełny garnek?

Myślę ze socjologia w ogólnym tego slowa znaczeniu nie powinna oceniać czy dane zjawisko jest złe czy dobre, a natomiast powinna opisywać i analizować zaistniałe reakcje i wzajemne wpływy ludzi na siebie, co oczywiście zawsze wiąże się z pewnym subiektywizmem autora danej teorii.
Takim przykładem obiektywizmu uważam ze jest Max Weber, według którego klasy społeczne sa kategoriami analitycznymi służącymi do opisu konkretnej rzeczywistości społecznej.
Mamy jednak do czynienia z wieloma teoriami, które nie zawsze maja obiektywny stosunek, co do nierówności społecznych. Same słowo nierówności mówi nam ze cos jest lepsze albo gorsze. Pierwszy podział społeczny na klasy wprowadził Karol Marks. Dla niego klasa społeczna był to segment społeczeństwa obejmujący osoby o podobnej sytuacji własnościowej. Z tego względu trzeba zaznaczyć ze jego podział uwzględnia tylko stan ekonomiczny, materialny i co za tym idzie stan poziomu życia. W swojej teorii wyłonił dwie klasy ? robotnicza i burżuazję. W jego koncepcji interes tych klas jest sprzeczny, co sprawia ze znajdują się one w ciągłym konflikcie. Zagłębiając się w jego teorie możemy dostrzec dużą krytykę tego stanu rzeczy i klasy burżuazyjnej. Sprzeciwia się on się coraz większemu rozwarstwieniu i próbie odseparowania się tych klas w celu zachowania albo polepszenia sytuacji burżuazji. Marks uważał ze jest to niesprawiedliwe i chciałby doprowadzić do zaniku klas. Jego zdaniem klasa społeczna ludzi, którzy dysponują środkami produkcyjnymi, doprowadza do przymusu pracowania druga klasę robotnicza (proletariat) na rzecz interesów burżuazji, co staje się tym samym udręką i koniecznością zdobywania podstawowych środków do życia, bez większych możliwości przejścia do tej lepszej klasy.
Uważał ze jedyna droga do zniesienia tego podziału, jest rewolucja klas robotniczych przeciwko burżuazji w celu odebrania im i zniesienia prywatnej własności środków produkcyjnych i uspołecznienie całego tego kapitału by był dochodowy i dawał takie same korzyści dla całego społeczeństwa.

Inna teorie zaprezentowali w 1945 roku dwaj socjologowie K.Davis i W.Moore która nazwali- teoria funkcjonalna.
Według tej teorii nierówności społeczne istnieją od zawsze, są nieusuwalne i wręcz niezbędne do funkcjonowania społeczeństw ludzkich. Stwierdzili oni ze każde społeczeństwo musi posiadać jakieś minimum, które jest niezbędne do przetrwania takie jak dach nad głową, wyżywienie czy poczucie bezpieczeństwa.Przykładowe prace

Syzyfowe prace, męki Tantala, Szaty Dejaniry, Puszka Pandory, Nić Ariadny

Syzyfowe prace, męki Tantala, Szaty Dejaniry, Puszka Pandory, Nić Ariadny SYZYFOWE PRACE Przebiegły plotkarz, zdradzał tajemnice bogów, za co został wtrącony do Tartaru, skąd uciekł podstępem. Wtedy został ukarany wieczną pracą. Miał toczyć na górę g&#...

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Żydowscy żołnierze II wojny światowej Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeci...

Romantyzm w Polsce

Romantyzm w Polsce 1. EPOKA Czas trwania: Europa – 90. XVIII – 40. XIX Polska – 1822 (wyd. Ballad i romansów Mickiewicza) – 1863 (powstanie styczniowe) Geneza słowa – Roma – Rzym, czyli rzymski Cechy charakterystyczne – ˇ irracjonalizm (kierowanie się sercem, in...

Odwołując się do fragmentów Dziadów część III oraz innych znanych Ci utworów romantycznych Adama Mickiewicza przedstaw moralistykę romantyczną.

Odwołując się do fragmentów Dziadów część III oraz innych znanych Ci utworów romantycznych Adama Mickiewicza przedstaw moralistykę romantyczną. W drugiej części Dziadów poruszony został przez Mickiewicza wątek ludowego obrzędu, mającego typowy pogański c...

Meine Hobbys

Meine Hobbys Meine Hobbys Ich bin ein junger Mensch und wie jeder in meinem Alter habe ich viele Interessen. Es gibt sehr viele dinge, fr die ich mich interessiere. Ich mag reisen, spazieren gehen und sport treiben. Das sind aber keine richtigen Hobbys, sondern nur Ttigkeiten, die ich sehr gerne mache. Zu den wahren ...

Opis obrazu Rembrandta hermensza von Rijna pt "Powrót syna marnotrawnego"

Opis obrazu Rembrandta hermensza von Rijna pt "Powrót syna marnotrawnego" Opisywany przeze mnie obraz pt. "Powrót syna marnotrawnego", wykonany został przez XVII wiecznego, holenderskiego malarza Rembrandta Mermensza von Rijna. BYł on uwazany za jednego z największych artystów w dziejach sztuki, nie tylko w Holan...

Recenzja książki pt.: Świat Zofii Josteina Gaardera.

Recenzja książki pt.: Świat Zofii Josteina Gaardera. Świat Zofii to najbardziej znana z powieści Josteina Gaardera, współczesnego norweskiego pisarza. A przynajmniej ta, która odniosła największy sukces na całym świecie. "Świat Zofii" został przetłumac...

Motyw diabła w literaturze.

Motyw diabła w literaturze. Diabeł to zły duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiony najczęściej jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim ogonem dzierżący w ręku widły. Diabeł nie ma w sobie nic z majestatu zła...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry